Amendamente Utilizate in Viticultura Ecologica

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Amendamente Utilizate in Viticultura Ecologica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 36 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Daniela Cichi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Capitolul I:
INTRODUCERE. 3
1.1. Definiţia şi conţinutul viticulturii. 3
1.2.Agicultura ecologică(biologică) – obiective şi principii. 4
1.2.1. Obiectivele agriculturii biologice. 5
1.2.2. Principiile agriculturii biologice. 6
1.3. Situaţia actuală a agriculturii ecologice pe plan mondial. 7
1.4. Viticultura ecologica în România la nivel mondial. 11
1.4.1. Situaţia viticulturii pe plan mondial. 11
1.4.2. Situaţia viticulturii în România. 16
Capitolul II:
REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI, din 28 iunie 2007, privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91. 18
Capitolul III:
STUDIUL CUNOŞTINŢELOR PRIVIND AMENDAMENTELE UTILIZATE ÎN VITICULTURA ECOLOGICĂ. 20
3.1. Solul în viticultura ecologica. 20
3.2. Factorii care influenţează calitatea acestor soluri. 20
3.3. Carenţele viţei de vie faţă de nutrienţi din sol. 25
3.4. Problema nitriţilor în viticultura ecologică. 29
Capitolul IV:
PRODUCĂTORI VITIVOLI BIO ÎN ROMÂNIA. 32
CONCLUZII. 35
BIBLIOGRAFIE. 36

Extras din document

Capitolul I

Introducere

1.1. Definiţia şi conţinutul viticulturii

Viticultura este o ştiinţă aplicativă care studiază însuşirile morfologice, biologice şi măsurile tehnologice de cultivare a viţei de vie, cu scopul de a stabili tehnologii moderne de cultură, care să asigure producţii mari şi de calitate superioară.

Termenul de viticultură provine din cuvintele latineşti “vitis”, care înseamnă viţă de vie şi “cultura”, care înseamnă îngrijire, cultivare.

Ca ştiinţă biologică, viticultura studiază: originea şi evoluţia viţei de vie, morfologia, anatomia, biologia şi fiziologia, relaţiile viţei de vie cu factorii de mediu, etc. Toate aceste aspecte alcătuiesc bazele biologice ale viticulturii şi ajută la fundamentarea tehnologiilor de cultură a viţei de vie.

Ca ştiinţă tehnologică, viticultura abordează diferitele aspecte teoretice şi practice care primesc cultura viţei de vie, cum ar fi: tehnologiile de obţinere a materialului săditor viticol, înfiinţarea plantaţiilor viticole, sistemele de cultură şi formele de conducere a viţelor, tehnologiile de întreţinere a plantaţiilor viticole.

Ca ştiinţă, viticultura s-a format prin sec. al XVIII-lea şi s-a dezvoltat foarte mult în sec. XIX-XX odată cu celelalte ştiinţe biologice, tehnice şi economice.

1.2. Agricultura ecologică(biologică) – obiective şi principii

Termenul de agricultură biologică este utilizat în limba franceză italiană, portugheză, termenul de agricultură ecologică în limba germană, spaniolă, daneză, cel de agricultură organică în limba engleză.

În secolul nostru, practicarea agriculturii convenţionale s-a realizat sub influenţa factorilor socio-economici, a dezvoltării explozive industriale, a disponibilităţilor chimice şi mecanice, conducând la o serie de schimbări radicale:

- productivitate ridicată;

- excedent de producţie, în multe ţări;

- pierderea fertilităţii solurilor;

- înlocuirea metodelor bio de protecţie, cu cele chimice;

- dezechilibre biologice;

- degradarea mediului ambiant.

Agricultura biologică reprezintă o metodă de producţie care integrează cunoştinţele tradiţionale cu progresul ştiinţei din toate domeniile agronomice, principalul său obiectiv constituindu-l protejarea biosferei şi a resurselor planetei. Conform acestui principiu, sunt excluse substanţele de sinteză (îngrăşămintele chimice, pesticidele şi erbicidele), acţiunile preventive constituind principala armă de luptă împotriva bolilor, dăunătorilor şi buruienilor.

Agricultura biologică conduce la:

• reducerea considerabilă a risipei prin:

- folosirea diferitelor rotaţii de cultură;

- fixarea azotului atmosferic de către leguminoase;

- reciclarea reziduurilor organice;

• ameliorarea bilanţului energetic al producţiei prin:

- consumarea unei cantităţi superioare de energie solară;

- utilizarea de cantităţi mici de energie fosilă;

• utilizarea pe scară largă a elementelor şi principiilor combat cm

• menţinerea stării de sănătate a culturilor prin:

- luarea în cultură a soiurilor rezistente;

- folosirea rotaţiilor diversificate;

- abordarea tehnicilor de luptă biologică;

- utilizarea substanţelor naturale;

- folosirea agrotehnicilor culturale adecvate;

• optimizarea nivelului de trai al populaţiei din zonă, prin crearea unor locuri de muncă, respectiv diminuarea şomajului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Amendamente Utilizate in Viticultura Ecologica.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ MASTER: VITICULTURĂ-OENOLOGIE