Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera

Proiect
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 8460
Mărime: 120.80KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Cap.1 Memoriu justificativ

1.1 Importanţa şi oportunitatea investiţiei

1.2 Amplasarea şi descrierea fermei

1.3 Caracterizarea rasei

Cap.2 Organizarea procesului de reproducţie

2.1 Organizarea reproducţiei

2.2 Structura efectivului

2.3 Situaţia vârstei animalelor tinere

2.4 Planul de montă şi fătări

2.5 Mişcarea lunară a efectivelor

2.6.Programarea producţiei de lapte

Cap.3 Alimentaţia animalelor

3.1 Tehnica hrănirii şi modul de administrare a furajelor

3.2 Norme de hrană şi raţii pentru animale

3.3 Necesarul de furaje

3.4 Suprafaţa necesară pentru asigurarea bazei furajere

Cap.4 Tehnologia de întreţinere şi exploatare

4.1 Sistemul de întreţinere liberă

4.2 Organizarea mulsului

Cap.5 Organizarea producţiei

5.1 Producţia de lapte

Cap.6 Rezultatele tehnico-economice în fermă.Calculul profitului

Cap.7 Concluzii şi propuneri

Bibliografie

Extras din document

Cap.1 Memoriu justificativ

1.1 Importanţa şi oportunitatea investiţiei

Importanţa creşterii bovinelor rezultă din ponderea pe care o au în asigurarea populaţiei cu lapte precum şi din contribuţia pe care o au la dezvoltarea agriculturii in ansamblu şi a unor ramuri neagricole (industria alimentară).

Bovinele asigură laptele necesar hrănirii populaţiei care este un aliment indinspensabil pentru copii, bătrâni, covalescenţi şi cei care lucrează in medii toxice. Bovinele valorifică substanţe nutritive din furaje care nu intră în sfera alimentaţiei omului transformandu-le în produse care fac apoi obiectul consumului uman.

Bovinele asigură anual 90% din producţia de lapte reprezentând principalul furnizor al acestei producţii. Din datele furnizate de catre F.A.O (1995) rezultă că oferta pentru acest produs e inferioară cererii înregistrându-se un deficit de 87 mil. tone pentru lapte şi unt şi 3 mil. tone pentru brânzeturi. Datorită acestor decalaje cca. 6,3% din populaţia globului este subnutrită, toate acestea impugn creşterea cantitativă a producţiei de lapte care se poate realiza pe doua căi:

- Creşterea numerică a efectivelor;

- Creşterea calitativă a efectivelor prin ridicarea potenţialului genetic a acestora.

1.2 Amplasarea şi descrierea fermei

Ferma de vaci de lapte S.C. Milk Prod.S.R.L este amplasată în regiunea N-E a ţarii în apropierea oraşului Adjud judeţul Vrancea, sat Adjudu- Vechi .Ferma este construită după normele sanitar-veterinare privind amplasarea, proiectarea şi sistematizarea fermelor zootehnice care prevăd, printre altele şi urmatoare:

- terenul să fie salubru, neinundabil, cu structura uniformă şi cu pante line (de preferat cu înclinare spre sud, sud-est sau sud-vest), având acces uşor, către căile de comunicaţii, către păşuni şi către culturile furajere;

- adăposturile să fie orientate în direcţia opusă celei din care bat vânturile dominante, astfel încat să fie protejate de efectul dăunator ale cestora;

- luminozitatea să fie bună şi să evite supraîncalzirea în perioada de vară;

- pentru a prevenii scurgerea dejecţiilor şi sau a apelor uzate în exteriorul adăposturilor, cât şi pentru ca apele meteorice să nu pătrundă în interior, construcţiile vor fi amplasate pe temelii înaltate la minim20-25 cm faţă de sol, având o pardoseală specifică care să reziste la uzura fizică şi chimică;

- pardoseala va avea o înclinaţie de 1,5 până 3 %, trebuie să fie netedă şi nealunecoasă;

- uşile trebuie amplasate în partea opusă vânturilor dominante, iar pragurile vor fi la nivel cu pardoseala în interior si la 5-6 cm deasupra solului în exterior;

- amplasamentul oricărei ferme zootehnice, trebuie să permită în toate cazurile, posibilitatea dezvoltării în perspectivă, cu condiţia să păstreze anumite distanţe faţă de zonele protejate (200 m faţă de case de locuit, surse de apă, staţii de prelucrare a apei), de drumurile locale (18 m), de şosele şi căi ferate (20-22 m).

- normele sanitar veterinare prevăd suprafeţele utile minime necesare fiecărui animal în cadrul fermelor nou construite. Astfel la bovine, se au în vedere următoarele suprafeţe: 0,73 mp pentru tineret; 2,10 mp pentru vacile de lapte; 2,30 mp pentru vacile aflate în maternitate.

La ora actuală, ferma deţine 2 adăposturi, o magazie pentru furaje, un fânar, sursă proprie de apă, energie electrică de la reţeaua existentă iar accesul se face din drumul judeţean Adjud – Podu Turcului.Această fermă a fost concesionată pe o perioadă nelimitată de timp iar în contract a fost stipulată şi posibilitatea de cumpărare în timp.

Amplasarea fermei urmăreşte valorificarea resurselor furajere şi a condiţiilor naturale pe care le deţine acestă zonă. În acest scop, ferma va fi populată cu vaci din rasa Brună de Maramureş.

1.3 Caracterizarea rasei

Rasa Brună de Maramureş

Origine şi mod de formare. S-a format în urma încrucişărilor de absorbţie a rasei Sură de Stepă şi Mocăniţa cu rasa Schwyz adusă în zona Sighetului din 1880, de către muncitorii forestieri din Austria şi Germania.

La început încrucişările s-au făcut la întâmplare, după care între anii 1877-1900 au fost importate taurine din Germania şi Austria. După anul 1900 s-au importat noi efective din Elveţia. Un rol important în răspândirea rasei în sudul ţării respectiv regiunea Subcarpatică, l-a avut crescătoria statului de la Runcu, înfiinţată în 1907. În zona Maramureşului rasa se extinde tot mai mult, astfel că după primul război mondial efectivul de taurine din această rasă şi metişii au ajuns să reprezinte 45%.

După 1948-1949, pentru refacerea efectivului s-au făcut importuri mari de taurine Schwyz, în special tauri, care au fost distribuiţi staţiunilor de montă din Maramureş, subcarpaţii Munteniei, Olteniei şi Moldovei.

Arie de răspândire şi efective. În afară de zona principală de formare - Maramureş - rasa este răspândită şi în zona Subcarpaţilor Moldovei, Munteniei şi Olteniei şi reprezintă 30% din efectivul total de taurine din ţară.

Pentru a ne da seama de valoarea materialului biologic existent în ţară, menţionăm că între anii 1923-1940 s-au exportat peste 10000 cap femele şi 200 masculi în Grecia, Turcia, Israel, Italia, Cehoslovacia şi chiar Austria.

Preview document

Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 1
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 2
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 3
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 4
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 5
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 6
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 7
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 8
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 9
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 10
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 11
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 12
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 13
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 14
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 15
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 16
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 17
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 18
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 19
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 20
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 21
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 22
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 23
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 24
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 25
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 26
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 27
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 28
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 29
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 30
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 31
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 32
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 33
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 34
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 35
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 36
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 37
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 38
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 39
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 40
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 41
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 42
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 43
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 44
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 45
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 46
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 47
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 48
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 49
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 50
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 51
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 52
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 53
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 54
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 55
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 56
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 57
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 58
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 59
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 60
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 61
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 62
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 63
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 64
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 65
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 66
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 67
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 68
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 69
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 70
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 71
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 72
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 73
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 74
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 75
Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera
  • CATEGORIA DE ANIMALE.doc
  • continut.doc
  • Determinarea numarului de zile animale furajate.doc
  • Miscarea efectivului de vaci pe luni de lactatie.doc
  • Miscarea lunara a efectivelor de taurine.doc
  • plan de montaj.doc
  • Ratie de hrana unica pentru vaci in lactatie.doc
  • STRUCTURA DE VARSTA A ANIMALELOR TINERE.doc
  • UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici de Crestere a Animalelor - Ovine

1. INTRODUCERE 1.1 Importanta cresterii animalelor domestice „ De fapt omul nu se comportă niciodată ca un animal. Comparaţia cu animalele...

Cresterea Bovinelor in Sistem Legat

CAPITOLUL I Memoriu justificativ Exploataţia agro-zootehnică LactofarmIs A.F. este amplasată în comuna Popricani la aproximativ 15 km de oraşul...

Infiintarea unei Ferme de Vaci de Rasa Bruna, Cu un Efectiv de 45 de Capete, Intretinere Libera

Capitolul 1. Memoriu justificativ Ferma de vaci de lapte este situata in judetul Iasi , in Lunca Pascani. In cadrul acestei ferme se cresc vaci de...

Proiectarea unei Microferme de Vaci de Lapte

1. MEMORIU JUSTIFICATIV Ferma de vaci de lapte cu circuit închis este amplasată la circa 30 km de oraşul Cluj. În cadrul acestei ferme se creşte...

Tehnologia Cresterii Animalelor - Bovine - Rasa Charolaise

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Consideraţii generale Creşterea animalelor pe teritoriul României a fost şi va fi o activitate de primă însemnătate în...

Carnea de Bovine

Cap.1 CARNEA DE BOVINE. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 Generalităţi Asigurarea cu hrană în cantitate şi de calitate corespunzătoare nevoilor mereu...

Creșterea bovinelor

Capitolul I. Memoriu justificativ Ferma de vaci de lapte este amplasată la 30 km de oraşul Botoșani. În cadrul acestei ferme se creşte şi se...

Nutritia si Alimentatia Bovinelor si Porcinelor

INTRODUCERE Nutritia si alimentatia influenteaza direct si evident nu numai nivelul productiilor animale dar si reproductia, procesele de crestere...

Te-ar putea interesa și

Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci

INTRODUCERE Dintre toate speciile, rasele şi categoriile de animale domestice, în această epocă, vacile de lapte au stat în centrul preocupărilor...

Infiintarea unei Ferme de Vaci de Rasa Bruna, Cu un Efectiv de 45 de Capete, Intretinere Libera

Capitolul 1. Memoriu justificativ Ferma de vaci de lapte este situata in judetul Iasi , in Lunca Pascani. In cadrul acestei ferme se cresc vaci de...

Filiera laptelui

INTRODUCERE. Laptele este un aliment complet si complex, caracterizat prin marea diversitate a componentelor sale: lipide, proteine (dintre care...

Aplicarea Măsurilor de Biosecuritate într-o Unitate de Bovine

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE BIOSECURITATE 1.1 Principii generale de biosecuritate Pentru a fi în măsură să înţelegem conceptul de biosecuritate,...

Elaborarea proiectului tehnologic pentru o fermă de vaci de lapte, întreținere liberă, cu un efectiv de 150 capete, rasa holstein-friza

Capitolul I Memoriu justificativ 1.1 Importanţa şi oportunitatea investiţiei In sensul larg al cuvântului, prin noţiunea de exploatare a...

Laptele de Consum - Cercetari privind Procesul Tehnologic si Eficienta Economica a Produselor de Origine Animala

Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere este domeniul ştiinţific care se ocupă cu cercetarea particularităţilor...

Infiintare Ferma Agro-Zootehnica prin Achizitia de Vaci de Lapte si Dotarea cu Echipamente Specifice

1. Date generale Denumirea investiţiei Infiintare ferma agro-zootehnica prin achizitia de vaci de lapte si dotarea cu echipamente specifice....

Fermă vaci de lapte, efectiv matcă 50 de capete, rasa Bălțată cu Negru Românească, întreținere liberă

1.Memoriu justificativ și datele necesare pentru tema proiectului Prezenta documentație are ca scop constituirea dosarului de construcție și...

Ai nevoie de altceva?