Eficienta Economica la Cultura de Lucerna

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Eficienta Economica la Cultura de Lucerna.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

- Introducere pag.
- Capitolul I : Importanţa culturilor de lucernă şi
tehnologiile de cultură folosite pag.
- Capitolul II : Eficienţa economică la cultura de lucernă pag.
- Concluzii pag.
- Bibliografie pag.

Extras din document

INTRODUCERE

Progresul oricărei societăţi depinde de eficienţa în care sunt folosite resursele umane, naturale şi financiare de care dispune

Întotdeauna oamenii s – au străduit ca din fiecare unitate de muncă, de resurse naturale sau bani ce se cheltuiesc să asigure o sporire cât mai mare a volumului şi calităţii producţiei, deoarece numai astfel se poate asigura o creştere rapidă, care să ducă la dezvoltarea economiei în general şi a nivelului de trai în special

În acest sens eficienţa este acel element, care îi permite omului şi colectivităţii umane, în general, ca din resursele naturale, de muncă sau bani să obţină o cantitate cât mai mare de bunuri materiale şi servicii

Eficienţa economică se cuantifică pe baza unor criterii de apreciere În literatură s – au extins mai multe puncte de vedere în ce priveşte alegerea criteriilor pentru aprecierea eficienţei economice.

Unii savanţi sugerează ideea existenţei unui singur criteriu pentru estimarea eficienţei economice, fiind considerat optim Existenţa unui singur criteriu în aprecierea eficienţei economice pune accentul pe subiectivism şi formarea influenţei decisive, de aceea majoritatea economiştilor consideră, că la baza evaluării eficienţei economice stau mai multe criterii Complexitatea vieţii economice determină varietatea criteriilor de apreciere a eficienţei economice, sau altfel spus pentru o apreciere cât mai concludentă şi reală a eficienţei economice este nevoie de combinarea acestor criterii, pentru a stabili cât mai coerent deciziile de urmat în vederea creşterii eficienţei economice

Eficienţa economică este o cerinţă fundamentală pentru economie şi trebuie să ghideze în permanenţă acţiunile întreprinzătorilor Aspectele creşterii eficienţei producţiei se află în centrul dezvoltării economice

Distrugerea sistemelor de irigare, insuficienţa mijloacelor tehnice, îngrăşămintelor, pesticidelor, combustibilului, seminţelor, calitatea joasă a producţiei, suportul ştiinţific nesatisfăcător în domeniu au dus la scăderea eficienţei economice din agricultură

Obiectivele proiectului constau în determinarea performanţelor la cultura de lucernă exprimate prin :

Volumul profitului ;

Rentabilitatea economică ;

Marja de siguranţă ;

Eficienţa investiţiei ;

Eficienţa economică a investiţiei

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în următoarele :

Precizarea sistemului de indicatori pentru exprimarea eficienţei economice a

culturilor de lucernă ;

Stabilirea ponderii factorilor prioritari care determină creşterea eficienţei

economice ;

Stabilirea ponderii factorilor prioritari care determină creşterea eficienţei

economice a culturilor de lucernă în condiţiile de producţie a României ;

Determinarea şi argumentarea eficienţei

Indicatorii determinaţi în cazul acestor cercetări sunt :

Indicatori primari :

- Producţia totală (Qt) ;

- Producţia marfă (Qm) ;

- Venitul total (Vt) ;

- Profitul brut (Pb) ;

- Profitul net (Pn) ;

- Costul de producţie (CP)

Indicatori de eficienţă economică :

- Rata profitului (Rp) ;

- Productivitatea muncii (WL) ;

- Investiţia efectivă (Iefec.) ;

- Termenul de recuperare a investiţiei (Tr)

Indicatori de cuantificare a viabilităţii economice :

- Producţia la prag de rentabilitate (Qp) ;

- Marja de siguranţă (Ms)

Metodologia de cercetare utilizată a fost analiza tehnico – economică, sursa de

Informaţii anuală statistică a României, lucrări de specialitate

CAPITOLUL I

IMPORTANŢA CULTURILOR DE LUCERNĂ ŞI TEHNOLOGIILE DE CULTURĂ

Importanţă furajeră

Lucerna, prin valoarea sa furajeră şi suprafaţa cultivată, este considerată „regina plantelor” de nutreţ

Din informaţiile de ordin arheologic sau ale scrierilor filozofilor antici, lucerna a fost luată în cultură cu 4000 de ani î. CH. in regiunile din Asia de sud-vest

Pe teritoriul actual al ţării noastre, lucerna s-a cultivat la început în Transilvania şi Banat, spre sfârşitul secolului al XVIII-lea

Fisiere in arhiva (1):

  • Eficienta Economica la Cultura de Lucerna.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" IAŞI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA : INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ