Amenajamentul pastoral al pajistilor permanente proprietate privata a Comunei Puiesti, Judetul Buzau

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Amenajamentul pastoral al pajistilor permanente proprietate privata a Comunei Puiesti, Judetul Buzau.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 36 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ana Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 267, din 13 mai 2013, obligația întreținerii pajiștilor revine utilizatorilor acestora, cu menținerea categoriei de folosință.

În sensul prezentei ordonanțe, pajiștile sunt reprezentate de suprafete agricole de pășuni si fânete, naturale sau cultivate, folosite pentru productia de iarbă sau de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel putin 5 ani in sistemul de rotatie a culturilor si care sunt utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje, cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu.

1. Obiectivele amenajamentului

Aplicarea măsurilor prevăzute în Amenajamentul pastoral are ca scop valorificarea superioară a suprafețelor de pajiști prin sporirea producției totale de masă verde și a calității acesteia, inclusiv prin asigurarea unui pășunat rațional, în vederea creșterii eficientei economice a exploatării animalelor, respectiv a efectivelor de bovine, ovine și caprine.

2. Situația teritorial-administrativă

Comuna Puiești, din județul Buzău, este așezată în nordul Bărăganului, respectiv în Campia Râmnicului, pe drumul județean 202 ce unește din orașul Râmnicu - Sărat spre comuna Ciorăști (jud. Vrancea). Este așezată în plină câmpie la distanța de 14 km (satul de reședintă - Puieștii de Jos) la est de orașul Râmnicu Sărat, de o parte și de alta a râului Râmnic, fiind la granița cu județul Vrancea în nord.

Comuna este așezată de-a lungul râului Râmnic ce scaldă teritoriul ei pe o distanță de aproximativ 8 km. Satele ce intră în componența comunei sunt așezate de-a lungul drumului cel mat scurt dintre Cotul Carpaților și Cotul Dunării în apropiere de Galați, respectiv, punctul cu cea mai mare altitudine estică de orașul Râmnicul-Sărat.

Vecinii. Așezată în nord-estul județului Buzău, comuna Puiești se învecinează și cu județul Vrancea, astfel:

- în nord se află comunele Bălești și Sihlea (din județul Vrancea),

- nord-est comuna Ciorăști (din județul Vrancea),

- în sud comuna Balta Albă, Boldu și Ghergheasa,

- în est comuna Vâlcelele,

- la vest comuna Râmnicelu.

Poziția geografică a satelor față de satul de reședință. Comuna are o suprafață de 10.000 de hectare și intră în componența sa următoarele șapte sate:

- Puieștii de Jos, este satul de reședință așezat în partea central-nordică a teritoriului comunei, la 14 km est de orașul Rm. Sărat pe malul stâng al râului Râmnic;

- Puieștii de Sus așezat tot pe malul stâng al râului Râmnic în partea central-vestică a teritoriului comunei la distanța de doi km. vest de satul Puieștii de Jos, satul de reședintă;

- Macrina, așezat pe malul drept al râului Râmnic, în partea central-vestică a teritoriului comunei;

- Plopi, așezat pe malul drept al râului Râmnic în partea sud-vestică a teritoriului comunei.

- Nicolești, așezat pe malul drept al râului Râmnic în partea central-estică a teritoriului comunei;

- Dăscălești, așezat pe malul drept al râului Râmnic în partea de est a comunei;

- Lunca, așezat pe malul drept al râului Râmnic în partea sud-vestică a teritoriului comunei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Amenajamentul pastoral al pajistilor permanente proprietate privata a Comunei Puiesti, Judetul Buzau.docx