Amenajare Paduri

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 10221
Mărime: 113.99KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

PARTEA – I MEMORIU TEHNIC

I SITUAŢIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ

1.1 Constituirea unităţii de protecţie

Unitatea de protecţie care face studiul acestui proiect s-a obţinut prin separarea în scop didactic a unei unităţi de protecţie existente.

1.2 Elemente de identificare a unităţii de protecţie

Unitatea luată în studiu se află pe raza comunei Frumosu , judeţul Suceava. Teritoriul unităţii de protecţie este situat în bazinul inferior al pârâului Moldoviţa.

Limitele teritoriale ale U.P.III Dragoşa sunt bine definite, fiind situate pe forme naturale de relief (culmi, văi).Vecinătăţile, limitele şi hotarele unităţii de protecţie sunt redate în tabelul 1.2.1.

Tabelul 1.2.1 Vecinătăţi, limite, hotare

Puncte cardinale Vecinătăţi

Felul şi denumirea lor

Limite (hotare)

1 2 3

NORD

OCOLUL SILVIC MOLDOVIŢA

OCOLUL SILVIC MARGINEA

CULMEA CIUMÂRNA, SECRIEŞ, ORATA

OBCINA MARE

EST

OCOLUL SILVIC GURA HUMORULUI

U.P. IV FRUMOSU

OBCINA MARE

CULMEA MĂCRIŞ, PICIORUL FRUMOSU

SUD

UP IV FRUMOSU

U.P.I DEIA

PICIORUL FRĂSINET

APA MOLDOVIŢEI

VEST

U.P. I DEIA

U.P. II PALTIN

OCOLUL SILVIC MOLDOVIŢA

APA MOLDOVIŢEI

APA MOLDOVIŢEI

CULMEA CIUMÂRNA

1.3. Bazinete componente

Unitatea de protecţie este constituită din bazinete , prezentate în tabelul 1.3.1.

Tabelul 1.3.1. Bazinete componente

Nr.

crt

Bazin

Denumirea bazinetului

Parcele aferente

Suprafaţa (ha)

0 1 2 3

1

Dragoşa

Poiana Mărului 116 28,6

2 Dragoşa 121, 122, 124, 125 129,7

3 Măcriş 126, 127, 128, 129,130 217,3

4 Moldoviţa Frumosu 300, 301 92

Total 467,6

1.4 .Administrarea fondului forestier

Pădurile sunt proprietate publică , administrate de Regia Naţională a Pădurilor prin Ocolul Silvic VAMA,din cadrul Direcţiei Silvice Suceava .

1.5. Terenuri acoperite de vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier

Sunt terenuri ocupate cu pâlcuri de molid, brad şi fag, cu consistenţa cuprinsă între 0,3 şi 0,7 şi vârste variind între 20 şi 120 de ani.

II . ORGANIZAREA TERITORIALĂ A PĂDURILOR

2.1 Materializarea parcelarului şi subparcelarului

Parcelarul şi subparcelarul s-au preluat din amenajamentul anterior ca mărime şi dimensiuni.

Mărimea parcelarului şi subparcelarului este redată în tabelul 2.1.1.

Tabel 2.1.1. Mărimea parcelarului şi subparcelarului

Parcelar Subparcelar

număr

Suprafaţa ha număr

Suprafaţa ha

minimă medie maximă minimă medie maximă

1990 142 0,1 43,4 172,2 619 0,1 9,9 59,8

2001didactic 12 124/8,1 38,96 130/89,5 36 300 F/0,4 12,98 125B/33,9

2.2 Descrierea parcelară

Se prezintă în formulare tipizate şi este redată în cele ce urmează :

Descrierea staţiunii şi a arboretului

116 C. 28,6 Ha GR.1-1G SUP:A TS:3333 TP:1311

Sol:3301 Versant Teren ondulat Expoziţie: S

INC:27G ALTITUDINE: 870-1190 m

Litieră: continuă normală Tip floră : Asperula -Dentaria

Artificial de productivitate superioară Arboret relativ echien

Eroziune: Poluare

Compoziţie actuală: 10MO

Compoziţie ţel: 8MO1BR1FA

Sort: Vârsta exploabilităţii:120 ani

Sem. Utilizabil:

Subarboret:

Date complementare : Doborâturi izolate Alte date complementare

Vătămare exploatare slabă

Rupturi izolate

Lucrări executate :Rărituri -1993

Lucrări propuse: T. Igienă.

Preview document

Amenajare Paduri - Pagina 1
Amenajare Paduri - Pagina 2
Amenajare Paduri - Pagina 3
Amenajare Paduri - Pagina 4
Amenajare Paduri - Pagina 5
Amenajare Paduri - Pagina 6
Amenajare Paduri - Pagina 7
Amenajare Paduri - Pagina 8
Amenajare Paduri - Pagina 9
Amenajare Paduri - Pagina 10
Amenajare Paduri - Pagina 11
Amenajare Paduri - Pagina 12
Amenajare Paduri - Pagina 13
Amenajare Paduri - Pagina 14
Amenajare Paduri - Pagina 15
Amenajare Paduri - Pagina 16
Amenajare Paduri - Pagina 17
Amenajare Paduri - Pagina 18
Amenajare Paduri - Pagina 19
Amenajare Paduri - Pagina 20
Amenajare Paduri - Pagina 21
Amenajare Paduri - Pagina 22
Amenajare Paduri - Pagina 23
Amenajare Paduri - Pagina 24
Amenajare Paduri - Pagina 25
Amenajare Paduri - Pagina 26
Amenajare Paduri - Pagina 27
Amenajare Paduri - Pagina 28
Amenajare Paduri - Pagina 29
Amenajare Paduri - Pagina 30
Amenajare Paduri - Pagina 31
Amenajare Paduri - Pagina 32
Amenajare Paduri - Pagina 33
Amenajare Paduri - Pagina 34
Amenajare Paduri - Pagina 35
Amenajare Paduri - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Amenajare Paduri.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Indicilor Structurali Aferenti Arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B

Capitolul I 1.1. Memoriu justificativ Pentru a-mi înbogăţi cunoţinţele legate de domeniul silvic, acest proiect m-ă ajută la cunoşterea pe larg...

Bazele de Amenajare

ARGUMENT Încă din anul 1970 i s-a acordat României, ca urmare a rezultatelor obţinute în amenajarea pădurilor, titlul de „gospodărire forestieră...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Amenajarea Pădurilor

TEMA 1.1. - AMENAJAREA PĂDURILOR ÎN CONTEXTUL SILVICULTURII CU ŢELURI MULTIPLE. SARCINILE , BAZELE ŞI PRINCIPIILE DE AMENAJARE A PĂDURILOR CU...

Amenajarea Padurilor

1) Conducerea unei păduri spre starea normală presupune: a) determinarea funcţiei sau funcţiilor social-economice şi ecologice ale pădurii b)...

Ai nevoie de altceva?