Efectele Poluarii asupra Judetului Iasi

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3818
Mărime: 18.75KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

Extras din document

Iaşi este un judeţ în Moldova, cu reşedinţa în oraşul Iaşi (populaţie 320,888). Iaşi îşi trage numele de la vechiul trib al iazigilor.

Judeţul se află situat pe o câmpie între râurile Siret şi râul Prut. De asemenea, râul Jijia traversează judeţul, iar oraşul Iaşi se află pe malurile unui afluent al său, Bahluiul. Partea de sud este ocupată de dealurile Podişului Central Moldovenesc, cu altitudini de peste 400 de metri, iar partea de nord este ocupată de Câmpia Moldovei. În vest, judeţul este traversat de Culoarul Siretului şi de ultimele fragmente ale Podişului Fălticenilor şi, de asemenea, de Dealul Mare, cu altitudini de peste 500 de metri.

Poluarea mediului înconjurator in judeţului Iaşi

Poluarea reprezintă totalitatea dereglărilor aduse mediului,adică atmosferei,apelor,solului şi litosferei,prin activitatea umană,care modifică peste un anumit prag (limită)caracteristicile fizice.chimice şi biologice ale acestora,cu efecte nocive asupra vieţii omului şi a celorlalte vietuitoare,dar determină si deteriorarea construcţiilorşi instalatiilor,corodarea şi distrugerea diferitelor materiale. Poluarea poate fi de natură fizică (ex:poluarea termică prin deversarea de abur,apă caldă sau firbinte,poluarea sonoră sau zgomotul), chimică (deversarea de substanţe în special gaze şi lichide;sunt peste 20.000 substanţe poluante),biologică (agenţi patogeni din dejecţii animaliere şi din reziduuri din industria alimentară),radioactivă (cu izotopi radioactivi:cesiu-137,cesiu-144,stronţiu-90,bariu-140,iod-131,uraniu-238zirconiu-95,ş.a.). Poluarea provocata de om se numeşte poluare artificială(antropică). Nu se consideră poluare degradările de natură estetică,introduse prin forme şi culori stridente,iar dereglările rezultate în urma unor procese şi fenomene naturale(erupţii vulcanice,incendii naturale,inundaţii,furtuni de praf şi nisip,etc.) poartă numele de poluare naturală. Sursele de poluare artificială sunt: -activitatea extractivă -activitatea industrială -activitatea agricolă -activitatea militară -exploatarea forestieră -gospodăria comunală

- transporturile -turismul -comerţul -reteaua sanitară -cercetarea tehnico-ştiinţifică -accidente tehnologice declanşate de catre om -incendii Amplificarea poluării se explică printr-o concentrare exagerată a populaţiei, orientarea greşită a activităţilor economice numai spre un cîstig rapid, neţinînd cont de capacitatea mediului, lipsa de educaţie şi conştiinţă ecologică a conducătorilor politici, întreprinzatorilor, cît şi a unei bune părţi a publicului larg. Pentru a se acoperi greşelile,se acreditează ideea că poluarea este tributul pe care trebuie să-l plătim pentru dezvoltarea economică şi bunăstarea materială, ceea ce este, desigur, fals. 1. Poluarea aerului 2. 1.1 Efectul de seră. Inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici scoate în evidenţă faptul că în cursul anului 2001 sursele de poluare a atmosferei, fixe şi mobile, din judeţul Iaşi au emis în atmosferă o cantitate totală de 3.239.116 tone echivalenţi CO2 . Principalii poluanţi sunt reprezentaţi prin : CO2 - 2957819 tone, N2O - 219,62 tone şi CH4 - 18482 tone. Sursele de poluare care generează aceste cantităţi de substanţe poluante sunt reprezentate de: traficul rutier, CET II Iaşi ,CET I Iaşi ,centralele termice de cvartal, maşini de gătit, sobe ,animale domestice. S-a constatat că 1 kg de metan consumat provoacă acelaşi efect de seră cât 11 kg Co2 şi 1 kg N2O ………………………………………………cât 270 kg CO2. 1.2 Deteriorarea stratului de ozon din stratosferă. În municipiul Iaşi nu există agenţi economici producători de substanţe care epuizează stratul de ozon, ci numai agenţi economici care utilizează sau comercializează astfel de substanţe. Au fost identificaţi şi inventariaţi un număr de 24 agenţi economici utilizatori de substanţe care epuizează stratul de ozon dintre care doi agenţi economici desfăşoară şi activităţi de comercializare de astfel de substanţe (SC TITIFRIG SRL IAŞI şi SC CONFORTEX SRL IAŞI). Aceste substanţe sunt diverse tipuri de freon.. Începând din luna decembrie 2000, în Iaşi, la SC CONFORTEX SRL funcţionează un Centru Zonal de recuperare şi reciclare a agenţilor frigorifici sub patronajul direct al ONUDI Viena şi reprezentată în România prin ICPIAF Cluj – Napoca. Periodic, în cadrul acestui centru sunt instruiţi şi atestaţi operatorii din domeniul service-ului frigorific. 1.3 Acidifierea Emisii anuale de dioxid de sulf, monooxid şi dioxid de azot şi amoniac În atmosfera judeţului Iaşi au fost emise în cursul anului 2001, 30497 tone echivalenţi SO2. Principalele substanţe poluante sunt reprezentate prin: SO2 (4928,62 tone), NOx (23137,7 tone), NH3 (4933,29 tone), HCl (0.055 tone) şi fluoruri (0,128 tone). Principalele surse de poluare a atmosferei care generează aceste substanţe poluante sunt reprezentate prin: traficul rutier, animalele domestice, mari emiţătoare de amoniac: CET II Iaşi , CET I Iaşi, locuitori din zonele urbane şi rurale neracordaţi la reţea de canalizare, SNP PETROM SA Sucursala PECO Iaşi. Calitatea aerului ambiant - aciditate Indicatorii specifici urmăriţi pentru stabilirea calităţii apelor colectate din precipitaţii sunt: pH, conductivitate, rezidiu fix, amoniu, azotaţi, azotiţi, cantitatea de precipitaţii, aciditate/alcalinitate, cloruri. Rezultatele obţinute au pus în evidenţă producerea de ploi acide episodice în zona Bârnva limitrofă municipiului Iaşi. 1.4 Metale grele şi poluanţi organici persistenţi. Emisii anuale de metale grele În cursul anului 2001 s-au emis în atmosferă o cantitate de 15,14 tone Pb echivalent în metale grele . Aceste substanţe poluante sunt reprezentate prin Cd – 0,144 t, Cr – 0,305 t, Cu – 0,21 t, Hg – 0,58 t, Ni – 2,37 t, Pb – 0,66 t, Se – 0,075 t, Zn – 3,74 t. Sursele de poluare care emit aceste metale grele în atmosferă sunt reprezentate de: CET Iaşi, SC FORTUS SA Iaşi, SC PHOENIX SA Iaşi, CET II Iaşi, SC ASAM SA Iaşi, SC SUPREM SA Iaşi, REGIONALA CF Iaşi, SC ANTIBIOTICE SA Iaşi . Emisii de poluanţi organici persistenţi Cu privire la poluanţii organici persistenţi, se poate menţiona că, în cursul anului 2001, în judeţul Iaşi s-a emis o cantitate totală de 0.00429 tone POP (poluanţi organici persistenţi).Principalele substanţe poluante din această clasă sunt reprezentate de dioxine şi furani (0,00374 tone policiclice aromatice –0,000001 tone. Sursele de poluare care emit aceste cantităţi de substanţe poluante sunt reprezentate prin spitale şi unii agenţi economici

Preview document

Efectele Poluarii asupra Judetului Iasi - Pagina 1
Efectele Poluarii asupra Judetului Iasi - Pagina 2
Efectele Poluarii asupra Judetului Iasi - Pagina 3
Efectele Poluarii asupra Judetului Iasi - Pagina 4
Efectele Poluarii asupra Judetului Iasi - Pagina 5
Efectele Poluarii asupra Judetului Iasi - Pagina 6
Efectele Poluarii asupra Judetului Iasi - Pagina 7
Efectele Poluarii asupra Judetului Iasi - Pagina 8
Efectele Poluarii asupra Judetului Iasi - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Efectele Poluarii asupra Judetului Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Ai nevoie de altceva?