Fabricarea Vinurilor de Tip Prometeu-Rosu

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Fabricarea Vinurilor de Tip Prometeu-Rosu.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 53 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Rosu Nadejda

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Sectorul vinicol este una din cele mai dezvoltate ramură a economiei Republiicii. Temelia de bază aşezată la temelia acestei ţări, un stălp de legătură cu întreaga lume.

Ramura vinicolă în industria alimentară caracterizează veniturile cele mai mari cît priveşte economia Republiicii. Această ramură pe parcursul a mai multor ani a cunoscut o perioadă de dezvoltare foarte rapidă cît priveşte producţia şi calitatea produsului vinicol.

În anul 1999 cît priveşte plantaţiile de vii erau de circa 125mii ha, dintre care 110 mii ha aparţineau terenurilor cu soiuri tehnice iar 15 mii ha erau către soiuri de masă.

Cît priveşte starea actuală a viilor sa implimentat o lege ceea ce prevede dezvoltarea ramurii viti-vinicole, sa propus de a reînoi şi de a planta noi sectoare de vii ceea ce în prezent se observă foarte mult. Începînd cu anul 2003 întrprinderile vinicole au început de a planta propriile sectoare viticole.

A fost făcut un bilanţ cît priveşte plantarea viilor sa stabilit că în anul 2020 sectorul viti-vinicol de vii să atingă o suprafaţă de 200mii ha.

Tehnologiea de fabricare a vinurilor de tip Prometeu-Roşu este una foarte complicată deaceea în Republica noastră nu se prea întîlnesc aşa tipuri de vinuri.

Tipul dat de vin necesită tehnologii moderne şi automatizate deoarece durata acestui tip de vin este îndelungată. Este nevoe de linii moderne, instalaţii de fermentare pe boţtină şi metode de maturare accelerată a vinurilor. În Moldova prepararea acestor vinuri de tip Prometeu se produc dintro gamă variată de soiuri cum ar fi: Saperavi, Cabernet, Merlot, Rcaţiteli, ş.a. în raport de 7:3. Pregătirea vinului de tip Prometeu Roşu a fost elaborată o tehnologie cît mai aproape de cea după care se prepară vinurile de tip Porto din Portugalia. Această shemă se bazează pe următoarele operaiuni tehnologice:

- tratarea vinului cu căldură în prezenţa redusă a O2,

- fermentarea alcoolică parţială a boştinei,

- prin tratarea termică a boştinei la temperaturi de 55-70°C

Cît priveşte dezvoltarea în domeniul vinicol este o problemă foarte dificilă în momentul actual. Această problemă se rezultă la acel nivel în care viticultura depinde foarte mult de sisitemul organizatoric al creşterii şi prelucrării materiei prime. Problema actuală sa extins foarte mult în direcţia de neputinţă a producătorului cît şi a întreprinderilor de a asigura o productivitate înaltă şi de calitate. Aceste probleme sunt îndreptate în acea direcţie unde unde datorită utilajului învechit, neînvestirea în ramură, automatizare şi modernizarea liniilor de producere a vnurilor de tip Prometeu-Roşu.

Ramura vinificaţiei lucrează cu unele devieri datorită lipsei de materiale auxiliare ce se folosesc la producerea producerea vinurilor cum ar fi gelatina, perlită, bentonită ş.a.

În Republica Moldova în momentul actual economia se înfruntă cu mari probleme. Problemele care sunt prezente au apărut în urma calităţii proaste a produselor, falsificarea în rîndul produselor vinicole. Această problemă poate fi soluţionată prin producerea vinurilor şi a altor produse de calitate superioară.

Cît priveşte soluţionarea problemei economice şi eşirea din criză ar fi: de a produce vinuri de o calitate înaltă prin metode avansate, de a avea o gamă largă de produse. Datorită produselor de calitate superioară ar fi un plus cît priveşte piaţa de desfaceren şi exportarea acestuia în ţările lumii. Problemele cu care se confriuntă întreprinderile vinicole nu pot fi soluţionate atît de uşor, aici necesită şi implicarea statului de a susţine întreprinderile, de a prezenta vinuri de calitate superioară la concursurile europene de promovare a acestora şi de a extinde această ramură în întreaga lume.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fabricarea Vinurilor de Tip Prometeu-Rosu.DOC