Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 6338
Mărime: 2.74MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valerian BALAN
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ Specialitatea –Horticultura

Cuprins

1. Analiza condiţiilor naturale, factorii economici, organizatorici şi manageri ai gospodariei.3

2. Pomicultura.8

3. Viticultura.15

4. Cultura plantelor de câmp.22

5. Protecţia integrată a plantelor.26

6. Protecţia mediului ambiant.27

7. Protectia muncii .29

Concluzii si propuneri.30

Bibliografie.31

Extras din document

1.ANALIZA CONDIŢIILOR NATURALE, FACTORII ECONOMICI, ORGANIZATORICI ŞI MANAGERIALI AI GOSPODĂRIEI.

Ca agent economic de importanţă în cadrul economiei naţionale, întreprinderea are un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a oricărei ţări, în determinarea potenţialului acesteia. Şi deoarece Republica Moldova este socotită ca ţară agrară, unităţile agricole au o importanţă sporită pentru ţară în comparaţie cu celelalte întreprinderi din cadrul economiei ţării.

Unităţile agricole au o serie de particularităţi, care se pot concretiza în următoarele:

Unităţile economice din agricultură îşi desfăşoară activitatea sa sub influenţa nemijlocită a mediului înconjurător, pe când întreprinderea din industrie, cât şi din celelalte ramuri a economiei naţionale nu sunt influenţate de factorul natural;

Unităţile agricole se caracterizează prin relaţii specifice de ordin biologic, atât în ramura vegetală, cât şi în creşterea animalelor;

Energia necesară desfăşurării proceselor biologice solicită folosirea mai multor feluri de resurse: energia solară, apa, elemente nutritive din sol, resurse de muncă, mijloace mecanice, combustibil ş.a.;

Unităţile economice îşi desfăşoară activitatea de producţie pe suprafeţe mari de teren, în celelalte ramuri terenul ocupat de întreprindere este cu mult mai mic;

În unităţile agricole se combină procesele naturale de producţie şi reproducţie cu cele economice, ceea ce face ca activitatea întreprinderii să fie neuniformă în timp şi spaţiu.

Pentru orice întreprindere agricolă resursa principală este pământul, fără de care nu se poate de produs producţie agricolă.

La data de 4 august a anului 1999 a fost fondată societatea cu răspundere limitată (în continuare SRL) “Gramvil-Agro”cu doi fondatori :

Gribencea M.A.;

Alexandru S.V.

Aceşti doi fondatori la momentul actual arendează de la proprietarii terenurilor agricole 1343 ha.

SRL „ Gramvil- Agro” este situată în partea centrală a Republicii Moldova cu sediul în satul Boghiceni la o distanţă de 36 km faţă de raionul Hînceşti.

Rezervele activităţii gospodăriei ca un sistem integru, în mare măsură depind de condiţiile naturale în care ea se află.

Unul din principalii factori naturali, care influenţează cel mai mult asupra ramurii “Cultura plantelor” este clima.

Întreprinderea dată se află într-o zonă temperat-continentală. Condiţiile climaterice sunt favorabile pentru toate culturile, în special al viţei de vie.

Pe parcursul ultimilor ani clima sub influenţa factorilor globali sa schimbat foarte mult. Iarna a devenit mai călduroasă, sunt fregvente oscilaţiile temperaturii timp de 24 de ore.

Din această cauză stratul de omăt depus pe suprafaţa solului se dezgheaţă şi nu protejează semănăturile de toamnă.

Vara a devenit aridă şi secetoasă. Se poate de constatat că după perioade lungi de secetă au loc ploi abundente, deseori cu grindină. Singure ploile abundente, după perioade lungi de secetă sunt nefaste pentru majoritatea culturilor de câmp, dar împreună cu grindina ele aduc pagube mari.

Relieful este deluros, cu multe pante. Aceste condiţii de relief sunt caracteristice pentru cultivarea viţei – de - vie.

Preview document

Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 1
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 2
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 3
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 4
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 5
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 6
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 7
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 8
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 9
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 10
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 11
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 12
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 13
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 14
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 15
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 16
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 17
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 18
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 19
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 20
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 21
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 22
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 23
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 24
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 25
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 26
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 27
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 28
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 29
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 30
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 31
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 32
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 33
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 34
Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Darea de Sama cu Privire la Practica de Productie.doc

Alții au mai descărcat și

Planificarea si Prognozarea Productiei in Cultura Plantelor de Camp - Tutun

Introducere Cunoaşterea realizărilor şi stării actuale ale agriculturii, ca una din principalele ramuri ale economiei naţionale, precum şi...

Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015

Este bine cunoscut faptul că reforma agrară care a avut loc în Republica Moldova nu a adus succese palpabile nici economiei naţionale, în ansamblu,...

Amendamente Utilizate în Viticultura Ecologică

Capitolul I Introducere 1.1. Definiţia şi conţinutul viticulturii Viticultura este o ştiinţă aplicativă care studiază însuşirile morfologice,...

Impactul Investiției asupra Dezvoltării Sectorului Agrar

Introducere Este cunoscut faptul că de nivelul de dezvoltare şi de eficienţa funcţionării sectorului agricol depinde securitatea alimentară,...

Lucrările Agricole Anuale în Pomicultură

În cursul lunii martie, executarea lucrărilor din livadă este strâns legată de condiţiile de climă, astfel încât o parte din acestea pot începe...

Subvenționarea Laptelui în Sectorul Zootehnic

INTRODUCERE APIA este institutie publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Pomicultura

INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA POMICULTURII Valorificarea eficientă a condiţiilor ecologice, tehnologice şi social-economice de care dispune fiecare...

Ai nevoie de altceva?