Agroturism si Turism Rural National si International

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Agroturism si Turism Rural National si International.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 57 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf.dr. Jenica Calina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

I.POZIȚIA ȘI ACCESIBILITATE 4
1.1.Așezare și poziție în teritoriu 4
1.2.Accesibilitate și infrastructura generală 5
II.CADRUL NATURAL 8
2.1.Relieful zonei 8
2.2.Clima 10
2.3.Vegetația 11
2.4.Fauna 12
2.5.Oglinzi de ape.ape minerale și termale,nămoluri terapeutice 12
2.6.Ocrotirea naturii 14
III.CADRUL SOCIAL-ECONOMIC 17
3.1.Populația și așezările umane 17
3.2.Structura populației 18
3.3.Industria 19
3.4.Agricultură și silvicultura 20
3.5.Dotări tehnico-edilitare 23
3.6.Dotări comerciale,sanitare și sportive 23
3.7.Servicii pentru populație 25
IV.CADRUL CULTURAL-ISTORIC 25
4.1.Dotări cultural 25
4.2.Valori etnografice și folclorice 26
4.3.Monumente și situri 32
4.4.Monumente și ansambluri de arhitectura 34
4.5.Case memorial. 35
4.6.Zone istorice rurale și urbane 37
4.7.Muzee 38
4.8.Mănăstiri,catedrale și biserici 40
V.SERVICIILE AGROTURISTICE DIN ZONA 43
5.1.Serviciile de cazare 43
5.2.Servicii de alimentative 49
5.3.Servicii de agreement 50
VI.CALITATEA MEDIULUI 51
6.1.Poluare datorită activităților economice 51
6.2.Poluare datorită activităților turistice și de agreement 54
VII.CONCLUZII 56
VIII.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 57

Extras din document

I.POZIȚIA ȘI ACCESIBILITATEA

1.1. Aşezare și poziție în teritoriu.

Fig.1. Jud.Arad poziție ca teritoriu.

Situat în partea de vest a țării, județul Arad se întinde din inima Munților Apuseni până la câmpia largă și netedă, formată de Mureș și Crisul Alb, fiind străbătut de importante cai de comunicație, de interes național și internațional.

Oraşul se află la o altitudine de 108,5 m şi se întinde pe o suprafaţă de 5830 ha, fiind amplasat la intersecţia unor importante reţele de comunicaţii rutiere.

Poziţia sa geografică favorabilă este accentuată şi de intersecţia de drumuri europene (Coridorul European rutier IV şi drumul rapid care va lega Ucraina cu Șerbia), precum şi de distanţele relativ scurte până la capitală României-Bucureşti (603 km), a Ungariei-Budapesta (284 km), a Austriei-Viena (506 km) şi a Jugoslaviei-Belgrad (215 km).

Punctele extreme sunt:

- în partea de est, satul Tarnavita, situat la 22gr39' longitudine estică;

- în partea de vest, orașul Nădlac, la 20gr45' longitudine estică;

- în nord, satul Berechiu, la 46gr38' latitudine nordică;

- în sud, satul Lalasint, la 45gr58' latitudine nordică.

Din puncte de vedere administrativ, teritoriul este delimitat de județele Bihor în nord, Hunedoara și Albă în est, Timiș în partea de sud și granița de stat cu Ungaria în vest.

Peisajul natural al județului Arad se caracterizează prin existența unui relief variat, proporționat și etajat de la est spre vest, un climat continental temperat cu influente oceanice, o rețea hidrografică bogată, dominată de cele două artere, Mureș și Crisul Alb, o vegetație zonală specifică, puternic transformată, și un înveliș de soluri cu fertilitate ridicată.

Cu o suprafaţă de 7.754 kmp, judeţul Arad deţine un procent de 3,65% din întreaga suprafaţă a României, fiind al şaselea judeţ ca întindere al ţării.

Fig.1.1. Harta Județului Arad.

1.2.Accesibilitate și infrastructura generală.

Situarea la intersecția drumurilor europene E 68/60 la 594 km de București (E) și 275 km de Budapesta (V), precum și E 671 la 50 km de Timișoara (S) și 117 km de Oradea (N), constituie un factor favorizant pentru dezvoltarea sa economică și urbană.

Municipiul Arad este principala poartă de intrare în România, fiind cel mai important nod rutier și feroviar din vestul țării. Astfel, Aradul se află situat la 17 km de Curtici - cel mai mare punct vamal pe căi ferate din vestul țării. De asemenea, Aradul beneficiază de un acces extrem de facil în ceea ce privește punctele de frontieră pe cale rutieră și aeriană. Cele mai apropiate puncte de frontieră sunt pe cale rutieră, respectiv: localitatea Turnu la o distanță de 20,3 km, orașul Nădlac la o distanță de 54 km, precum și Vărsând la o distanță de 68 km. Un important punct de frontieră este cel pe cale aeriană este Aeroportul Internațional Arad, acesta având o pistă de 2.000 metri.

Reţeaua feroviară.

La 31 decembrie 2010, reţeaua de căi ferate însuma în judeţul Arad 469 km, ocupând locul cinci pe ţară, din care 166 km reprezentau reţea electrificată (locul nouă pe ţară).

Cei 469 km de cale ferată sunt cu ecartament normal, judeţul având 139 km cu două căi şi 330 km cu o singură cale.

Cu 60,5 km cale ferată la 1000 km2, judeţul Arad se situează peste media pe ţară de 45,2 km/1000 km2 teritoriu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Agroturism si Turism Rural National si International.docx

Bibliografie

Antonoaie Niculaie, Foriş Tiberiu, Creţu Romeo – „Management în turism. Ecoturismul – componentă a turismului modern”, Ed. Psihomedia, Sibiu, 2005
Bran Florina, Marin Dinu, Şimon Tamara – „Turismul Rural, modelul european”, Ed. Economică, Bucureşti, 1997
Creţu Romeo Cătălin – ,,Resurse agroturistice”, Ed. Cartea Universitară Bucureşti, 2005
Glăvan Vasile – „Turismul în România”, Ed. Economică, Bucureşti, 2000
Neacşu Nicolae – „Turismul şi dezvoltarea durabilă”, Ed. Expert, Bucureşti, 1999
Institutul Naţional de Statistică – „Turismul României – breviar statistic” 2000-2006
Guvernul României – „Strategia Naţională Pentru Dezvoltare Durabilă”, Bucureşti, 1999-2006
Melinda Cândea – „Potenţialul turistic al României”, Bucureşti, 2005
Melinda Cândea, George Erdeli, Tamara Şimon, Daniel Peptenatu – „Potenţialul turistic al României şi amenajarea turistică a spaţiului”, Bucureşti, 2006
Deszi Ştefan – „Patrimoniu şi valorificare turistică”, Presa Universitară Clujeană, 2006

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Agricultură și Horticultură Master MACPA