Cultura piersicului

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 34619
Mărime: 901.09KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Olimpia Iordanescu

Cuprins

 1. CUPRINS 1
 2. INTRODUCERE 3
 3. CAPITOLUL 1: Importanța culturii piersicului. Cultura piersicului și nectarinului pe plan mondial și in România 4
 4. 1.1. Importanța culturii piersicului 4
 5. 1.2. Originea si istoricul culturii piersicului 5
 6. 1.3. Cultura piersicului și nectarinului pe plan mondial 6
 7. 1.4. Cultura piersicului in România 11
 8. CAPITOLUL 2: Caracteristicele biologice si de producție la nectarin 15
 9. 2.1. Sistemul radicular 15
 10. 2.2. Sistemul aerian 15
 11. 2.3. Productivitatea 17
 12. 2.4. Gradul de legare al fructelor 17
 13. 2.5. Tehnologia de cultură 18
 14. CAPITOLUL 3: Sortimentul de soiuri si portaltoii piersicului si nectarinului 19
 15. 3.1. Consideratii generale 19
 16. 3.2. In China 19
 17. 3.3. In Statele Unite ale Americii 21
 18. 3.3.1. Evoluția sortimentului 21
 19. 3.3.2. Termeni noi folosiți in descrierea pomologică a soiurilor 24
 20. 3.3.3. Sortimentul de nectarine inmultit in pepiniera Burchell 25
 21. 3.3.4. Sortimentul de nectarin inmulțit in pepiniera Bright 26
 22. 3.4. In Italia 28
 23. 3.5. In Franța 29
 24. 3.6. In Spania 32
 25. 3.7. In Grecia 32
 26. 3.8. In Argentina 33
 27. 3.9. In Chile 34
 28. 3.10. In România 35
 29. 3.11. Considerații generale privind portaltoii piersicului si nectarinului 35
 30. 3.12. Comportarea in cultura a portaltoilor 36
 31. 3.12.1. Rezistența la ger 36
 32. 3.12.2. Rezistența la nematozi 37
 33. 3.12.3. Sensibilitatea la boli 37
 34. 3.12.4. Vigoarea pomilor 37
 35. 3.12.5.Adaptarea la solurile grele 37
 36. 3.12.6. Scurtă caracterizare a portaltoilor 38
 37. CAPITOLUL 4: Cerințele piersicului și nectarinului fată de factorii de mediu 48
 38. 4.1. Necesarul de caldură 48
 39. 4.2. Necesarul de frig 49
 40. 4.3. Efectele temperaturilor scăzute 49
 41. 4.4. Cerintele față de lumina 54
 42. 4.5. Cerintele față de apă 54
 43. 4.6. Cerintele față de sol 55
 44. CAPITOLUL 5: Aspecte din tehnologia culturii nectarinului 57
 45. 5.1. Lucrarile solului 57
 46. 5.2. Fertilizarea plantațiilor 57
 47. 5.3. Erbicidarea 58
 48. 5.4. Irigarea plantațiilor 59
 49. 5.4.1. Surse de apa pentru irigare 59
 50. 5.4.2. Calitatea apei de irigat 59
 51. 5.4.3. Metode de irigare 61
 52. 5.4.4. Norma de udare 61
 53. 5.5. Taierea pomilor 61
 54. 5.5.1. Taierea pentru formarea coroanelor 62
 55. 5.5.2. Taieri pentru reducerea taliei pomilor si formarea unor coroane compacte 63
 56. 5.5.3. Taieri de producție 63
 57. 5.5.4. Necesitatea taierilor 64
 58. 5.6. Bolile si daunatorii nectarinului 64
 59. 5.7. Combaterea integrată a bolilor si dăunatorilor nectarinului 65
 60. 5.8. Recoltatea, sortarea si ambalarea fructelor 66
 61. 5.8.1. Recoltarea 66
 62. 5.8.2. Sortarea 68
 63. 5.8.3. Ambalarea 69
 64. CAPITOLUL 6: Conditiile naturale de desfasurare ale experientei 71
 65. 6.1. Asezarea. Relieful si morfologia 71
 66. 6.2. Hidrografia si hidrologia 71
 67. 6.3. Solul 72
 68. 6.4. Condițiile climatice 74
 69. 6.4.1. Temperatura 74
 70. 6.4.2. Lumina 75
 71. 6.4.3. Precipitațiile 75
 72. CAPITOLUL 7: Materialul cercetat si metodele de lucru 77
 73. 7.1. Materialul biologic 77
 74. 7.2. Metodele de lucru 80
 75. CAPITOLUL 8: Rezultate obținute 82
 76. 8.1. Gradul de legare al fructelor in cei doi ani de experimentare 82
 77. 8.2. Productia de fructe 83
 78. 8.3. Proprietatile fizico-chimice ale fructelor 84
 79. CONCLUZII 86
 80. BIBLIOGRAFIE 87

Extras din document

INTRODUCERE

Relieful variat al teritoriului românesc, cu versanţii expuşi la soare şi văi adăpostite, care întrunesc condiţii de precipitaţii suficiente, temperaturi moderate, insolaţie favorabilă şi adăpost împotriva curenţilor şi a vânturilor a favorizat în decursul istoriei dezvoltarea unui important patrimoniu pomicol.

Cultura pomilor a devenit o tradiţie şi principalul mijloc de existenţă al populaţiei din zonă.

Preocupările pentru perfecţionarea producţiei şi calităţii fructelor, constituie o cerinţă a tuturor timpurilor şi pentru toate ţările. In cazul nectarinului, aceste preocupări, au cunoscut în ultimele decenii o mare amploare.

Cultura pomilor constituie o activitate destul de complexă, specifică, care o diferenţiază marcant de celelalte sectoare ale agriculturii şi aceasta datorită câtorva particularităţi:

- operează cu „ mijloace de producţie" biologice (pomii) cu o longevitate chiar de zeci de ani;

- utilizarea în majoritatea cazurilor a portaltoilor pentru realizarea organismului „pom" sporeşte complexitatea datorită multiplelor posibilităţi de combinare soi/portaltoi: acelaşi soi putând să etaleze o vigoare de creştere si precocitate de rodire cu totul diferite;

- perioada între punerea în operă a „ afacerii " (înfiinţarea plantaţiei) şi obţinerea „ roadelor " se întinde pe ani buni: anticiparea conjuncturilor de piaţă (în situaţia caracterului comercial al plantaţiei) în perspectivă, cu riscurile de rigoare, trebuie să aibă la bază incidenţa a cât mai mulţi factori;

- antrenarea, în investiţie, a unor însemnate eforturi financiare şi materiale cu recuperarea pe termen îndelungat.

În principalele ţări producătoare, se remarcă progrese însemnate în direcţia lărgirii sortimentului, pentru prelungirea consumului de fructe proaspete şi mai cu seamă, în direcţia îmbunătăţirii calitative a fructelor, îndeosebi din punct de vedere comercial.

Valoarea lor terapeutică este asigurată de reacţia uşor alcalină a sucului, care reglează şi menţine procesul de digestie în limite normale, stimulează refacerea hemoglobinei şi a celulelor roşii, corectează unele carenţe de nutriţie şi intervine în dispepsiile gastrice şi hepatice.

În prezent, nectarinele colorate în roşu strălucitor au devenit mai atractive şi mai solicitate de consumatori decât piersicile.

Unele soiuri de nectarine au gustul şi aspectul general superior piersicilor. Ceea ce este mai important, nectarinele, au pieliţa netedă, fară pubescenţă caracteristică piersicilor, fapt ce le măreşte interesul atât pentru consumul în stare proaspătă, cât mai ales pentru industria conservelor de fructe.

CAPITOLUL 1

IMPORTANTA CULTURII PIERSICULUI.

CULTURA PIERSICULUI Şl NECTARINULUI PE PLAN

MONDIAL ŞI ÎN ROMÂNIA.

1.1. Importanţa culturii piersicului.

Piersicul este una din cele mai valoroase specii pomicole cultiv; care se remarcă prin precocitate în rodire, potenţial mare de producţii calitate superioară a fructelor.

Pomii încep să fructifice economic din anul III de la plantare, iar fructele obţinute se consumă în stare proaspătă, sau se folosesc ca materie primă, pentru procesare, în vederea obţinerii unui număr mare de produse finite.

Fructele proaspete sunt valoroase din punct de vedere alimentar şi terapeutic, şi au un gust şi aspect comercial deosebit de atractiv.

Din fructe se prepară compot, dulceaţă, nectar, marc, piure, pastă, marmeladă, pulpă însiropată, murături şi se pretează la congelare şi deshidratare.

Din analiza biochimică a fructelor proaspete, rezultă că piersicile, spre deosebire de nectarine, au un conţinut mai mare în apă, acid ascorbic şi fibre. In schimb, nectarinele sunt mai energizante prin numărul mai mare de calorii, hidraţi de carbon, sucroză, fosfor, potasiu şi vitamina A.

La piersicile însiropate, conţinutul în apă, proteine, calciu, potasiu, vitamina A, thiamină, Niacin şi acid ascorbic scad în comparaţie cu piersicile consumate în stare proaspătă, dar creşte numărul de calorii, hidraţi de carbon şi fosfor.

La piersicile îndulcite şi congelate, dar nedezgheţate, se reduce mult cantitatea de apă, dar creşte conţinutul în calorii, hidraţii de carbon şi vitamina A.

Valoarea terapeutică a piersicilor este asigurată de reacţia uşor alcalină a sucului, care reglează şi menţine procesul de digestie în limite normale, stimulează refacerea hemoglobinei şi a celulelor roşii, corectează unele carenţe de nutriţie şi intervine în dispepsiile gastrice şi hepatice.

Beneficiind de o mare plasticitate ecologică, piersicul se întâlneşte pretutindeni, acolo, unde căldura, gerul, îngheţurile târzii de primăvară nu sunt factori limitativi. Aşa se explică de ce, piersicul creşte şi fructifică economic (in condiţii de irigare) şi pe nisipurile ameliorate din zonele de deşert ale Egiptului, Texasului şi Floridei, pe solurile granitice din vestul Portugaliei, situate la mari altitudini, unde creşte viţa-de-vie.

În România, populaţiile locale de piersic, plantate în grădinile familiale, valorifică mai bine solurile subţiri din zona colinară, iar soiurile din sortimentul actual răspund economic şi pe solurile nisipoase uscate (în regim irigat) din stânga Jiului. Cu un sortiment nou şi valoros, adecvat condiţiilor ecologice, piersicul şi nectarinul pot asigura un consum proaspăt de fineţe, o perioadă de două luni şi jumătate (în Europa) până la trei luni şi jumătate (în California— S.U.A.).

Prin introducerea în cultură a paviilor s-a creat oportunitatea asigurării cu materie primă a fabricilor de prelucrare a fructelor, pentru obţinerea unor produse finite, care pot asigura o dietă armonioasă.

În ultimele decenii, gustul consumatorilor pentru piersici s-a modelat, în funcţie de calitatea fructelor soiurilor, care au alcătuit sortimentul. La europeni se consumau mai mult piersicile cu pulpă galbenă, neaderentă la sâmbure, iar la chinezi şi japonezi paviile cu fructul mare, dulci şi cu pulpa albă.

În etapa actuală, se remarcă schimbări esenţiale în preferinţele consumatorilor de piersici. Americanii îşi îndreaptă atenţia spre nectarinele şi piersicile cu pulpa fermă, slab acidă şi cu un gust excelent. O parte din europeni rămân dependenţi însă consumului de piersici cu pulpă galbenă, în timp ce o altă parte preferă nectarinele şi piersicile plate, cu pulpa albă.

În prezent, nectarinele colorate în roşu strălucitor au devenit mai atractive şi mai solicitate de consumatori decât piersicile.

1.2. Originea şi istoricul culturii piersicului.

De multă vreme s-a crezut că, locul de origine al piersicului este Persia (Iranul de astăzi), ţară în care această specie se cultivă pe arii extinse, de peste 3000 de ani. Vechimea în cultură a acestei specii şi marea sa plasticitate ecologică au creat o confuzie şi o imagine falsă, despre originea sa.

Cercetările efectuate de-a lungul timpului, pe întinsul teritoriu iranian, aveau să dovedească că, piersicul în această zonă, nu creşte în stare sălbatică şi că ţara sa de origine este alta decât Iranul. în primele decenii ale secolului XX, Frank N. Mayer, stabilit în China pentru o perioadă de 12 ani, a avut şansa să cutreiere întreg teritoriu chinezesc, de la sud la nord şi de la est la vest, şi să identifice, pe versanţii marilor fluvii (Huanghe şi Yangze) şi în zonele muntoase, piersici sălbatici, de talie redusă, care creşteau sub formă de tufa şi produceau fructe mici, astringente şi necomestibile. Aceşti pomi sălbatici au fost primele dovezi care l-au determinat pe Frank N. Mayer să afirme (în 1916) că adevărata tară de origine a piersicului este China. Un an mai târziu (1917) americanul Herdrick a reuşit să localizeze şi să afirme că zona principală de formare a piersicului în China este provincia Xian.

De prezenţa piersicului sălbatic şi cultivat în limitele spaţiului geografic chinezesc se leagă un număr impresionant de mare de mituri şi legende. Unul din aceste mituri se află în „Cartea munţilor şi mărilor" (după Yuanke).

În capitolul VII al acestei cărţi, autorul face următoarele referiri, despre piersic: într-una din zilele însorite, împăratul Ming Huang, din dinastia Tang, s-a îmbolnăvit de friguri. La puţin timp, când fierbinţeala l - a cuprins, a avut o viziune delirantă, un diavol mare fugărea în jurul palatului său un diavol mic, până când 1-a prins şi 1-a înghiţit de viu. Trezindu-se din acest coşmar şi simţind că febra îi trecuse, împăratul a povestit viziunea sa unui pictor apropiat, care mai târziu avea să creeze renumitul tablou, intitulat „Zhong Kui înhaţă diavolul". în grafica chineză, Zhong Kui semnifică ciomagul folosit de lumea timpului său, pentru izgonirea duhurilor rele. Acest mit, care s-a răspândit rapid în toată împărăţia Chinei, avea să influenţeze întreaga populaţie, în aşa fel încât, la fiecare sfârşit de an, oamenii desenau imaginea unui zgong kui şi o atârnau pe pereţi caselor, pentru izgonirea forţele necurate. Tâlcul acestui mit constă în faptul că, ciomagul era confecţionat dintr-o ramură de piersic, fapt pentru care toţi diavolii din lume se temeau de acest pom.

Preview document

Cultura piersicului - Pagina 1
Cultura piersicului - Pagina 2
Cultura piersicului - Pagina 3
Cultura piersicului - Pagina 4
Cultura piersicului - Pagina 5
Cultura piersicului - Pagina 6
Cultura piersicului - Pagina 7
Cultura piersicului - Pagina 8
Cultura piersicului - Pagina 9
Cultura piersicului - Pagina 10
Cultura piersicului - Pagina 11
Cultura piersicului - Pagina 12
Cultura piersicului - Pagina 13
Cultura piersicului - Pagina 14
Cultura piersicului - Pagina 15
Cultura piersicului - Pagina 16
Cultura piersicului - Pagina 17
Cultura piersicului - Pagina 18
Cultura piersicului - Pagina 19
Cultura piersicului - Pagina 20
Cultura piersicului - Pagina 21
Cultura piersicului - Pagina 22
Cultura piersicului - Pagina 23
Cultura piersicului - Pagina 24
Cultura piersicului - Pagina 25
Cultura piersicului - Pagina 26
Cultura piersicului - Pagina 27
Cultura piersicului - Pagina 28
Cultura piersicului - Pagina 29
Cultura piersicului - Pagina 30
Cultura piersicului - Pagina 31
Cultura piersicului - Pagina 32
Cultura piersicului - Pagina 33
Cultura piersicului - Pagina 34
Cultura piersicului - Pagina 35
Cultura piersicului - Pagina 36
Cultura piersicului - Pagina 37
Cultura piersicului - Pagina 38
Cultura piersicului - Pagina 39
Cultura piersicului - Pagina 40
Cultura piersicului - Pagina 41
Cultura piersicului - Pagina 42
Cultura piersicului - Pagina 43
Cultura piersicului - Pagina 44
Cultura piersicului - Pagina 45
Cultura piersicului - Pagina 46
Cultura piersicului - Pagina 47
Cultura piersicului - Pagina 48
Cultura piersicului - Pagina 49
Cultura piersicului - Pagina 50
Cultura piersicului - Pagina 51
Cultura piersicului - Pagina 52
Cultura piersicului - Pagina 53
Cultura piersicului - Pagina 54
Cultura piersicului - Pagina 55
Cultura piersicului - Pagina 56
Cultura piersicului - Pagina 57
Cultura piersicului - Pagina 58
Cultura piersicului - Pagina 59
Cultura piersicului - Pagina 60
Cultura piersicului - Pagina 61
Cultura piersicului - Pagina 62
Cultura piersicului - Pagina 63
Cultura piersicului - Pagina 64
Cultura piersicului - Pagina 65
Cultura piersicului - Pagina 66
Cultura piersicului - Pagina 67
Cultura piersicului - Pagina 68
Cultura piersicului - Pagina 69
Cultura piersicului - Pagina 70
Cultura piersicului - Pagina 71
Cultura piersicului - Pagina 72
Cultura piersicului - Pagina 73
Cultura piersicului - Pagina 74
Cultura piersicului - Pagina 75
Cultura piersicului - Pagina 76
Cultura piersicului - Pagina 77
Cultura piersicului - Pagina 78
Cultura piersicului - Pagina 79
Cultura piersicului - Pagina 80
Cultura piersicului - Pagina 81
Cultura piersicului - Pagina 82
Cultura piersicului - Pagina 83
Cultura piersicului - Pagina 84
Cultura piersicului - Pagina 85
Cultura piersicului - Pagina 86
Cultura piersicului - Pagina 87
Cultura piersicului - Pagina 88
Cultura piersicului - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Cultura Piersicului.doc

Alții au mai descărcat și

Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad

INTRODUCERE Marketingul a aparut in prima jumatate a secolului nostru , în ţările capitaliste dezvoltate, iniţial ca metoda de studiere şi...

Comportarea unor soiuri de prun în sistem superintensiv de cultură, în condițiile pedoclimatice ale USAMV Cluj-Napoca

CAPITOLUL I SITUAȚIA CULTURII PRUNULUI ÎN ROMÂNIA ȘI PE PLAN MONDIAL ISTORICUL CULTURII PRUNULUI Speciile de prun au originea în zona temperată...

Înființarea unei plantații de viță de vie

Obiectivul acestui proiect este înființarea unei plantații de viță de vie în localitatea Panciu, județul Vrancea. Suprafaţa agricolă a judeţului...

Pomicultură Specială

A. MEMORIU DESCRIPTIV 1. Obiectul şi necesitatea proiectului Cultura vişinului este o ramura importanta a pomiculturii, deoarece vişinul este...

Înființarea unei livezi de nuci în Murighiol Județul Tulcea

În această lucrare se dorește planificarea și înființarea unei livezi de nuci din localitatea Murighiol, județul Tulcea, (Livada). Astfel, în...

Gem de Gutui

STUDIU DE LITERATURĂ 1.1Conservarea legumelor şi fructelor Datorită compoziţiei lor chimice, legumele şi fructele sunt supuse alterării. Factorii...

Producerea Semințelor de Plante Legumicole

CAP.1. PRODUCEREA SEMINŢELOR DE PLANTE LEGUMICOLE Asigurarea pentru producţie a cantităţilor necesare de material biolo¬gic din soiurile şi...

Plan de afaceri pentru înființarea unei plantații de trandafiri

PLAN DE AFACERI A . I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT - Denumirea/Numele solicitantului SC SEFLOR SRL - Date de identificare ale...

Te-ar putea interesa și

Caracterizarea unor Sortimente de Sucuri Naturale Limpezi și cu Pulpă

CAPITOLUL I INTRODUCERE. JUSTIFICAREA DOMENIULUI ABORDAT Sucurile de fructe sunt acele băuturi obţinute din diferite specii de fructe, coapte şi...

Tehnologia de obținere a nectarului de piersici și ananas

1. TEMA DE PROIECT Sa se proiecteze o sectie pentru obtinerea nectarului de ananas si piersici cu o capacitate de prelucrare de 1000 (500 kg...

Obținerea Sucurilor Naturale Ecologice

INTRODUCERE Produsele ecologice sunt produse în conformitate cu anumite standard de producţie. Utilizarea pesticidelor, insecticidelor şi...

Studiu de caz Florin Piersic Junior - imagine personală prin mass-media

Argument Primul lucru pe care îl auzim despre un om atunci când facem cunoştinţă cu el este numele său, aceasta fiind şi prima mască, prima...

Descrierea principalelor plante cultivate din Familia Rosaceae

Familia Rosaceae face parte din ordinul Rosales, subclasa Rosidae si cuprinde plante ierboase si lemnoase ( arbori si arbusti) . Familia Rosaceae...

Standarde de Comercializare ale Compoturilor

Capitolul 1 Caracterizarea morfologică şi tehnologică a piersicului 1.1 Caracterizarea botanică Piersicul (Persica vulgaris Mill.), (figura...

Cultura speciilor pomicole sâmburoase caisul și piersicul

CAP. I IMPORTANŢA CULTURII POMILOR Pomicultura ca ştiinţă studiază procesele biologice şi ecologice ale speciilor pomicole în vederea...

Cultură intesiva de piersic 65 ha

CAPITOLUL I 1.Importanța culturii Piersicul este o specie pomicolă valoroasă datorită: însușirilor alimentare, terapeutice și tehnologice ale...

Ai nevoie de altceva?