Depistarea si Combaterea Daunatorilor Forestieri

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Depistarea si Combaterea Daunatorilor Forestieri.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Uriciuc Dorel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

ARGUMENT
CAP. I DESCRIEREA GENERALĂ A OCOLULUI SILVIC
1.1. Vecinătăţi, limite, hotare.
1.2. Organizarea teritorial administrativă.
CAP. II STUDIU STAŢIUNII ŞI AL VEGETAŢIEI FORESTIERE.
2.1. Condiţii geologice.
2.2. Condiţii geomorfologice.
2.3. Condiţii hidrologice.
2.4. Condiţii climatice.
2.4.1. Regimul termic.
2.4.2. Regimul pluviometric.
2.4.3. Regimul eolian.
2.5. Descrierea vegetaţiei forestiere.
2.6. Starea sanitară a pădurii.
CAP. III MORFOLOGIA ŞI BIOLOGIA DĂUNĂTORILOR
3.1. Morfologia si biologia dăunătorului Melolontha Melolontha- cărăbuşul de mai.
3.1.1. Factorii de mortalitate.
3.2. Morfologia si biologia dăunătorului melolontha Hippocastani- cărăbuşul de pădure.
CAP. IV DEPISTAREA, PROGNOZA ŞI COMBATEREA DĂUNĂTORILOR
4.1Factorii naturali de mortalitate.
4.2. Depistarea dăunătorilor.
4.3. Densitatea populaţiei.
4.4. Cercetarea staţională.
4.5. Măsuri de combatere integrală a cărăbuşilor in pepiniere si plantaţii tinere.
CAP. V NORME DE PROTECŢIE A MUNCII
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

ARGUMENT

Asigurarea unei bune stari de sănătate a pădurilor se poate realiza în măsura în care este semnalată la timp prezenţa dăunătorilor. Acest lucru este posibil prin cunoaşterea şi aplicarea corectă a sistemului de depistare şi prognoză a dăunătorilor forestieri, care răspunde cerinţelor ecologice, fiind fundamentat pe criterii ştiinţifice. Aceasta permite ca atât prognoza, cât şi cunoaşterea unor vătămări produse de insecte şi alţi agenţi biotici, încă din fazele incipiente, să fie prompte şi cu maximum de eficienţă. Atunci când se acţionează la începutul înmulţirii în masă a insectelor, adică în faza incipientă, există posibilitatea opririi dezvoltării în continuare a acestora sau a stingerii lor naturale.

În complexul de luptă integrată este necesar ca o dată cunoscut agentul dăunător, caracteristicile sale biologice, cât şi răspândirea lui, metoda de combatere adoptată să fie corelată cu tipul de pădure şi cu ansamblul de măsuri silviculturale, biologice şi chimice, care se impun pentru a păstra nealterat echilibrul ecologic şi mediul specific de viaţă.

Prezentul studiu urmăreşte coordonarea lucrărilor de prevenire şi combatere a principalilor dăunători care atacă rădăcina, tulpina şi frunza puietilor din culturi din cadrul Ocolului Silvic Roman, în sensul descrierii acestora, a prezentării localizării şi intensităţii atacurilor şi a precizării măsurilor de prevenire şi combatere necesare pentru asigurarea unei stări fitosanitare optime a arboretelor.

Sunt evidenţiate de asemenea fundamentele teoretice care stau la baza analizei stării de sănătate a pădurii şi se prezintă metodele recomandate, cu precizarea experienţei locale în aplicarea acestor metode.

Analiza activităţii în domeniul protecţiei pădurilor împotriva dăunătorilor vegetali şi animali se face în contextul condiţiilor staţionale specifice Ocolului Silvic Roman, cu respectarea şi precizarea uzanţelor impuse în domeniu de autoritatea centrală din silvicultură.

CAP.I. Descrierea generala a ocolului silvic

Elemente de identificare a fondului forestier

Ocolul silvic Roman cu sediul în oraşul cu acelaşi nume, judeţul Neamţ, este subordonat din punct de vedere administrativ Direcţiei Silvice Piatra Neamţ.

Pădurile ocolului,sunt situate în partea centrală a Podişului Moldovenesc,în bazinul mijlociu al râului Siret între 26º40’ şi 27º14’ longitudinea estică şi 46º45’şi 47º07’ latitudine nordică.

Prin aşezarea sa geografică, ocolul se caracterizează ca un ocol de dealuri mijlocii şi joase.

Fisiere in arhiva (1):

  • Depistarea si Combaterea Daunatorilor Forestieri.doc