Cresterea Vacilor de Lapte

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Cresterea Vacilor de Lapte.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 84 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Importanța creșterii animalelor

Creşterea animalelor este o ramură tradiţională datorită condiţiilor naturale deosebit de favorabile, reprezentând totodată o ramură indispensabilă a agriculturii moderne ce duce în final la o creştere a rentabilităţii agriculturii în ansamblul ei.

Creşterea animalelor are importanţă deosebită în primul rând prin produsele pe care acestea le furnizează , produse ce sunt indispensabile vieţii omului.

De la animale se obţin produse alimentare valoroase, cum sunt: carne, lapte, miere, ouă, superioare celor vegetale. Subprodusele ce se obţin de la animale (oase, intestine, sânge) se folosesc pentru producerea de medicamente sau a unor nuterţuri concentrate.

Bovinele, în numar de aproximativ trei milioane în anul 2000, se găsesc în număr mai mare în judeţele : Suceava, Maramureş, Neamţ şi mai puţine în judeţul: Tulcea, Constanţa şi Caraş-Severin.

Importanţa creşterii bovinelor

Prin produsele lor, bovinele contribuie la asigurarea unui procent însemnat din hrana populației. Importanţa creşterii lor este dată de varietatea produselor pe care le furnizează ca produse principale: lapte, carne; produse secundare: piei gunoi de grajd şi sub-produse de abator. Pe plan mondial, astăzi, din totalul efectivelor de animale domestice, o pondere de cca. 65% o au bovinele. Acestea se costituie într-o importantă sursă în realizarea fondului mondial de produse alimentare, asigurând peste 95% din producţia de lapte, aproape 33% din producţia de carne şi aproximativ 90% din totalul pieilor ce se utilizează în industria pielăriei, la care se adaugă şi alte produse şi subproduse de largă utilizare.

Laptele este cel mai important aliment, datorită compoziţiei complexe, valorii biologice şi gradului înalt de digestibilitate. El conţine peste 100 substanţe necesare organismului uman, 20 aminoacizi, 10 acizi graşi, 25 vitamine şi 45 elemente minerale. Exprimată în calorii, valoarea nutritivă a unui litru de lapte este echivalentă cu cca. 400 gr. carne porc, 750 gr. carne viţel, 7-8 ouă, 500 gr. peşte şi 125 gr. de pâine, 100 gr. brânză, 100 gr. miere, 1400 gr. mere şi 2400 gr. varză. Importanţa laptelui mai este dată şi de multitudinea de produse în care poate fi transformat (peste 1000, în special branzeturi) şi contribuie la diversificarea alimentaţiei umane.

Carnea conţine numeroase proteine, vitamine, animoacizi esențiali dar şi o sursă importantă de energie. Bovinele furnizează materie primă necesară industriei laptelui şi cărnii pentru obţinerea produselor din carne şi a celor lactate. Carnea de bovine reprezintă cca 35-40% din producţia mondială de carne. În afară de carne, în alimentaţie se foloseşte şi cel de al treilea sfert (ficat, creier, inimă, plămân, splină, limbă, testicole, uger, burtă, buze şi seu). De asemenea se folosește şi sângele, atât ca atare, pentru unele preparate din carne, cât şi pentru faina de sânge, plasmă uscată etc. Glandele endocrine se folosesc pentru prepararea unor medicamente. Pielea constituie materie primă pentru industria pielăriei, din oase se prepară faină de oase şi cleiuri pentru folosinţe diverse.

Taurinele produc mari cantități de dejecții: 8-12 tone / 1 UVM, ele furnizând 70% din îngrășămintele organice utilizate în agricultură, de la o singură bovină obținându-se pe an 100 kg azot, 20-30 kg fosfor şi 80-90 kg potasiu. Prin necesitatea cultivării plantelor ameliorative: trifoi, lucernă, ghizdei, sparcetă, soia, mazăre, ca surse de proteină pentru rumegătoare, acestea lasă în sol cantităţi importante de azot, circa 100-150 kg.

Creşterea bovinelor este importantă şi din punct de vedere economic datorită faptului că se foloseşte foarte eficient producţia vegetală secundară şi furajele fibroase, suculente care sunt transformate în energie, astfel se poate spune ca bovinele concurează cel mai putin cu omul în alimentaţie.

Cele mai răspândite rase de bovine din ţara noastră sunt: brună şi bălţată românească.

IMPORTANŢĂ

• Creşterea bovinelor este o activitate tradiţională a ţării;

• Diversitatea producţiilor pe care le realizează, consumul redus de energie şi natura furajelor pe care le consumă, conferă creşterii şi exploatării bovinelor caracterul unei activităţi durabile şi de perspectivă;

• Există posibilitatea realizării de export de carne de bovine care să aducă venituri mari producătorilor.

• Sursă pentru schimburile comerciale.

• Asigură stabilitatea forţei de muncă în zona rurală şi montană.

OBIECTIVE URMĂRITE:

• Creşterea greutăţii de sacrificare va determina randament ridicat de carne în carcasă.

• Integrarea activităţii de ameliorare a efectivelor de bovine la normele şi standardele UE.

• Promovarea activităţii de ameliorare a efectivelor de bovine în direcţia măririi şi îmbunătăţirii producţiei de carne.

• Stimularea organizării exploataţiilor în asociaţii, în vederea reprezentării intereselor în relaţie cu furnizorii de imputuri şi beneficiari ai produselor finite.Asigurarea unor venituri proprii prin valorificarea producţiei marfă la export.

• Asigurarea condiţiilor necesare exteriorizării potenţialului de producţie al animalului.

• Stimularea creşterii efectivelor în zonele mon tane care prezintă oportunităţi în creşterea taurinelor.

Importanța creșterii caprinelor și ovinelor

Ovinele şi caprinele aproximativ opt milioane de capete, se găsesc în Dobrogea, regiunule de câmpie, depresiunile Braşov, Sibiu. Cele mai răspândite rase sunt: ţigaia, merinosul, ţurcana.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cresterea Vacilor de Lapte.docx