Exploatarea Pădurilor

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 133 în total
Cuvinte : 21900
Mărime: 2.77MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Arcade Ciubotaru
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA FACULTATAEA DE HORTICULTURA SECTIA SILVICULTURA

Cuprins

CAPITOLUL I 4

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL II 7

CARACTERISTICILE CONDITIILOR DE LUCRU DIN PARCHETUL „ARENA VECHE” 7

2.1. Amplasarea parchetului si situaţia teritorial administrativa 7

2.2. Caracteristicile fizico – geografice ale condiţiilor de lucru 11

2.2.1. Condiţii geomorfologice 11

2.2.2. Condiţii climatice 12

2.2.2.1. Regimul termic 12

2.2.2.2. Regimul pluviometric 13

2.2.2.3. Evapotranspiraţia 15

2.2.2.4. Regimul eolian 15

2.2.2.5. Condiţii hidrologice 16

2.2.3. Condiţii edafice 16

2.3. Caracteristicile vegetaţiei 17

2.4. Caracteristicile silvotehnice aplicate 19

2.5. Condiţii tehnico-economice de lucru 21

2.6. Verificarea actului de punere in valoare nr.932 Arena Veche 23

2.6.1. Metoda clasica de control 23

2.6.2. Metoda analizei secvenţiale 31

2.7. Schiţa parchetului 31

2.8. Structura masei lemnoase de exploatat 33

CAPITOLUL III 35

ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA A VARIANTELOR DE COLECTARE 35

3.1. Stabilirea metodei de exploatare 35

3.2. Stabilirea mărimii suprafeţelor omogene 36

3.2.1.Coordonatele rectangulare ale vârfurilor poligoanelor ce reprezintă suprafeţe omogene 38

3.2.2.Calculul mărimii suprafeţelor omogene 39

3.3. Repartizarea masei lemnoase pe suprafeţe omogene 41

3.4. Stabilirea variantelor de colectare 43

3.5. Analiza economică a variantelor de colectare propuse 46

3.5.1.Evaluarea costurilor tehnologice de scos-apropiat pe traseul A-B 49

3.5.2.Evaluarea costurilor tehnologice de scos-apropiat pe traseul C-D 53

3.5.3.Evaluarea costurilor tehnologice de scos pe traseul G-E 59

3.5.4.Evaluarea costurilor tehnologice de scos pe traseul C-G -F 63

CAPITOLUL IV 68

DOCUMENTAŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ PRIVIND EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN 68

PARCHETUL ARENA VECHE 68

4.1. Aspecte generale privind procesul de producţie 68

4.2. Proiectul tehnico-economic privind exploatarea masei 69

lemnoase din parchet 69

4.2.1. Evaluarea costurilor lucrărilor tehnologice 70

4.2.2. Structura masei lemnoase exploatate 80

4.2.3. Calculul necesarului de carburanţi şi lubrifianţi 80

4.2.4. Calculul necesarului de muncitori şi utilaje 83

4.2.5. Cheltuieli necesare pentru pregătirea parchetului şi desfăşurarea lucrărilor tehnologice 84

4.2.6.Tarife pentru exploatarea masei lemnoase 88

4.2.7. Costuri de producţie pentru exploatarea masei lemnoase 91

4.3. Proiectul de execuţie a drumului de vite 92

4.4. Proiectul de montare-demontare a liniei de funicular 95

4.5. Proiectul de execuţie a drumului de tractor 103

4.6 Proiectul de amenajare a platformei primare 108

4.7. Calculul sortimentelor industriale pentru parchetul 111

Arena Veche 111

4.8. Calculul valorii masei lemnoase din P 932 112

4.9. Indici de utilizare a masei lemnoase 114

4.10. Deşeuri la exploatarea lemnului 115

4.11.Masuri de economisire a lemnului in exploatarea pădurilor 116

CAPITOLUL V 118

MĂSURI DE REDUCERE A PREJUDICIILOR 118

CAPITOLUL VI 121

PROTECŢIA MUNCII 121

6.1. Măsuri cu caracter general de protecţie a muncii în exploatări forestiere au în vedere următoarele: 123

6.2. Măsurile de protecţie a muncii la lu 123

6.2.1.Măsurile de protecţie a muncii la lucrările de colectare a lemnului înglobează următoarele: 125

6.2.2. Măsuri de protecţie a muncii la lucrările din platforma primară 130

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Exploatarea pădurilor este definita ca reprezentând ansamblul activităţilor prin care se extrage masa lemnoasa cu scopul de a asigura condiţii optime de dezvoltare si regenerare a arboretelor si de a satisface cerinţele societatii.

Prin exploatarea pădurilor se realizează doua aspecte:

- aspectul cultural

- aspectul economic

In practica silvica exploatarea pădurilor trebuie sa reprezinte cel mai fin act de cultura al acesteia.

Realizarea obiectivelor economice si culturale impun structurarea in procese de producţie adaptate condiţiilor concrete de lucru si obiectivelor finale ale exploatării pădurii.

Ideea de baza in organizarea proceselor de producţie este aceea de mecanizare in proporţie cat mai mare si de reducere la minimum a lucrărilor specifice desfăşurate in pădure. Se realizează astfel necesitatea de rentabilizare a lucrărilor si de diminuare a prejudiciilor.

Procesele tehnologice prin care se realizează exploatarea lemnului sunt: recoltarea, colectarea, fasonarea primara, transportul tehnologic, sortarea si fasonarea definitiva.

1. Recoltarea – reprezintă procesul tehnologic prin care se realizează fragmentarea arborilor marcaţi corespunzător cerinţelor impuse pentru deplasarea masei lemnoase in funcţie de condiţiile de teren si mijloacele de colectare folosite. Locul de desfăşurare este parchetul, iar operaţiile specifice procesului de recoltare sunt: doborârea, curăţirea de craci si secţionarea.

2. Colectarea – are ca obiectiv deplasarea pieselor de lemn rezultate in urma recoltării de la cioata pana la platforma primara aflata langa o cale permanenta de transport. Locul de desfăşurare sunt căile de colectare, iar operaţiile specifice sunt: adunatul, scosul, apropiatul.

3. Fasonarea primara – reprezintă procesul prin care materialul lemnos ajuns in platforma primara este pregătit pentru transportul tehnologic sau pentru transport câtre beneficiar. Aceasta pregătire are drept scop principal asigurarea condiţiilor impuse de folosire la capacitate a mijloacelor de transport.

4. Transportul tehnologic – constituie procesul prin care masa lemnoasa este deplasata din platforma primara in centrele de sortare si preindustrializare utilizându-se căile permanente de transport.

5. Sortarea si fasonarea definitiva – reprezintă procesul tehnologic prin care se asigura sortarea si definitivarea fasonării masei lemnoase pana la obţinerea sortimentelor de lemn brut, sortimente ce reprezintă produsele finale ale exploatării.

Activitatea de exploatare a pădurilor trebuie sa fie organizata si sa se desfăşoare după principii care sa asigure îndeplinirea obiectivelor privind regenerarea si conducerea arboretelor, precum si de punere in valoare a masei lemnoase in concordanta cu cerinţele de gospodărire raţionala a fondului forestier.

Aceste principii sunt:

1. Principiul conservării si dezvoltării fondului forestier

Având in vedere presiunea tot mai mare asupra fondului forestier este necesara o optimizare permanenta cu posibilitatea pădurii si necesitatile societatii.

2. Principiul integrării lucrărilor de exploatare in cerinţele de gospodărire a pădurilor

Necesitatile de gospodărire a pădurii implica extragerea de masa lemnoasa făcuta in scopul asigurării pe parcursul vieţii arboretului unei structuri, compoziţie si starea de sănătate corespunzătoare.

3. Principiul valorificării integrale si superioare a lemnului

In procesul de producţie al exploatării lemnului, datorita condiţiilor de desfăşurare, se pierde o parte din lemnul existent in arborele marcat pe picior. Aceste pierderi sunt obiective atunci când se încadrează intre anumite limite, respectiv maxim 2%, la foioase si 3% la răşinoase.

4. Principiul rentabilităţii economice

Atingerea obiectivelor economice si ecologice ale exploatării sunt in egala măsura obligatorii, dar recuperarea cheltuielilor de punere in valoare a masei lemnoase se face numai pe seama valorii sortimentelor de lemn brut realizate.

In aceste condiţii trebuie găsite soluţii prin care activitatea de exploatare sa fie rentabila sub aspect economic, astfel incat proiectarea si organizarea lucrărilor de exploatare sa se finalizeze cu o sortare maximala sub aspect calitativ si cantitativ a masei lemnoase puse in valoare.

Lucrarea de fata are un caracter aplicativ, datele sunt preluate de la Ocolul Silvic Anina, Direcţia Silvica Resita, judeţul Caras Severin.

Obiectivul prezentei lucrări este de proiectare a lucrărilor de exploatare a masei lemnoase constituita in APV nr.932 Arena Veche inventariat in 25 iulie 2006 pentru producţia anului 2007.In lucrare sunt prezentate condiţiile de lucru din parchetul Arena Veche, analiza tehnico-economica a variantelor de colectare, iar după alegerea variantei optime de colectare s-au întocmit proiectul tehnico-economic privind exploatarea masei lemnoase din parchet, proiectul de execuţie a drumului de vite si tractor si de amenajare a platformei primar cat eficienta economica a lucrărilor.

Preview document

Exploatarea Pădurilor - Pagina 1
Exploatarea Pădurilor - Pagina 2
Exploatarea Pădurilor - Pagina 3
Exploatarea Pădurilor - Pagina 4
Exploatarea Pădurilor - Pagina 5
Exploatarea Pădurilor - Pagina 6
Exploatarea Pădurilor - Pagina 7
Exploatarea Pădurilor - Pagina 8
Exploatarea Pădurilor - Pagina 9
Exploatarea Pădurilor - Pagina 10
Exploatarea Pădurilor - Pagina 11
Exploatarea Pădurilor - Pagina 12
Exploatarea Pădurilor - Pagina 13
Exploatarea Pădurilor - Pagina 14
Exploatarea Pădurilor - Pagina 15
Exploatarea Pădurilor - Pagina 16
Exploatarea Pădurilor - Pagina 17
Exploatarea Pădurilor - Pagina 18
Exploatarea Pădurilor - Pagina 19
Exploatarea Pădurilor - Pagina 20
Exploatarea Pădurilor - Pagina 21
Exploatarea Pădurilor - Pagina 22
Exploatarea Pădurilor - Pagina 23
Exploatarea Pădurilor - Pagina 24
Exploatarea Pădurilor - Pagina 25
Exploatarea Pădurilor - Pagina 26
Exploatarea Pădurilor - Pagina 27
Exploatarea Pădurilor - Pagina 28
Exploatarea Pădurilor - Pagina 29
Exploatarea Pădurilor - Pagina 30
Exploatarea Pădurilor - Pagina 31
Exploatarea Pădurilor - Pagina 32
Exploatarea Pădurilor - Pagina 33
Exploatarea Pădurilor - Pagina 34
Exploatarea Pădurilor - Pagina 35
Exploatarea Pădurilor - Pagina 36
Exploatarea Pădurilor - Pagina 37
Exploatarea Pădurilor - Pagina 38
Exploatarea Pădurilor - Pagina 39
Exploatarea Pădurilor - Pagina 40
Exploatarea Pădurilor - Pagina 41
Exploatarea Pădurilor - Pagina 42
Exploatarea Pădurilor - Pagina 43
Exploatarea Pădurilor - Pagina 44
Exploatarea Pădurilor - Pagina 45
Exploatarea Pădurilor - Pagina 46
Exploatarea Pădurilor - Pagina 47
Exploatarea Pădurilor - Pagina 48
Exploatarea Pădurilor - Pagina 49
Exploatarea Pădurilor - Pagina 50
Exploatarea Pădurilor - Pagina 51
Exploatarea Pădurilor - Pagina 52
Exploatarea Pădurilor - Pagina 53
Exploatarea Pădurilor - Pagina 54
Exploatarea Pădurilor - Pagina 55
Exploatarea Pădurilor - Pagina 56
Exploatarea Pădurilor - Pagina 57
Exploatarea Pădurilor - Pagina 58
Exploatarea Pădurilor - Pagina 59
Exploatarea Pădurilor - Pagina 60
Exploatarea Pădurilor - Pagina 61
Exploatarea Pădurilor - Pagina 62
Exploatarea Pădurilor - Pagina 63
Exploatarea Pădurilor - Pagina 64
Exploatarea Pădurilor - Pagina 65
Exploatarea Pădurilor - Pagina 66
Exploatarea Pădurilor - Pagina 67
Exploatarea Pădurilor - Pagina 68
Exploatarea Pădurilor - Pagina 69
Exploatarea Pădurilor - Pagina 70
Exploatarea Pădurilor - Pagina 71
Exploatarea Pădurilor - Pagina 72
Exploatarea Pădurilor - Pagina 73
Exploatarea Pădurilor - Pagina 74
Exploatarea Pădurilor - Pagina 75
Exploatarea Pădurilor - Pagina 76
Exploatarea Pădurilor - Pagina 77
Exploatarea Pădurilor - Pagina 78
Exploatarea Pădurilor - Pagina 79
Exploatarea Pădurilor - Pagina 80
Exploatarea Pădurilor - Pagina 81
Exploatarea Pădurilor - Pagina 82
Exploatarea Pădurilor - Pagina 83
Exploatarea Pădurilor - Pagina 84
Exploatarea Pădurilor - Pagina 85
Exploatarea Pădurilor - Pagina 86
Exploatarea Pădurilor - Pagina 87
Exploatarea Pădurilor - Pagina 88
Exploatarea Pădurilor - Pagina 89
Exploatarea Pădurilor - Pagina 90
Exploatarea Pădurilor - Pagina 91
Exploatarea Pădurilor - Pagina 92
Exploatarea Pădurilor - Pagina 93
Exploatarea Pădurilor - Pagina 94
Exploatarea Pădurilor - Pagina 95
Exploatarea Pădurilor - Pagina 96
Exploatarea Pădurilor - Pagina 97
Exploatarea Pădurilor - Pagina 98
Exploatarea Pădurilor - Pagina 99
Exploatarea Pădurilor - Pagina 100
Exploatarea Pădurilor - Pagina 101
Exploatarea Pădurilor - Pagina 102
Exploatarea Pădurilor - Pagina 103
Exploatarea Pădurilor - Pagina 104
Exploatarea Pădurilor - Pagina 105
Exploatarea Pădurilor - Pagina 106
Exploatarea Pădurilor - Pagina 107
Exploatarea Pădurilor - Pagina 108
Exploatarea Pădurilor - Pagina 109
Exploatarea Pădurilor - Pagina 110
Exploatarea Pădurilor - Pagina 111
Exploatarea Pădurilor - Pagina 112
Exploatarea Pădurilor - Pagina 113
Exploatarea Pădurilor - Pagina 114
Exploatarea Pădurilor - Pagina 115
Exploatarea Pădurilor - Pagina 116
Exploatarea Pădurilor - Pagina 117
Exploatarea Pădurilor - Pagina 118
Exploatarea Pădurilor - Pagina 119
Exploatarea Pădurilor - Pagina 120
Exploatarea Pădurilor - Pagina 121
Exploatarea Pădurilor - Pagina 122
Exploatarea Pădurilor - Pagina 123
Exploatarea Pădurilor - Pagina 124
Exploatarea Pădurilor - Pagina 125
Exploatarea Pădurilor - Pagina 126
Exploatarea Pădurilor - Pagina 127
Exploatarea Pădurilor - Pagina 128
Exploatarea Pădurilor - Pagina 129
Exploatarea Pădurilor - Pagina 130
Exploatarea Pădurilor - Pagina 131
Exploatarea Pădurilor - Pagina 132
Exploatarea Pădurilor - Pagina 133

Conținut arhivă zip

  • Exploatarea Padurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza tehnico economică privind activitatea desfășurata de SC Lactag SA

Introducere Analiza economico-financiară joacă un rol important în evaluarea, reglarea și ameliorarea performanțelor economico-financiare a...

Protecția Pădurii

INTRODUCERE În vederea asigurării unei bune dezvoltări a pădurilor, ca şi a asigurării unei producţii lemnoase valoroase, de un înalt nivel...

Lucrare de Specialitate - Vanatoare

Cap.I Introducere In tara noastra,datorita conditiilor de mediu favorabile,se gasesc numeroase specii de vanat,diferentiate dupa zonele de...

Corectarea Torenților

Tema proiectului Să se întocmească proiectul de execuţie privind lucrările de amenajare a bazinetului hidrografic torenţial Valea Buciniş numărul...

Împăduriri

1. Descrierea unităţii de bază (de producţie) 1.1.Aşezare geografică Unitatea de producţie III Pades face parte din ocolul silvic Ana-Lugojana,...

Proiect la Exploatari Forestiere - Devizul Tehnico–Economic privind Exploatarea Masei Lemnoase

Tema proiectului Să se întocmească devizul tehnico – economic privind exploatarea masei lemnoase din parchetul Tărcaiţa , partida 500 din cadrul...

Împăduriri

Tema referatului: Pentru satisfacerea necesarului de puieti pe specii si sortimente în vederea executarii lucrarilor anuale de împaduriri din...

Ameliorații Silvice

TEMA PROIECTULUI Ameliorarea si valorificarea prin culturi forestiere a terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare Panuletul din cadrul UP...

Te-ar putea interesa și

Exploatarea Pădurilor

CAPITOLUL I INTRODUCERE Proiectarea şi organizarea activităţii de exploatare, respectiv metodologia de întocmire a documentaţiei necesare pentru...

Parcul Național Călimani - plan de management

1. INTRODUCERE ŞI CONTEXT 1.1 Scurtă descrierea a planului Planul de management al Parcului Naţional Călimani constituie documentul oficial de...

Protecția Pădurii

INTRODUCERE În vederea asigurării unei bune dezvoltări a pădurilor, ca şi a asigurării unei producţii lemnoase valoroase, de un înalt nivel...

Efectele poluării pădurilor asupra mediului

A. SILVICULTURA B. EXPLOATAREA, TRANSPORTUL SI PRELUCRAREA LEMNULUI ARGUMENT Lucrarea de fata are drept scop identificarea efectelor produse de...

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Ocol de vânătoare

CAPITOLUL 1 DESCRIEREA GENERALĂ A ZONEI STUDIATE 1.1 Situarea geografică Fondului de Vânătoare 22 DRAGOMIRA este situat în bazinul superior al...

Rolul padurilor, riscurile și efectele defrișării lor la nivel mondial și în România

Rolul pădurilor în schimbările climatice Pădurile din toată lumea aduc numeroase beneficii importante. Pădurile adăpostesc peste jumătate din...

Defrișarea pădurilor

Introducere Padurile reprezinta cea mai importanta sursa de oxigen de pe Terra. Ele cuprind formatii vegetale extrem de complexe si de diverse,...

Ai nevoie de altceva?