Evolutia Social-Economica a Comunei Zorleni, Judetul Vaslui

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Evolutia Social-Economica a Comunei Zorleni, Judetul Vaslui.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 99 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domenii: Agronomie, Economie, Medicina Veterinara

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL I. PREZENTAREA TEORETICĂ PRIVIND EVOLUŢIA
FORMELOR DE COOPERARE pag.
1.1. În ţările cu economie de piaţă pag.
1.2. În România pag.
CAPITOLUL II. CADRUL NATURAL pag.
2.1. Aşezarea geografică pag.
2.2. Date geologice şi resursele solului pag.
2.3. Aspecte de relief pag.
2.4. Caracteristici climatice pag.
2.5. Apele subterane şi apele de suprafaţă pag.
2.6. Vegetaţia şi fauna pag.
2.7. Solurile pag.
CAPITOLUL III. ISTORIA FORMĂRII LOCALITĂŢII pag.
3.1. Primele atestări de locuire pag.
3.2. Atestări documentare privind formarea actualelor localităţi pag.
CAPITOLUL IV. POPULAŢIA ŞI RESURSELE DE FORŢĂ DE
MUNCĂ pag.
4.1. Populaţia pag.
4.2. Resursele de forţă de muncă din comuna Zorleni pag.
CAPITOLUL V. VIAŢA ECONOMICĂ A COMUNEI
ZORLENI pag.
5.1. Agricultura. pag.
5.2. Resursele de fond funciar şi structura acestora pag.
5.3. Structura culturilor pag.
5.4. Evoluţia producţiei agricole pag.
5.4.1. Producţia medie vegetală pag.
5.4.2 Producţia agricolă totală la principalele culturi pag.
CAPITOLUL VI. VIAŢA SPIRITUALĂ A COMUNEI ZORLENI ŞI NIVELUL DE CULTURĂ pag.
6.1. Situaţia şcolilor în trecut pag.
6.2. Situaţia actuală a şcolilor comunei Zorleni pag.
6.3. Biblioteca pag.
6.4. Biserica pag.
6.5. Datini şi obiceiuri din comuna Zorleni pag.
6.6. Arta şi arhitectura populară pag.
6.7. Activitatea politică şi etico-juridică din comună pag.
CAPITOLUL VII. CONCLUZII ŞI PROPUNERI PRIVIND
PERFECŢIONAREA VIEŢII ECONOMICE ŞI A RELAŢIILOR SOCIALE DIN COMUNA ZORLENI pag.
BIBLIOGRAFIE pag.

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă îşi propune să reliefeze aspecte geografice, economice, istorice, social-politice şi culturale, ce caracterizează cât mai obiectiv cu putinţă acest colţ de ţară, obiectivul principal fiind acela de a cunoaşte cât mai bine comuna Zorleni, locuitorii acesteia, precum şi o intuire a perspectivelor şi posibilităţilor viitoare.

Ne-am născut, am crescut, unii au plecat, alţii au rămas pe aceste meleaguri, dar necunoscându-le sub toate aceste aspecte geografice, istorice, socio-economice, tabloul cunoaşterii ar rămâne incomplet.

Suntem datori trecutului de a-l scoate la lumină, dar şi prezentului de a-l cerceta, pentru că avem multe de învăţat de la trecut şi, mai ales, avem multe de înfăptuit în prezent şi pentru viitor.

Lucrarea de faţă a avut ca punct de plecare studiul a mai multor cronici şi documente îngălbenite de vreme, aflate în păstrarea arhivelor locale, precum şi consemnarea mărturiilor orale ale bătrânilor satului, care au participat efectiv la cele mai importante evenimente din comună sau care au avut cunoştinţă, de la părinţii sau bunicii lor, de întâmplări ascunse în negura timpului.

Ideea de bază a lucrării este aceea că, nu poate fi nici măcar intuită calea pe care o va putea urma o colectivitate mai mare sau mai mică, ce anume se va întâmpla cu comuna Zorleni şi cu locuitorii săi, fără a cunoaşte rădăcinile din care ne tragem, ce anume s-a abătut asupra noastră de-a lungul istoriei şi care este situaţia prezentului, cu aspectele sale, mai bune sau mai puţin bune.

CAPITOLUL I

PREZENTAREA TEORETICĂ PRIVIND EVOLUŢIA FORMELOR DE COOPERARE

1.1. Cooperaţia agricolă în ţările cu economie de piaţă

Ceea ce caracterizează dezvoltarea agriculturii ţărilor capitaliste este pătrunderea tot mai accentuată în această ramură, a capitalului comercial, industrial şi bancar, determinată de necesitatea modernizării accelerate a agriculturii.(Caia A., Sociologie rurală)

Pe această linie, cooperaţia agricolă în ţările dezvoltate cu economie de piaţă din Europa, are un rol de cea mai mare însemnătate. Deşi tipurile de cooperative diferă de la o ţară la alta, în general, se conturează câteva direcţii importante, cum ar fi:

- aprovizionarea cu factori de producţie;

- producţie;

- prelucrarea produselor;

- servicii;

- comercializarea produselor;

- creditare;

- asigurare etc.

Experienţa vest-europeană în domeniul cooperaţiei, inclusiv a celei agricole, se caracterizează printr-o extrem de mare varietate de forme, ca urmare a puternicii fragmentări a continentului în regiuni, cantoane, landuri etc.

O importantă latură a activităţii cooperaţiei agrare vest-europene o constituie reprezentarea şi apărarea intereselor producătorilor mici şi mijlocii. Din acest punct de vedere, experienţa vest-europeană a sindicatelor agricole şi a altor organisme (asociaţii, uniuni) şi relaţiile lor cu cooperaţia agricolă, merită studiată. În afara problemelor economice, cooperaţia agrară vest-europeană îşi asumă tot mai multe răspunderi privind problemele sociale ale cooperatorilor, formarea şi instruirea permanentă a acestora, acţiuni edilitare, de protecţie a mediului, culturale etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evolutia Social-Economica a Comunei Zorleni, Judetul Vaslui.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA AGRICULTURĂ