Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 19643
Mărime: 614.98KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vintu Vasile
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI DE MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD IAŞI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZARE AGRICULTURĂ I.D.

Cuprins

INTRODUCERE. .3

CAPITOLUL I – Cadrul natural.5

CAPITOLUL II – Măsuri de îmbunătăţire a pajiştilor.16

2.1. Măsuri de suprafaţă.17

2.2. Măsuri radicale.34

CAPITOLUL III – Înfiinţarea de pajişti temporare în locul pajiştilor permanente degradate.40

CAPITOLUL IV – Folosirea pajiştilor prin păşunat.44

4.1. Sisteme de păşunat.44

4.2. Tehnica păşunatului.46

4.3. Măsuri pentru organizarea păşunatului raţional.49

CAPITOLUL V – Aplicaţii practice.57

CONCLUZII.71

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Organizarea ameliorativă a unei pajişti permanente degradate din zona Bacău

Aplicaţia 1 – Organizarea unui păşunat raţional in următoarele condiţii:

Suprafaţa: 30 ha

Producţia globala: 20 t/ha

Coeficient de utilizare: 75%

Durata de refacere: 36 zile

Timpul de ocupare: 6 zile

Modul de exploatare: creşterea vacilor pentru lape

Perioada de păşunat: 150 zile

Data începerii păşunatului: 1 mai

o parcela pentru realizare de fân

Aplicaţia 2 – Ameliorarea unei pajişti permanente având următoarele elemente de degradare:

Panta terenului: 16%

Acoperire cu muşuroaie: 3 ha cu grad de acoperire 50%

Acoperire cu vegetaţie: 3 ha cu grad de acoperire 80%

Vegetaţie lemnoasă: 3 ha cu grad de acoperire 20%

Aplicaţia 3 – Să se organizeze un conveier verde mixt pentru: 45 capete tineret bovin pentru îngrăşat în zona de stepă. Perioada de conveier este de 180 zile, data

începerii conveierului 10 aprilie. Suprafaţa de pajişte permanentă de 1 ha, leguminoasă perenă 4 ha, condiţii de irigare.

INTRODUCERE

Definiţie, importanţa, clasificare, răspândire.

Pajiştile sunt terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă permanentă, alcătuită din specii ce aparţin mai multor familii de plante, în special gramineele şi leguminoasele perene, folosite ca nutreţ sau pentru păşunat.

Importanţa.

Pajiştile reprezintă:

mijlocul cel mai ieftin de prevenire şi combatere a eroziunii solului;

îmbunătăţirea structurii şi fertilităţii solului;

habitatul şi sursa de hrană pentru animalele sălbatice;

sursă foarte ieftină şi de calitate superioară de furaje;

oferă condiţii dintre cele mai bune de recreare, de refacere a forţelor de muncă ale oamenilor.

Clasificarea.

Pajiştile se clasifica în pajişti naturale şi temporare. La rândul lor pajiştile naturale se clasifica în:

pajişti naturale primare

pajişti naturale secundare

Pajiştile naturale primare sunt reprezentate de pampa argentiniană, stepa rusească, savana africană, marile câmpii americane cu ierburi scunde, preeria cu ierburi înalte, tundra nordică şi tundra de altitudine. În România, pajiştile naturale primare sunt reprezentate prin ochiurile de stepă din sud-estul ţării şi prin pajiştile alpine, suprafaţa lor fiind aproximativ 100.000 hectare.

Pajiştile naturale secundare, formate pe locul fostelor păduri defrişate de om, supuse în continuare influenţei activităţii omului şi factorilor naturali, fapt ce a dus la o mare diversificare sub aspect floristic, ocupă cea mai mare parte a pajiştilor naturale. În ţara noastră pajiştile din această categorie sunt răspândite de la nivelul mării pană la etajul subalpin, pe o suprafaţă de peste 4,7 milioane hectare.

Pajiştile temporare sunt cunoscute şi sub numele de pajişti semănate sau cultivate, fiind înfiinţate în locul pajiştilor permanente degradate care nu mai pot fi îmbunătăţite prin lucrări de suprafaţă, precum şi în terenul arabil destinat producerii furajelor.

După modul de folosire: pajiştile permanente şi temporare pot fi împărţite în păşuni şi fâneţe.

Răspândire.

După datele existente în Production Yearbook din 1994, la nivel mondial, arabilul ocupa 1 447 509 mii ha (9,8%), pajiştile permanente 3 361 733 mii ha (22,7%) iar pădurile 4 179 808 mii ha (28,2%).

Terenurile ocupate cu vegetaţie ierboasă şi folosite ca păşuni sau fâneţe, ocupă în ţara noastră o suprafaţă de peste 4, 9 milioane hectare. Circa două treimi din această suprafaţă este utilizată prin păşunat cu animalele, iar restul se foloseşte prin cosit, pentru obţinerea fânului. Ponderea pajiştilor fată de suprafaţa totală a ţării este de 20,4%, iar faţă de suprafaţa agricolă a României, de 32,9%. Pajiştile permanente din ţara noastră sunt răspândite cu precădere în regiunile de deal şi munte, unde deţin 74% din suprafaţa fondului pastoral.

CAPITOLUL I

Cadrul natural.

1.1Aşezarea geografică.

Municipiul Bacău, reşedinţa judeţului Bacău, se afla in N-E ţării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 km în amonte de confluenţa Siret- Bistrita.

Geografic, se află la interferenţa meridianului de 26°55' longitudine estică cu paralela de 46°35' latitudine nordică.

Din punct de vedere administrativ se învecinează cu comunele Hemeiuşi şi Săuceşti, în nord, cu comuna Letea Veche, în est, la sud cu comunele Luizi-Călugara, Măgura si Mărgineni. În aceste limite oraşul ocupă o suprafaţă de 4186,23 ha, fiind situat la altitudini de 151-181 m.

Preview document

Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 1
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 2
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 3
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 4
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 5
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 6
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 7
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 8
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 9
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 10
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 11
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 12
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 13
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 14
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 15
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 16
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 17
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 18
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 19
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 20
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 21
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 22
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 23
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 24
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 25
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 26
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 27
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 28
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 29
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 30
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 31
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 32
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 33
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 34
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 35
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 36
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 37
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 38
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 39
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 40
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 41
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 42
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 43
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 44
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 45
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 46
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 47
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 48
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 49
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 50
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 51
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 52
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 53
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 54
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 55
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 56
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 57
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 58
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 59
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 60
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 61
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 62
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 63
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 64
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 65
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 66
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 67
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 68
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 69
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 70
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 71
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 72
Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Cultura Pajistilor si a Plantelor Furajere.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect de An la Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Importanta, clasificare, raspândire Pajistea reprezinta suprafata de teren acoperita cu vegetatie ierboasa,...

Proiect de înființare a unei plantații legumicole

1. TEMA PROIECTULUI Tema proiectului reprezintă exploatarea unei ferme de producere a legumelor în camp, pentru consum, în unitatea CARMEN PROD...

Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

INTRODUCERE Pajistile sunt, suprafeţele de teren acoperite cu vegetaţie ierboasă sub forma unui covor vegetal.Pajiştile sunt alcătuite din una sau...

Pajiști

Introducere Producerea furajelor reprezintă o activitate economică esenţială în creşterea animalelor şi a constituit o preocupare a omului din...

Stabilirea Necesarului de Nutrețuri și a Eficienței Utilizării Lor pentru o Exploatație Zootehnică

IMPORTANŢA ALIMENTAŢIEI ANIMALELOR Alimentaţia animalelor domestice şi tehnologia furajelor se ocupă de cercetarea nutriţiei şi alimentaţiei...

Agricultură ecologică

Agricultura ecologica este un sistem de agricultura ce face apel la toate mijloacele si instrumentele de munca, necesare obtinerii unor...

Tehnologii agronomice în sere

Introducere Problematica culturilor fortate, de sere din Romania, la ora actuala, este una extreme de delicate avand in vedere deteriorarea...

Nutriție animală

Tema proiectului 1. Să se calculeze valoarea energetică a TSD, EA, UN, UF și transformările energetice suferite în organism de nutrețuri cunoscând...

Te-ar putea interesa și

Amenajamentul pastoral al pajiștilor din comuna vulturești

Pajiștile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură durabilă, care răspund exigenţelor cererii de alimente sănătoase şi de calitate...

Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

INTRODUCERE 1.1. Importanţă, clasificare, răspândire Pajiştea reprezintă suprafaţa de teren acoperită cu vegetaţie ierboasă, alcătuită în cea mai...

Proiect de An la Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Importanta, clasificare, raspândire Pajistea reprezinta suprafata de teren acoperita cu vegetatie ierboasa,...

Studiul fito-ecologic al pășunii Valea Târgului din Comuna Feldru, Județul Bistrița-Năsăud

1. CAPITOLUL I IMPORTANȚA PAJIȘTILOR Importanța economică și ecologică a pajiștilor naturale este deosebită deoarece aceste uriașe suprafețe verzi...

Organizarea ameliorativă a unei pajiști permanente degradate din zona Fălticeni, Județul Suceava

INTRODUCERE Patrimoniul pastoral al tării noastre, alcătuit din peste 4,9 milioane hectare, constituie un însemnat potentia de resurse naturale...

Cultura pajiștilor și a plantelor furajere

INTRODUCERE Pajiștea este resursa majoră a biosferei care susține în viață aproximativ un miliard de oameni în întreaga lume (SCHNYDER et al.,...

Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

1. Stabilirea zonei în care se va înfiinţa conveierul verde Comuna Valea Doftanei, Judetul Prahova CADRUL GEOGRAFIC Comuna Valea Doftanei este...

Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

Capitolul 1. Introducere Se numesc pajisti suprafatele de teren acoperite cu vegetatie ierboasa sub forma unui covor vegetal. Pajistile sunt...

Ai nevoie de altceva?