Exploatarea Padurilor

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Exploatarea Padurilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 133 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Arcade Ciubotaru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Agronomie, Alte Domenii

Cuprins

CAPITOLUL I 4
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL II 7
CARACTERISTICILE CONDITIILOR DE LUCRU DIN PARCHETUL „ARENA VECHE” 7
2.1. Amplasarea parchetului si situaţia teritorial administrativa 7
2.2. Caracteristicile fizico – geografice ale condiţiilor de lucru 11
2.2.1. Condiţii geomorfologice 11
2.2.2. Condiţii climatice 12
2.2.2.1. Regimul termic 12
2.2.2.2. Regimul pluviometric 13
2.2.2.3. Evapotranspiraţia 15
2.2.2.4. Regimul eolian 15
2.2.2.5. Condiţii hidrologice 16
2.2.3. Condiţii edafice 16
2.3. Caracteristicile vegetaţiei 17
2.4. Caracteristicile silvotehnice aplicate 19
2.5. Condiţii tehnico-economice de lucru 21
2.6. Verificarea actului de punere in valoare nr.932 Arena Veche 23
2.6.1. Metoda clasica de control 23
2.6.2. Metoda analizei secvenţiale 31
2.7. Schiţa parchetului 31
2.8. Structura masei lemnoase de exploatat 33
CAPITOLUL III 35
ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA A VARIANTELOR DE COLECTARE 35
3.1. Stabilirea metodei de exploatare 35
3.2. Stabilirea mărimii suprafeţelor omogene 36
3.2.1.Coordonatele rectangulare ale vârfurilor poligoanelor ce reprezintă suprafeţe omogene 38
3.2.2.Calculul mărimii suprafeţelor omogene 39
3.3. Repartizarea masei lemnoase pe suprafeţe omogene 41
3.4. Stabilirea variantelor de colectare 43
3.5. Analiza economică a variantelor de colectare propuse 46
3.5.1.Evaluarea costurilor tehnologice de scos-apropiat pe traseul A-B 49
3.5.2.Evaluarea costurilor tehnologice de scos-apropiat pe traseul C-D 53
3.5.3.Evaluarea costurilor tehnologice de scos pe traseul G-E 59
3.5.4.Evaluarea costurilor tehnologice de scos pe traseul C-G -F 63
CAPITOLUL IV 68
DOCUMENTAŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ PRIVIND EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN 68
PARCHETUL ARENA VECHE 68
4.1. Aspecte generale privind procesul de producţie 68
4.2. Proiectul tehnico-economic privind exploatarea masei 69
lemnoase din parchet 69
4.2.1. Evaluarea costurilor lucrărilor tehnologice 70
4.2.2. Structura masei lemnoase exploatate 80
4.2.3. Calculul necesarului de carburanţi şi lubrifianţi 80
4.2.4. Calculul necesarului de muncitori şi utilaje 83
4.2.5. Cheltuieli necesare pentru pregătirea parchetului şi desfăşurarea lucrărilor tehnologice 84
4.2.6.Tarife pentru exploatarea masei lemnoase 88
4.2.7. Costuri de producţie pentru exploatarea masei lemnoase 91
4.3. Proiectul de execuţie a drumului de vite 92
4.4. Proiectul de montare-demontare a liniei de funicular 95
4.5. Proiectul de execuţie a drumului de tractor 103
4.6 Proiectul de amenajare a platformei primare 108
4.7. Calculul sortimentelor industriale pentru parchetul 111
Arena Veche 111
4.8. Calculul valorii masei lemnoase din P 932 112
4.9. Indici de utilizare a masei lemnoase 114
4.10. Deşeuri la exploatarea lemnului 115
4.11.Masuri de economisire a lemnului in exploatarea pădurilor 116
CAPITOLUL V 118
MĂSURI DE REDUCERE A PREJUDICIILOR 118
CAPITOLUL VI 121
PROTECŢIA MUNCII 121
6.1. Măsuri cu caracter general de protecţie a muncii în exploatări forestiere au în vedere următoarele: 123
6.2. Măsurile de protecţie a muncii la lu 123
6.2.1.Măsurile de protecţie a muncii la lucrările de colectare a lemnului înglobează următoarele: 125
6.2.2. Măsuri de protecţie a muncii la lucrările din platforma primară 130

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Exploatarea pădurilor este definita ca reprezentând ansamblul activităţilor prin care se extrage masa lemnoasa cu scopul de a asigura condiţii optime de dezvoltare si regenerare a arboretelor si de a satisface cerinţele societatii.

Prin exploatarea pădurilor se realizează doua aspecte:

- aspectul cultural

- aspectul economic

In practica silvica exploatarea pădurilor trebuie sa reprezinte cel mai fin act de cultura al acesteia.

Realizarea obiectivelor economice si culturale impun structurarea in procese de producţie adaptate condiţiilor concrete de lucru si obiectivelor finale ale exploatării pădurii.

Ideea de baza in organizarea proceselor de producţie este aceea de mecanizare in proporţie cat mai mare si de reducere la minimum a lucrărilor specifice desfăşurate in pădure. Se realizează astfel necesitatea de rentabilizare a lucrărilor si de diminuare a prejudiciilor.

Procesele tehnologice prin care se realizează exploatarea lemnului sunt: recoltarea, colectarea, fasonarea primara, transportul tehnologic, sortarea si fasonarea definitiva.

1. Recoltarea – reprezintă procesul tehnologic prin care se realizează fragmentarea arborilor marcaţi corespunzător cerinţelor impuse pentru deplasarea masei lemnoase in funcţie de condiţiile de teren si mijloacele de colectare folosite. Locul de desfăşurare este parchetul, iar operaţiile specifice procesului de recoltare sunt: doborârea, curăţirea de craci si secţionarea.

2. Colectarea – are ca obiectiv deplasarea pieselor de lemn rezultate in urma recoltării de la cioata pana la platforma primara aflata langa o cale permanenta de transport. Locul de desfăşurare sunt căile de colectare, iar operaţiile specifice sunt: adunatul, scosul, apropiatul.

3. Fasonarea primara – reprezintă procesul prin care materialul lemnos ajuns in platforma primara este pregătit pentru transportul tehnologic sau pentru transport câtre beneficiar. Aceasta pregătire are drept scop principal asigurarea condiţiilor impuse de folosire la capacitate a mijloacelor de transport.

4. Transportul tehnologic – constituie procesul prin care masa lemnoasa este deplasata din platforma primara in centrele de sortare si preindustrializare utilizându-se căile permanente de transport.

5. Sortarea si fasonarea definitiva – reprezintă procesul tehnologic prin care se asigura sortarea si definitivarea fasonării masei lemnoase pana la obţinerea sortimentelor de lemn brut, sortimente ce reprezintă produsele finale ale exploatării.

Activitatea de exploatare a pădurilor trebuie sa fie organizata si sa se desfăşoare după principii care sa asigure îndeplinirea obiectivelor privind regenerarea si conducerea arboretelor, precum si de punere in valoare a masei lemnoase in concordanta cu cerinţele de gospodărire raţionala a fondului forestier.

Aceste principii sunt:

1. Principiul conservării si dezvoltării fondului forestier

Având in vedere presiunea tot mai mare asupra fondului forestier este necesara o optimizare permanenta cu posibilitatea pădurii si necesitatile societatii.

2. Principiul integrării lucrărilor de exploatare in cerinţele de gospodărire a pădurilor

Necesitatile de gospodărire a pădurii implica extragerea de masa lemnoasa făcuta in scopul asigurării pe parcursul vieţii arboretului unei structuri, compoziţie si starea de sănătate corespunzătoare.

3. Principiul valorificării integrale si superioare a lemnului

In procesul de producţie al exploatării lemnului, datorita condiţiilor de desfăşurare, se pierde o parte din lemnul existent in arborele marcat pe picior. Aceste pierderi sunt obiective atunci când se încadrează intre anumite limite, respectiv maxim 2%, la foioase si 3% la răşinoase.

4. Principiul rentabilităţii economice

Atingerea obiectivelor economice si ecologice ale exploatării sunt in egala măsura obligatorii, dar recuperarea cheltuielilor de punere in valoare a masei lemnoase se face numai pe seama valorii sortimentelor de lemn brut realizate.

In aceste condiţii trebuie găsite soluţii prin care activitatea de exploatare sa fie rentabila sub aspect economic, astfel incat proiectarea si organizarea lucrărilor de exploatare sa se finalizeze cu o sortare maximala sub aspect calitativ si cantitativ a masei lemnoase puse in valoare.

Lucrarea de fata are un caracter aplicativ, datele sunt preluate de la Ocolul Silvic Anina, Direcţia Silvica Resita, judeţul Caras Severin.

Obiectivul prezentei lucrări este de proiectare a lucrărilor de exploatare a masei lemnoase constituita in APV nr.932 Arena Veche inventariat in 25 iulie 2006 pentru producţia anului 2007.In lucrare sunt prezentate condiţiile de lucru din parchetul Arena Veche, analiza tehnico-economica a variantelor de colectare, iar după alegerea variantei optime de colectare s-au întocmit proiectul tehnico-economic privind exploatarea masei lemnoase din parchet, proiectul de execuţie a drumului de vite si tractor si de amenajare a platformei primar cat eficienta economica a lucrărilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Exploatarea Padurilor.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA FACULTATAEA DE HORTICULTURA SECTIA SILVICULTURA