Estimatiuni rurale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Estimatiuni rurale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 34 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Scrisoare de transmitere

Proprietate imobiliară - situată în județul IAȘI

Beneficiari : POPESCU ANA

Proprietari : POPESCU ANA

Evaluator : S.C. ESTIMATORI GROUP S.R.L.

- Ianuarie 2019

Către,

Beneficiari : POPESCU ANA

Vă înaintăm Raportul de evaluare a proprietății situată în Județul IAȘI, Str. 1 MAI, proprietatea Fam. POPESCU

Scopul evaluării: Stabilirea valorii de piață în vederea ipotecării

Obiectul evaluării : proprietatea imobiliară situată în Județul IAȘI, str. 1 MAI, nr. Cadastral al bunului imobil 27,amplasat în cvartal 33, intabulat în cartea funciară nr. 15646., formată dintr-o clădire rezidențială cu regim de înălțime P+E și o parcelă de teren.

Descrierea proprietății :

Imobil de locuit P+E, Sconstruită la sol = 160 mp

Sutilă = 156 mp din care : Sutilă parter = 94mp

Sutilă etaj = 63mp

Teren în suprafață de 2500 mp, din care 1480 mp teren categoria “vie” amplasată în parcela 1 Și suprafața de 1000mp teren categoria "curți - construcții" amplasată în parcela 2.

Drepturile de proprietate : deplin

Data inspecției 4.01.2019

Data evaluării 10.01.2019

Valabilitatea evaluării: 5 ani

Cursul de schimb la data evaluării: 4,58

Pe baza analizelor și faptelor descrise în raportul de evaluare, valoarea estimată este de :

766.729 lei/ 167.408 €

Raportul a fost pregătit în conformitate și pe baza Standardelor Internaționale de Evaluare, recomandărilor și metodologiilor de lucru recomandate de către A.N.E.V.A.R. (Asociația Națională a Evaluatorilor din România).

Cu stimă,

Evaluator S.C. ESTIMATORI GROUP S.R.L.

CAPITOLUL I - INTRODUCERE

1.1 Certificarea evaluatorului

În deplina cunoștință de cauză, analizele, opiniile și concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu cerințele Standardelor Internaționale de Evaluare - IVS 2011 și cu cerințele “Codului deontologic al profesiei de evaluator” care este o anexă la Statutul ANEVAR.

Evaluatorul certifică faptul ca utilizarea raportului de evaluare întocmit poate fi însoțită de verificarea lui, în conformitate cu Ghidul de Evaluare-Verificarea evaluărilor. Inspecția activelor care fac obiectul raportului a fost efectuată de experți evaluatori. În prezent, evaluatorii sunt membri titulari și acreditați ANEVAR și au îndeplinit programul de pregătire profesională continuă.

Experții evaluatori au adoptat și respectă un cod etic al asociației ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România), IVS și Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator, adoptate de către ANEVAR, care reprezintă suportul esențial pentru pregătirea profesională a experților evaluatori, membri ai ANEVAR și baza pentru realizarea de către aceștia a unor rapoarte de evaluare conforme cu cea mai bună practică internațională recunoscută.

Activitatea de evaluare poate fi desfășurată numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, dobândită în condițiile ordonanței 24/2011, care sunt înscrise în Tabloul Asociatiei și dovedesc aceasta cu legitimația de membru sau autorizația valabilă la data evaluării. Tabloul Asociației se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I. Specializarea de expert evaluator imobiliar se obține în urma parcurgerii cursurilor și a susținerii examenului de “expert evaluator - evaluarea proprietăților imobiliare (EPI)”. Specializarea de expert evaluator pentru bunuri mobile se obține în urma parcurgerii cursurilor și a susținerii examenului de “expert evaluator - evaluarea bunurilor mobile (EBM)”.

Analiza detaliată a metodologiei de evaluare și a aplicației acesteia face ca IVS să încurajeze fiecare evaluator ANEVAR să folosească programe de instruire pe parcursul carierei, pentru perfecționarea profesională. Experții evaluatori ANEVAR au obligația perfecționării profesionale prin efectuarea a 20 de ore de pregătire continuă anual, indiferent de numărul specializărilor în evaluare. Colectivul societății este format din evaluatori ANEVAR, specialiști cu experiență în domeniile economic, tehnic și juridic.

Fisiere in arhiva (1):

  • Estimatiuni rurale.docx