Audit Intern APIA

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Audit Intern APIA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cocuta Dorina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

PREZENTARE GENERALA A.P.IA.

Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este institutia la care s-a desfasurat practica. Aceasta are sediul în Bucureşti, bd. Carol I, nr. 17, sectorul 2, avand in structura sa 42 de sucursale judetene fara personalitate juridica.

Obiectul de activitate al agentiei il constituie aplicarea masurilor de sprijin pentru producatorii agricoli, finantate prin intermediul Fondului European Agricol pentru Garantarea Agriculturii precum si de la bugetul de stat al Romaniei. Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana APIA este responsabila cu derularea si gestionarea fondurilor pentru agricultura privind: platile directe si masurile de piata; unele masuri finantate din fonduri europene pentru agricultura, dezvoltare rurala si pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

Baza legala de infiintare

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a fost infiintata prin Legea nr.1 din 16/02/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala, institutie publica, cu personalitate juridica. Legea a fost modificata si completata de urmatoarele acte: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.94/2004, Legea nr.507/2004, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.103/2005 (la articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 4,cu urmatorul cuprins: denumirea agentiei se schimba incepand cu data de 1 octombrie 2005 in Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura), Legea nr.299/2005, Legea nr.300/2005, Legea nr.359/2005, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2006, Legea nr.479/2006 si Ordonanta de urgenta nr.124/2006.

DIRECTIA DE AUDIT INTERN A.P.I.A.

Direcţia Audit Intern este organizată şi funcţionează conform prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, în subordinea directă şi nemijlocită a directorului general.

Auditul intern reprezinta o activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere coducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile APIA. Ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistemica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare. Activitatea de audit intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul APIA, la nivel central si teritorial.

Obiectivele auditului intern sunt:

• Asigurarea obiectivă şi consilierea destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile Agenţiei;

• Sprijinirea îndeplinirii obiectivelor Agenţiei printr-o abordare sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Intern APIA.docx