Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 18053
Mărime: 6.71MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Tudose Ilie

Cuprins

CAPITOLUL I – ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA COMPONENTELE CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE ALE REŢELEI DE ADUCŢIUNE – DISTRIBUŢIE PENTRU SISTEMUL DE IRIGARE PRIN PICURARE

1.1. Tehnica amenajării la irigarea prin picurare şi tipuri de instalaţii.p. 2

1.2. Picurătoarele.p. 6

1.3. Tuburi de udare pentru picurare.p. 14

1.4. Tuburi pentru conductele de udare.p. 17

1.5. Elemente componente ale unei amenajări de irigaţie localizată.p. 24

CAPITOLUL II – ENERGIA SOLARĂ NECESARĂ LA SISTEMUL DE IRIGAT PRIN PICURARE

2.1. Abordări conceptuale cu privire la energia solară şi politica energetică.p. 27

2.2. Energia solară fotovoltaică.p. 30

2.2.1. Producerea electricităţii fotovoltaice.p. 30

2.2.2. Scurt istoric.p. 31

2.3. Conversia energiei solare. Efectul fotovoltaic.p. 34

2.4. Conversia energiei solare.p. 36

CAPITOLUL III – PANOURILE FOTOVOLTAICE

3.1. Conceptul de panou fotovoltaic.p. 40

3.2. Diferite echipamente ale sistemelor fotovoltaice.p. 42

3.3. Montarea panourilor.p. 47

3.4. Instalarea panourilor fotovoltaice.p. 49

3.5. Impactul asupra mediului şi perioada de retur energetic.p. 52

CAPITOLUL IV – INSTALAREA PANOURILOR FOTOVOLTAICE

4.1. Alegerea instalaţiei.p. 54

4.2. Dimensionarea instalaţiei.p. 56

4.3. Costul instalaţiei.p. 62

4.4. Instalaţia electrică racordată la reţea.p. 64

BIBLIOGRAFIE.p. 70

ANEXE.p. 71

GLOSAR.p. 73

Extras din document

CAPITOLUL I

ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA COMPONENTELE CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE ALE REŢELEI DE ADUCŢIUNE-DISTRIBUŢIE PENTRU SISTEMUL DE IRIGARE PRIN PICURARE

În componenţa amenajărilor de irigaţie prin picurare ca şi în cazul altor metode localizate se include atât materiale comune tuturor reţelelor de conducte cât şi materiale dispozitive, echipamente specifice metodei de udare. Poziţionarea acestora în cadrul schemelor hidrotehnice se face ţinându-se seama de considerente funcţionale, rezultând astfel variante de amplasare în funcţie de calitatea apei de irigaţie, panta terenului, caracteristicile solului, tipul de picurător folosit, dimensiunea amenajării, presiunea disponibilă etc.

1.1. Tehnica amenajării la irigarea prin picurare şi tipuri de instalaţii.

1.1.1. Conductele de udare.

În prezent se utilizează două tipuri de amenajare:

• cu picurătoare (udare semifixă care foloseşte picurătoare);

• cu rampe (udarea localizată prin conducte perforate).

Materiale utilizate şi caracteristici fizico-mecanice, hidraulice. Irigaţia prin picurare depinde, în cea mai mare măsură, de industria materialelor plastice. În această metodă se folosesc debite mici de apă încărcată cu îngrăşăminte, pesticide şi insecticide, care nu pot fi distribuite decât numai prin materiale rezistente la acţiunea substanţelor chimice.

Tipurile de conducte flexibile folosite la udarea localizată sunt următoarele:

• conducte din polietilenă extrudate, folosite pentru instalaţiile fabricate în Israel, Anglia, Australia, Republica Sud- Africană, SUA, Franţa, Italia;

• conducte din polietilenă cu o fâşie poroasă pe generatoare, prin care se face distribuţia apei (Dn int = 14,4 mm la sistemul micropor, SUA). Se folosesc îngropate la circa 30 cm, presiunea de lucru fiind de 0,140,70 kg/cm2;

• conducte din polietilenă subţiri şi perforate (Dn orificiu = 0,910,89 mm), folosite în Noua-Zeelandă, în gama de diametre Dn = 5,1-12,7 mm;

• conducte din folii de polietilenă, lipite pe generatoare şi cu distribuţia apei prin tuburi Dn = 13 mm;

• conducte cu pereţi dubli şi perforaţi.

Determinarea diametrelor conductelor se face în baza următoarelor consideraţii: debitul de scurgere al conductei se stabileşte din schema de amplasare, iar presiunea în conducte trebuie să satisfacă în orice punct presiunea necesară.

Pentru conductele extrudate se recomandă următoarele relaţii:

• conducte din polietilenă extrudate (t = 100C);

 = ;

100j = 0,027 ;

• conducte din PVC (t = 100C):

 = ;

100j = 0,032 ;

Q – debitul conductei (l/s);

d – diametrul conductei (dm);

 - coeficient de rezistenţă liniară;

j – pierderea de sarcină unitară.

Distribuţia apei la plante, începând de la hidrant, se face printr-o instalaţie alcătuită din următoarele părţi componente:

1. „Capul” construit din filtru, aparatură automată de măsurat apa şi controlat presiunea de legătură la rezervorul de îngrăşământ lichid.

2. Conducte de transport, dimensionate corespunzătoare distanţei şi debitului de transportat.

3. Conducte de udare, cu diametre mici, legate la conductele de transport.

4. Dispozitive de udare (picurătoare), amplasate pe conductele de udare.

5. Dispozitivul pentru aplicarea îngrăşămintelor.

În figura 1.1 se poate observa o instalaţie de udare prin picurare cu „cap”, conductă de transport şi conducte de distribuţie pe o platforma experimentală. Conductele de udare (furtune) sunt paralele cu rândurile de culturi şi poartă pe ele picurătoare. Conductele de udare pot fi şi cu pereţi dubli din material plastic. Dacă la conductele cu picurătoare lungimea nu depăşeşte 60 m, conductele cu pereţi dubli pot depăşi lungimea de 75 m şi chiar 210 m. Conductele pot fi aşezate la suprafaţa solului sau îngropate.

Bibliografie

Energia soarelui – Maylis Gaillard editura le Cherche Midi

Energia solară fotovoltaică – Anne Labouret Editura Dunod

Apa caldă menajeră solară – FFB ADEME COSTIC Colecţia de cercetare şi dezvoltare în afaceri

Energia solară. Calcul şi optimizare – Jacques Bernard editura Ellipses

Agenţia mediului şi a gestionării energiei: www.ademe.fr

Ministerul ecologiei: www.developpement-durable.gouv.fr

Credite fiscale pentru dezvoltare durabilă: www.impots.gouv.fr

Institutul Naţional al Energiei Solare (INES): www.innes-solaire.com

Enerplan: www.enerplan.asso.fr

Qualit'EnR: www.qualit-enr.org

Hespul: www.hespul.org

Instrumente solare: www.outilssolaire.com

Sindicatul energiilor regenerabile: www.enr.fr

Comitetul de Legătură al Energiilor Regenerabile: www.cler.org

Centrul Ştiinţific şi Tehnic al Clădirilor: www.csb.fr

Preview document

Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 1
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 2
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 3
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 4
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 5
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 6
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 7
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 8
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 9
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 10
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 11
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 12
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 13
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 14
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 15
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 16
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 17
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 18
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 19
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 20
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 21
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 22
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 23
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 24
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 25
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 26
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 27
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 28
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 29
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 30
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 31
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 32
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 33
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 34
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 35
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 36
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 37
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 38
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 39
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 40
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 41
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 42
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 43
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 44
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 45
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 46
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 47
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 48
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 49
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 50
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 51
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 52
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 53
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 54
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 55
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 56
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 57
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 58
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 59
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 60
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 61
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 62
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 63
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 64
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 65
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 66
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 67
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 68
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 69
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 70
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 71
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 72
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 73
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 74
Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Aplicatii ale energiei solare in sistemele de irigat prin picurare.doc

Alții au mai descărcat și

Solul ca mediu de viață al microorganismelor

INTRODUCERE Microbiologia solului se ocupă cu studiul microorganismelor ce populează solul, a activităţii lor biochimice şi fiziologice. Trebuie...

Surse de apă și utilizarea lor în agricultura mondială

Introducere Apa are o importanta covarsitoare pentru existenta vietii. Fiind necesara in toate sectoarele de activitate ale omului,sursa de apa...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Îmbunătățiri funciare

OBIECTUL DISCIPLINEI DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE. IMPORTANȚA, ISTORICUL ȘI SITUAȚIA LUCRÎĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE 1.1. Obiectul disciplinei de...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea strategiei de redresare a SC Unisem SRL Râmnicu Vâlcea

CAPITOLUL I 1 – Aspecte teoretice ale strategiei 1.1. Originea şi evolutia conceptului de strategie Din punct de vedere istoric, se poate afirma...

Elaborarea Strategiei de Redresare a SC Seed SRL

Analiza diagnostic a S.C SEED S.R.L 1.1 PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI S.C SEED S.R.L SC.SEED.SRL este o societata cu raspundere limitata, isi...

Ai nevoie de altceva?