Darea de Sama cu Privire la Practica de Productie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Darea de Sama cu Privire la Practica de Productie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 35 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Valerian BALAN

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

1. Analiza condiţiilor naturale, factorii economici, organizatorici şi manageri ai gospodariei.3
2. Pomicultura.8
3. Viticultura.15
4. Cultura plantelor de câmp.22
5. Protecţia integrată a plantelor.26
6. Protecţia mediului ambiant.27
7. Protectia muncii .29
Concluzii si propuneri.30
Bibliografie.31

Extras din document

1.ANALIZA CONDIŢIILOR NATURALE, FACTORII ECONOMICI, ORGANIZATORICI ŞI MANAGERIALI AI GOSPODĂRIEI.

Ca agent economic de importanţă în cadrul economiei naţionale, întreprinderea are un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a oricărei ţări, în determinarea potenţialului acesteia. Şi deoarece Republica Moldova este socotită ca ţară agrară, unităţile agricole au o importanţă sporită pentru ţară în comparaţie cu celelalte întreprinderi din cadrul economiei ţării.

Unităţile agricole au o serie de particularităţi, care se pot concretiza în următoarele:

Unităţile economice din agricultură îşi desfăşoară activitatea sa sub influenţa nemijlocită a mediului înconjurător, pe când întreprinderea din industrie, cât şi din celelalte ramuri a economiei naţionale nu sunt influenţate de factorul natural;

Unităţile agricole se caracterizează prin relaţii specifice de ordin biologic, atât în ramura vegetală, cât şi în creşterea animalelor;

Energia necesară desfăşurării proceselor biologice solicită folosirea mai multor feluri de resurse: energia solară, apa, elemente nutritive din sol, resurse de muncă, mijloace mecanice, combustibil ş.a.;

Unităţile economice îşi desfăşoară activitatea de producţie pe suprafeţe mari de teren, în celelalte ramuri terenul ocupat de întreprindere este cu mult mai mic;

În unităţile agricole se combină procesele naturale de producţie şi reproducţie cu cele economice, ceea ce face ca activitatea întreprinderii să fie neuniformă în timp şi spaţiu.

Pentru orice întreprindere agricolă resursa principală este pământul, fără de care nu se poate de produs producţie agricolă.

La data de 4 august a anului 1999 a fost fondată societatea cu răspundere limitată (în continuare SRL) “Gramvil-Agro”cu doi fondatori :

Gribencea M.A.;

Alexandru S.V.

Aceşti doi fondatori la momentul actual arendează de la proprietarii terenurilor agricole 1343 ha.

SRL „ Gramvil- Agro” este situată în partea centrală a Republicii Moldova cu sediul în satul Boghiceni la o distanţă de 36 km faţă de raionul Hînceşti.

Rezervele activităţii gospodăriei ca un sistem integru, în mare măsură depind de condiţiile naturale în care ea se află.

Unul din principalii factori naturali, care influenţează cel mai mult asupra ramurii “Cultura plantelor” este clima.

Întreprinderea dată se află într-o zonă temperat-continentală. Condiţiile climaterice sunt favorabile pentru toate culturile, în special al viţei de vie.

Pe parcursul ultimilor ani clima sub influenţa factorilor globali sa schimbat foarte mult. Iarna a devenit mai călduroasă, sunt fregvente oscilaţiile temperaturii timp de 24 de ore.

Din această cauză stratul de omăt depus pe suprafaţa solului se dezgheaţă şi nu protejează semănăturile de toamnă.

Vara a devenit aridă şi secetoasă. Se poate de constatat că după perioade lungi de secetă au loc ploi abundente, deseori cu grindină. Singure ploile abundente, după perioade lungi de secetă sunt nefaste pentru majoritatea culturilor de câmp, dar împreună cu grindina ele aduc pagube mari.

Relieful este deluros, cu multe pante. Aceste condiţii de relief sunt caracteristice pentru cultivarea viţei – de - vie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Darea de Sama cu Privire la Practica de Productie.doc

Alte informatii

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ Specialitatea –Horticultura