Determinarea Necesarului de Frig si Calculul Parametrilor Instalatiei Frigorifice

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Determinarea Necesarului de Frig si Calculul Parametrilor Instalatiei Frigorifice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Determinarea necesarului de frig
Suprafaţa utilă a depozitului
Cantitatea de produse stocate
Cantitatea de căldură pătrunsă din exterior prin izolaţii
Necesarul de frig tehnologic
Necesarul de frig pentru ventilarea spaţiilor
Necesarul de frig pentru acoperirea pierderilor din timpul exploatării
Necesarul total de frig
Sarcina frigorifică
Calculul parametrilor instalaţiei frigorifice
Evoluţia temperaturilor în vaporizator
Evoluţia temperaturilor în condensator
Temperatura de refulare a agentului frigorific din compresor
Trasarea ciclului de funcţionare al instalaţiei frigorifice
Mărimile caracteristice ale compresorului

Extras din document

Depozit de congelare D_C2 pentru carne de pui cu dimensiunile: h 3m, l 14m, L 10m şi cu temperatura interioară t_i=-20℃

Tema: Să se determine necesarul de frig şi parametrii instalaţiei frigorifice pentru depozitul de colgelare D_C2 al depozitului frigorific din figura 1 utilizat pentru congelarea cărnii de pui.

Figura 1 Schema depozitului frigorific;

Unde: DC depozit de congelare; DR depozit de produse refrigerate; TC tunel de congelare; TR tunel de refrigerare.

Etapa 1: DETERMINAREA NECESARULUI DE FRIG

Necesarul de frig se calculează din bilanţul termic pentru un interval de 24 de ore kJ 24h , folosind relaţia:

Q=Q_1+Q_2+Q_3+Q_4 kJ 24h (1)

Unde: Q necesarul de frig;

Q_1 cantitatea de căldură pătrunsă din exterior;

Q_2 necesarul de frig tehnologic;

Q_3 necesarul de frig pentru ventilareacamerelor;

Q_4 necesarul de frig pentru acoperirea pierderilor din timpul exploatării.

Suprafaţa utilă a depozitului

Reprezintă suprafaţa efectivă de depozitare prin scăderea ariei stâlpilor de susţinere, a culoarelor de acces, a spaţiilor minime dintre box paleţi. Se utilizează relaţia:

S_u=S/β m^2 (2)

În care: S suprafaţa tunelului de congelare;

β coeficient cu următoarele valori:

1,4 pentru tunele de refrigerare cu suprafaţa mai mică de 80〖 m〗^2;

1,4 pentru tunele de congelare indiferent de suprafaţă;

1,3 pentru depozite de refrigerare cu suprafaţa cuprinsă între 80 şi 200 m^2;

1,3 pentru depozite de congelare cu suprafaţa sub 300 m^2.

S=L∙l =14 ∙10 =140 m^2

β 1,3

S_u=S/β = 140/1,3 =107,69 m^2

Cantitatea de produse stocate

Utilizând norma de încărcare cu produse pe unitatea de suprafaţă din tabelul 1, 1 se determină cantitatea de produs cu relaţia:

m=N∙S_u kg (3)

În care: N norma de încărcare pe unitatea de suprafaţă;

m masa produsului.

m=N∙S_u=600∙107,69 =64614 kg .

Fisiere in arhiva (1):

  • Determinarea Necesarului de Frig si Calculul Parametrilor Instalatiei Frigorifice.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGROALIMENTARE