Dezvoltare Rurala

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Dezvoltare Rurala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Diagnoza comunei Mogoșești-Siret s-a făcut pe baza unor criterii, subcriterii respectiv indicatori după cum urmează:

1.Criteriul fizico-geografic cuprinde subcriteriile:

1.1 Forme de relief

1.1.1. Principalele forme de relief

Teritoriul comunei Mogoșesti-Siret este situat in partea de sud a Podișului Sucevei, intre culoarele largi ale văillor Siretului si Moldovei.

Relieful are aspectul unui șes intins, ce coboara treptat spre est, către valea Siretului si spre vest, către valea Moldovei, partea centrala fiind ocupată de partea terminală a interfluviului Siret-Moldova

Formele principale de relief au o dezvoltare de la nord-vest catre sud-vest și cuprind:

-partea centrală , interfluviul Moldova-Siret construit dintr-un platou larg, in partea de nord, continuând cu o culme din ce in ce mai ingustă catre sud;

-culoarul Siretului, situat la est si format din seșul(lunca) propriu-zis și o serie de terase fluviatice;

-Culoarul Moldovei, cuprinzând terasele medii si superioare, inclusive zona de racordare cu terasele Siretului, situate la vest.

Altitudinile maxime se intâlnesc în partea central-nordică, în cadrul interfluviului Siret-Moldova si ating 372 metri altitudine absolută, la nord-nord-vest de satul Muncelul de Sus, la hotarul cu comuna Miroslovești.

Altitudinile cele mai coborâte se întâlnesc in seșul Siretului, la hotarul cu comuna Halaucesti, respectiv 197-198 metri altitudine absoluta.

Suprafața generală a reliefului are o înclinare radială ,din partea central nordică către est, sud si vest.

Interfluviul Moldova-Siret are o înclinare generală de la nord-vest catre sud-est, înclinare conformă cu înclinarea straturilor geologice,în timp ce terasele fluviatice scad in altitudine spre vest si est, catre albiile celor două râuri.

-Din punct de vedere geologic depozitele de suprafată aparțin orizontului inferior al Basarabianului mediu si Cuaternarului.

-Din punct de vedere hidrografic, apele din partea estică si sudică se drenează spre Siret, iar cele din cele din zona nord-vestică si sud-estică către Moldova.

Cele mai importante panze freatice sunt cantonate in depozitele de terasa.

Temperatura medie anuală a aerului este de 8,3°C, la stațiunea Roman, situată la 28 kilometri sud. Suma medie a precipitațiilor anuale este de 529 mm, mai ridicate in zona interfluviului înalt.

-Din punct de vedere geobotanic, teritoriul se incadrează in zona de padure la care se adaugă vegetatia azonală din lunca Siretului.

1.2 Zone naturale protejate

1.2.1. Principalele categorii de zone protejate

In comuna Mogoșești-Siret nu există zone naturale protejate incluse in Proiectul Planului de Amenajare a Teritoriului Național.

1.3.Factori de risc natural

1.3.1 Principalele zone supuse factorilor de risc natural

Principalele restricții(factori limitative) ale producției agricole pe teritoriul Comunei Mogoșesti-Siret sunt:

-Aciditatea- Solurile acide ocupă o suprafată de 1984,7 ha ceea ce reprezintă 70.78% din suprafata, fiind răspandite practice pe toată suprafața comunei cu exceptia luncii Siretului;

-Excesul de umiditate- Afectează o suprafată de 829,5 ha, reprezentând 39.57% din totalul suprafeței.

In functie de natura excesului se disting :

a)exces de umiditate de suprafață, datorat prezenței in sol a unui orizont Bt slab permeiabil. Afectează o suprafată de 227,3 ha, ceea ce reprezintă 8,11% din suprafață.

b)Exces de umiditate freatică și de suprafață, care afectează solurile din lunca Siretului si din unele văi inguste. Reprezintă o suprafață de 416,2 ha, respective 14,83% din suprafață cartată pedologic.

c) Excesul de umiditate freatica, de suprafata si inundabilitate, care afecteaza solurile din albia majora a Siretului , zonele depresionare si unele vai inguste. Afecteaza o suprafata de 186 ha, reprezentand 6,63% din totalul suprafetei

-Eroziunea de suprafață- Constă în îndepartarea partială sau totală a orizonturilor fertile ale solurilor si sărăcirea lor in substanțe nutritive.

In comparație cu alte teritorii comunale, eroziunea de suprafața ocupă suprafețe restrânse (447,8 ha, respective 15,96% ), ca urmare a reliefului predominant plan sau slab înclinat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dezvoltare Rurala.doc