Corectarea Torentilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Corectarea Torentilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 51 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Capitolul I
1. Cadrul natural şi socio-economic
1.1.Localizarea geografică şi administrativă
1.2.Relieful, geologia şi litologia
1.3.Solurile
1.4.Clima
1.5.Morfometria bazinului hidrografic
1.5.1.Suprafaţa bazinului
1.5.2.Perimetrul
1.5.3.Lungimea bazinului
1.5.4.Forma bazinului
1.5.5.Altitudinea
1.5.6.Energia de relief
1.5.7.Panta medie
1.5.8.Lungimea versanţilor
1.6.Morfometria reţelei hidrografice
1.6.1.Ordinul hidrografic
1.6.2.Lungimea reţelei hidrografice
1.6.3.Densitatea reţelei hidrografice
1.6.4.Lungimea şi panta albiei principale
1.7.Folosinţele actuale ale terenurilor şi comportarea lor
1.8.Procese torenţiale
1.9.Obiective economice periclitate de viituri
1.10.Lucrări executate în trecut
1.11.Concluzii
Capitolul II
2. Calculul debitului lichid maxim de viitură
2.1.Probabilităţile de depăşire a debitelor maxime
2.2.Calculul debitului maxim corespunzător probabilităţii de referinţă (1%)
2.2.1.Precizări metodologice
2.2.2.Formula raţională
2.2.3.Diagrama “morfetalon”
2.2.4.Formula “ploii orare”
2.3.Debitul maxim la probabilitatea de calcul şi de verificare
Capitolul III
3. Calculul transportului de aluviuni
3.1.Transportul de aluviuni mediu annual
3.1.1.Generalităţi
3.1.2.Tranportul de aluviuni mediu de pe versanţi
3.1.3.Transportul de aluviuni mediu anual de pe albie
3.2.Transportul de aluviuni la o ploaie torenţială
3.3.Volumul de aluviuni capabil de a forma aterisamente
3.3.1.Volumul provenit din transportul mediu annual
3.3.2.Volumul provenit în urma unei ploi torenţiale
Capitolul IV
4. Soluţia tehnică de amenajare
4.1.Măsuri şi lucrări pe versanţii bazinului
4.1.1.Măsuri şi lucrări de ameliorare hidrologică a fondului forestier
4.1.2. Măsuri şi lucrări de ameliorare hidrologică a suprafeţelor pastorale
4.2.Măsuri şi lucrări pe reţeaua hidrografică
4.2.1.Lucrări hidrotehnice
Capitolul V
5. Breviar de calcule
5.1.Calculul lucrărilor transversale
5.1.1.Generalităţi
5.1.2.Dimensionarea deversorului
5.1.3.Calculul statistic al barajului
5.1.4.Calculul lucrărilor anexe din bieful aval
5.2.Calculul canalului de evacuare
5.2.1.Dimensionarea canalului
5.2.2.Calculul racordărilor canalului de evacuare
5.2.3.Etapele proiectării canalului
Capitolul VI
6.Evaluarea lucrărilor
6.1.Volumul lucrărilor
6.1.1.Volumul lucrărilor transversale
6.1.2.Volumul lucrărilor biologice
6.2.Evaluarea investiţiei
Capitolul VII
7.Măsuri speciale de protecţia muncii
Bibliografie

Extras din document

Tema proiectului

Să se întocmească proiectul de execuţie privind lucrările de amenajare a bazinetului hidrografic torenţial Valea Buciniş numărul 294 componentă a bazinului hidrografic Copăcel, situat în amonte de barajul Leşu.

În acest scop vor fi enunţate următoarele aspecte:

1.Studiul cadrului natural şi social–economic în care s-au declanşat şi dezvoltat procesele torenţiale.

2.Studiul parametrilor hidrologici (debit lichid maxim, de viitură şi transportul de aluviuni) ai bazinetului studiat.

3.Soluţia tehnică de amenajare.

4.Dimensionarea lucrărilor hidrotehnice prevăzute în soluţia tehnică de amenajare.

5.Întocmirea pieselor desenate.

Piesele desenate:

1.Planul special de situaţie (scara 1:10000).

2.Profilul longitudinal al albiei cu lucrările propuse (scara pentru lungimi L 1:500 şi scara pentru înălţimi H 1:100).

3.Planşa barajului de priză 2M 4,5 (scara 1:100).

4.Planşa canalului de evacuare 1KM85,87 (scara 1:100).

CAPITOLUL I

1. Cadrul natural şi social-economic

1.1. Localizarea geografică şi situaţia administrativă

1.1.1. Vecinătăţi, limite, hotare

Pădurile ce fac obictul acestui studiu sunt situate în raza comunei Copăcel, al cărui nume îl şi poartă (U.P. IV-Copăcel), precum şi al altor comune: Tileagd, Drăgeşti, Vârciog din judeţul Bihor.

Vecinătăţi, limite, hotare

Tabelul 1.1.1.

Puncte

cardinale Vecinătăţi, Felul

limitei Hotare

NORD U.P. III INEU - O.S.

ORADEA

U.P. IV - VADU

CRIŞULUI O.S.

ALEŞD conveţianală

naturală Drum naţional DN60

Pârâul Tilecuş

EST U.P. IV - VADU

CRIŞULUI O.S.

ALEŞD naturală Drum comunal Tileagd, Tilecuş, Vârciorag

SUD U.P. I şi II O.S.

DOBREŞTI naturală Culmea Tăşad - Poiada Tăşad - Vârciorog

VEST U.P. V ALPAREA - O.S.

ORADEA naturală Valea Sărandului, culmea Tăşad

Limitele teritoriale sunt evidente şi stabilite. Hotarele pădurii din aval sunt reprezentate prin liziere.

1.1.2. Tipuri de pădure constituente

Tabelul 1.2.1.

Nr. crt. Denumirea trupului Parcele aferente Localitatea pe raza căreua se află Suprafaţa

(ha) Dist. în km până la

Sediu O.S. Gara C.F.R. Săcădat

1 Gropile

întunecoase 2 - 8 Vârciorog 84,8 25 9

2 V. Bladului

Pietroasa-Peşteră 9 - 15; 21 - 30 Copăcel 244,0 24 8

3 Copăcel 32 - 34 Copăcel 81,3 22 7

4 Valea Podită-

Valea de Rugă 35 - 56; 89 - 90; 93 - 95 Copăcel 571,8 22 9

5 Valea

Sărandului 97 - 98 Copăcel 18,7 21 8

6 Şerghiş

Valea Banilor 65 - 68; 74 - 79 Copăcel 153,8 24 8

În ceea ce priveşte administrarea fondului forestier, pădurile care constituie U.P. IV Copăcel sunt administrate de către Regia Naţianală Romsilva, Direcţia Silvică Oradea, prin Ocolul Silvic Oradea iar din punct de vedere al repartiţiei pe comune, cea mai mare parte este arondată comunei Copăcel.

1.1.3. Terenuri acoperite de vegetaţie forestieră în afara fondului forestier

Pe lângă pădurile şi terenurile care constituie fondul forestier şi care fac obiectul prezentului amenajament, în limitele teritoriale ale U.P. IV Copăcel, mai există o suprafaţă de 500,3 ha de păduri care au fost retrocedate către persoane fizice deţinătoare de păduri conform Legii nr. 18/1991,

1.2. Studiul condiţiilor staţionale

1.2.1. Concluzii privind gospodărirea pădurilor

O serie de date concludente sunt descrise în următoarele puncte:

- Suprafaţa unităţii de producţie a suferit unele modificări cu ocazia celor patru amenajamente deoarece o parte din paduri, fiind paduri comunale, au fost cedate primâriilor pe baza amenajamentului din 1987, când au trecut din nou în fondul forestier. Faţă de amenajamentul precendent, cand suprafaţa U.P. era de 1694,3 ha în prezent aceasta este de 1154,4 ha datorită faptului ca 500,3 ha au fost retrocedate persoanelor fizice conform Legii nr. 18/1991, precum faptului că parcelele 57 si 58 au fost trecute la O.S. Aleşd, datorită modificarii limitei de ocoale.

- Dacă la prima amenajare (1955) pădurile nu li s-au atribuit funcţii de producţie în anul 1967 s-au constituit păduri de protecţie. S-a constituit o suprafaţă de refacere ce în 1977, 340,0 ha, în 1987 o subunitate de crang ce avea 175,8 ha. La actuala amenajare s-a fondat o subunitate de producţie absolută (S.U.P,”M”) ce însumează 22,0 ha, restului arboretelor fiindu-le atribuie funcţia productivă.

- Bazele de amenajare stabilite au fost în mare masură aceleaşi cu ocazia celor patru amenajamente regimului codrului, exploatabilitatea-tehnică, cilclul - 110 ani, exceptând amenajarea din anul 1955 când ciclul a fost de 120 ani, tratamentul - tăierilor succesive, progresive combinate, lucrări de refacere prin tăieri rase de refacere sau substituire în arboretele slab productive, precum şi tăierile de crâng.

Fisiere in arhiva (1):

  • Corectarea Torentilor.docx