Eficienta investitiilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Eficienta investitiilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 61 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Capitolul I - DATE GENERALE 3
1.1 Denumirea societății și date de identificare 3
1.2 Scurt istoric al societății 3
1.3 Personalul 3
1.4 Domeniul de activitate și obiectele de activitate 8
CAPITOLUL II - PIAȚA ȘI PRINCIPALII CONCURENȚI 12
2.1 Portofoliu de produse și împărțirea acestuia în DAS-uri 12
2.2 Contextul concurențial 15
2.2 Situația financiară a societății pe ultimii 5 ani 17
CAPITOLUL III - REALIZAREA INVESTIȚIEI 18
3.1 Descrierea investiției 18
3.1.1 Descrierea fluxului tehnologic 18
3.1.2 Descrierea achizițiilor realizate prin proiect 19
3.2 Calculul eficienței investiției 30
CAPITOLUL IV - METODOLOGIA B.I.R.D DE EVALUARE A EFICIENȚEI INVESTIȚIILOR DE CAPITAL 36
4.1 ANALIZA ECONOMICĂ 37
4.2 ANALIZA FINANCIARĂ 47
CAPITOLUL V - EVALUAREA RISCULUI ȘI A INCERTITUDINII 55
5.1 Evaluarea riscului 55
5.2 Evaluarea incertitudinii 58
CONCLUZII 59
Bibliografie 60

Extras din document

Capitolul I - DATE GENERALE

1.1 Denumirea societății și date de identificare

Denumirea/numele: SC NIREVA FARMING SRL

Codul fiscal: RO14221761

Adresa sediului central: Strada V. Alecsandri nr. 27 Bl 35 Sc A Ap. 17, Vaslui

Telefon/fax : 0374.200.425

E-mail: office@nirevafarming.ro / snirevafarming@yahoo.com

Certificatul de inmatriculare/inregistrare J37/250/09.10.2001

Director producție: ING. GABRIEL Țurcanu

1.2 Scurt istoric al societății

SC. NIREVA FARMING SRL a fost înființată în anul 2001, în momentul în care investițiile în agricultură nu erau între cele mai sigure și profitabile. Primii pași au fost mai grei, însă ambiția și seriozitatea au făcut ca firma să se dezvolte pe mai multe paliere, astfel ca astăzi activitatea firmei să înglobeze întreg spectrul de activități agricole, de la asigurarea inputurilor, asistență tehnică de specialitate, până la valorificarea recoltei.

Localizată în partea de S-E, a Moldovei firma este la dispoziția fermierilor din toată Moldova și nu numai.

1.3 Personalul

Total personal existent în prezent - 130 angajați

- Ingineri agronomi- 10 angajați

Responsabilități:

- Planificarea tehnologiilor necesare pregătirii, înființării, întreținerii, recoltării culturilor vegetale;

- Planificarea materialelor necesare pentru pregătirea, înființarea, întreținerea și recoltarea culturilor planificate;

- Planificarea necesarului de personal pentru punerea în aplicare a tehnologiilor de lucru;

- Coordonarea, instruirea și supravegherea personalului care desfășoară activități specifice proceselor de lucru;

- Gestionează materialele necesare desfășurării activităților din procesul de producție;

- Verifică și asistă lucrările planificate, consumurile de materiale, urmărește stadiul culturilor în toate etapele de vegetație inclusiv recoltarea.

- Mecanizatori agricoli- 15 angajați

Responsabilități:

- Pregătește utilajele agricole, constituie agregatul de lucru în funcție de tipul lucrării (ex. pentru pregătirea solului agregatul poate include tractorul la care se adăuga un plug și o grapa), face reglajele necesare respectării cerințelor tehnice ale lucrării (ex. reglează adâncimea arăturii);

- Realizează lucrări agricole de pregătire a solului, de semănat, de fertilizare, de prășit, tăvălugit, erbicidat, de combatere a bolilor și dăunătorilor, de balotare a paielor etc.

- Asigură transportul materialelor, recoltei sau lucrătorilor agricole cu agregate compuse din tractor și remorcă;

- Verifică starea tehnică a utilajelor agricole;

- Aplică normele de securitate și sănătate a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor.

- Asistenți Manager- 4 angajați

Responsabilități:

-Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele implicate, îndosarierea si arhivarea corespondenței și a mesajelor primite din partea partenerilor, clienților și a celorlalți angajați;

- Asigurarea transmiterii documentelor prin postă, e-mail;

- Activități de birotică și secretariat;

- Comunicarea cu partenerii externi;

- Asigurarea serviciului de protocol.

- Agenți de vânzări- 20 angajați

Responsabilități:

-Vânzare și încasare;

- Merchandising;

- Menținerea și dezvoltarea unor relații eficiente cu clienții;

- Întocmirea de rapoarte de activitate zilnice;

- Prospectarea pieței.

Fisiere in arhiva (1):

  • Eficienta investitiilor.docx

Bibliografie

1. Burja C. - Eficiența economică a investițiilor, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005.
2. Stancu I. - Finanțe, Editura Economică, București, 2002.
3. Stoian M., Ene N. C. - Practica gestiunii investițiilor, Editura ASE, București, 2003