Agregate pentru Arat

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 7131
Mărime: 1.00MB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Herta Stela

Cuprins

CUPRINS 1

ARGUMENT 2

CAPITOLUL I. DOMENIUL DE UTILIZARE ŞI CLASIFICAREA PLUGURILOR 3

I.1.MAŞINI PENTRU LUCRĂRILE SOLULUI 3

I.1.1 PLUGURI 3

CAPITOLUL II. PĂRŢILE COMPONENTE ŞI PROCESUL DE LUCRU AL PLUGULUI 6

CAPITOLUL III. TIPURI DE PLUGURI 11

III.1 PLUGURI CU DESTINAŢIE GENERALĂ 11

III.1 FOLOSIREA PLUGURILOR 19

III.2 REGLAREA PLUGURILOR 19

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA LUCRĂRII ŞI CONTROLUL CALITĂŢII 24

IV.I ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA LUCRULUI 24

BIBLIOGRAFIE 27

ANEXE 28

Extras din document

Argument

Tema proiectului meu „Pregătirea pentru lucru şi formarea agregatelor pentru arat”

face parte integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru meseria de mecanic

agricol

În anii de studiu am abordat întreaga gamă de module de pregătire în domeniu însă cel

mai mult m-a atras modulul 4 care are o largă aplicabilitate în domeniul mecanicii.

În cadrul elaborării proiectului meu a trebuit să-mi extind aria de cunoştinţe studiind

bibliografia recomandată de coordonator, fapt ce îmi permite o pregătire profesională mai

bună, proiectul meu având aplicabilitate în multe domenii ale mecanicii agricole.

Tema aleasă este structurată în capitole abordate separat ca părţi distincte.

Contribuţia personală privind elaborarea proiectului constă în selectarea informaţiilor

tehnice/practice şi teoretice specifice specializării, structurarea pe capitole a acestora.

Lucrarea prezintă în mod sintetic şi actualizat sub forma unor scheme principalele

aspecte, importanţa, rolul, identificarea componentelor agregatelor pentru arat.

În elaborarea lucrării am folosit cunoştinţe tehnice/teoretice asimilate la diferite

obiecte de învăţământ studiate în anii de liceu: mecanică, fizică, discipline de specialitate şi

laboratoare practice.

În partea finală a lucrării am specificat bibliografia utilizată.

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii româneşti, aproape că nu există domeniu al

activităţii economico-sociale în care să nu se folosească instalaţii şi aparate agricole. Larga

răspândire a acestora precum şi perfecţionarea şi diversificarea lor necesită un nivel de

pregătire cât mai ridicat pentru a fi capabil să răspundă cerinţelor impuse de dezvoltarea

ştiinţei şi tehnicii contemporane.

În scopul asigurării unei activităţi cât mai eficiente în vederea realizării unor produse

şi servicii fiabile, participarea la procesul economic în economia de piaţă trebuie să aibă în

vedere calitatea sa de calificat dar şi de om moral.

3

Capitolul I. Domeniul de utilizare şi clasificarea plugurilor

I.1.Maşini pentru lucrările solului

I.1.1 Pluguri

Domeniul de utilizare şi clasificarea plugurilor

Plugul este destinat pentru executarea arăturii, care constitute lucrarea de bază a

solului. La arat solul este afânat prin mărunţirea şi răsturnarea brazdelor. Prin arat stratul

superior mai tasat şi cu resturi vegetale este îngropat, iar stratul inferior, cu o structură

refăcută este scos la suprafaţă.

În funcţie de adâncimea la care se execută, arătura poate fi de mai multe feluri:

- superficială

- normală

- adâncă

- foarte adâncă

- desfundată

(16-19 cm); (20-25 cm); (26-30 cm); (31-40 cm); (50—80 cm).

Prinicipalele cerinţe agrotehnice pentru executarea arăturii sunt:

- să se execute într-un interval de timp cât mai scurt după recoltarea

culturii premergătoare;

- să se execute la adâncimea stabilită în funcţie de tipul solului şi cultura ce urmează;

- suprafaţa terenului arat trebuie să aibă un aspect uniform, cu brazde

de aceeaşi înălţime, fără a se putea deosebi trecerile alăturate ale plugului

prin creste sau şanţuri mai mari;

- miriştea trebuie să fie cât mai bine îngropată;

- solul să fie cât mai bine mărunţit, cerinţă care depinde în mare măsură de umiditatea şi

starea de tasare a solului;

- coamele şi şanţurile din zona de începere sau încheiere a arăturii pe

parcelă să fie cât mai mici;

- terenul să fie arat complet, fără greşuri, inclusiv zonele de întoarcere

la capetele parcelelor.

Preview document

Agregate pentru Arat - Pagina 1
Agregate pentru Arat - Pagina 2
Agregate pentru Arat - Pagina 3
Agregate pentru Arat - Pagina 4
Agregate pentru Arat - Pagina 5
Agregate pentru Arat - Pagina 6
Agregate pentru Arat - Pagina 7
Agregate pentru Arat - Pagina 8
Agregate pentru Arat - Pagina 9
Agregate pentru Arat - Pagina 10
Agregate pentru Arat - Pagina 11
Agregate pentru Arat - Pagina 12
Agregate pentru Arat - Pagina 13
Agregate pentru Arat - Pagina 14
Agregate pentru Arat - Pagina 15
Agregate pentru Arat - Pagina 16
Agregate pentru Arat - Pagina 17
Agregate pentru Arat - Pagina 18
Agregate pentru Arat - Pagina 19
Agregate pentru Arat - Pagina 20
Agregate pentru Arat - Pagina 21
Agregate pentru Arat - Pagina 22
Agregate pentru Arat - Pagina 23
Agregate pentru Arat - Pagina 24
Agregate pentru Arat - Pagina 25
Agregate pentru Arat - Pagina 26
Agregate pentru Arat - Pagina 27
Agregate pentru Arat - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Agregate pentru Arat.pdf

Alții au mai descărcat și

Avantaje si Dezavantaje ale Tehnologiilor Neconventionale Comparate cu Tehnologia Clasica de Prelucrare a Solului

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Ca urmare a extinderii proceselor degradării solului datorită agriculturii convenţionale şi a greşelilor tehnologice,...

Exploatarea Rationala a Masinilor de Recoltat Plante Furajere

Începând de primăvara şi până toamna târziu, recoltarea plantelor furajere este o operaţie des întâlnită pe fâneţele şi terenurile cultivate, în...

Metode de Combatere a Buruienilor in Cultura Plantelor de Camp

Cap.1. Argument Buruienile sunt definite in cultura de specialitate ca fiind plante străine intr-o cultura agricolă, care produc pagube, cosumand...

Masini de Semanat Universale

Maşini de semănat universal Introducere Se apreciază că semănatul este prima verigă din lanţul tehnologic, cu pondere însemnată în nivelul...

Buruienile în Culturile Agricole

Pagubele produse de buruieni culturilor agricole Nu exista buruieni nedaunatoare pt o cultura agricola, doar efectul lor variaza in functie de...

Masina de Administrat Amendamente MA-3,5

1. Destinaţia şi parametrii constructivi ai MA-3,5. Maşina MA-3,5 este destinată pentru transportul şi împrăştierea pe suprafaţa solului a...

Masina pentru Imprastiat Gunoi de Grajd MIG-5

TEHNOLOGIA DE EXPOATARE A AGREGATULUI TRACTOR U650M + MIG 5 1. Destinaţia agregatelor şi parametrii constructivi ai agregatelor Agregatul Tractor...

Sisteme de Lucrari Minime ale Solului

Pornindu-se de la faptul că datorită numeroaselor lucrări ce se practică în actualele tehnologii, solul se tasează, se deteriorează structura,...

Ai nevoie de altceva?