Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere pdf de 62 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Constantin Pascal

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

1. Memoriu justificativ 1
1.1. Importanța, originea și începutul creșterii ovinelor 2
1.2. Situația actual creșterii ovinelor în țara noastră 4
1.3. Date din literatura de specialitate privitoare la rasa Țurcană 7
2. Programarea structurii și evoluției efectivelor de ovine 12
2.1. Programarea reproducției și fundamentarea ei tehnică 13
2.1.1 Programul de montă și fătări 14
2.2. Programarea evoluției lunare a efectivului de ovine 15
2.3. Programarea evoluției trimestriale a efectivului de ovine 27
2.4. Programarea evoluției anuale a efectivului de ovine 31
2.5. Programarea numărului de zile furajate 32
3. Programarea producțiilor 33
3.1. Programarea producției de lână 33
3.2. Recoltarea și valorificarea producției de lână 35
3.2.1. Organizarea, dotarea și funcționalul la un centru de tuns ovine 36
3.3. Programarea producției de lapte 37
3.4. Recoltarea și valorificarea producției de lapte 38
3.4.1. Sistemul de muls, stâna ți strunga-organizare, dotare și functional 39
4. Programarea tehnologiei de creștere și exploatare a ovinelor 40
4.1. Fluxul tehnologic anual de producție 40
4.2. Specificul întreținerii ovinelor pe categorii 41
5. Programarea și organizarea bazei furajere 42
5.1. Hrănirea ovinelor pe categorii 42
5.2. Sortimente de furaje utilizate 43
5.3. Norme și rații utilizate 44
5.4. Modul de preparare și administrare a hranei 55
6. Eficiența pragului de rentabilitate a producției 57
7. Concluzii 60
8. Bibliografie 61

Extras din document

pe care o conduc este amplasată la periferia municipiului Paşcani (jud. Iaşi),în N-E ţării, mai exact la 4 Km. de oraş, în Lunca-Paşcani, pe valea râului Şiret. Ferma are un sector de creştere a ovinelor de rasă Ţurcană.

Municipiul Paşcani are o piaţă atractivă, cu 150.000 consumatori, cu o mare capacitate de antrenare în zonele limitrofe şi prezintă un potenţial uman cu grad de instruire ridicat, structurat pe o gamă largă de profesii, începând de la cele tradiţionale până la noile tehnologii. Capacitatea industrială existentă este dotată cu utilităţi, zone agricole extinse şi sector terţiar în plină dezvoltare. Mediu natural este protejat fără surse majore de poluare.

Învestitia este motivată de faptul că în această zona, este singura unitate cu astfel de obiectiv şi animale de prăsilă, singura concurenţă făcând-o gospodariile populaţiei cu rase de oi neameliorate, întreţinute şi hrănite după vechile concepte.

Hrana se poate asigura relativ uşor în zonâ, datorită suprafeţelor mari de teren agricol şi pasune din zonă, ceea ce duce la:

- asigurarea furajelor din producţie proprie;

- asigurarea ritmică, uniformă şi la nivel optim a hranei;

- extinderea culturilor duble şi succesive;

- practicarea unui păsunat raţional şi extinderea pajiştilor cultivate.

Înfiinţarea unei astfel de ferme contribuie la refacerea efectivelor de ovine din zona atât calitativ cât şi numeric.

Eficienţa investiţiei presupune investiţii mici, cheltuieli de întreţinere reduse.

Se pretează la îmbinarea raţionala cu alte ramuri zootehnice sau vegetale cu o rentabilitate ridicată.

Oaia este specia cu cele mai reduse cerinţe pentru întretinere, iar utilizarea în hranã a aditivilor furajeri se face în mică măsură.

Păsunea oferă cel mai ieftin furaj iar în perioada de stabulaţie, furajele de volum ocupă un loc însemnat în hrana animalelor.

Cunoaşterea valorificării producţiilor ovine va determina creşterea veniturilor şi sporirea eficienţei economice.

2

1.1. Importanță, origine și începutul creșterii ovinelor

Multiplele producții ce se obtin ca urmare a creșterii și a exploatării ovinelor, precum și calitatea deosebită și valoarea biologică ridicată a acestora, dar și economicitatea obținerii lor, au făcut ca încă din cele mai străvechi timpuri speciile de ovine și caprine să fie extrem de apreciate, bucurându-se totodată și de o atenție deosebită din partea crescatorilor.

Actualmente, la nivel internațional și național, creșterea ovinelor reprezintă o activitate de bază și o ramură principală a zootehniei și are o contribuție deosebită la dezvoltarea economică a statelor crescătoare, participând în mod direct, alături de celelalte sectoare specifice creșterii animalelor, la îmbunătațirea nivelului de trai al fermierilor.

Cu toate că de-a lungul timpului obiectivele creșterii ovinelor au suferit modificări sub influența diferitelor etape ale istoriei, crescătorul a căutat mereu să selecționeze, să amelioreze și să perfecționeze, pentru creștere în interesul sau, doar acele animale care corespundeau scopului urmărit. Procedându-se în acest fel s-au creat și perfecționat diferite tipuri de rase specializate pentru diferite producții existând în prezent, pe glob, conform multor date publicate în literatura de specialitate, peste 750 de rase de ovine, având diferite directii de exploatatre ( carne, lapte, lână, pielicele, blănuri ).

De asemenea, selecția severă coroborată cu asigurarea unor condiții de creștere, întretinere, exploatare și alimentație la parametrii optimi au permis crearea unor rase cu performanțe de producție și de reproducție remarcabile. Așa este cazul raselor englezești care dispun de calitați pentru producția de carne deosebite, a raselor germane și franceze de lapte care produc peste 400 l pe duruta unei lactații normale, a rasei Karakul care produce pielicele de o valoare estetică și comercială remarcabilă, a raselor Romanov, Blueface Leicester, Friza și Finnish Landrace care au procentul de prolificitate de peste 200%.

Fisiere in arhiva (2):

  • Cuprins ovine.pdf
  • ELABORAREA PROIECTULUI TEHNOLOGIC cresterea ovinelor.pdf