Fertilizarea Solului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 6328
Mărime: 47.18KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi Facultatea de Agricultură

Cuprins

Cuprins

Capitolul 1 Chimizarea agriculturii în contextul societăţii contemporane 2

1.1. Căi şi mijloace de sporire a producţiei agricole 2

1.2. Îngrăşămintele, mijloc esenţial de sporire a producţiei 3

Capitolul 2 Indici agrochimici ce caracterizează starea de fertilitate a solului 4

2.1. Reacţia solului 4

2.2. Caracterizarea stării de aprovizionare cu N şi P 5

2.3 Caracterizarea stării de aprovizionare cu potasiu 8

2.4. Caracterizarea stării de aprovizionare cu microelemente 9

Capitolul 3 Stadiul cercetărilor cu privire la fertilitatea culturii gutuiului 11

3.1. Particularităţile de nutriţie ale specie 11

3.2. Stadiul cercetărilor cu privire la fertilizarea organică 12

3.3. Stadiul cercetărilor cu privire la fertilizarea chimică 15

Capitolul 4 Stabilirea dozelor de îngrăşăminte chimice şi organice în funcţie de principalii indici agrochimici 16

4.1. Principii de stabilire a dozelor de îngrăşăminte chimice şi organice pentru cultura gutuiului 17

4.2.Modele matematice de stabilire a dozelor optim economice de îngrăşăminte chimice şi a normelor de îngrăşăminte organice pentru cultura gutuiului 18

4.3. Stabilirea dozelor de îngrăşăminte chimice şi organice 21

4.4. Îngrăşăminte chimice şi organice folosite 22

4.5. Epoci şi metode de aplicare a îngrăşămintelor 23

4.6. Stabilirea necesarului de îngrăşăminte chimice şi organice 24

Concluzii şi recomandări 25

Bibliografie 26

Extras din document

Capitolul 1 Chimizarea agriculturii în contextul societăţii contemporane

Problema care a preocupat şi preocupă pe numeroşi specialişti şi pe numeroase organizaţii internaţionale este: care sunt mijloacele cu care se poate ridica producţia agricolă, astfel odată cu creşterea populaţiei şi a transformărilor social-politice să se asigure hrana corespunzătoare şi totodată o îmbunătăţire calitativă a ei.

Specialiştii apreciză că, cu actualele cunoştinţe tehnice şi luarea în cultură de noi terenuri, se pot asigura necesităţile de hrană pentru 47-50 miliarde locuitori ai globului pământesc. (Davidescu D., Ţârdea C, “Agrochimie”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981)

1.1. Căi şi mijloace de sporire a producţiei agricole

Preocupările actuale din agrochimie, abordează o serie de aspecte care vizează modalităţi de reorientare a tehnologiilor agricole în sensul practicării şi promovării unei agriculturi durabile, un loc aparte revenind păstrării şi potenţării fertilităţii solului şi reducerii consumului de îngrăşăminte chimice energointensive.

Căile şi mijloacelor prin care pot fi realizabile aceste obiective se referă la:

- optimizarea solului şi nutriţiei minerale a plantelor prin aplicarea de îngrăşăminte şi amendamente;

- caracterizarea evoluţiei agrochimice a solului, sub influenţa diferitelor metode de fertilizare şi de agrotehnică;

- elaborarea şi perfecţionarea metodologiei de analiză agrochimică a solului şi plantei, inclusiv prin armonizarea acesteia cu standardele internaţionale;

- perfecţionarea tehnologiilor de fertilizare folosite în cadrul unor sisteme de producţie durabilă;

- elaborarea de algoritmi matematici de folosire integrată a mijloacelor chimice de fertilizare şi amendare, pentru dimensionarea corectă şi optimizarea complexă a soluţiilor de fertilizare şi amendare a solurilor şi stabilirea unei eficienţe agronomice şi ecologice;

- recomandări de bună practică a mijloacelor chimice, pentru prevenirea poluării mediului în special solului;

- elaborarea de modele specifice de stimulare şi optimizare.(Volf M., “Agrochimie”, Editura Reinaissance, Bucureşti, 2008)

1.2. Îngrăşămintele, mijloc esenţial de sporire a producţiei

Îngrăşămintele chimice sunt substanţe minerale (săruri) care se obţin prin prelucrarea chimică sau mecanică a mineralelor (rocilor bogate în elemente nutritive pentru plante). Prin folosirea îngrăşămintelor, fondul general al solului se îmbogăţeşte în elemente nutritive accesibile plantelor, creşte mobilitatea ionilor nutritivi în soluţia solului şi potenţialul acestora de a modifica reacţia chimică a solului. Ca urmare, starea de fertiliate a solului se îmbunătaţeşte.

S-a stabilit că îngrăşămintele chimice contribuie cu circa 40% la creşterea recoltelor pe unitatea de suprafaţă, iar producţiile obţinute sunt strâns corelate cu cantităţile de îngrăşăminte folosite. De aceea, în toate ţările, producţia şi consumul de îngrăşăminte chimice se află în continuă creştere: pe plan mondial, consumul de îngrăşăminte a fost de 135-150 milioane tone substanţă activă şi a ajuns în anul 2000 la 270-300 tone. La noi în ţară, producţia de îngrăşăminte chimice a fost în anul 1990 de 4,5-5 milioane tone substanţă activă. (Ţîrdea C., Avarvarei I., “Agrochimie”, Suport Curs, Iaşi, 1988)

Capitolul 2 Indici agrochimici ce caracterizează starea de fertilitate a solului

2.1. Reacţia solului

pH-ul solului este însuşirea acestuia de a disocia ioni de hidrogen sau hidroxil când vine în contact cu apa şi reprezintă una din însuşirile sale cele mai importante, de valoarea acestuia fiind legate de restul însuşirilor agroproductive ale solului şi majoritatea practicilor culturale.

Procesul de podzolire conduce la apariţia şi dezvoltarea acidităţii în soluri. Sărurile solubile din soluţia solului, bazele din mineralele primare sau din particulele coloidale sunt, în mare parte, îndepărtate din orizonturile de la suprafaţă odată cu apa precipitaţiilor ce cad în cantităţi mari şi se infiltreză în adâncime. În acest mod, în locul cationilor de Ca, Mg, K, Na, îndepărtaţi de la fracţiunea coloidală, trec ionii acidităţii.

Preview document

Fertilizarea Solului - Pagina 1
Fertilizarea Solului - Pagina 2
Fertilizarea Solului - Pagina 3
Fertilizarea Solului - Pagina 4
Fertilizarea Solului - Pagina 5
Fertilizarea Solului - Pagina 6
Fertilizarea Solului - Pagina 7
Fertilizarea Solului - Pagina 8
Fertilizarea Solului - Pagina 9
Fertilizarea Solului - Pagina 10
Fertilizarea Solului - Pagina 11
Fertilizarea Solului - Pagina 12
Fertilizarea Solului - Pagina 13
Fertilizarea Solului - Pagina 14
Fertilizarea Solului - Pagina 15
Fertilizarea Solului - Pagina 16
Fertilizarea Solului - Pagina 17
Fertilizarea Solului - Pagina 18
Fertilizarea Solului - Pagina 19
Fertilizarea Solului - Pagina 20
Fertilizarea Solului - Pagina 21
Fertilizarea Solului - Pagina 22
Fertilizarea Solului - Pagina 23
Fertilizarea Solului - Pagina 24
Fertilizarea Solului - Pagina 25
Fertilizarea Solului - Pagina 26
Fertilizarea Solului - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Fertilizarea Solului.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Indicilor Agrochimici și Elaborarea Planului de Fertilizare

Cap.I Chimizarea agriculturii în contextul societăţilor contemporane. 1.1 Chimizarea agriculturii şi criza energetică. Amploarea cercetărilor...

Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA

Introducere Pentru realizarea unor culturi de calitate și productive din punct de vedere cantitativ, solul reprezintă principalul factor care...

Fertilitatea Solurilor Privind Implimentarea Agriculturii Ecologice

INTRODUCERE Deja suntem obişnuiţi cu peisajul persistent în compartimentele de produse agricole din centrele comerciale de prestigiu. Fructe...

Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

1. Stabilirea zonei în care se va înfiinţa conveierul verde Comuna Valea Doftanei, Judetul Prahova CADRUL GEOGRAFIC Comuna Valea Doftanei este...

Combaterea Bolilor și Dăunătorilor Plantelor de Cultură

Memoriu justificativ Obţinerea unor recolte de calitate superioară în condiţiile unor costuri cât mai reduse nu poate fi realizată decât prin...

Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

INTRODUCERE Pajistile sunt, suprafeţele de teren acoperite cu vegetaţie ierboasă sub forma unui covor vegetal.Pajiştile sunt alcătuite din una sau...

Proiect la Agrochimie

Pentru o exploataţie agricolă în suprafaţă de 190 ha care practică sistemul de agricultură convenţional,se anunţa următoarele caracteristici:...

Organizare comună a piețelor în sectorul usturoiului

Cap I: Organizarea si functionarea pietei usturoiului Considerat de neînlocuit în bucătăria românească, usturoiul a fost întotdeauna o cultură...

Te-ar putea interesa și

Efectele Fertilizării Asupra Productivității Agricole

INTRODUCERE Am ales tema „Efectele fertilizării asupra productivităţii agricole” deoarece consider că ar fi interesant, dar mai ales util, să...

Studiul particularităților biologice de creștere și fructificare a noilor soiuri de cireș

INTRODUCERE În ansamblul agriculturii, horticultura reprezintă un sector de mare importanţă, datorită gamei largi de produse pe care le asigură....

Observații privind influența factorilor de mediu asupra producției de soia în condițiile pedoclimatice ale județului Dâmbovița

Încă de la începutul acestei lucrări țin să aduc mii de mulțumiri doamnei Ș. l., dr. ing. Loredana Neagu Frăsin și întregului colectiv de la CTS...

Agrotehnică aplicată la principalele culturi în cadrul unității agricole SC Agrocomplex Luncă Pașcani SA

Introducere Pentru realizarea unor culturi de calitate și productive din punct de vedere cantitativ, solul reprezintă principalul factor care...

Elemente de Tehnologie Ecologică pentru Întreținerea Plantațiilor Viticole

1. Sisteme de agricultura În ultimele decenii, în literatura de specialitate agronomica abunda termeni ca cei de sistem, ecosistem, sistem...

Particularitățile Creării Bazei Viticole și a Secției de Microvinificație

PREFAŢĂ Viticultura este o ramură independentă a fitotehniei, iar luând în considerare că ea este strâns legată cu industria prelucrătoare –...

Obținerea Prunelor pentru Distilate în Condiții Ecologice

1. INTRODUCERE Agricutura ecologică promovează sisteme de producţie durabile, diversificate şi echilibrate, în vederea prevenirii poluării...

Tehnici privind ameliorarea solului, asolamentul și fertilizarea plantelor din cultură mare în agricultură biologică

2011 Introducere ,,Agricultură ecologică”, termen protejat şi atribuit de U.E României pentru definirea acestui sistem de agricultură este...

Ai nevoie de altceva?