Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achizitii de Utilaje

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achizitii de Utilaje.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 50 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Capitolul 1 Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
4
1.2 Scurt istoric al solicitantului 4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului 5
Capitolul 2 Descrierea proiectului 5
2.1 Denumirea investiţiei 5
2.2 Elaborator (coordonate de identificare) 5
2.3 Amplasamentul proiectului 5
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitaţii si oportunitaţii investitiei
6
2.5 Clienţii şi furnizorii firmei 8
2.6 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului
10
Capitolul 3 Date privind forţa de munca si managementul proiectului
15
3.1.Descrierea personalului existent 15
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investiţiei
15
3.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala), relevante pentru proiect
15
3.4 Descrierea achizitiilor realizate prin proiect 16
Capitolul 4 Fundamentarea tehnico-economica a tehnologiei de productie organizarea si optimizarea activitatii de productie
4.1. Mărimea şi structura categoriilor de folosinţă a terenului
21
4.2. Alegerea culturilor 23
4.3. Intocmirea asolamentului 32
4.4 Programarea producţiei medii 33
4.5 Stabilirea cantitatilor de ingrasaminte pe culturi 38
4.6 Fundamentarea fiselor tehnologice pe culturi 40

Extras din document

Capitolul 1 Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia

S.C. STEJARUL SRL; Oraşul HUŞI, Judeţul VASLUI; Numar de ordine la Registrul Comerţului – J37/308/25111998; Cod unic de inregistrare 11235037;

1.2 Scurt istoric al solicitantului

S.C. STEJARUL S.R.L. are capital privat si s-a constituit pentru o durata nelimitata in data de 25.11.1998, cu sediul social in orasul HUŞI,Judeţul VASLUI Numar de ordine la Registrul Comerţului –J37/308/25111998; Cod unic de inregistrare 11235037;

Societate Comerciala, avand Cod CAEN 0111 Telefon si telefon fix 0235486396

Capitalul social subscris este de 1000,00 RON.

Asociat – BRĂNICI AUGUSTIN, imputernicit cu puteri depline.

Inca de la infiintare din anul 1998, reprezentantul legal al S.C. STEJARUL S.R.L. din Oraşul HUŞI, Judetul VASLUI– BRĂNICI AUGUSTIN, a incheiat contracte de arenda conform Legii 16/1994 cu detinatorii de terenuri de pe teritoriul administrativ al oraşului avand principal obiect de activitate - Cultivarea cerealelor, leguminoaselor si a altor plante, conform codificarii (Ordin 601/2002) – 0111.

Necesitatea investitiei rezulta din faptul ca suprafata de teren arabil exploatata de unitatea noastra s-a marit considerabil iar tendinta este de crestere in continuare, numarul de utilaje si masini agricole care pot fi exploatate la parametri normali este redus astfel ca nu poate satisface respectarea verigilor tehnologice si a perioadei optime de executare a lucrarilor specifice fiecarei culturi.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

S.C. STEJARUL SRL are principalul obiect de activitate - Cultivarea cerealelor, leguminoaselor si altor plante, conform codificarii (Ordin 601/2002) – 0111, incepând cu anul 2008.

Capitolul 2 Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investiţiei

Introducerea de tehnologie performanta in cadrul fermei vegetale S.C.STEJARUL S.R.L prin achizitii de utilaje agricole, Oraşul HUŞI, Judeţul VASLUI.

2.2 Elaborator (coordonate de identificare)

S.C TEHNOUTILAJ SRL , Nr. 21, tel., mobil:, fax. 0235480950 (persoana de contact TIRON MARIN); C.U.I 2, Nr de ordine in Registrul Comerţului J12/11756/15.05.2007.

Activitaţi principale: Activitaţi de consultanţa pentru afaceri si management – cod CAEN 7414

2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)

Este situat in Oraşul HUŞI, Judeţul VASLUI, la 4 km de principala piata de desfacere a Oraşului HUŞI.

Suprafata de teren care face obiectul acestui proiect este teren arabil neirigat si se afla pe teritoriul administrativ al Oraşului HUŞI

S.C. STEJARUL SRL exploateaza terenul pe baza contractelor de arendare – in suprafata de 100 ha in Oraşul HUŞI, Judeţul VASLUI– pe 15 ani.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitaţii si oportunitaţii investitiei. Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.

Investiţia este necesara, dar si oportuna, asa cum rezulta din analizele economico-financiare prezentate mai jos. Necesitatea investiţiei este relevanta prin faptul ca societatea dispune in prezent de utilaje. O achiziţie de utilaje performante, asa cum isi propune societatea, inseamna economie de materiale, piese de schimb, dar si eficienţa in recoltarea productiilor agricole.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achizitii de Utilaje.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA: AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA: AGRICULTURĂ