Creșterea suinelor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 5931
Mărime: 74.12KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Şef lucrări dr. Gabriel Hoha
Facultatea de Zootehnie
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad", Iasi

Cuprins

INTRODUCERE 2

SCOPUL LUCRĂRII 4

FIȘĂ INDIVIDUALĂ PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE AN LA DISCIPLINA DE TEHNOLOGIA CREȘTERII SUINELOR 5

EVOLUȚIA STĂRII FIZIOLOGICE LA SCROAFELE ȘI SCROFIȚELE DE REPRODUCȚIE 7

EVOLUȚIA VÂRSTEI ȘI A GREUTĂȚII CORPORALE LA TINERETUL SUIN 11

FIȘĂ TEHNOLOGICĂ TINERET ÎNȚĂRCAT 13

FIȘĂ TEHNOLOGICĂ PORC GRAS 15

ALIMENTAȚIA SUINELOR 17

NORME DE HRANĂ 22

REȚETE 25

Rețeta R-01 (purcei sugari) 25

Rețeta R-02 (Starter) 26

Rețeta R-03 ( Grower) 27

Rețeta R-04 ( Finisher) 28

Rețeta R-05 (Scroafe lactante) 29

Rețeta R-06 (Scroafe gestante) 30

CONCLUZII 31

BIBLIOGRAFIE 32

Extras din document

1. Introducere

Creșterea suinelor a reprezentat și reprezintă o preocupare importantă a populației umane, în condiţiile ţării noastre fiind o ramură economică foarte importană, aceasta caracterizându-se prin intensivizarea producţiei, începând cu producerea de purcei şi terminându-se cu livrarea continuă, ritmică și constantă a indivizilor supuşi îngrăşării. Practicarea intensivă a creșterii porcinelor impune, o continuă performare a proceselor productive, având la bază nivelul și pragul de ameliorare a populaţiilor și implicit asigurarea condiţiilor optime de mediu. În aceste condiții, proprietarul sau fermierul, trebuie să fie un cunoscător perfect al tuturor proceselor tehnice și economice din fermă (sau gospodărie), să participe în mod activ și competent la proiectarea, amplasarea și finisarea adăposturilor, la montarea instalațiilor și alegerea utilajelor necesare, să conducă direct procesele tehnologice și să exploateze eficient reproducătorii, îmbinând cu abilitate și pricepere factorii tehnici cu cei biologici și economici.

Activitatea de creștere a suinelor pe principii moderne a dus la elaborarea unor tehnologii adecvate de producție ce au evoluat în decursul mai multor ani ce aveau ca scop atât producerea unor efective care să mulțumească atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ.

Odată cu creșterea demografică, importanța creșterii suinelor s-a accentuat prin creșterea necesarului de produse pentru asigurarea nivelului de trai a populațiilor ceea ce a condus și la dezvoltarea altor ramuri necesare creșterii animalelor cum ar fi nutriția și alimentația animalelor.

În noul context al exploziei demografice alimentaţia umană capătă noi valenţe impunându-se :

- sporirea cantitativă şi calitativă a produselor alimentare;

- repartizarea echilibrată a efectivelor;

- utilizarea tuturor resurselor de hrană;

- găsirea de noi sortimente cu valoare proteică.

Carnea provenită din creşterea suinelor a contribuit şi va contribui să aducă un aport substanţial în acoperirea necesarului de proteină, constituind un indicator al civilizaţiei. În prezent se consideră că necesarul de proteină zilnică trebuie să fie 70 g de origine animală şi 40 g vegetală, un aport energetic de 2800 – 3000 kcal. Carnea suinelor se caracterizează printr-o valoare energetică superioară faţă de cele obţinute de la celelalte specii, aceasta furnizează, în medie, 2700 kcal/kg în comparaţie cu 1600 kcal/kg la bovină şi 1400 kcal/kg la ovină.

Importanţa pentru consum a produselor animaliere rezidă din faptul că în aprecierea nivelului de trai şi de dezvoltare a unei ţări, sau popor, se are în vedere un complex de indicatori, în care sunt incluse si nivelurile producţiilor animaliere, raportate pe locuitor. Produsele animaliere conţin si cele mai mari proporţii de substanţe proteice, unele cu mare valoare biologică.

În viitorul apropiat, acoperirea necesarului de proteină se va face, in principal, prin sporirea cantităţilor de carne provenită de la bovine si ovine, secondate cu cele rezultate de la porcine si păsări, aspecte impuse de posibilităţile limitate de cultivarea rentabilă a “cerealelor furajere” necesare ultimelor două specii.

Prin particularităţile speciei, de bun convertor al alimentelor vegetale, prolificitate ridicată, sporuri mari de creştere, consumuri specifice bune se motivează creştere acestei specii.

2. Scopul executării lucrării

Datorită creșterii continue a populației și cerinței din ce în ce mai mari pentru produsele alimentare, creșterea animalelor devine un sector foarte important, încercând să se acopere această cerință.

Având în vedere că în cea mai mare partea alimentele sunt reprezentate de cele pe bază de carne, creșterea suinelor are un rol foarte important pentru acoperirea acestor cerințe. În special datorită faptului că această specie deține însușiri net superioare celorlalte, ca de exemplu : fecunditatea ridicată, prolificitate mare, energie sporită de creştere, valorificarea bună a diverselor furaje, randamentul sporit la sacrificare şi posibilităţile variate de prelucrare a cărnii și multe altele.

În prezenta lucrare se dorește a se organiza un flux tehnologic complex cu un grad de mecanizare avansat și modern, pentru a ușura creșterea suinelor și pentru a se ajunge mai ușor la performanță.

Înainte de începerea unui proiect atât de amplu și înainte de implicarea în acest sector de creștere a animalelor, care nu este unul deloc ușor, ar trebui să se cunoască toate riscurile și dezavantajele pe care le poate aduce, ca mai apoi rezultatele să fie mult mai apreciate.

Bibliografie

1. PĂSĂRIN, B., - Tehnologia creșterii suinelor. Edit. Ion Ionescu de la Brad, Iași, 2007.

2. PĂSĂRIN, B., STAN, T., - Creșterea suinelor. Material de studiu I.D., anul IV, semestrul I.

3. https://www.gazetadeagricultura.info/animale/porcine/488-alimentatiaporcilor.html

4. http://www.usamvcluj.ro/files/teze/2013/pintea.pdf

Preview document

Creșterea suinelor - Pagina 1
Creșterea suinelor - Pagina 2
Creșterea suinelor - Pagina 3
Creșterea suinelor - Pagina 4
Creșterea suinelor - Pagina 5
Creșterea suinelor - Pagina 6
Creșterea suinelor - Pagina 7
Creșterea suinelor - Pagina 8
Creșterea suinelor - Pagina 9
Creșterea suinelor - Pagina 10
Creșterea suinelor - Pagina 11
Creșterea suinelor - Pagina 12
Creșterea suinelor - Pagina 13
Creșterea suinelor - Pagina 14
Creșterea suinelor - Pagina 15
Creșterea suinelor - Pagina 16
Creșterea suinelor - Pagina 17
Creșterea suinelor - Pagina 18
Creșterea suinelor - Pagina 19
Creșterea suinelor - Pagina 20
Creșterea suinelor - Pagina 21
Creșterea suinelor - Pagina 22
Creșterea suinelor - Pagina 23
Creșterea suinelor - Pagina 24
Creșterea suinelor - Pagina 25
Creșterea suinelor - Pagina 26
Creșterea suinelor - Pagina 27
Creșterea suinelor - Pagina 28
Creșterea suinelor - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Cresterea suinelor.docx

Alții au mai descărcat și

Stabilirea Tehnologiilor de Producție într-o Unitate de Creștere Intensivă de Suine cu Capacitatea de 1388 Capete

1.Importanţa creşterii suinelor Importanţa pentru consum produselor animaliere rezidă în aprecierea nivelului de trai şi de dezvoltare a unei...

Creșterea Suinelor

1.Importanţa creşterii suinelor Porcul este un mamifer ce face parte din familia Suideelor. Rasele actuale de porci provin din mistretul asiatic...

Creșterea bovinelor

Capitolul I. Memoriu justificativ Ferma de vaci de lapte este amplasată la 30 km de oraşul Botoșani. În cadrul acestei ferme se creşte şi se...

Stabilirea Tehnologiei de Productie intr-o Unitate de Crestere Intensiva a Suinelor, Cu O Capacitate de 27779 Capete

1. Importanţa creşterii suinelor Atât pe plan mondial, cât şi în ţara noastră au existat cereri mari pe piaţă privind acoperirea necesarului...

Optimizarea Tehnologiilor în Exploatarea Suinelor

Tema proiectului Stabilirea tehnologiei de producţie într-o unitate de creştere intensivă a porcilor cu o capacitate de 2618 capete, in oraşul...

Creșterea Suinelor

Tema proiectului Stabilirea tehnologiei de producţie într-o unitate de creştere intensivă a porcilor cu o capacitate de 2618 capete, in comuna...

Proiectarea ferma ingrasare suine 200 capete

INTRODUCERE 1. IMPORTANTA CRESTERII SUINELOR Ca urmare a exploziei demografice si a ridicarii continue a nivelului de trai, alimentatia umana...

Stabilirea Tehnologiilor de Producție Într-o Unitate de Creștere Intensivă a Suinelor Cu O Capacitate de 135 Scroafe

Capitolul I Introducere 1.1 Importanţa creşterii suinelor Porcul domestic este, alături de câine, cel mai vechi animal domesticit de oameni. Se...

Ai nevoie de altceva?