Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 20150
Mărime: 15.28MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA AGRICULTURĂ

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. PREZENTAREA TEORETICĂ PRIVIND EVOLUŢIA

FORMELOR DE COOPERARE pag.

1.1. În ţările cu economie de piaţă pag.

1.2. În România pag.

CAPITOLUL II. CADRUL NATURAL pag.

2.1. Aşezarea geografică pag.

2.2. Date geologice şi resursele solului pag.

2.3. Aspecte de relief pag.

2.4. Caracteristici climatice pag.

2.5. Apele subterane şi apele de suprafaţă pag.

2.6. Vegetaţia şi fauna pag.

2.7. Solurile pag.

CAPITOLUL III. ISTORIA FORMĂRII LOCALITĂŢII pag.

3.1. Primele atestări de locuire pag.

3.2. Atestări documentare privind formarea actualelor localităţi pag.

CAPITOLUL IV. POPULAŢIA ŞI RESURSELE DE FORŢĂ DE

MUNCĂ pag.

4.1. Populaţia pag.

4.2. Resursele de forţă de muncă din comuna Zorleni pag.

CAPITOLUL V. VIAŢA ECONOMICĂ A COMUNEI

ZORLENI pag.

5.1. Agricultura. pag.

5.2. Resursele de fond funciar şi structura acestora pag.

5.3. Structura culturilor pag.

5.4. Evoluţia producţiei agricole pag.

5.4.1. Producţia medie vegetală pag.

5.4.2 Producţia agricolă totală la principalele culturi pag.

CAPITOLUL VI. VIAŢA SPIRITUALĂ A COMUNEI ZORLENI ŞI NIVELUL DE CULTURĂ pag.

6.1. Situaţia şcolilor în trecut pag.

6.2. Situaţia actuală a şcolilor comunei Zorleni pag.

6.3. Biblioteca pag.

6.4. Biserica pag.

6.5. Datini şi obiceiuri din comuna Zorleni pag.

6.6. Arta şi arhitectura populară pag.

6.7. Activitatea politică şi etico-juridică din comună pag.

CAPITOLUL VII. CONCLUZII ŞI PROPUNERI PRIVIND

PERFECŢIONAREA VIEŢII ECONOMICE ŞI A RELAŢIILOR SOCIALE DIN COMUNA ZORLENI pag.

BIBLIOGRAFIE pag.

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă îşi propune să reliefeze aspecte geografice, economice, istorice, social-politice şi culturale, ce caracterizează cât mai obiectiv cu putinţă acest colţ de ţară, obiectivul principal fiind acela de a cunoaşte cât mai bine comuna Zorleni, locuitorii acesteia, precum şi o intuire a perspectivelor şi posibilităţilor viitoare.

Ne-am născut, am crescut, unii au plecat, alţii au rămas pe aceste meleaguri, dar necunoscându-le sub toate aceste aspecte geografice, istorice, socio-economice, tabloul cunoaşterii ar rămâne incomplet.

Suntem datori trecutului de a-l scoate la lumină, dar şi prezentului de a-l cerceta, pentru că avem multe de învăţat de la trecut şi, mai ales, avem multe de înfăptuit în prezent şi pentru viitor.

Lucrarea de faţă a avut ca punct de plecare studiul a mai multor cronici şi documente îngălbenite de vreme, aflate în păstrarea arhivelor locale, precum şi consemnarea mărturiilor orale ale bătrânilor satului, care au participat efectiv la cele mai importante evenimente din comună sau care au avut cunoştinţă, de la părinţii sau bunicii lor, de întâmplări ascunse în negura timpului.

Ideea de bază a lucrării este aceea că, nu poate fi nici măcar intuită calea pe care o va putea urma o colectivitate mai mare sau mai mică, ce anume se va întâmpla cu comuna Zorleni şi cu locuitorii săi, fără a cunoaşte rădăcinile din care ne tragem, ce anume s-a abătut asupra noastră de-a lungul istoriei şi care este situaţia prezentului, cu aspectele sale, mai bune sau mai puţin bune.

CAPITOLUL I

PREZENTAREA TEORETICĂ PRIVIND EVOLUŢIA FORMELOR DE COOPERARE

1.1. Cooperaţia agricolă în ţările cu economie de piaţă

Ceea ce caracterizează dezvoltarea agriculturii ţărilor capitaliste este pătrunderea tot mai accentuată în această ramură, a capitalului comercial, industrial şi bancar, determinată de necesitatea modernizării accelerate a agriculturii.(Caia A., Sociologie rurală)

Pe această linie, cooperaţia agricolă în ţările dezvoltate cu economie de piaţă din Europa, are un rol de cea mai mare însemnătate. Deşi tipurile de cooperative diferă de la o ţară la alta, în general, se conturează câteva direcţii importante, cum ar fi:

- aprovizionarea cu factori de producţie;

- producţie;

- prelucrarea produselor;

- servicii;

- comercializarea produselor;

- creditare;

- asigurare etc.

Experienţa vest-europeană în domeniul cooperaţiei, inclusiv a celei agricole, se caracterizează printr-o extrem de mare varietate de forme, ca urmare a puternicii fragmentări a continentului în regiuni, cantoane, landuri etc.

O importantă latură a activităţii cooperaţiei agrare vest-europene o constituie reprezentarea şi apărarea intereselor producătorilor mici şi mijlocii. Din acest punct de vedere, experienţa vest-europeană a sindicatelor agricole şi a altor organisme (asociaţii, uniuni) şi relaţiile lor cu cooperaţia agricolă, merită studiată. În afara problemelor economice, cooperaţia agrară vest-europeană îşi asumă tot mai multe răspunderi privind problemele sociale ale cooperatorilor, formarea şi instruirea permanentă a acestora, acţiuni edilitare, de protecţie a mediului, culturale etc.

Preview document

Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 1
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 2
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 3
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 4
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 5
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 6
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 7
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 8
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 9
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 10
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 11
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 12
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 13
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 14
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 15
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 16
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 17
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 18
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 19
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 20
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 21
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 22
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 23
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 24
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 25
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 26
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 27
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 28
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 29
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 30
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 31
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 32
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 33
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 34
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 35
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 36
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 37
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 38
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 39
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 40
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 41
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 42
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 43
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 44
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 45
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 46
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 47
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 48
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 49
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 50
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 51
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 52
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 53
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 54
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 55
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 56
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 57
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 58
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 59
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 60
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 61
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 62
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 63
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 64
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 65
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 66
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 67
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 68
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 69
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 70
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 71
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 72
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 73
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 74
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 75
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 76
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 77
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 78
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 79
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 80
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 81
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 82
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 83
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 84
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 85
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 86
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 87
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 88
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 89
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 90
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 91
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 92
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 93
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 94
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 95
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 96
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 97
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 98
Evoluția social-economică a Comunei Zorleni, Județul Vaslui - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Evolutia Social-Economica a Comunei Zorleni, Judetul Vaslui.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica Cultivarii Tutunului si Hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Ai nevoie de altceva?