Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Ferma de Productie cu Ovine Situata in Zona de Deal

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Ferma de Productie cu Ovine Situata in Zona de Deal.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 58 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: PROF. DR. ING. Constantin PASCAL

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

1. Memoriu justificativ 4
1.1.Definirea exploatetiei 4
1.2.Importantă, origine si începutul cresterii ovinelor 5
1.3.Situatia actuală cresterii ovinelor în tara noastră 6
1.4. Date din literatura de specialitate privitoate la rasa Merinos de Palas 8
2. Programarea structurii si evolutiei efectivelor de ovine 12
2.1. Programarea reproductiei si fundamentarea ei tehnică 12
2.1.1. Programul de monte si fătări 13
2.2. Programarea evolutiei lunare a efectivului de ovine 14
2.3. Programarea evolutiei trimestriale a efectivului de ovine 26
2.4. Programarea evolutiei anuale a efectivului de ovine 30
2.5. Programarea numărului de zile furajate 31
3. Programarea productiilor 32
3.1.Programarea productiei de lână 32
3.2.Recoltarea si valorificarea productiei de lână 33
3.2.1.Oganizarea, dotarea si functionalul la un centru de tuns ovine 34
3.3. Programarea productiei de lapte 35
3.4. Recoltarea si valorificarea productiei de lapte 35
3.4.1. Sistemul de muls, stâna si strunga - organizare, dotare si functional 36
4. Programarea tehnologiei de crestere si exploatare a ovinelor 37
4.1.Specificul întretinerii ovinelor pe categorii 37
5. Programarea si organizarea bazei furajere 39
5.1. Hrănirea oilor pe categorii 39
5.2. Sortimente de furaje utilizate 39
5.3. Norme si ratii utilizate 40
5.4. Modul de preparare si administrare a hranei 49
6. Eficienta economică a activitătii de productie 51
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 54
BIBLIOGRAFIE 55

Extras din document

1.Memoriu justificativ

1.1. Definirea exploataţiei

Ferma agrozootehnică pe care o deţin este amplasată in satul Crasnaleuca, având coordonatele geografice 48° 9’ 30” latitudine nordică şi 26° 58’ longitudine estică. Localitatea Crasnaleuca se află la o distanţă de 75 km de municipiul Botoşani, reşedinţa judeţului, la 70 km distanţă de municipiul Dorohoi şi la 35 km de oraşul Săveni. Din punct de vedere administrativ, satul Crasnaleuca aparţine de Comuna Coţuşca. LocalitateaCrasnaleuca ocupă o suprafaţă totală de 4240 ha, reprezentând 0,85 % din teritoriul judeţului Botoşani.Relieful se caracterizează în cea mai mare parte prin forme larg vălurate, cu interfluvii colinare deluroase dezvoltate pe depozite miocene uşor înclinate spre est-sud-est separate cu văi largi şi cu lunci pe valea Prutului. Clima este continentală, specifică Europei de Est. Precipitaţiile sunt provocate de masele de aer care se deplasează dinspre vestul şi sud-vestul Europei.

Din suprafata totală a satului Crasnaleuca, 83% reprezintă vegetaţia naturală, din care pădurile ocupă 6%, iar păşunile şi fâneţele 11%. Peisajul formaţiunilor vegetale se caracterizează prin plante specifice climatului continental.

La ora actuala , ferma detine trei adaposturi , două magazine pentru furaje un fînar , sursa proprie de apă , energie electrică de la reteaua exsistentă iar accesul se face din drumul comunal situate in partea de sud a imobilului De mentionat faptul ca initial , ferma a apartinut de fostul C.A.P.

Amplasarea fermei urmăreste si valorificarea resurselor furajere si a conditilor naturale pe care le detine această zonă În acest scop , ferma va fi populată cu rasa Merinos cu greutatea de 60-100 kg , specializată pentru productia de lână , mentinandu-se si intr-o oarecare măsură si aptitudinile pentru productia de carne Pentru inceput , se estimează o productie de lană recoltată după tuns de 5-6 kg la oi si de 9-10 kg la berbeci iar productia de lapte pe lactatie variază intre 10 -100 l. Intretinerea ovinelor are mare influentă asupra productiei din fermă , in raport cu conditiile de hrănire , mulgere , odihnă , igienă , care se asigură

Ferma a fost astfel dimensionată incât să asigure cresterea si exploatarea unui numar de 370 capete.

1.2. Importantă, origine si începutul cresterii ovinelor

Păstoritul reprezintă cea mai veche îndeletnicire, cu un rol determinant în formarea poporului român şi a unităţii de neam, limbă, religie, tradiţie, cu implicaţii sociologice, filologice, etnografice şi filozofice.

Sistemul de creştere şi exploatare a ovinelor s-a bazat pe transhumanţa, care a contribuit apreciabil la dezvoltarea conştiintei naţionale, la etică convieţuirii paşnice şi de întrajutorare. Acest mod de creştere a apărut datorita poziţiei noastre geografice, ca urmare a necesităţii satifacerii nevoilor de furajare a oilor cu fânuri şi frunzare pentru perioada de iernat.

Creşterea ovinelor reprezintă o ramură principală a zootehniei şi a avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea economică a statelor crescătoare,participând direct la îmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor,alături de celelalte sectoare specifice creşterii animalelor.

Ţinând cont de obiectivele care au stat la baza creşterii ovinelor,de-a lungul timpului,crescătorul a căutat mereu să selecţioneze şi să perfecţioneze pentru creştere în interesul său doar acele animale care corespundeau scopului urmărit. Astfel s-au creat şi perfecţionat grupe de rase specializate pentru diferite producţii, existând în prezent pe glob, conform multor date publicate în literatura de specialitate, peste 750 de rase de ovine. Oile crescute actualmente în România sunt extrem de heterogene în privinţa nivelului productiv, excepţie făcând cele din rasa Merinos de Palas care sunt recunoscute ca fiind bune producătoare de carne şi lână fină, motiv pentru care în viitor se impune ca efectivele autohtone şi de import crescute la noi să facă obiectul unor acţiuni de selecţie şi ameliorare, în vederea îmbunătăţirii producţiei de carne şi lapte.

Ridicarea potenţialului productiv se poate realiza după caz fie, prin selecţia indivizilor de rasă curată, fie prin practicarea încrucişărilor industriale şi de ameliorare cu rase existente în prezent în ţara noastră, precum şi cu altele vizate pentru a fi importate în acest scop.

Fisiere in arhiva (2):

  • Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Ferma de Productie cu Ovine Situata in Zona de Deal
    • Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Ferma de Productie cu Ovine Situata in Zona de Deal.doc
    • usamv.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE STIINȚE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD”-IASI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE