Consultanta Agricola

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Consultanta Agricola.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 48 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Cap I. Structura organizatorică a serviciului de Consultanţă agricolă la nivelul judeţului Vaslui
1.1. Structura organizatorică a Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Vaslui
1.2. Atribuţiile fiecărui compartiment
1.3. Alte tipuri de structuri organizatorice privind consultanţa în spaţiul rural
Cap. II. Principii de organizare a serviciilor de consultanţă
2.1. Fundamentele organizării serviciului de consultanţă
2.2. Modele de organizare a serviciilor de consultanţă
2.2.1. Servicii de consultanţă ale statului
2.2.2. Servicii de consultanţă comerciale
2.2.3. Organizaţii ale fermierilor
2.2.4. Servicii de consultanţă conduse prin proiecte
Cap III. Metode de consultanţă agricolă utilizate in Centrul Local de Consultanţă Agricolă Berezeni
3.1. Consultanţa individuală
3.1.1. Caracteristicile consultanţei agricole individuale
3.1.2. Tipuri de consultanţă individuală
3.2. Consultanţă în grup
3.2.1. Caracteristicile consultanţei în grup
3.2.2. Tipuri de consultanţă în grup.
Cap. IV. Utilizarea sistemelor informatice în consultanţa agricolă
4.1. Aspecte generale asupra sistemului informatic
4.2. Tipuri de sisteme informatice utilizate in agricultura
4.3. Importanţa internetului în contextul informatizării agriculturii
4.4. Clase de sisteme informatice pentru consultanţa agricolă
cap. V. Elaborarea programului anual de activităţi de consultanţă agricolă
5.1. Definiţia programului de activităţi şi caracteristicile sale
5.2. Tipuri de activităţi de consultanţă posibile de aplicat în localitatea Berezeni
cap. VI. Proiectarea unor activităţi concrete de consultanţă agricolă
6.1. Formularea anunţului pentru o activitate de consultanţă
6.2. Formularea invitaţiei
6.3. Programul de desfăşurare a activităţii de consultanţă, în localitatea Berezeni, jud. Vaslui
6.4. Planul metodic de desfăşurare a activităţii
6.5. Raportul privind desfăşurarea acţiunii
6.6. Eficienţa activităţii desfăşurate de consultant

Extras din document

CAP. I STRUCTURA ORGANIZATORICA A SERVICIILOR DE CONSULTANTA AGRICOLA LA NIVELUL JUDETULUI VASLUI

1.1. Structura organizatorica a Oficiului judeţean de consultanta agricolă Vaslui

Oficiile judeţene de consultanţă agricolă (OJCA) reprezintă unităţi bugetare cu personalitate juridică, subordonate ANCA, alături de unităţi de specialitate în formarea profesoinală a producătorilor agricoli, specialiştilor şi a altor agenţi economici din agricultură, centre de perfecţionare a personalului prin care se realizează programele de consultanţă agricolă la nivel judeţean şi local.

La rândul lor, Oficiile Judeţene de Consultanţă Agricolă au în structura lor Centre Locale de Consultanţă Agricolă, cărora le sunt subordonate Casele Agronomului, existente la nivel de judeţ. Oficiile Judeţene de Consultanţă Agricolă au în structura lor următoarele subdiviziuni:

- Serviciul tehnico economic;

- Serviciul de instruire, strategii şi informaţii;

- Serviciul finanţe şi administraţie.

Tuturor acestora le sunt subordonate Centre Locale de Consultanţă Agricolă.

La nivelul OJCA se constituie un Colegiu tehnic al Oficiului, alcătuit din:

- Director ;

- contabil sef ;

- reprezentant DGAA ;

- reprezentant al Centrelor Locale de Consultanţă Agricolă;

- specialişti din cercetare şi din învăţământul superior;

- reprezentanţi ai fermierilor, organizaţiilor profesionale şi sindicatelor agricole.

Centrele locale de consultanţă agricolă CLCA sunt organizate şi funcţionează ca unităţi bugetare fără personalitate juridică, fiind în subordinea tehnică şi administrativă a OJCA. Numărul Centrelor Locale de Consultanţă Agricolă din România este de 749. Centrele Locale de Consultanţă Agricolă sunt conduse de un şef de centru, care este numit, în condiţiile legii, de către directorul OJCA.

Fig.1. Structura organizatorică a oficiilor judeţene de consultanţă agricolă

Fig. 2. Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă

1.2 Atribuţiile fiecărui compartiment

Atribuţiile cele mai importante ale Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă sunt:

- aplică strategia ANCA la nivel judeţean si comunal;

- verifică şi urmăreşte realizarea programelor de activitate anuale ale CLCA;

- urmăreşte şi evaluează impactul activităţilor de extensie şi consultanţă asupra fermelor private din judeţ;

- realizează o interferenţă între furnizorii şi utilizatorii informaţiilor în vederea obţinerii şi utilizării corecte a informaţiei;

- dezvoltă şi menţine legătura cu universităţile agronomice, staţiunile de cercetare, cu furnizorii de materii prime şi materiale, cu companiile de prelucrare agricolă;

- realizează o bază de date specifice, care cuprind informaţii din managementul agricol pentru sistemele agricole tipice din judeţ;

- dezvoltă managementul personalului judeţean şi comunal al ANCA, identifică nevoile educaţionale şi de instruire, dezvoltă şi promovează cunoştinţele şi aptitudinile profesionale, în special în planificarea managementului extensiei, utilizează metodele de extensie şi de management privind afacerile din agricultură.

Atribuţiile generale ale Centrelor Locale de Consultanţă Agricolă sunt următoarele:

- aplică, în teritoriu, programele ANCA;

- asigură la nivel comunal, implicarea şi participarea fermierilor în activităţi de extensie şi consultanţă;

- realizează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor tehnice şi financiar-economice specifice localităţilor rurale, în vederea stabilirii unei imagini corecte şi detaliate a situaţiei fermierilor şi a grupurilor vizate pentru activităţi de extensie;

- ia parte la formularea deciziilor care se iau la nivel judetean sau naţional şi care vizează pe fermieri si grupurile sociale din mediul rural;

- asigura sprijinul logistic pentru interventia in comune a echipelor judetene de extensie, in situatia in care CLCA nu poate rezolva unele situatii complexe;

- participa la seminariile de instruire organizate de OJCA;

Fisiere in arhiva (1):

  • Consultanta Agricola.doc