Agregate pentru Arat

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Agregate pentru Arat.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Herta Stela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

CUPRINS 1
ARGUMENT 2
CAPITOLUL I. DOMENIUL DE UTILIZARE ŞI CLASIFICAREA PLUGURILOR 3
I.1.MAŞINI PENTRU LUCRĂRILE SOLULUI 3
I.1.1 PLUGURI 3
CAPITOLUL II. PĂRŢILE COMPONENTE ŞI PROCESUL DE LUCRU AL PLUGULUI 6
CAPITOLUL III. TIPURI DE PLUGURI 11
III.1 PLUGURI CU DESTINAŢIE GENERALĂ 11
III.1 FOLOSIREA PLUGURILOR 19
III.2 REGLAREA PLUGURILOR 19
CAPITOLUL IV. EXECUTAREA LUCRĂRII ŞI CONTROLUL CALITĂŢII 24
IV.I ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA LUCRULUI 24
BIBLIOGRAFIE 27
ANEXE 28

Extras din document

Argument

Tema proiectului meu „Pregătirea pentru lucru şi formarea agregatelor pentru arat”

face parte integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru meseria de mecanic

agricol

În anii de studiu am abordat întreaga gamă de module de pregătire în domeniu însă cel

mai mult m-a atras modulul 4 care are o largă aplicabilitate în domeniul mecanicii.

În cadrul elaborării proiectului meu a trebuit să-mi extind aria de cunoştinţe studiind

bibliografia recomandată de coordonator, fapt ce îmi permite o pregătire profesională mai

bună, proiectul meu având aplicabilitate în multe domenii ale mecanicii agricole.

Tema aleasă este structurată în capitole abordate separat ca părţi distincte.

Contribuţia personală privind elaborarea proiectului constă în selectarea informaţiilor

tehnice/practice şi teoretice specifice specializării, structurarea pe capitole a acestora.

Lucrarea prezintă în mod sintetic şi actualizat sub forma unor scheme principalele

aspecte, importanţa, rolul, identificarea componentelor agregatelor pentru arat.

În elaborarea lucrării am folosit cunoştinţe tehnice/teoretice asimilate la diferite

obiecte de învăţământ studiate în anii de liceu: mecanică, fizică, discipline de specialitate şi

laboratoare practice.

În partea finală a lucrării am specificat bibliografia utilizată.

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii româneşti, aproape că nu există domeniu al

activităţii economico-sociale în care să nu se folosească instalaţii şi aparate agricole. Larga

răspândire a acestora precum şi perfecţionarea şi diversificarea lor necesită un nivel de

pregătire cât mai ridicat pentru a fi capabil să răspundă cerinţelor impuse de dezvoltarea

ştiinţei şi tehnicii contemporane.

În scopul asigurării unei activităţi cât mai eficiente în vederea realizării unor produse

şi servicii fiabile, participarea la procesul economic în economia de piaţă trebuie să aibă în

vedere calitatea sa de calificat dar şi de om moral.

3

Capitolul I. Domeniul de utilizare şi clasificarea plugurilor

I.1.Maşini pentru lucrările solului

I.1.1 Pluguri

Domeniul de utilizare şi clasificarea plugurilor

Plugul este destinat pentru executarea arăturii, care constitute lucrarea de bază a

solului. La arat solul este afânat prin mărunţirea şi răsturnarea brazdelor. Prin arat stratul

superior mai tasat şi cu resturi vegetale este îngropat, iar stratul inferior, cu o structură

refăcută este scos la suprafaţă.

În funcţie de adâncimea la care se execută, arătura poate fi de mai multe feluri:

- superficială

- normală

- adâncă

- foarte adâncă

- desfundată

(16-19 cm); (20-25 cm); (26-30 cm); (31-40 cm); (50—80 cm).

Prinicipalele cerinţe agrotehnice pentru executarea arăturii sunt:

- să se execute într-un interval de timp cât mai scurt după recoltarea

culturii premergătoare;

- să se execute la adâncimea stabilită în funcţie de tipul solului şi cultura ce urmează;

- suprafaţa terenului arat trebuie să aibă un aspect uniform, cu brazde

de aceeaşi înălţime, fără a se putea deosebi trecerile alăturate ale plugului

prin creste sau şanţuri mai mari;

- miriştea trebuie să fie cât mai bine îngropată;

- solul să fie cât mai bine mărunţit, cerinţă care depinde în mare măsură de umiditatea şi

starea de tasare a solului;

- coamele şi şanţurile din zona de începere sau încheiere a arăturii pe

parcelă să fie cât mai mici;

- terenul să fie arat complet, fără greşuri, inclusiv zonele de întoarcere

la capetele parcelelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Agregate pentru Arat.pdf