Ameliorații Silvice

Proiect
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 4918
Mărime: 68.58KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Trandafir Dumitrascu
UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ SI SILVICULTURĂ Secţia : SILVICULTURĂ

Extras din document

TEMA PROIECTULUI

Ameliorarea si valorificarea prin culturi forestiere a terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare Panuletul din cadrul UP IV Colibita.

Perimetrul de ameliorare este o fosta pasune, degradata in timp, datorita pasunatului intensiv, preluata in fondul forestier in vederea stapanirii fenomenelor de degradare.

In cadrul perimetrului de ameliorare in partea superioara exista o alunecare de teren cu masa alunecata moderat fragmentata fara exces de apa in suprafata, …1.0. ha. Perimetrul este strabatut de o ravena ale carei dimensiuni: lungimea in treimea superioara, mijlocie si inferioara se vor stabili cu ajuotorul planului de situatie anexat, intocmit la scara de 1: 4000.

Depozitul de aluviuni transportate din cadrul perimetrului (conul de dejectie) are o suprafata de 1 ha si este constituit din bolovanisuri cu putin pietris si nisip (sub 25%).

CAPITOLUL 1 DESCRIEREA UNITATII DE BAZA

1.1. Elemente de identificare a Fondului Forestier

Unitatea de producte IV Colibita este situata in Carpatii Orientali,unitatea geografica a Muntilor Bargaului,partea sud-sud-estica a acestora in bazinul raului Bistrita dreapta tehnica,in amonte de confluienta acestuia cu paraul Tihuta,dreapta tehnica a lacului Colibita si paraului cu acelasi nume,pana la confluienta acestuia din urma cu pr.Colbu.

Suprafata totala a fondului forestier de stat este de 4.833,3 ha.

Administrarea silvica a U.P. este asigurata de ocolul Silvic Prundul Bargaului cu sediul in localitatea cu acelasi nume,ocol din cadrul R.N.P.,Directa Silvica Bistrita.

Vecinatati, limite

Tab.1

Punctul

cardinal Vecinatati Limite

Felul Denumirea

Nord U.P. II Tihuta naturala Culmea Bridireiului,Vf.Bridireiului,

Culmea Bucsoaiei si cea care trece prin varfurile Cosaru,Dragota,Arsitei

si Cornii.

Sud U.P. VI Colbu

U.P. V Repedele

U.P. VI Pietroasa naturala Valea Bistritei,Lacul Colibita,Valea Colibitei,Culmea Prislop-Varful Dalbidan.

Est O.S.Dorna Candrenilor naturala Culmea ce trece prin varfurile Cornii,Magura,Buba,Dalbidan si Strunioru.

Vest U.P.VI Pietroasa naturala Raul Bistrita

Administrarea fondului forestier

Fondul forestier din U.P. IV Colibita este administrat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Protectiei Mediului, prin filiala ROMSILVA R.A. Bistrita - Nasaud, Ocolul Silvic Prundu Bargaului .

Terenuri acoperite de vegetatie forestiera situate în afara fondului forestier

Pe raza U.P. IV Colibita se afla suprafete de padure care fac obiectul Legii nr. 18 / 1991. Arboretele sunt parcelate si bornate.De asemenea ele apar figirate si pe hârtiile care însotesc prezentul amenajament.

Vegetatia se compune din fag,molid ,brad,diverse tari .

1.2. Geologie

Geologic,teritoriul U.P. este constituit din depozite sedimentare de natura vulcanica(lave andezitice si bazaltice),conglomerate vulcanice.Principalele tipuri de roci sunt sisturile,granitele,gresiile,conglomeratele si luturile.

Principalele vai ce strabat U.P. sunt: Izvorul Lung si Valea Colibitei,ce isi unesc apele si se varsa in lacul de acumulare Colibita,iar acesta in raul Bistrita.Aceste vaiau numerosi afluienti(Dalbidanul cu afluientii:Buba de sus,Dascalul.Tomnatic,Prislop.Valea

Magurii,Pr.Hanganilor,Pr.Locurile Aurii),cu numeroase ramificatii ceea ce face ca reteaua hidrografica in ansamblu sa fie destul de dezvoltata.Primavara,odata cu topirea zapezilor se manifesta tendinte de torentialitate.

1.3.Geomorfologie

Orografia terenului-vaile lungi,versantii cu pantele relativ mari,vaile orientate pe directia N-S,favorizeaza canalizarea vanturilor,iar atunci cand acestea au o intensitate mai mare,pot provoca doborituri de vant.Repartitia Fondului Forestier pe categorii de altitudine

Intervalul de variatie al inclinarii este de la 10 ° la 45 °. Inclinarea madie este de 30,6 °. Repartitia in procente in functie de inclinare se prezinta astfel :

Din sinteza tabelului anterior rezulta ca 60 % din suprafata U.P.-ului are o inclinare cuprinsa intre 31° si 40° ceea ce denota un teren foarte inclinat fapt ce se rasfrange asupra vegetatiei prin efectul negativ constituit printr-o eroziune accentuata produsa de catre torentii existenti, iar cantitatile mari de precipitatii, in arboretele cu consistenta redusa, au ca efect spalarea humusului si a straturilor superficiale de sol, ceea ce duce in timp la reducerea troficitatii statiunii si la micsorarea volumului edafic util, acestea avand un efect negativ asupra dezvoltarii vegetatiei forestiere.

Preview document

Ameliorații Silvice - Pagina 1
Ameliorații Silvice - Pagina 2
Ameliorații Silvice - Pagina 3
Ameliorații Silvice - Pagina 4
Ameliorații Silvice - Pagina 5
Ameliorații Silvice - Pagina 6
Ameliorații Silvice - Pagina 7
Ameliorații Silvice - Pagina 8
Ameliorații Silvice - Pagina 9
Ameliorații Silvice - Pagina 10
Ameliorații Silvice - Pagina 11
Ameliorații Silvice - Pagina 12
Ameliorații Silvice - Pagina 13
Ameliorații Silvice - Pagina 14
Ameliorații Silvice - Pagina 15
Ameliorații Silvice - Pagina 16
Ameliorații Silvice - Pagina 17
Ameliorații Silvice - Pagina 18
Ameliorații Silvice - Pagina 19
Ameliorații Silvice - Pagina 20
Ameliorații Silvice - Pagina 21
Ameliorații Silvice - Pagina 22
Ameliorații Silvice - Pagina 23
Ameliorații Silvice - Pagina 24
Ameliorații Silvice - Pagina 25
Ameliorații Silvice - Pagina 26
Ameliorații Silvice - Pagina 27
Ameliorații Silvice - Pagina 28
Ameliorații Silvice - Pagina 29
Ameliorații Silvice - Pagina 30
Ameliorații Silvice - Pagina 31
Ameliorații Silvice - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Amelioratii Silvice.doc

Alții au mai descărcat și

Exploatarea Pădurilor

CAPITOLUL I INTRODUCERE Exploatarea pădurilor este definita ca reprezentând ansamblul activităţilor prin care se extrage masa lemnoasa cu scopul...

Lucrare de specialitate - vânătoare

Cap.I Introducere In tara noastra,datorita conditiilor de mediu favorabile,se gasesc numeroase specii de vanat,diferentiate dupa zonele de...

Corectarea Torenților

Tema proiectului Să se întocmească proiectul de execuţie privind lucrările de amenajare a bazinetului hidrografic torenţial Valea Buciniş numărul...

Împăduriri

PIESE SCRISE 1. Descrierea unitAtii de bazA (de productie) 1.1. Asezarea geograficA. Padurea de folosinta forestiera apartinand comunei...

Proiect Tehnologic de Exploatare a Lemnului

Tema proiectului Proiect tehnologic de exploatare a lemnului din partida 318, parchetul Rojiste, U.P. V Madona, u.a. 100F, O.S. Sadova, D.S....

Proiect la exploatări forestiere - devizul tehnico-economic privind exploatarea masei lemnoase

Tema proiectului Să se întocmească devizul tehnico – economic privind exploatarea masei lemnoase din parchetul Tărcaiţa , partida 500 din cadrul...

Management Silvopastoral

I - INTRODUCERE Agrosilvicultura reprezintă totalitatea sistemelor de utilizare a teritoriului care asociază arborii sau alta vegetaţie lemnoasă...

Amenajarea Pădurilor

TEMA 1.1. - AMENAJAREA PĂDURILOR ÎN CONTEXTUL SILVICULTURII CU ŢELURI MULTIPLE. SARCINILE , BAZELE ŞI PRINCIPIILE DE AMENAJARE A PĂDURILOR CU...

Te-ar putea interesa și

Dreptul de proprietate - limite și restricții

INTRODUCERE Dreptul de proprietate, fiind cel mai important drept patrimonial, se bucură de o protecţie juridică aparte, menită să îi asigure...

Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național

CAPITOLUL I DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN 1.1. Apariţia dreptului mediului Dreptul mediului înconjurător a apărut şi s-a...

Regimul Juridic Domenial Aplicabil Fondului Funciar

CAPITOLUL I DOMENIUL PUBLIC SI REGIMUL JURIDIC DOMENIAL 1. Noţiunea de domeniu public. Aspecte din dreptul comparat şi din reglementări...

Perimetrul de ameliorare Șotânga, Județul Dâmbovița

CAPITOLUL I - Date generale 1.1. Denumire investitiei Reconstructia ecologica prin impadurire a suprafetei de teren proprietate publica a...

Ameliorarea și valorificarea silvică a terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare Copăcel, situat în raza Localității Copăcel, Județul Bihor

DATE CU CARACTER GENERAL 1. Denumirea obiectivului proiectului de ameliorare: Ameliorarea terenurilor degradate şi neproductive din perimetru de...

Împădurirea terenurilor degradate din România

Terenurile inapte pentru a fi folosite, terenurile neproductive, indiferent de forma de proprietate, sunt considerate a fi terenuri degradate si...

Ameliorații Silvice

Date generale 1. Denumirea obiectivului de investiţii: ameliorarea şi valorificarea prin culturi forestiere a terenurilor de gradate din...

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Ai nevoie de altceva?