Curatirea si Sortarea Semintelor - Principii ale Procesarii Produselor de Origine Vegetala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Curatirea si Sortarea Semintelor - Principii ale Procesarii Produselor de Origine Vegetala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Curăţirea reprezintă ansamblul operaţiunilor, care sunt efectuate cu scopul eliminării impurităţilor din masa de boabe. Concomitent cu eliminarea impurităţilor, prin curăţare se realizează micşorarea volumului de produse care, ulterior, trebuie manipulate, transportate şi depozitate,precum şi eliminarea a 1-2% din umiditate. În cazul grâului destinat consumului, se urmăreşte să fie eliminate impurităţile, care nu prezintă valoare alimentară sau furaje.

Curăţarea grâului este efectuată în mai multe etape, eşalonate de-a lungul fluxului tehnologic, de la recoltare în camp şi până la utilizare, si anume:

- curăţirea la recoltare;

- curăţarea brută (precurăţarea sau curăţarea preliminară);

- curăţarea de bază (curăţarea fină);

- curăţarea suplimentară sau specială.

Prima separare a impurităţilor din masa de boabe este efectuată în timpul recoltării. Reglarea corectă a maşinilor de recoltare influenţează considerabil măsurile de condiţionare, care se impun ulterior, precum şi starea de conservare a grâului.

Curăţarea brută este realizată după recoltare şi înăinte de depozitare; obligatoriu, la întreprinderile specializate- baze de recepţie sau silozuri- în fluxul de primire a produselor sunt utilaje de precurăţare. În cazuri extreme, se acceptă depozitarea fără precurăţare, cu condiţia ca această operaţiune sa fie efectuată într+un interval cât mai scurt posibil, de dorit nu mai mult 48-72 ore.

Precurăţarea are drept scop reducerea conţinutului în corpuri străine uşor separabile (impurităţi organice: buruieni şi resturi ale culturii de bază- pleava, resturi de paie, frunze; impurităţi minerale: pământ, nisip, praf), ale căror dimensiuni şi masă specific diferă considerabil de produsul de bază.

Curăţarea de bază sau fină este efectuată pe timpul conservării, la loturile de grâu, care prin precurăţire nu au fost aduse la condiţiile de puritate cerute de standard fie din cauza conţinutului ridicat în corpuri străine la recepţionare, fie datorită corpurilor străine greu separabile. În această etapă, se urmăreşte eliminarea din masa boabelor a impurităţilor ale căror caracteristici sunt asemănătoare cu cele ale produsului de bază, cu scopul obţinerii parametrilor de depozitare pe timp îndelungat sau pentru livrare la consummator.

Curăţarea suplimentară sau special este destinată atingerii enei calităţi superioare. În această etapă a curăţării sunt incluse, de exemplu diferite operaţiuni de sortare, care constau în separarea pe sortimente a componentelor masei de produs, în funcţie de anumite caracteristici. Sortarea este efectuată, după termminarea curăţirii, cu scopul realizării unor loturi de sămânţă cât mai uniforme; de atfel, este supus sortării îndeseobi materialul semicer (seminţele destinate semănatului).

Fluxul tehnologic din curăţătorie cuprinde utilaje pentru eliminarea impurităţilor libere din masa de grâu, utilaje pentru eliminarea impurităţilor existente pe suprafaţa boabelor, utilaje de umectat, spălat, utilaje pentru condiţionare la cald, utilaje şi instalaţii de transport, utilaje şi instalaţii de ventilaţie.

O secţie tipică de ptregătire a cerealelor se subîmparte de obicei în două subsecţii:

- curăţătoria neagră- care urmăreşte eliminarea corpurilor străine (boabe de cereale din alte culturi, spărturi de boabe din cereale de bază sau din alte culture, boabe înțepate de insect, boabe șiștave, încolțite și strivite);

- curăţătoria albă- care urmăreşte condiţionarea cerealelor (negre intră semințele de buruieni ca, negina, măzărichea, mohorul, plevuri, pământ, pietriș).

Curăţătoria neagră cuprinde succesiunea următoarelor etape:

- eliminarea corpurilor străine mai mari, mai mici şi mult mai uşoare decât cerealelor de bază, pe baza separării granulometrice şi după viteză de plutire a particulelor;

- eliminarea corpurilor străine cu forma asemănătoare cu cea a cerealelor de bază;

- eliminarea pietrelor prin separare pe baza diferenţei de masă specific;

- eliminarea prafului şi a bărbiţei prin frecări intense.

Fisiere in arhiva (1):

  • Curatirea si Sortarea Semintelor - Principii ale Procesarii Produselor de Origine Vegetala.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD IAŞI