Dăunătorii Plantelor Cultivate

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 10461
Mărime: 1.18MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu

Cuprins

ARGUMENT 2

CAPITOLUL I INTRODUCERE

1. Importanţa cunoaşterii dăunătorilor plantelor de câmp 3

2. Pagube produse plantelor cultivate de dăunători 3

CAPITOLUL II - PRINCIPALELE GRUPE DE DĂUNĂTORI CE AFECTEZĂ CULTURILE ŞI PRODUSELE AGRICOLE

1. Viermii cilindrici, nematozi 4

2. Moluşte 5

3. Acarieni (cleştari, păianjeni) 6

4. Insecte 7

CAPITOLUL III – MODALITĂŢI DE PRODUCERE A DAUNELOR ÎN CULTURI ŞI DEPOZITE

1. Sapă galerii 9

2. Rod rădăcinile 10

3. Rod rădăcinile sau baza tulpinii 11

4. Produc umflături pe frunze 12

5. Rod şi inţeapă fructele 12

6. Adună boabele 13

CAPITOLUL IV - COMBATEREA DĂUNĂTORILOR

1. Metode de prevenire a atacului de dăunători 16

2. Metode de combatere agrotehnică 18

3. Metode de combatere mecanică 20

4. Metode de combatere chimică 21

5. Metode de combatere biologică 23

6. Metoda combaterii integrate 23

CAPITOLUL V - MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII LA LUCRĂRILE DE COMBATERE A DĂUNĂTORILOR

1. Măsuri curente de folosire a substanţelor chimice (depozitare, transport, utilizare) 26

2. Măsuri concrete la folosirea maşinilor şi agregatelor agricole 28

BIBLIOGRAFIE 29

ANEXE 30

Extras din document

ARGUMENT

Importanţa cunoaşterii dăunătorilor plantelor de câmp o constituie apărarea sănătaţii plantelor împotriva acestora, în scopul combaterii lor cu diferite mijlaoce.

În urma vătămărilor produse de dăunători la diferite organe ale plantelor are loc o debilitare a plantelor, din care cauză scade producţia de masă verde, fructe, seminţe rădăcini, înregistrându-se deci o pagubă.

Dăunătorii plantelor cultivate sunt organe din diferite trepte de evoluţie ale regnului animal care produc pagube în culturi. Dăunătorii pot fi din următoarele categorii:

-Viermi cilindrici, nematozi, trăiesc în sol şi atacă organele subterane ale plantelor: bulbi de ceapă sau usturoi, rădăcini etc. Anumite etape ale vieţii şi le parcurg chiar în alte organe ale plantelor.

-Moluşte (melci) care produc pagube în special în culturi realizate în condiţii de umiditate mare (în sere). Cel mai periculos este limaxul.

-Acarienii (cleştarii şi paianjenii) care se găsesc într-un număr de specii foarte mare. Ei atacă frunzele pe care produc diverse modicicări, provocând moartea acestora prin necrozare.

-Insectele sunt cele mai numeroase ca specii sau ca mărime a populaţiei unei specii, produc pagubele cele mai mari. Pot ataca rădăcini, tulpini, frunze, flori, fructe, lăstari tineri şi chiar tulpini aflate în faze mai avansate.

Dăunătorii produc pagube în foarte multe moduri, micşorând cantitatea, determinând calitatea producţiei sau distrugând culturile în totalitate.

Principalele moduri în care produc daune sunt: sapă galerii în fructe, rod frunzele, rădăcinile sau baza tulpinii, produc umflături pe frunze, tulpini ori rădăcini ale plantelor, rod sau inţeapă fructele sau seminţele ori ramurile pomilor, adună boabele unor culturi în galerii.

În domeniul protecţiei palntelor, pentru a se putea lupta în cele mai bune condiţii este necesar a se cunoaşte cu precizie în primul rând dăunătorul. În funcţie de dăunător se aplică diferite măsuri de combatere care pot fi: preventive, indirecte şi curative, sau directe.

Măsuri preventive sau profilactice (profilaxia) la plante sunt acele măsuri agrotehnice, de igienă culturală, chimice sau biologice, care se aplică cu scopul de a preveni sau a împiedica dezlănţuirea unui atac al dăunătorilor.

A doua categorie de metode curative (de distrugere) au rolul de a combate direct dăunătorul în faza incipientă sau mai înaintată de atac. Combaterea prin metoda chimică se realizează prin folosirea substanţelor chimice.

Substabţele de combatere se aplică după categoria dăunătorilor, în următoarele grupe: nematocide (nematozi sau viermi de pământ), moluscocide (moluşte) insecticide (insecte), acaricide (acarieni), zoacide, rodenticide (şoareci, şobolani), corvicide (ciori).

Combaterea integrată reprezintă aplicarea în complex a tuturor măsurilor şi mijloacelor de prevenire şi combatere a dăunătorilor până în pragul economic.

La combaterea dăunătorilor trebuie respectate normele de protecţie a muncii specifice fiecărei culturi în parte.

CAPITOLUL I INTRODUCERE

1. Importanţa cunoaşterii dăunătorilor plantelor de câmp

Importanţa cunoaşterii dăunătorilor plantelor de câmp o constituie apărarea sănătaţii plantelor împotriva acestora, în scopul combaterii lor cu diferite mijloace.

Pierderile provocate de diferite specii de dăunători pot atrage uneori valori incalculabile. Sunt cunoscute pagubele produse în trecut în diferite regiuni de către lăcuste, care în timpul invaziilor distrugeau toate culturile, provocând foamete şi sărăcie.

În prezent, sunt încă multe specii de dăunători, care în anii favorabili înmulţirii lor, pot produce pierderi mari, dacă nu se aplică măsuri raţionale de combatere (gândacul de Colorado, gărgăriţele sfeclei, viermele merelor, omida păroasă a dudului, nematozii rădăcinilor, acarienii etc.)

Pierderile anuale la diferite culturi agricole, din cauza dăunătorilor animali, variază între 25-30% din producţia potenţială, uneori şi mai mult.

Din aceste câteva date reiese dar importanţa cunoaşterii dăunătorilor plantelkor de câmp.

2. Pagube produse plantelor cultivate de dăunători

În urma vătămărilor produse de dăunători la diferite organe ale plantelor are loc o debilitare a plantei, din care cauză scade producţia de masă verde, seminţe, fructe, rădăcini, integrându-se deci o pagubă. Trebuie însă să se facă o distincţie între noţiunea de daună şi pagubă. În timp ce noţiunea de daună sau vătămare rezultă de pe urma acţiunii agresive a insectei (reprezintă atacul) şi are un caracter fiziologic, cea de pagubă implică o pierdere cu caracter economic (reprezintă gradul scăderii recoltei).

Termenul de dăunător me arată o pierdere în structura diferitelor organe ale plantei, indiferent de scop (hrănire, hibridare, pontă) sau de mijlaoce (distrugere mecanică, fiziologică etc). Paguba sau pierderea este rezultatul daunei şi este o noţiune convenţională. O plantă dăunată de insecte nu poate fi considerată totdeauna ca o pierdere, aceasta depinzând de o serie de factori ca: specia de dăunător, planta atacată, momentul în care se produce atacul, lucrările aplicate (semănatul, aplicarea îngrăşămintelor), factorii climatici etc. Astfel, spre exemplu raţuşoara porumbului (Tanyruecus dilaticolla) sau gărgăriţa sfeclei (Bothynoderes punctiveretris) când atacă plantele în faza de răsărire, retezându-le de la colet, atunci paguba este evidentă şi culturile de porumb sau sfeclă pot fi compromise.

Dinpotrivă, când atacul are loc mai târziu, într-o fază de vegetaţie mai înaintată, gărgăriţele rod numai frunzele şi dacă survin ploi abundente şi se aplică lucrările de îngrijire la timp (prăşile repetate, administrarea îngrăşămintelor etc,), atunci plantele se refac repede şi dau producţii normale. De aceea, aprecierile asupra pagubelor nu se pot face decât la recoltare, prin estimarea producţiilor obţinute de la plantele atacate, faţă de cele neatacate.

CAPITOLUL II – PRINCIPALELE GRUPE DE DĂUNĂTORI CE AFECTEAZĂ CULTURILE ŞI PRODUSELE AGRICOLE

Dăunătorii plantelor cultivate sunt organisme din diferite trepte de evoluţie ale regnului animal care produc pagube în culturi.

Dăunătorii pot fi din următoarele categorii:

1. Viermi cilindrici, nematozi CLASA NEMATOIDEA

Cuprinde viermii paraziţi cilindrici, filiformi, cu extremităţile subţiate sau cu partea posterioară mai largă. Capul este acoperit cu o cuticulă chitinoasă, albă-transparentă sau diferit colorată, mărimea lui variind de la microscopic până la 4-5cm. Sub cuticulă se află hipoderma, iar sub hipodermă canalele excretoare şi 4 fascicule de muşchi dinspre longitudinal.

Au sistem nervos compus din ganglioni: un inel nervos în jurul faringelui şi 2 cordoane nervoase longitudinale, dintre care unul ventral şi altul dorsal.

Cavitatea generală se află între fasciculele de muşchi şi întreţin şi este plină cu lichid, care asigură turgescenţa şi rigiditatea corpului.

Tubul digestiv începe cu cu orificiul bucal şi se termină cu cel anal şi este compus din 3 părţi: intestinul anterior, intestinul mijlociu şi intestinul posterior. La viermii fitofagi în cavitatea bucală se află un stilet retractic şi evaginabil cu care zdrobesc ţesuturile şi sug seva.

Preview document

Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 1
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 2
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 3
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 4
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 5
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 6
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 7
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 8
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 9
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 10
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 11
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 12
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 13
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 14
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 15
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 16
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 17
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 18
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 19
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 20
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 21
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 22
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 23
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 24
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 25
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 26
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 27
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 28
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 29
Dăunătorii Plantelor Cultivate - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Daunatorii Plantelor Cultivate.doc

Alții au mai descărcat și

Combaterea bolilor și dăunătorilor din culturile de cartof

CAPITOLUL I INTRODUCERE Cartoful este o plantă de cultură ce prezintă o deosebită importanţă pentru alimentaţia oamenilor,furajarea animalelor şi...

Bolile Orzului și Combaterea Lor

CAPITOLUL I Noţiuni introductive 1.1 Importanţa culturii orzului Orzul se numără printre cele mai vechi plante luate în cultură. Sunt dovezi că...

Combaterea Bolilor și Dăunătorilor Plantelor de Cultură

Memoriu justificativ Obţinerea unor recolte de calitate superioară în condiţiile unor costuri cât mai reduse nu poate fi realizată decât prin...

Metode de combatere a buruienilor în cultura plantelor de câmp

Cap.1. Argument Buruienile sunt definite in cultura de specialitate ca fiind plante străine intr-o cultura agricolă, care produc pagube, cosumand...

Bolile și Dănătorii Ardeiului

Capitolul I. Capsicum annuum L.- încadrarea taxonomică, caracterizarea morfoanatomică şi propagarea în sistem convenţional I.1. Incadrarea...

Patologie - Bolile Zmeurului și Murului

Zmeura (Rubus idaeus) Zmeura este o sursa bogata de vitamina C, de fibre solubile, pectina; contine si mici concentratii de calciu, potasiu, fier...

Managementul integrat al patogenilor și dăunătorilor culturii de varză

1. VARZA – PREZENTARE GENERALĂ Plantele legumicole din grupa verzei au o pondere mare în alimentaţia omului şi ocupă cele mai mari suprafeţe în...

Modul de atac și plantele atacate de speciile prezente în plantațiile pomicole

Introducere Entomologia este o ramură a zoologiei care se ocupă cu studiul insectelor. Noţiunea de entomologie provine din cuvintele greceşti...

Te-ar putea interesa și

Combaterea bolilor și dăunătorilor din culturile de cartof

CAPITOLUL I INTRODUCERE Cartoful este o plantă de cultură ce prezintă o deosebită importanţă pentru alimentaţia oamenilor,furajarea animalelor şi...

Stabilirea elementelor de prognoză și avertizare la principalii dăunători din culturile de cereale păioase în condițiile CPP Dorohoi

CAPITOLUL I CADRUL NATURAL Istoricul Centrului de Protectie a Plantelor Dorohoi În anul 1962 s-a înfiinţat Consiliul Agricol Raional, în cadrul...

Dăunătorilor din plantațiile de viță de vie și combaterea lor

INTRODUCERE Agricultura sec. XX, pe lânga preocuparile tot mai intense de a obșine recolte cât mai mari pe unitatea de suprafașa, a dus însa,...

Management în Agricultură

PARTEA A II - A - DESCRIEREA PROIECTULUI C. PREZENTAREA PROIECTULUI C.1. Obiectivele proiectului. Fabrica de produse lactate si branzeturi In...

Cercetări privind biologia, ecologia și combaterea gândacului ovăzului

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CULTURA CEREALELOR PĂIOASE 1.1 Importanţa culturii cerealelor Obţinerea de producţii mari de...

Eficiența economică a culturii de porumb boabe de consum în Județul Vaslui

Porumbul este una dintre cele mai valoroase plante cultivate datorita productivitatii foarte ridicate, prezinta o buna rezistenta la seceta, are...

Metode de combatere a buruienilor în cultura plantelor de câmp

Cap.1. Argument Buruienile sunt definite in cultura de specialitate ca fiind plante străine intr-o cultura agricolă, care produc pagube, cosumand...

Caractere generale ale dăunătorilor plantelor cultivate

1. CARACTERELE GENERALE ALE DĂUNĂTORILOR PLANTELOR CULTIVATE Material şi aparatură. Preparate microscopice fixe cu nematode, acarieni etc....

Ai nevoie de altceva?