Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 12331
Mărime: 81.77KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof . Univ. GABRIEL POPESCU, Prof. Univ. MANOLE VICTOR
Academia de Studii Economice Facultatea de Economie Agroalimentară si a Mediului

Cuprins

Introducere 4

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII PRIVIND EFICIENȚA ECONOMICĂ A MECANIZĂRII AGRICULTURII 6

1.1 Conceptul de eficientă economică 6

1.2 Eficienta mecanizării 11

1.3 Indicatorii eficientei economice a mecanizării 13

CAPITOLUL II. POLITICILE ECONOMICE CU PRIVIRE LA MECANIZAREA AGRICUTURII ÎN ROMÂNIA 15

2.1 Sistemul legislativ 15

2.2 Sistemul institutional 18

2.3 Sistemul mecanizarii agriculturii 19

2.4 Strategii de mecanizare 21

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ SC. Agrotehnica SA 22

3.1 Prezentarea generală a S.C. Agrotehnica S.A. 22

3.2 Organizarea pe baze ştiinţifice a utilizării resurselor necesare la S.C. Agrotehnica S.A. 24

3.3 Analiza efectelor economico-financiare ale organizării pe baza unei dezvoltări durabile 30

3.4 Analiza rentabilităţii 36

3.5 Puncte tari şi slabe 37

CAPITOLUL IV. Concluzii si propuneri 38

BIBLIOGRAFIE 40

Extras din document

Introducere

Agricultura este o ramură traditională a economiei românesti care are ca mijloc de productie fondul funciar agricol (totalitatea terenurilor situate între granitele unei tări, inclusiv cele aflate sub ape ),care asigură produsele alimentare necesare populatiei, materii prime unor ramuri industriale si produse pentru export

Se practică în tara noastră încă din perioada preistorică, multă vreme predominând păstoritul, practicat în mai multe forme inclusiv transhumanta (pendularea turmelor in functie de anotimp din zonele inalte in cele joase). În secolul al-XIX-lea după Pacea de la Adrianopol, structura modului de utilizare al terenurilor se modifică în favoarea culturii plantelor, mai ales cereale, Romania devenind ,,grânarul Europei” în secolul al-XX-lea.

În a doua jumătatea a secolului al-XX-lea , a fost sesizat un anumit progres în agricultură datorită :mecanizării, chimizării, irigatiilor, etc., dar în ansamblu datorită colectivizării se remarcă interesul redus al tărănimii pentru productie

După 1990 agricultura romanească se confruntă cu următoarele dificultăti:

-puternica gragmentare a terenurilor agricole ca urmare a retrocedărilor din 1991(legea 18)

-lipsa fondurilor pentru investitii

-dezafectarea sistemelor de irigatii ( 3 mil. Ha 1989, 1,1 mil. Ha 2002)

Conditiile naturale si sociale care influentează productia agricola sunt:

1. Conditiile naturale, reprezentate la rândul lor de:

- relief- joacă rol de prag termic, determinând o diferentiere a practicilor agricole pe mari unităti de relief:

*zonele montane- unde predomină cresterea animalelor

*zonele de deal si podis unde predomină viticultura si pomicultura, cresterea animalelor

*zonele de câmpie –predomină cultura cerealelor, plantelor industriale si legumicole

- clima –în general favorabilă, uneori apar fenomene care compromit partial recoltele (înghet, secete etc)

- solurile-sunt cu fertilitatea ridicată în câmpie (molisoluri), medie în zonele de deal si podis (argiluvisoluri si cambisoluri), fiind uneori afectate de procese geomorfologice necesitând lucrări ameliorative

2. Conditiile tehnico-materiale –reprezentate de mecanizare si chimizare, indică faptul că România se află mult în urma altor tări (10 tractoare /1000 ha, 50 kg îngrasăminte /ha)

3.Conditiile demografice –cresterea numărului populatiei impune productii mai mari si mai diversificate; în acelasi timp în zonele cu densităti mari ale populatiei se impune practicarea unor culturi ce necesita fortă de muncă mai numeroasă, iar în zonele cu densitate redusă, mecanizarea agriculturii

4.Conditiile industriale –sunt reprezentate de ramurile industriale care conditionate de repartitia culturilor agricole (întreprinderile de zahăr, ulei, conserve etc), astfel remarcandu-se, în vederea reducerii costurilor de productie, amplasarea acestora în zonele de cultură

Fondul funciar =23,7 mil ha

Cuprinde :

-terenurile agricole -14,8 mil ha ?(62%)- reprezintă totalitatea terenurilor utilizate în agricutură si include :

*terenuri arabile -9,4 mil ha

*păsuni si fânete naturale-4,8 mil ha

*vii si livezi-0,6 mil ha

-suprafetele forestiere - suprafetele ocupate cu păduri -6,6 mil ha

-apele si baltile -0,8 ml ha

-alte suprafete -1,5 mil ha

Formele de proprietate ale terenurilor sunt :

-privată -78%

-de stat -aproximativ 12%

-publică-aproximativ 10%

Formele de organizare :

-gospodăriile agricole individuale –cele mai numeroase

-exploatatiile agricole familiale

-exploatatiile agricole comerciale –cele mai competitive

-societătile autonome :Romcereal, statiile de cercetare

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII PRIVIND EFICIENȚA ECONOMICĂ A MECANIZĂRII AGRICULTURII

1.1 Conceptul de eficientă economică

Analiza gradului de dezvoltare a unui sistem economic, a capacitătii lui de supravietuire, a directiei de dezvoltare finală, presupune definirea si măsurarea exactă a eficientei economice.

De aceea un rol important revine conceptului de eficientă economică, aceasta realizând legătura dintre resursele alocate pentru desfăsurarea unei actiuni si rezultatele obtinute de pe urma acesteia, concept care orientează dozarea resurselor spre acele domenii de activitate unde se asigura folosirea cu eficientă maximă a acestora în conditiile unei dezvoltări rationale, armonioase a economiei nationale.

Preview document

Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 1
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 2
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 3
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 4
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 5
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 6
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 7
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 8
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 9
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 10
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 11
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 12
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 13
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 14
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 15
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 16
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 17
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 18
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 19
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 20
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 21
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 22
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 23
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 24
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 25
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 26
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 27
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 28
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 29
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 30
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 31
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 32
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 33
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 34
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 35
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 36
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 37
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 38
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 39
Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Eficientei Economice a Productiei Agricole si Cai de Crestere a Acesteia - SC Romagribuz

CAP.I 1.1. AGRICULTURA – RAMURĂ A ECONOMIEI NAŢIONALE “Prima dintre arte, baza bogăţiei naţionale, cea mai mare industrie care procură omului tot...

Eficienta Investitiilor - SC Ban Agrotrans SRL

Capitolul: I DESCRIEREA EXPLOATATIEI AGRICOLE 1.1 Prezentarea generala a firmei “SC BAN AGROTRANS SRL” Sediul firmei este in jud. Buzau ,comuna...

Managementul Exploatatiilor Agricole - Planul de Afaceri al Unei Exploatatii Agricole

Cap 1. Functia de previziune a managementului A întrezări şi, eventual, a cuantifica evoluţia viitoare a unor fenomene de natură...

Organizarea și Amenajarea Teritoriului

CAP. 1. Delimitarea suprafetei amenajate si caracterizarea cadrului natural 1.1 Delimitarea suprafeţei amenajate şi caracterizarea planului...

Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje

Capitolul 1 Date generale 1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia S.C. STEJARUL SRL; Oraşul HUŞI, Judeţul...

Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură

Introducere Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei pentru populaţie şi să...

Finantarea Investitiilor - Studiu de Caz Privind Fezabilitatea unei Investitii

1. PREZENTAREA INTREPRINDERII 1.1 Elemente de identificare Denumirea: S.C. IMAGRO S.R.L. Sediul social: Timisoara, Calea Aradului nr. 23...

Genul Salvia

SALVIA L. Fam. Labiatae Rom. Salvie, jales (de gradina); Fr. Sange rouge; Engl. Scarlet Sage. Ung. Orvosi zsalva; Ger. Edler Salbei....

Ai nevoie de altceva?