Toate proiectele din domeniul Agronomie

 • Nutritia si Alimentatia Animala

  INTRODUCERE Importanța nutriției și alimentației este una evidentă prin influențele pe care aceaste le au asupra proceselor de creștere și dezvoltare a animalelor, starea de sănătate, reproducție și nu în ultimul rând asupra eficienței economice care este unul dintre obiectivele cele mai importante ale zootehniei Nutriția poate fi definită ca știința care se ocupă cu studiul schimburilor nutritive dintre organism și mediu, a transformării substanțelor absorbite în substanțe proprii...

 • Audit SC Stefy Construct SRL

  CAPITOLUL I Auditul financiar: definitie, obiective si principii generale Notiunea de audit a inceput sa fie utilizata in Romania dupa anul 1990, in scopul realizarii unei concordante intre reglementarile romanesti in domeniul financiar - contabil si reglementarile similare existente pe plan mondial si european. La modul general, prin audit se intelege analizarea informatiei de catre un profesionist care apoi isi exprima opinia responsabila si independenta, prin raportarea la un criteriu...

 • Proiecte comunitare

  CERERE DE FINANTARE Date despre Solicitant Solicitant S.C. AGROROȘIORI S.R.L Forma de organizare Firma solicitata, se numeste ANGHEL A. COSMIN PFA, este o firma cu o forma de organizare pe persoana fizica autorizata. Legislatia in baza careia s-a constituit functioneaza Cod CAEN: 0113 “Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor” “cultivarea legumelor pentru fructe cultivarea legumelor frunzoase” REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 808/2014 din 17...

 • Infiintarea unei plantatii de cires in zona comunei Dracsenei, judetul Teleorman

  Condițiile pedo-climatice ale zonei Comuna Drăcșenei are o climă temperat continentală, de câmpie cu influnțe de tranziție. Verile sunt călduroase, uneori caniculare și iernile friguroase. Fig. 1.1. Valorile temperaturilor și ale precipitațiilor înregistrate în zona Comunei Drăcșenei În fig. 1.1 se poate observa media temperaturilor și precipitațiilor pe ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală fiind de 10,5°C, temperatura medie a iernii cuprinsă între -2, -3°C, temperatura medie a...

 • Legislatie in a.p.a. si resursele agroturistice ale Romaniei Borsa

  1.1 Prezentarea localității Istoric Prima atestare documentară a localității datează din 1353, când se menționează că făcea parte din domeniul Cuhea ce aparținea Bogdăneștilor (în jumătatea ajunsă, înainte de acest an, în stăpânirea lui Bogdan). După alte surse, prima atestare datează din 1365 (Bors). În 1365, regele Ungariei, Ludovic I, confiscă domeniul Bogdăneștilor (inclusiv Borșa, sub numele Borș) și-l dăruiește Drăgoșeștilor (fiilor lui Sas: Balc, Drag, Dragomir și Ștefan), această...

 • Salam de vara

  TEMA PROIECTULUI Să se determine necesarul de frig si caracteristicile constructive ale spațiului destinat fabricării și depozitării unui semi-preparat din carne. Se da: preparat salam de vara Capacitatea de producție: 500 kg Localitatea de amplasare: Urziceni (Jud. Ialomița) Preparatul ales: salam de vara 1. UTILIZAREA FRIGULUI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 1.1. Tehnologia fabricarii preparatelor din carne In linii mari fabricarea prearatelor de carne cuprind urmatoarele operatii: -...

 • Principii si metode de conservare a produselor alimentare

  Introducere Împreună cu sectorul vegetal, sectorul zootehnic din țara noastră reprezintă una din principalele ramuri ale economiei, acesta asigurând materia primă necesară pentru industria alimentară, dar și hrană populației. Dezvoltarea agriculturii este greu sau chiar aproape imposibil de realizat fără a se dezvolta și sectorul zootehnic, prin reconsiderarea rolului și a locului deținut de către acesta în economia țării noastre. Laptele reprezintă un produs primar sau o materie primă...

 • Evolutia cresterii taurinelor de lapte

  Capitolul I 1.1.Sistematica zoologică Sistematica sau taxonomia zootehnică este teoria si practica clasificării populațiilor de animale domestice. Este o disciplină practică care ajută la exploatarea si ameliorarea genetică a animalelor. Taxonomia trebuie să aibă un sistem corect si eficient pentru aprobarea noilor populații. Criterii taxonomice: Taxonomia foloseste urmatoarele criterii pentru aprobarea populațiilor: gradul de izolare reproductivă, diferențiere morfofiziologică,...

 • Tehnologia de obtinere a eclerelor

  INTRODUCERE Eclerul este o prăjitură de origine franceză, făcută dintr-un aluat de formă alungită umplut cu o cremă de patiserie și completat cu glazură de ciocolată sau fondant. Aluatul, care este același cu cel folosit pentru profiterol, este în mod obișnuit turnat într-o formă alungită cu o pungă de patiserie și copt până când este crocant și gol în interior. Originea franceză a prăjiturii și-a pus amprenta asupra denumirii sale internaționale, cuvântul ecler existând în toate limbile....

 • Sfecla rosie

  INTRODUCERE Încadrarea speciei: Beta vulgaris L. Var. Canditiva Alef. Sin.ssp. esculenta L. Forma rubra, Familia. Chenopodiaceae. Diverși autori fac încadrări diferite. Încadrarea botanică a varietăților speciei Beta vulgaris (după Răvăruț M. 1973) este următoarea: Beta vulgaris var. Altissima (sacharifera) - sfecla de zahăr; Beta vulgaris var. rapacea f. rubra - sfecla roșie utilizată în alimentația omului și f. lutea - sfecla furajeră; Beta vulgaris var. Cicla - sfecla pentru frunze....

 • Tehnologia de obtinere a crenvustilor de porc

  Tema proiectului Se vor determina necesarul de frig si caracteristicile constructive ale spatiului destinat fabricarii si depozitarii unui semi-preparat din carne Se dau: Capacitatea de productie: 1400 kg Localitate de amplasare: Urziceni (Judetul Ialomita) Preparatul ales: crenvusti de porc 1. Utilizarea frigului in industria alimentara Tehnologia frigorifica trebuie sa indeplineasca anumite cerinte pentru domeniile agroalimentare: -sa asigure distributia in timp si spatiu a...

 • Descrierea florei din regiunea Rusiei

  I. Informatii despre Rusia 1.1 Istoria Rusiei Istoria Rusiei incepe cu venirea diferitelor triburi slavice de est care au ajuns sa ocupe majoritatea zonei europene a Rusiei. Diferite studii au dus la concluzia ca stramosii rusilor sunt originari din zonele impadurite ale mlastinilor Pinsk, care se afla in Ucraina . Aceasta migratie a inceput din secolul 5 si a tinut pana in secolul 7, timp in care populatiile slave au asimilat celelalte populatii native la acea vreme, iar unele triburi au...

 • Fundamentarea strategiei de implementare la SC Clorofila SRL prin infiintarea culturii de floarea soarelui in suprafata totala de 65 ha

  Capitolul I - Date generale privind solicitantul Denumirea firmei agricole este SC.Clorofila.SRL, situată în localitatea Gherăești, județul Neamț. Aceasta fost înființată în anul 2002 pe data de 5 martie, având codul unic de identifiare: RO14494001, cod CAEN: 0111 și Nr: J27/108/2002. Firma este o societate comercială cu răspundere limitată. Societatea comercială are ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe...

 • Amenajarea agroturistica in Judetul Tulcea

  Capitolul I. ANALIZA POTENȚIALULUI TURISTIC din județul TULCEA A. Potentialul turistic natural Relieful județului Tulcea se caracterizează prin existența a doua unități fizico-geografice distincte: una mai înaltă , în partea central -vestică, în cadrul căreia se întalnesc elementele celui mai vechi relief de pe teritoriul României și alta mai joasă și cea mai nouă în N și NE, respectiv lunca și Delta Dunării. Unitățile vechi, mai înalte sunt dispuse în 3 mari fâșii paralele, ocupând circa...

 • Amenajamentul pastoral al pajistilor permanente proprietate privata a Comunei Puiesti, Judetul Buzau

  În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 267, din 13 mai 2013, obligația întreținerii pajiștilor revine utilizatorilor acestora, cu menținerea categoriei de folosință. În sensul prezentei ordonanțe, pajiștile sunt reprezentate de suprafete agricole de pășuni si fânete, naturale sau cultivate,...

Pagina 1 din 95