Contractele Bursiere si Livrarea Marfurilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contractele Bursiere si Livrarea Marfurilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: A. Chiran

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

1. Tipuri de contracte bursiere 3
2. Contractele SPOT 4
3. Contractele FORWARD 5
4. Contractele FUTURES 7
4.1. Avantajele oferite de contractele futures 9
4.2. Opţiuni pe contracte futures 11
4.3. Mecanismul de tranzacţionare în piaţa futures 12
4.3.1. Terminologia tranzacţionării în piaţa futures 13
4.3.2. Elementele contractului futures 16
4.3.3. Sumarul tranzacţiilor 20
4.3.4. Mecanismul de tranzacţionare în pieţele futures 21
4.3.5. Ordinele de tranzacţionare 22
5.Contractele OPTIONS 25
5.1. Scurt istoric al opţiunilor 25
5.2.Clasificarea opţiunilor 27
Bibliografie 31

Extras din document

1. TIPURI DE CONTRACTE BURSIERE

Pe piaţa financiară se realizează tranzacţii cu valori mobiliare (acţiuni şi obligaţiuni) însa pe lângă aceste valori mobiliare primare, pe marile pieţe financiare ale lumii se tranzacţionează şi valori mobiliare derivate (contracte futures, opţiuni, etc - tranzacţii la termen), numite în acest sens întrucât acestea reprezintă contracte ce au ca suport titlurile de valoare clasice. De regulă, valorile mobiliare derivate se tranzacţionează la bursele de valori (în cazul contractelor având ca suport indici bursieri sau valori mobiliare) sau la burse de mărfuri sau burse specializate (în cazul contractelor având ca activ suport mărfuri sau active financiar-bancare).

Bursele de mărfuri s-au bucurat de un interes deosebit, încă de la apariţia lor, din partea marelui public, reprezentând pentru unii o speranţă de îmbogăţire rapidă iar pentru alţii soluţia în căutarea unei certitudini asupra viitorului apropiat sau îndepărtat. Procesul de dematerializare a mărfii a constituit primul mare pas spre tranzacţiile futures şi options. Fluctuaţiile ample şi neanticipate ale preţurilor pe pieţele spot, împreună cu puterea limitată a participanţilor la aceste pieţe, au fost factori favorabili în apariţia tranzacţiilor forward şi futures.

Există o serie de tipuri de contracte bursiere :

- Contractul spot - are ca obiect o marfă prezentă, existentă în momentul încheierii contractului şi care urmează să fie livrată şi achitată imediat.

- Contractul forward - este un acord privat de a cumpăra sau a vinde, de a livra şi respectiv de a plăti la o anumită dată viitoare o marfă, valută sau un activ financiar la un preţ stabilit în momentul încheierii tranzacţiei.

- Contractul futures - este un angajament standardizat de a cumpăra sau vinde un activ, marfă, titlu financiar sau instrument monetar la un preţ stabilit în momentul încheierii tranzacţiei, cu lichidarea la o dată viitoare.

- Contractul options - contracte între un vânzător şi un cumpărător care dau dreptul dar nu şi obligaţia de a cumpăra sau a vinde la o anumită dată viitoare un activ, marfă, titlu financiar sau instrument monetar, drept obţinut în schimbul plăţii unei prime.

2. CONTRACTELE SPOT

Contractul SPOT este un contract de vânzare-cumpărare care are ca obiect o marfă prezentă, existentă în momentul încheierii contractului şi care urmează să fie livrată şi achitată imediat. În această situaţie, cantitatea şi preţul se negociază, iar termenul de livrare este standardizat.

În practică, executarea contractelor spot are loc în termene cuprinse între 24 ore şi 10 zile. Livrarea mărfii este obligatorie, iar preţul este cel stabilit de comun acord între cele două părţi în momentul încheierii contractului. Marfa ce stă la baza contractelor spot se caracterizează prin următoarele: este la vedere (există), este disponibilă (nu este grevată de nici o obligaţie, de exemplu gajul sau ipoteca) şi este prezentă (se află într-un depozit cunoscut şi acceptat de bursă).

Rezultă, deci, că orice operaţiune care presupune schimbul "marfă contra bani" cu plata şi livrare pe loc sau într-un interval de timp foarte scurt poate fi catalogată drept tranzactie "spot" (ca echivalent al termenului "spot" se mai utilizeaza denumirile "cash", "la vedere", "la disponibil").

Schimburile "marfă contra bani" din pieţele agroalimentare nu sunt altceva decât nişte tranzacţii "spot". Clientul-cumpărator negociază cu negustorul preţul şi cantitatea pentru produsele pe care doreşte să le cumpere şi în momentul în care cei doi se pun de acord vânzătorul primeşte banii iar cumpăratorul pleacă cu marfa.

Un schimb valutar efectuat la ghiseul unei bănci sau al unei case de schimb este o tranzactie spot, în acest caz marfa care face obiectul schimbului fiind o anumită valută. Schimbarea a 1.000 dolari SUA în lei înseamnă de fapt vânzarea dolarilor SUA contra leilor româneşti. De asemenea, tranzacţiile efectuate de băncile comerciale pe piaţa valutară interbancară sunt de tip spot, acestea negociind într-un cadru organizat cantităţile şi preţurile diferitelor valute. Această piaţă este pe plan internaţional una din cele mai mari din punct de vedere al volumului de schimburi (se mai numeşte şi piaţa Forex sau FX).

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractele Bursiere si Livrarea Marfurilor.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE șTIINțE AGRICOLE șI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD