Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4977
Mărime: 480.28KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: I. Basarab

Cuprins

Introducere

Cap. I. Solul

Cap.II. Calitatea solurilor

Cap.III. Presiuni ale factorilor asupra starii de calitate a solurilor

Cap.IV. Ingrasaminte chimice folosite in tratarea solului

4.1. Tipuri de ingrasaminte si folosirea lor

4.2. Metode de aplicare a imgrasamintelor chimice

4.3. Perioada de administrare a ingrasamintelor chimice

4.3.1. Fertilizarea inainte de semanat/plantat

4.3.2. Fertilizarea odata cu semanatul

4.4. Modul de administrare a ingrasamintelor chimice

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Cea mai importantă măsură în vederea creşterii potenţialului productiv al pământului este administrarea de ingrasaminte. Aceasta constă în adăugarea de substanţe minerale, împuţinate în pământ din diferite cauze, şi sprijinirea, în acest fel, a necesităţilor de dezvoltare mai rapida si eficienta a plantelor. Stabilirea tipului de ingrasamant cel mai potrivit pentru plantele care urmează a fi cultivate, administrarea în timp şi cantitate optimă a ingrasamantului ales asigură o creştere a productivităţii, în general, cu 50%, iar la unele culturi chiar cu 80%.

Îmbogăţind substanţele hrănitoare ale pământului şi totodată, ameliorând caracteristicile fizice, chimice şi biologice ale acestuia, ingrasamintele asigură plantelor un mediu şi condiţii de dezvoltare.

Pentru a creşte şi a se dezvolta normal, plantele au nevoie de carbon, hidrogen şi oxigen - pe care le iau din aer şi apă - plus 13 elemente minerale esenţiale numite substanţe hrănitoare sau fertilizatori, pe care în mod normal le iau din sol. După o folosinţă îndelungată şi continuă a solului, acesta sărăceşte în substanţe hrănitoare şi este necesară intervenţia omului prin aplicarea susţinută de ingrasaminte chimice specifice, funcţie de carenţele solului.

Prin urmare, ingrasamintele înlocuiesc nutrienţii pe care plantele îi absorb din sol.

Funcţia principală a îngrăşămintelor este de a preîntimpina lipsa substanţelor hrănitoare din pământ. Mai simplu spus, îngrăşămintele reprezintă hrană pentru plante.

Prin urmare, îngrăşămintele înlocuiesc nutrienţii pe care plantele îi absorb din sol.

Fără utilizarea ingrasamintelor recoltele ar fi substanţial reduse!

Cap.1 Solul

Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activitaţile umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor.

Ca interfaţa dintre pământ, aer şi apă, solul este o resursă neregenerabilă care îndeplineşte mai multe funcţii vitale: producerea de hrană/biomasă; depozitarea, filtrarea şi transformarea multor substanţe; sursă de biodiversitate, habitate, specii şi gene; serveşte drept platformă/mediu fizic pentru oameni şi activităţile umane; sursă de materii prime, bazin carbonifer şi patrimoniu geologic şi arheologic.

Principalele opt procese de degradare a solului cu care se confruntă UE sunt:

- eroziunea

- degradarea materiei organice

- contaminarea

- salinizarea

- compactizarea

- pierderea biodiversităţii solului

- scoaterea din circuitul agricol

- alunecările de teren şi inundaţiile

În funcţie de destinaţia lor, terenurile se împart în mai multe categorii:

- terenuri cu destinaţie agricolă;

- terenuri cu destinaţie forestieră;

- terenuri aflate permanent sub ape;

- terenuri din intravilan, aferente localităţilor urbane şi rurale pe care sunt amplasate construcţiile, alte amenajări ale localităţilor, inclusiv terenurile agricole şi forestiere;

Noţiunea de sol este indisolubil legată de productivitate, care depinde de ciclul de conversie, adică de viteza repunerii în circulaţie a materiei şi a energiei din habitatul complex pe care-l formează biocenozele solului care, la rândul lor sunt influenţate, printre altele de chimizarea în exces şi unilaterală, ca şi de pesticide ajunse în sol.

Solul reprezintă suprafaţa fizică utilizabilă ca loc de aşezare a colectivităţilor umane. Solul are ca funcţie capitală aceea de suport şi mediu pentru plantele terestre, mijloc principal de producţie vegetală-baza existenţei omului însuşi.

Preview document

Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 1
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 2
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 3
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 4
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 5
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 6
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 7
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 8
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 9
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 10
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 11
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 12
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 13
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 14
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 15
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 16
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 17
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 18
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 19
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 20
Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Determinarea Gradului de Saturatie a Solului cu Ingrasaminte Chimice.doc

Alții au mai descărcat și

Stabilirea Necesarului de Nutreț și a Eficienței Utilizării Lor pentru o Exploatație Zootehnică

INTRODUCERE Nutriţia şi alimentaţia influenţează direct şi evident nu numai nivelul producţiilor animale dar şi reproducţia, procesele de creştere...

Proiectarea unei Exploatații Agricole în Sistem Ecologic

Introducere Prezentarea conceptului de fermă ecologică şi importanţa ei Proiectarea sistemelor agricole este o lucrare tehnică ce are ca obiectiv...

Bolile Orzului și Combaterea Lor

CAPITOLUL I Noţiuni introductive 1.1 Importanţa culturii orzului Orzul se numără printre cele mai vechi plante luate în cultură. Sunt dovezi că...

Combaterea Bolilor și Dăunătorilor Plantelor de Cultură

Memoriu justificativ Obţinerea unor recolte de calitate superioară în condiţiile unor costuri cât mai reduse nu poate fi realizată decât prin...

Dăunătorii Culturii de Rapiță din Câmpia Boianului

INTRODUCERE Rapiţa este o veche cultură, fiind cultivată în ţările mediteraneene cu 4000 de ani în urmă. Ţările de origine sunt considerate Olanda...

Tehnologia de Pastrare, Valorificare și Industrializare a Produselor Horticole

RECOLTAREA LEGUMELOR Este operaţiunea prin care legumele trec din sfera producţei în cea a consumatorului. - Momentul de recoltare se stabileşte...

Tehnologii (Instalatii, Utilaje, Parametrii de Operare) de Izolare și Conservare (Uscare-Deshidratare) cu Ajutorul Ultrasunetelor

Capitolul I. Introducere.Generalitati. Conservarea (produselor alimentare) in vederea fie a prelungirii duratei de valabilitate, fie pentru...

Ecotehnica Cultivarii Legumelor in Solarii

IMPORTANTA PRODUCERII LEGUMELOR PROTEJATE CONSUMUL DE LEGUME SI SOCIETATEA MODERNA In societatea actuala se constata o crestere continua a...

Ai nevoie de altceva?