Cluster Emilia Romagna

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Cluster Emilia Romagna.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Gina Fintineru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

INTRODUCERE

“Clusterele reprezintă concentrări geografice de companii şi instituţii aflate în interconexiune şi care se manifestă într-un anumit sector /domeniu de activitate. Clusterele cuprind un grup de industrii înrudite şi alte entităţi importante din punct de vedere al concurenţei. Acestea includ, de exemplu, furnizori de input-uri specializate, cum ar fi componente, maşini şi servicii, sau furnizori de infrastructură specializată. De multe ori, clusterele se extind în aval către diverse canale de distribuţie şi clienţi şi lateral către producători de produse complementare şi către industrii înrudite prin calificări, tehnologii sau input-uri comune. (Porter M., 1998)

O altă definiţie care pune în prim plan dualitatea concurenţă-cooperare prezintă clusterul drept „o concentrare geografică de întreprinderi interconectate între ele, de furnizori specializaţi, de întreprinderi din domenii înrudite sau organizaţii de „tip suport” din anumite domenii, care se află în competiţie între ele şi în acelaşi timp cooperează. (Sternberg ş.a. 2004: 164).

Aceste definiţii nu fac referire la mărimea întreprinderilor dintr-un anumit domeniu şi consideră că în cazul clusterelor atenţia trebuie focalizată asupra relaţiilor de schimb care apar atât în cadrul domeniului, cât şi în afara acestuia.

Conceptul de cluster determină trecerea de la analiza unei firme izolate la o reţea de firme (Staber, 2001).

Astfel, prin cluster înţelegem „o reţea zonală de întreprinderi, furnizori, înstitute de cercetare, universităţi, centre de instruire profesională, dintr-un anumit domeniu specific, aflate pe poziţii concurenţiale cu orientare asupra inovaţiilor, şi în acelaşi timp legate între ele prin avantajele sinergice ale relaţiilor de cooperare şi a noilor modele de difuzare a cunoaşterii”.

In prezent există o mare diversitate de clustere. Ele se pot diferenţia în funcţie de: specializarea într-o anumită etapă a lanţului valorii, localizarea geografică, în funcţie de satisfacerea anumitor nevoi ale clienţilor sau deservirea anumitor segmente de piaţă. Ele pot fi reţele ale IMM-urilor, pot fi organizate în jurul unor întreprinderi mari sau chiar în jurul unor universităţi.

Emilia-Romagna, este un cluster de tip inovativ Milieux

In cadrul acestui cluster. reţelele sociale erau stabilite între indivizi în cadrul unei întreprinderi şi între diferite întreprinderi. Reţelele s-au bazat pe experienţa cooperării din trecut şi se bazează pe încrederea dintre parteneri. Acest tip de cluster este localizat cu precădere în zone urbane unde au existat relaţii între indivizi şi întreprinderi.

Întreprinderile din acest tip de cluster tind să urmărească obiective commune în proiecte inovative care pot include şi riscuri.

Există numeroase paralelisme între clusterele innovative milieux cluster şi Cohesive Cluster. Ambele tipuri de clustere se bazează pe IMM-uri din zona urbană. Deosebirile apar datorită faptului că clusterul Innovative Milieux caută să promoveze inovaţiile şi nu numai să răspundă în mod rapid la ea şi se colaborează pentru a promova obiective comune inovative pe termen mediu şi lung.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cluster Emilia Romagna.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE STUDII AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ MASTER: MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI INOVAŢIEI