Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 13798
Mărime: 73.58KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I 5

PROBLEME ACTUALE SI DE PERSPECTIVĂ ALE PRODUCERII DE SĂMÂNŢĂ LA PLANTELE AGRICOLE 5

1.1. CULTIVARUL, REZULTATUL PROCESULUI DE AMELIORARE ŞI OBIECT AL SISTEMULUI DE PRODUCERE DE SĂMÂNŢĂ 5

1.1.1. Noţiunea de cultivar şi caracteristicile sale 5

1.1.2. Tipurile de cultivare şi constituţia genetică a acestora 6

1.1.3.Adaptabilitatea şi stabilitatea producţiei unui cultivar 11

1.2. PROBLEMATICA ACTUALĂ A PRODUCERII DE SĂMÂNŢĂ 12

1.2.1.Implicaţiile geneticii în fundamentarea ştiinţifică a producerii şi 12

1.2.2.Sarcinile de bază ale sistemului de producere a seminţelor 13

1.3. PROBLEME DE PERSPECTIVĂ ÎN PRODUCEREA ŞI ÎNMULŢIREA SEMINŢELOR 20

1.3.1. Impactul biotehnologiilor vegetale în înmulţirea rapidă a genotipurilor valoroase şi sănătoase 20

1.3.2. Direcţii de perspectivă în înmulţirea genotipurilor valoroase 21

CAPITOLUL II 24

ASPECTE PRIVIND AMELIORAREA GRÂULUI 24

2.1. METODE DE AMELIORARE 24

2.2. OBIECTIVE DE AMELIORARE 28

2.2.1. Ameliorarea productivităţii 28

2.2.2. Ameliorarea calităţii 29

2.2.3. Ameliorarea rezistenţei la boli şi dăunători 29

2.2.4. Ameliorarea rezistenţei la factorii de mediu nefavorabili 30

CAPITOLUL III 32

MATERIALUL ŞI METODA DE LUCRU 32

3.1. MATERIALUL BIOLOGIC 32

3.2. METODA DE LUCRU 33

3.3. METODA DE CALCUL 34

CAPITOLUL IV 35

CONDIŢII DE EXPERIMENTARE 35

4.1. SOLUL, HIDROLOGIA ŞI VEGETAŢIA 35

4.2. CLIMA ŞI CARACTERISTICILE CLIMATICE 38

4.3. TEHNOLOGIA APLICATA 40

CAPITOLUL V 42

REZULTATELE EXPERIMENTALE OBŢINUTE 42

5.1. REZULTATELE EXPERIMENTALE CU PRIVIRE LA INFLUENŢA NIVELULUI DE PREZENTARE CU AZOT, EPOCII DESIMII DE SEMĂNAT ASUPRA PRODUCŢIEI DE BOABE ŞI A COMPONENTELOR SALE 42

5.1.1. Influenţa nivelului de fertilizare cu azot, epocii desimii de semănat asupra producţiei de boabe 42

5.1.2. Rezultate experimentale privind producţia realizată de 58

CONCLUZII 60

BIBLIOGRAFIE 62

Extras din document

INTRODUCERE

Grija pentru folosirea la însămânţări a celor mai bune seminţe sau material săditor a preocupat pe om din momentul în care acesta a devenit agricultor, presupunând din cele mai vechi timpuri, şi apoi fiind tot mai convins că numai aşa poate obţine rezultate bogate. Asfel, el foloseşte pentru înmulţire numai fructele şi seminţele cele mai mari, mai sănătoase şi mai frumoase.

Dezvoltarea continuă a agriculturii a menţinut această exigenţă legată de o alegere raţională a seminţelor destinate însămânţărilor în scopul de a ridica neîntrerupt cantitatea şi calitatea producţiei plantelor de cultură pe unitatea de suprafaţă. Desigur că treptat s-au adăugat şi alte preocupări, care se vor nominaliza drept obiective de ameliorare.

Lucrările de ameliorarea plantelor, au fost la început empirice şi apoi s-au desfăşurat pe bază ştiinţifică. Această activitate are astăzi nu numai o dezvoltare, dar şi rezultate extraordinare, angrenând direct sau indirect foarte multe institute, staţiuni şi laboratoare de cercetare, ferme experimentale şi un numeros personal.

Raspândirea în producţie a formelor nou create – cultivarele (soiuri, hibrizi, clone etc) devine însă posibilă datorită unui sistem extrem de complex şi bine organizat de producere de sămânţă, incluzând societăţi de producere şi înmulţirea seminţelor ameliorate şi de comercializare a acestora.

Preocupările în privinţa studierii unor aspecte particulare ale producerii de sămânţă sunt foarte puţine. Din acest motiv s-a considerat oportună abordarea acestui proces, având în vedere cât mai multe şi variate aspecte, mai ales cele de ordin tehnologic, care pot suferi influenţe datorate interacţiunii genotipului cu condiţiile de mediu. Astfel, au fost organizate un şir de experienţe care au căutat să găsească răspunsuri la problemele legate nu numai de înmulţirea rapidă a unui nou soi, dar şi de aspectele economice ale acestei activităţi. Totodată prin interpretarea acestor rezultate s-a cautat să se sublinieze importanţa producerii de sămânţă pentru practica agricolă în general.

CAPITOLUL I

PROBLEME ACTUALE SI DE PERSPECTIVĂ ALE PRODUCERII DE SĂMÂNŢĂ LA PLANTELE AGRICOLE

1.1. CULTIVARUL, REZULTATUL PROCESULUI DE AMELIORARE ŞI OBIECT AL SISTEMULUI DE PRODUCERE DE SĂMÂNŢĂ

1.1.1. Noţiunea de cultivar şi caracteristicile sale

În accepţiunea unanimă, cultivarul, rezultat al activităţii de ameliorare, este definit ca un ansamblu de indivizi cultivaţi, care au caractere şi însuşiri proprii (morfologice, fiziologice, citologice, biochimice, etc.) importante pentru agricultură şi care după multiplicare (sexuată sau asexuată) îşi menţin caracteristicile. (BARBIER, 1970, citat de BEWLEY şi BLACK, 1985).

Această definiţie are la bază următoarele criterii:

- Criteriul de identitate sau individualitate, prin care un cultivar se deosebeşte, prin una sau mai multe caracteristici proprii de alte cultivare aparţinând aceleiaşi specii;

- Criteriul de omogenitate, ce conferă ansamblului de indivizi care alcătuiesc cultivarul o asemănare privind principalele caracteristici (aceeaşi talie, aceeaşi perioadă de vegetaţie, formă, mărime şi culoare a seminţelor, etc.);

- Criteriul stabilităţii, care se referă la menţinerea în urma reproducerilor succesive a caracterelor de identitate şi omogenitate a cultivarului.

Cultivarul poate fi clasificat din punct de vedere agricol, botanic şi genetic.

Din punct de vedere agricol, cultivarul este considerat un mijloc de producţie. În funcţie de capacitatea lor productivă, cultivarele pot fi grupate în intensive, semiintensive şi extensive.

Din punct de vedere botanic cultivarul nu este o unitate taxonomică, dar aparţine în majoritatea cazurilor, unei varietăţi botanice. Din punct de vedere genetic cultivarul ester o populaţie de indivizi care se caracterizează printr-o anumită structură genetică.

Preview document

Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 1
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 2
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 3
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 4
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 5
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 6
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 7
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 8
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 9
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 10
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 11
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 12
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 13
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 14
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 15
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 16
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 17
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 18
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 19
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 20
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 21
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 22
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 23
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 24
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 25
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 26
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 27
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 28
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 29
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 30
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 31
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 32
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 33
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 34
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 35
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 36
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 37
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 38
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 39
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 40
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 41
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 42
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 43
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 44
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 45
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 46
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 47
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 48
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 49
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 50
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 51
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 52
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 53
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 54
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 55
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 56
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 57
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 58
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 59
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 60
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 61
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 62
Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Cercetari Privind Influenta unor Verigi Tehnologice asupra Producerii de Samanta la Soiul de Grau de Toamna.DOC

Alții au mai descărcat și

Soiuri de Grâu de Toamnă

INTRODUCERE Pâinea este unul dintre cele mai vechi alimente, datând din era neolitică. Primele feluri de pâine produse au fost preparate din...

Cultura Grâului

Capitolul I INTRODUCERE 1.1 Importanţa grâului Grâul este una dintre cele mai importante cereale şi planta care ocupă pe glob cele mai mari...

Influența Matricei și a Calității ADN asupra Detecției Organismelor Modificate Genetic în Diferite Produse Agricole și Alimentare

Introducere Transformarea genetică a plantelor a cunoscut un progres spectaculos, de la obţinerea primelor gene himere, în anii şaptezeci ai...

Biotehnologia Obtinerii Dextranului prin Cultura Speciei Leuconostoc Mezenteroides

INTRODUCERE Datorită proprietăţilor sale fizico-chimice (greutate moleculară medie, distribuţie a greutăţii moleculare şi structura moleculară),...

Semanatul si Samanta la Grau

Samanta si semanatul la grau Graul este principala cereala pentru boabe, cultivata in tara noastra si de pe glob. Este cultura cu un potential...

Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor

Cap.1. Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor – INCS – din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Agrotehnica

INTRODUCERE Agrotehnica, după Gh. Ionescu Şişeşti, este ştiinţa factorilor de vegetaţie şi în primul rând a celor legaţi de sol, a modului de...

Ai nevoie de altceva?