Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor

Proiect
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 2 fișiere: pdf
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 11072
Mărime: 1.52MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Pascal

Cuprins

1. Memoriu justificativ 1

1.1. Importanța, originea și începutul creșterii ovinelor 2

1.2. Situația actual creșterii ovinelor în țara noastră 4

1.3. Date din literatura de specialitate privitoare la rasa Țurcană 7

2. Programarea structurii și evoluției efectivelor de ovine 12

2.1. Programarea reproducției și fundamentarea ei tehnică 13

2.1.1 Programul de montă și fătări 14

2.2. Programarea evoluției lunare a efectivului de ovine 15

2.3. Programarea evoluției trimestriale a efectivului de ovine 27

2.4. Programarea evoluției anuale a efectivului de ovine 31

2.5. Programarea numărului de zile furajate 32

3. Programarea producțiilor 33

3.1. Programarea producției de lână 33

3.2. Recoltarea și valorificarea producției de lână 35

3.2.1. Organizarea, dotarea și funcționalul la un centru de tuns ovine 36

3.3. Programarea producției de lapte 37

3.4. Recoltarea și valorificarea producției de lapte 38

3.4.1. Sistemul de muls, stâna ți strunga-organizare, dotare și functional 39

4. Programarea tehnologiei de creștere și exploatare a ovinelor 40

4.1. Fluxul tehnologic anual de producție 40

4.2. Specificul întreținerii ovinelor pe categorii 41

5. Programarea și organizarea bazei furajere 42

5.1. Hrănirea ovinelor pe categorii 42

5.2. Sortimente de furaje utilizate 43

5.3. Norme și rații utilizate 44

5.4. Modul de preparare și administrare a hranei 55

6. Eficiența pragului de rentabilitate a producției 57

7. Concluzii 60

8. Bibliografie 61

Extras din document

pe care o conduc este amplasată la periferia municipiului Paşcani (jud. Iaşi),în N-E ţării, mai exact la 4 Km. de oraş, în Lunca-Paşcani, pe valea râului Şiret. Ferma are un sector de creştere a ovinelor de rasă Ţurcană.

Municipiul Paşcani are o piaţă atractivă, cu 150.000 consumatori, cu o mare capacitate de antrenare în zonele limitrofe şi prezintă un potenţial uman cu grad de instruire ridicat, structurat pe o gamă largă de profesii, începând de la cele tradiţionale până la noile tehnologii. Capacitatea industrială existentă este dotată cu utilităţi, zone agricole extinse şi sector terţiar în plină dezvoltare. Mediu natural este protejat fără surse majore de poluare.

Învestitia este motivată de faptul că în această zona, este singura unitate cu astfel de obiectiv şi animale de prăsilă, singura concurenţă făcând-o gospodariile populaţiei cu rase de oi neameliorate, întreţinute şi hrănite după vechile concepte.

Hrana se poate asigura relativ uşor în zonâ, datorită suprafeţelor mari de teren agricol şi pasune din zonă, ceea ce duce la:

- asigurarea furajelor din producţie proprie;

- asigurarea ritmică, uniformă şi la nivel optim a hranei;

- extinderea culturilor duble şi succesive;

- practicarea unui păsunat raţional şi extinderea pajiştilor cultivate.

Înfiinţarea unei astfel de ferme contribuie la refacerea efectivelor de ovine din zona atât calitativ cât şi numeric.

Eficienţa investiţiei presupune investiţii mici, cheltuieli de întreţinere reduse.

Se pretează la îmbinarea raţionala cu alte ramuri zootehnice sau vegetale cu o rentabilitate ridicată.

Oaia este specia cu cele mai reduse cerinţe pentru întretinere, iar utilizarea în hranã a aditivilor furajeri se face în mică măsură.

Păsunea oferă cel mai ieftin furaj iar în perioada de stabulaţie, furajele de volum ocupă un loc însemnat în hrana animalelor.

Cunoaşterea valorificării producţiilor ovine va determina creşterea veniturilor şi sporirea eficienţei economice.

2

1.1. Importanță, origine și începutul creșterii ovinelor

Multiplele producții ce se obtin ca urmare a creșterii și a exploatării ovinelor, precum și calitatea deosebită și valoarea biologică ridicată a acestora, dar și economicitatea obținerii lor, au făcut ca încă din cele mai străvechi timpuri speciile de ovine și caprine să fie extrem de apreciate, bucurându-se totodată și de o atenție deosebită din partea crescatorilor.

Actualmente, la nivel internațional și național, creșterea ovinelor reprezintă o activitate de bază și o ramură principală a zootehniei și are o contribuție deosebită la dezvoltarea economică a statelor crescătoare, participând în mod direct, alături de celelalte sectoare specifice creșterii animalelor, la îmbunătațirea nivelului de trai al fermierilor.

Cu toate că de-a lungul timpului obiectivele creșterii ovinelor au suferit modificări sub influența diferitelor etape ale istoriei, crescătorul a căutat mereu să selecționeze, să amelioreze și să perfecționeze, pentru creștere în interesul sau, doar acele animale care corespundeau scopului urmărit. Procedându-se în acest fel s-au creat și perfecționat diferite tipuri de rase specializate pentru diferite producții existând în prezent, pe glob, conform multor date publicate în literatura de specialitate, peste 750 de rase de ovine, având diferite directii de exploatatre ( carne, lapte, lână, pielicele, blănuri ).

De asemenea, selecția severă coroborată cu asigurarea unor condiții de creștere, întretinere, exploatare și alimentație la parametrii optimi au permis crearea unor rase cu performanțe de producție și de reproducție remarcabile. Așa este cazul raselor englezești care dispun de calitați pentru producția de carne deosebite, a raselor germane și franceze de lapte care produc peste 400 l pe duruta unei lactații normale, a rasei Karakul care produce pielicele de o valoare estetică și comercială remarcabilă, a raselor Romanov, Blueface Leicester, Friza și Finnish Landrace care au procentul de prolificitate de peste 200%.

Preview document

Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 1
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 2
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 3
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 4
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 5
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 6
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 7
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 8
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 9
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 10
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 11
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 12
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 13
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 14
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 15
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 16
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 17
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 18
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 19
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 20
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 21
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 22
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 23
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 24
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 25
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 26
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 27
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 28
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 29
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 30
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 31
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 32
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 33
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 34
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 35
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 36
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 37
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 38
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 39
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 40
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 41
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 42
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 43
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 44
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 45
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 46
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 47
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 48
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 49
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 50
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 51
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 52
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 53
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 54
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 55
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 56
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 57
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 58
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 59
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 60
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 61
Elaborarea Proiectului Tehnologic - Cresterea Ovinelor - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Cuprins ovine.pdf
  • ELABORAREA PROIECTULUI TEHNOLOGIC cresterea ovinelor.pdf

Alții au mai descărcat și

Tehnici de Crestere a Animalelor - Ovine

1. INTRODUCERE 1.1 Importanta cresterii animalelor domestice „ De fapt omul nu se comportă niciodată ca un animal. Comparaţia cu animalele...

Lucrare de Specialitate - Vanatoare

Cap.I Introducere In tara noastra,datorita conditiilor de mediu favorabile,se gasesc numeroase specii de vanat,diferentiate dupa zonele de...

Tehnologia Cresterii Animalelor - Ovine - Rasa Turcana

I.Introducere 1.Importanta cresterii animalelor Istoria civilizatiei este asociata indeaproape cu animalele domestice. La aparitia...

Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Ferma de Productie de Ovine,Situata in Zona de Deal cu Capacitatea de 180 de Capete din Rasa Turcana,Varietatea Brumarie

1.MEMORIU JUSTIFICATIV 1.1IMPORTANTA,OPORTUNITATEA SI EFICIENTA INVESTITIEI Importanta investitiei este motivata de faptul ca in aceasta regiune,...

Inființarea unei Ferme de Caprine de Rasa Carpatină cu un Efectiv Rulat Anual de 280 de Capete în Zona de Deal

1.Memoriu justificativ 1.1 IMPORTANTĂ, ORIGINE ŞI ÎNCEPUTUL CREŞTERII CAPRINELOR Caprinele reprezintă o specie ce se bucură de un real interes în...

Ferma Vaci de Lapte, Rasa Baltata Romaneasca cu un Efectiv Matca 20 de Capete

INTRODUCERE Importanţa creşterii bovinelor. Prognoza unor instituţii specializate în cercetarea demografică umană indică menţinerea tendinţei de...

Elaborarea Proiectului Tehnologic Pentru O Ferma de Vaci de Lapte, Intretinere Libera, Cu Un Efectiv de 150 Capete, Rasa Holstein-Friza

Capitolul I Memoriu justificativ 1.1 Importanţa şi oportunitatea investiţiei In sensul larg al cuvântului, prin noţiunea de exploatare a...

Rasa Plymouth Rock - Tehnica Incubatiei la Gaina

INTRODUCERE Avicultura reprezintă una din principalele ramuri ale zootehniei, având ca obiect de studiu elaborarea principiilor de alimentatie, a...

Ai nevoie de altceva?