Amenajare păduri

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 10221
Mărime: 113.99KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

PARTEA – I MEMORIU TEHNIC

I SITUAŢIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ

1.1 Constituirea unităţii de protecţie

Unitatea de protecţie care face studiul acestui proiect s-a obţinut prin separarea în scop didactic a unei unităţi de protecţie existente.

1.2 Elemente de identificare a unităţii de protecţie

Unitatea luată în studiu se află pe raza comunei Frumosu , judeţul Suceava. Teritoriul unităţii de protecţie este situat în bazinul inferior al pârâului Moldoviţa.

Limitele teritoriale ale U.P.III Dragoşa sunt bine definite, fiind situate pe forme naturale de relief (culmi, văi).Vecinătăţile, limitele şi hotarele unităţii de protecţie sunt redate în tabelul 1.2.1.

Tabelul 1.2.1 Vecinătăţi, limite, hotare

Puncte cardinale Vecinătăţi

Felul şi denumirea lor

Limite (hotare)

1 2 3

NORD

OCOLUL SILVIC MOLDOVIŢA

OCOLUL SILVIC MARGINEA

CULMEA CIUMÂRNA, SECRIEŞ, ORATA

OBCINA MARE

EST

OCOLUL SILVIC GURA HUMORULUI

U.P. IV FRUMOSU

OBCINA MARE

CULMEA MĂCRIŞ, PICIORUL FRUMOSU

SUD

UP IV FRUMOSU

U.P.I DEIA

PICIORUL FRĂSINET

APA MOLDOVIŢEI

VEST

U.P. I DEIA

U.P. II PALTIN

OCOLUL SILVIC MOLDOVIŢA

APA MOLDOVIŢEI

APA MOLDOVIŢEI

CULMEA CIUMÂRNA

1.3. Bazinete componente

Unitatea de protecţie este constituită din bazinete , prezentate în tabelul 1.3.1.

Tabelul 1.3.1. Bazinete componente

Nr.

crt

Bazin

Denumirea bazinetului

Parcele aferente

Suprafaţa (ha)

0 1 2 3

1

Dragoşa

Poiana Mărului 116 28,6

2 Dragoşa 121, 122, 124, 125 129,7

3 Măcriş 126, 127, 128, 129,130 217,3

4 Moldoviţa Frumosu 300, 301 92

Total 467,6

1.4 .Administrarea fondului forestier

Pădurile sunt proprietate publică , administrate de Regia Naţională a Pădurilor prin Ocolul Silvic VAMA,din cadrul Direcţiei Silvice Suceava .

1.5. Terenuri acoperite de vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier

Sunt terenuri ocupate cu pâlcuri de molid, brad şi fag, cu consistenţa cuprinsă între 0,3 şi 0,7 şi vârste variind între 20 şi 120 de ani.

II . ORGANIZAREA TERITORIALĂ A PĂDURILOR

2.1 Materializarea parcelarului şi subparcelarului

Parcelarul şi subparcelarul s-au preluat din amenajamentul anterior ca mărime şi dimensiuni.

Mărimea parcelarului şi subparcelarului este redată în tabelul 2.1.1.

Tabel 2.1.1. Mărimea parcelarului şi subparcelarului

Parcelar Subparcelar

număr

Suprafaţa ha număr

Suprafaţa ha

minimă medie maximă minimă medie maximă

1990 142 0,1 43,4 172,2 619 0,1 9,9 59,8

2001didactic 12 124/8,1 38,96 130/89,5 36 300 F/0,4 12,98 125B/33,9

2.2 Descrierea parcelară

Se prezintă în formulare tipizate şi este redată în cele ce urmează :

Descrierea staţiunii şi a arboretului

116 C. 28,6 Ha GR.1-1G SUP:A TS:3333 TP:1311

Sol:3301 Versant Teren ondulat Expoziţie: S

INC:27G ALTITUDINE: 870-1190 m

Litieră: continuă normală Tip floră : Asperula -Dentaria

Artificial de productivitate superioară Arboret relativ echien

Eroziune: Poluare

Compoziţie actuală: 10MO

Compoziţie ţel: 8MO1BR1FA

Sort: Vârsta exploabilităţii:120 ani

Sem. Utilizabil:

Subarboret:

Date complementare : Doborâturi izolate Alte date complementare

Vătămare exploatare slabă

Rupturi izolate

Lucrări executate :Rărituri -1993

Lucrări propuse: T. Igienă.

Preview document

Amenajare păduri - Pagina 1
Amenajare păduri - Pagina 2
Amenajare păduri - Pagina 3
Amenajare păduri - Pagina 4
Amenajare păduri - Pagina 5
Amenajare păduri - Pagina 6
Amenajare păduri - Pagina 7
Amenajare păduri - Pagina 8
Amenajare păduri - Pagina 9
Amenajare păduri - Pagina 10
Amenajare păduri - Pagina 11
Amenajare păduri - Pagina 12
Amenajare păduri - Pagina 13
Amenajare păduri - Pagina 14
Amenajare păduri - Pagina 15
Amenajare păduri - Pagina 16
Amenajare păduri - Pagina 17
Amenajare păduri - Pagina 18
Amenajare păduri - Pagina 19
Amenajare păduri - Pagina 20
Amenajare păduri - Pagina 21
Amenajare păduri - Pagina 22
Amenajare păduri - Pagina 23
Amenajare păduri - Pagina 24
Amenajare păduri - Pagina 25
Amenajare păduri - Pagina 26
Amenajare păduri - Pagina 27
Amenajare păduri - Pagina 28
Amenajare păduri - Pagina 29
Amenajare păduri - Pagina 30
Amenajare păduri - Pagina 31
Amenajare păduri - Pagina 32
Amenajare păduri - Pagina 33
Amenajare păduri - Pagina 34
Amenajare păduri - Pagina 35
Amenajare păduri - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Amenajare Paduri.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B

Capitolul I 1.1. Memoriu justificativ Pentru a-mi înbogăţi cunoţinţele legate de domeniul silvic, acest proiect m-ă ajută la cunoşterea pe larg...

Bazele de Amenajare

ARGUMENT Încă din anul 1970 i s-a acordat României, ca urmare a rezultatelor obţinute în amenajarea pădurilor, titlul de „gospodărire forestieră...

Amenajarea Pădurilor

TEMA 1.1. - AMENAJAREA PĂDURILOR ÎN CONTEXTUL SILVICULTURII CU ŢELURI MULTIPLE. SARCINILE , BAZELE ŞI PRINCIPIILE DE AMENAJARE A PĂDURILOR CU...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Amenajarea pădurilor

1) Conducerea unei păduri spre starea normală presupune: a) determinarea funcţiei sau funcţiilor social-economice şi ecologice ale pădurii b)...

Te-ar putea interesa și

Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național

CAPITOLUL I DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN 1.1. Apariţia dreptului mediului Dreptul mediului înconjurător a apărut şi s-a...

Studiul fondului de protecție și producția arboretelor

INTRODUCERE Din tot învelişul organic al planetei pădurea ocupă un loc aparte, datorită varietăţii atît vegetală cît şi animală. Pădurea este o...

Valoarea silviculturală a pădurii Suici, județul Argeș

INTRODUCERE Pădurea a fost considerată întotdeauna un partener al omului în evoluția sa, dar de la relația inițială individuală și oarecum idilică...

Amenajarea Pădurilor

Să se întocmească un referat la disciplina Amenajarea Pădurilor utilizând datele măsurate pe teren în unitatea amenajistică U.P. V Alparia, în...

Stabilirea creșterilor la salcâm din cadrul OS Talmaza

INTRODUCERE Conform Cadastrului funciar general la 01.01.2010, fondul forestier naţional ocupă suprafaţa de 446,0 mii ha (13,2 % din teritoriul...

Bazele de Amenajare

ARGUMENT Încă din anul 1970 i s-a acordat României, ca urmare a rezultatelor obţinute în amenajarea pădurilor, titlul de „gospodărire forestieră...

Dispoziții comune referitoare la fondul forestier și vegetația forestieră

Dispozitii comune referitoare la fondul forestier si vegetatia forestiera din afara acestuia Padurile, terenurile destinate impaduririi, cele care...

Ai nevoie de altceva?