Calculul unei Instalatii de Transport Pneumatic al Fluidelor Bifazice Gaz-Solid

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Calculul unei Instalatii de Transport Pneumatic al Fluidelor Bifazice Gaz-Solid.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 32 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Capito1.Introducere. Pag.3
1.1Transportul pneumatic. Pag.3
1.2 Transportul pneumatic al particulelor. Pag.3
Capitol 2.Clasificarea instalații de transport pneumatic. Pag.4
2.1Tipurile instalațiilor pneumatice. Pag.4
2.2Dispozitivul de alimentare prin sorb. Pag.10
2.3 Transportul fluidelor prin conducte. Pag.11
2.4 Calculul conductelor. Pag.11
Capitol 3.Tema proiectului. Pag.12
Capitol 4.Date inițiale. Pag.13
Capitol 5.Stabilirea parametrilor de transport. Pag.15
5.1Calculul concentrației de transport. Pag.14
5.2Calculul debitului de gaz,Q_g. Pag.14
5.3Calculul în greutate al gazului,Q_Gg. Pag.15
5.4Calculul în greutate al solidului,Q_Gs Pag.15
5.5Calculul vitezei de regim a particulei solide în sorb,v_s. Pag.15
5.6Determinarea timpului de accelerare a particulei pe prima porțiune dreaptă,t_a. Pag.17
5.7Determinarea lungimii porțiunii de accelerare a particulei solide,L_a. Pag.18
Capitol 6.Calculul pierderilor de presiune la curgerea fluidului bifac gaz-solid. Pag.20
6.1Calculul pierderilor de presiune pe tronsonul 1-2. Pag.20
6.1.1Pierderea de presiune în sorb și pe prima porțiune orizontală. Pag.20
6.1.2Pierderea de presiune în sorb. Pag.20
6.1.3Pierderea aparentă de presiune pentru aerul curat pe prima porțiune dreaptă,L_(1-2) . Pag.21
6.1.4Pierderea de presiune reală la curgerea aerului curat prin tronsonul 1-2. Pag.21
6.1.5Calculul pierderilor de presiune la curgerea fluidului bifazic pe tronsoane rectilinii. Pag.21
6.1.6Pierderea de presiune la transportul amestecului bifazic gaz-particule solide. Pag.22
6.1.7Pierderea de presiune în punctul 2. Pag.23
6.1.8Determinarea greutății specifice și a vitezei gazului în punctul 2. Pag.23
6.1.9Calculul vitezei de regim a particulei solide în punctul 2. Pag.24
6.2Piederea de presiune la transportul amestecului în zona cotului,zona 2-3. Pag.25
6.2.1Viteza particulei solide la ieșirea din cot. Pag.25
6.2.2 Pierderea de presiune la transportul amestecului bifazic în zona cotului. Pag.25
6.2.3 Viteza particulei solide la ieșirea din cot. Pag.25
6.2.4Pierderea de presiune la reaccelerarea particulei solide. Pag.26
6.2.5Presiunea în punctul 3. Pag.26
6.2.6Calculul greutății specifice și a vitezei gazului în punctul 3. Pag.26
6.3Pierderea de presiune la deplasarea amestecului bifazic pe tronsonul 3-4. Pag.27
6.3.1Pierderea de presiune aparentă pentru aerul curat. Pag.27
6.3.2Pierderea de presiune reală la curgerea aerului curat prin tronsonul 3-4. Pag.27
6.3.3Pierderea de presiune la deplasarea amestecului bifazic gaz-solid. Pag.27
Capitol 7.Pierderea totală de presiune. Pag.29
Capitol 8.Puterea utilajului(ventilator sau suflantă). Pag.30
Bibliografie. Pag.31

Extras din document

Capitol 1.Introducere

1.1Transportul pneumatic

Transportul pneumatic al granulelor și materialul pulverulent este larg utilizat în industrie datorită multiplelor avantaje tehnico-economice pe care le prezintă în raport cu sistemele clasice mecanizate.Ca domeniu de aplicare a materialelor se citează:a)transportul containerizat al materialelor pulverulente(ciment,sodă calcinată,negru de fum);b)transportul materialelor granulate(cereale,lemn tocat,materiale de construcții);c)transportul în macroamestec(poșta pneumatică,transportul probelor de laborator).

O instalație pneumatică se compune din:capul de recepție,conducta de aspiratie ,ciclonul de descărcare,filtru de aer și aspiratorul sau o conductă de transport, depozitul de materiale,un ciclon de aer și un filtru de aer.

1.2Transportul pneumatic al particulelor

Transportul pneumatic al particulelor solide prezintă o serie de avantaje fată de transporturile mecanice.

Printre avantaje se consideră:lipsa elementelor mobile pe parcursul transportului, flexibilitatea instalației,manoperă redusă,condiții igienice de transport.

Dezavantajele transportului pneumatic este dat de consumul ridicat de energie, deoarece o dată cu produsul se transportă o cantitate mare de aer.

Capitol 2.Clasificarea instalații de transport pneumatic

După mărimea presiunii din conducta de transport pneumatic instalațiile se clasifică în:

-instalații cu depresiune racordate la un exhaustor

-instalații cu suprapresiune racordate la un compresor sau suflantă

Clasificarea trasporturilor pneumatice se face în funcție de consumul de aer pentru un

kilogram de material transportat:

transportul de material cu densitate mică,care consumă 4m^3 aer,pentru un kilogram

transportat,utilizând o instalație cu ventilator în tuburi,iar oprația fiind analogă cu o desrăfuire.

transporturile de material au densitate medie,care consumă 2-4m^3 aer pentru un

kilogram transportat,sunt aplicabile la materialele cu greutate specifică mai mica decât 150k_g f/m^3.Necesită o instalație cu ventilator centrifug,care dă o presiune de 25-150mm col.Hg.

transporturi de material cu densitatea mare,care consumă 0,03-0,5m^3 aer pentru un

kilogram transportat,sunt aplicabile la materialele cu greutate specifică mare sau sub formă de bucăți.Transportul este posibil la înălțimi mari și la distanțe lungi,instalația necesită compresoare sau aspiratoare care asigură o presiune sau o depresiune de 100-450mm col.Hg.

2.1Tipurile instalațiilor pneumatice

Tipurile mai des utilizate de instalațiile transporturilorilor pneumatice:

Instalația de depresiune,la care încărcătura conductei se face cu ajutorul unei pâlnii simple,este aproape singura care da rezultate bune la transportul materialelor fibroase, celulozei,bumbacului și lemnului tocat.

Fig.1.0 Instalație de transport pneumatic cu depresiune:1-moară,2-pîlnie de alimentare,3-conductă de transport,4-ciocan,5-exhaustor

Instalația de suprapresiune are la bază încărcarea materialului pe principiul absorbției de către un ejector alimentat în circuit primar cu aer refulat de un ventilator,suflantă cu compresor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Calculul unei Instalatii de Transport Pneumatic al Fluidelor Bifazice Gaz-Solid.docx

Bibliografie

1. Banu,C-Manualul inginerului de industrie alimentară-vol.1,Ed.Tehnică,București,1998
2. Bratu Em.-Operații și utilaje în ind.Chimică-Ed.Tehnică,București,vol.I,1969.
3. Gheorghe L.-Probleme de operații și utilaje în ind.alimentară-Ed.Tehnică,București,1978
4. Julieta,F.,Robescu,D.,Tudorel,P.,Stamatoiu,D.-Dinamica fluidelor polifazice și aplicațiile ei tehnice-Ed.Tehnică,București,1987
5. Rășenescu I.-Operații și utilaje în industria alimentară-Ed.Tehnică,București,vol.I,1971

Alte informatii

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara Factultatea:Tehnologia Produselor Agroalimentare