Amenajarea Spațiilor Verzi

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 14177
Mărime: 107.39KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. CUPRINS 3
 2. CAPITOLUL I STILURILE UTILIZATE ÎN AMENAJAREA SPAŢIILOR VERZI 6
 3. 1.1 Stilul geometric (arhitectonic, clasic) 6
 4. 1.2 Stilul natural (peisagist sau liber) 6
 5. 1.3 Stilul mixt 7
 6. CAPITOLUL II CARACTERIZAREA SPAŢIILOR VERZI 8
 7. 2.1 Scuarul 8
 8. 2.2 Grădina 8
 9. 2.2.1 Grădina alpină sau stâncăria. 9
 10. 2.3 Parcul 9
 11. 2.4 Pădurea parc şi pădurea de agrement 10
 12. 2.5 Spaţiile verzi din cuprinsul arterelor de circulaţie 11
 13. 2.6 Alte categorii de spaţii verzi 13
 14. CAPITOLUL III ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE SPATIILOR VERZI 14
 15. 3.1. Vegetaţia 14
 16. 3.1.1 Plante lemnoase ornamentale. 14
 17. 3.1.2 Plantele floricole. 16
 18. 3.1.3 Gazonul 16
 19. 3.2 Reţeaua de circulaţie (R.C.) 17
 20. 3.3 Amenajarea apelor 17
 21. 3.4 Construcţiile utilitare şi decorative 17
 22. 3.4.1 Construcţiile utilitare 17
 23. 3.4.2 Clădirile decorative 18
 24. CAPITOLUL IV FUNCŢIILE SPAŢIILOR VERZI 19
 25. 4.1 FUNCŢIA ECONOMICĂ 19
 26. 4.2 FUNCŢIA SANITAR - IGIENICA 19
 27. 4.3 FUNCŢIA RECREATIV – ESTETICA 20
 28. 4.4 FUNCŢIA EDUCATIVA 21
 29. 4.5 FUNCŢIA SOCIALA 21
 30. CAPITOLUL V 22
 31. SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONCEPŢIILOR IN AMENAJAREA SPATIILOR VERZI 22
 32. 5.1 GRĂDINILE ANTICE 22
 33. 5.1.1 Grădinile suspendate ale Babilonului 22
 34. 5.1.2 Grădinile Egiptene 22
 35. 5.1.3 Grădinile Greceşti 23
 36. 5.1.4 Grădinile Romane 23
 37. 5.1.5 Grădinile Persane 23
 38. 5.2 GRĂDINILE EVULUI MEDIU 24
 39. 5.2.1 Grădinile Europene 24
 40. 5.2.2 Grădina Bizanţului 24
 41. 5.2.3 Grădinile Islamice 25
 42. 5.2.4 Grădinile Arabe ale Andaluziei 25
 43. 5.3 GRADINILE EXTREMULUI ORIENT 26
 44. 5.3.1 Grădinile Chinezeşti 26
 45. 5.3.2 Grădinile Japoneze 27
 46. 5.4 GRADINA RENASTERII 28
 47. 5.4.1 Grădinile reşterii Italiene 28
 48. 5.4.2 Grădinile reşterii în Europa 29
 49. 5.5 GRADINILE BAROCE SI CLASICE 30
 50. 5.5.1 Grădinile Baroce 30
 51. 5.5.2 Grădinile Versailles 30
 52. 5.6 GRĂDINILE SECOLULUI AL XIX-LEA 31
 53. 5.7 GRĂDINILE SECOLULUI AL XX-LEA 32
 54. 5.8 EVOLUŢIA GRĂDINII ÎN ROMÂNIA 32
 55. CAPITOLUL VI PROIECTAREA SPAŢIILOR VERZI 34
 56. 6.1 MEMORIU JUSTIFICATIV 34
 57. 6.2 PRINCIPIILE APLICATE ÎN PROIECTARE 34
 58. 6.2.1 Principiul funcţionalităţii 34
 59. 6.2.2 Principiul compatibilităţii 34
 60. 6.2.3 Principiul armoniei 34
 61. 6.2.4. Principiul proporţionalităţii 35
 62. 6.2.5. Principiul unităţii 35
 63. 6.2.6. Principiul originalităţii 36
 64. 6.3 CADRUL NATURAL. PARTICULARITĂŢI PEDOCLIMATICE 37
 65. 6.3.1 Aşezarea geografică 37
 66. 6.3.2. Climatul 37
 67. 6.3.2.1. Temperatura aerului 37
 68. 6.3.2.2. Precipitaţiile atmosferice 39
 69. 6.3.2.4 Vîntul 40
 70. 6.4 SOLUL ŞI CONŢINUTUL ÎN ELEMENTE NUTRITIVE 41
 71. 6.4.1 Reacţia solului 42
 72. 6.5 CONCLUZII PRIVIND CONDIŢIILE CLIMATICE 42
 73. CAPITOLUL VII SPECII DE PLANTE UTILIZATE 42
 74. 7.1 SPECII LEMNOASE DECORATIVE PRIN FRUNZE 43
 75. 7.2 SPECII FOIOASE DECORATIVE PRIN FRUNZIŞ PERSISTENT ŞI FRUCTE 43
 76. 7.3 SPECII LEMNOASE DECORATIVE PRIN FLORI 44
 77. 7.4 SPECII FLORICOLE 45
 78. 7.5 SPECII PENTRU GAZON 46
 79. 7.6 LISTA GLOBALĂ DE SPECII 47
 80. 7.7 PIESE DESENATE SCHIŢA DE AMPLASARE A VEGETAŢIEI 49
 81. CAPITOLUL VIII INSTALAREA VEGETAŢIEI 50
 82. 8.1. INSTALAREA VEGETAŢIEI LEMNOASE 50
 83. 8.1.1. Plantarea 50
 84. 8.1.2. Udarea 50
 85. 8.2. INSTALAREA VEGETAŢIEI FLORICOLE 50
 86. 8.2.1. Pregătirea terenului 50
 87. 8.2.2. Plantarea 51
 88. 8.3. INSTALAREA GAZONULUI 51
 89. 8.3.1. Curăţarea terenului 51
 90. 8.3.2. Erbicidarea 51
 91. 8.3.3. Nivelarea 51
 92. 8.3.4. Fertilizarea de bază 51
 93. 8.3.5. Mobizarea terenului 51
 94. 8.3.6. Semănatul 52
 95. 8.3.7. Grăpatul 52
 96. 8.3.8. Udatul şi irigatul 52
 97. CAPITOLUL IX CHELTUIELI 53
 98. 9.1. CHELTUIELI CU FORŢA DE MUNCĂ 53
 99. 9.2. CHELTUIELI CU MATERIALUL SĂDITOR 53
 100. 9.3. CHELTUIELI CU CONSTRUCŢII DECORATIVE 54
 101. 9.4. CHELTUIELI TOTALE 54
 102. BIBLIOGRAFIE 55

Extras din proiect

CAPITOLUL I

STILURILE UTILIZATE ÎN AMENAJAREA SPAŢIILOR VERZI

1.1 STILUL GEOMETRIC (ARHITECTONIC, CLASIC)

Este stilul care s-a regăsit în evoluţia istorică a conceptului de arhitectură peisagistică în grădinile Egiptului antic, apoi în grădinile romane, arabe şi maure, trecând prin renaşterea italiană spre grădinile din europa secolului al XVII-lea, culminând cu legendara amenajare a grădinii Versailles realizată de Andre le Notre. Principiul de structurare al stilului geometric este simetria, ordonarea perfectă în proporţionalitate si ritm faţă de centrul compoziţional (clădirea, statuia, fântâna arteziană).

Aleile principale şi secundare se deschid simetric de la punctul central a compoziţiei. Parterele largi din zona clădirilor adăpostesc vegetaţie floricolă, construită în forme geometrice: arabescuri, mozaicuri, rondouri, rabate. Vegetaţia lemnoasă este condusă prin tăieri. Pe peluzele largi se plantează arbuşti de talie joasă cu port dirijat. Intervenţia omului este evidentă. Apa este un element cu importanţă deosebită în stilul arhitectonic şi este redată fie static în bazine rectangulare, fie în mişcare în fântâni arteziene.

1.2 STILUL NATURAL (PEISAGIST SAU LIBER)

Acest stil a apărut în Orientul Îndepărtat, mai concret în China şi Japonia secolului X-XV, adoptat şi azi atât la ei cât şi în toată lumea. Principiile de structurare ale acestui stil sunt următoarele:

- simetria este înlocuită cu stilul asimetric

- traseul aleilor este sinuos, larg şi comod

- axele de perspectivă sunt închise de vegetaţie sau de forme pitoreşti de relief

- intervenţia omului în amenajarea vegetaţiei nu este sesizabilă, speciile lemnoase ornamentale fiind preponderente şi plantate în aşa fel încât să se armonizeze totul cu cadrul natural

- în stilul natural lipsesc peluzele largi şi decoraţiunile florale ca mozaicurile, arabescurile, rondourile sau rabatele

- plantele floricole se regăsesc amplasate în pete cu contur sinuos la marginea masivelor şi folosind numai specii floricole perene

- apa se amenajează sub formă de heleştee, lacuri cu maluri neregulate, cursuri cu trasee sinuoase sau cascade, toate apărând cât mai natural posibil.

1.3 STILUL MIXT

Secolul al XIX-lea marchează începutul aplicării acestui nou stil. El se caracterizează prin combinarea armonioasă, unitară, organică a elementelor şi principiului de structură ale stilului arhitectonic cu cele ale stilului natural.

CAPITOLUL II

CARACTERIZAREA SPAŢIILOR VERZI

2.1 SCUARUL

Este spaţiul verde cu suprafaţa până la 3 ha. Scuarul, de regulă este amplasat intravilan. Indiferent de mărime, formă, scuarul prezintă câteva caracteristici general valabile:

- mărimea scuarului se stabileşte pe baza normei medii de spaţiu verde care este de 1,5- 4m/locuitor, considerând că 20% din populaţia beneficiară frecventează simultan scuarul

- reţeaua de alei se regăseşte pe 20- 35% din suprafaţa totală şi face legătura comodă în toate direcţiile şi cu toate obiectivele iar intrările şi ieşirile scuarului sunt amplasate pe toate laturile spaţiului verde permiţând accesul permanent şi rapid în orice moment fără a crea aglomeraţie. O parte din alei pot fii pavate cu materiale speciale care măresc efectul decorativ.

- vegetaţia este reprezentată de arbori de toate mărimile şi arbuşti: 20-60% din totalul suprafeţei ocupate cu vegetaţie; peluze: 30-75% din suprafaţă şi amenajări cu plante floricole : 5-10%

- dotările (construcţiile)utilitare şi decorative( bănci, statui, fântâni arteziene, chioşcuri) reprezintă 5-20% din suprafaţa totală şi se amplasează în zonele uşor accesibile. Aceste dotări se subordonează stilului ales în abordarea amenajării scuarului.

Preview document

Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 1
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 2
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 3
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 4
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 5
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 6
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 7
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 8
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 9
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 10
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 11
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 12
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 13
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 14
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 15
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 16
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 17
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 18
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 19
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 20
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 21
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 22
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 23
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 24
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 25
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 26
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 27
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 28
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 29
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 30
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 31
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 32
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 33
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 34
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 35
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 36
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 37
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 38
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 39
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 40
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 41
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 42
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 43
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 44
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 45
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 46
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 47
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 48
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 49
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 50
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 51
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 52
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 53
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 54
Amenajarea Spațiilor Verzi - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Amenajarea Spatiilor Verzi.docx

Alții au mai descărcat și

Evaluarea sustenabilității vegetației de conifere din Parcul Expoziției Iași

PARTEA I CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCERE Din nefericire, majoritatea oraşelor din lume îşi reduc volumul de spaţii verzi din interiorul...

Gazonul - Știință și Artă

ISTORIC. IMPORTANTA. ROL Unul din principalele ecosisteme ale lumii îl reprezinta pajistea. Frumusetea acesteia si posibilitatea unei perspective...

Conceptul de Edible Landscaping

Edible landscaping ar putea fi tradus ca “ peisaj comestibil” sau “ amenajari peisagistice cu plante comestibile Edible landscaping, oferă o...

Plante floricole bienale destinate pentru ronduri rabate platbande și alte amenajări peisagere

Prin spatiu verde de intelege o suprafata de teren amenajata cu elemente decorative vegetale in scop estetic si edilitar, cum sunt scuarurile ,...

Solul ca mediu de viață al microorganismelor

INTRODUCERE Microbiologia solului se ocupă cu studiul microorganismelor ce populează solul, a activităţii lor biochimice şi fiziologice. Trebuie...

Tehnologii integrate în floricultură

Narcisa este o planta originara din bazinul mediteraneean, din Spania si Portugalia. In Anglia a ajuns prin intermediul romanilor, care au oferit...

Arhitectură peisagistică

ARHITECTURĂ TIPURILE DE SPAŢII VERZI Spaţiile verzi din interiorul localităţilor cuprind: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii verzi şi aliniamente...

Arhitectura peisajului

♦CAPITOLUL I♦ 1.1. EVOLUŢIA ARHITECTURII PEISAJELOR Enumerarea celor mai vestite grădini şi parcuri cunoscute din antichitate şi pâna în prezent...

Te-ar putea interesa și

PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL

CAPITOLUL I . PROTECŢIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL 1.1. Felurile mediului artificial Problemele mediului artificial nu pot fi privite izolat...

Climatul urban și spațiile verzi

INTRODUCERE Restrângerea spațiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane și are un impact negativ imediat asupra calității vieții...

Dezvoltarea rurală durabilă. Studiu de caz - Orașul Bolintin-Vale, Județul Giurgiu

I. DEZVOLTAREA RURALA DURABILA. PARTICULARITATI SI PRINCIPII Dezvoltarea este - in esenta - o actiune cu caracter strategic, care are ca scop...

Strategii de Amenajare Turistică a Teritoriului

Introducere Amenajarea turistică a teritoriului constituie un element ce direct sau indirect uneori, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii....

Elemente de trasare construcții și amenajări agroturistice

CAP.1. Pozitie geografica. 1.1.Istoria provinciei. Fiind locuit inca din Paleolitic (100000-10000 i. Hr.), judetul Suceava a marcat istoria...

Raport de analiză a structurii, calității și funcționalității spațiilor verzi din Craiova

I CONCEPT ȘI TERMINOLOGIE Termenul de spaţiu verde este înscris în cadrul Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (legea privind reglementarea şi...

Poluarea atmosferei în localitățile urbane

CAPITOLUL I 1. MEDIUL URBAN Mediul urban indeplineste mai multe functii: de locuit,economica,cultural-administrativa,de comunicare ecologica,de...

Analiza Mediului Urban

Studierea vieţii cotidiene a indivizilor dintr-o societate într-o anumită perioadă ne oferă posibilitatea de a ne crea o viziune mai clară, mai...

Ai nevoie de altceva?