Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 9986
Mărime: 438.94KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA: AGRICULTURĂ SPECIALIZAREA: AGRICULTURĂ

Cuprins

Capitolul 1 Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia

4

1.2 Scurt istoric al solicitantului 4

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului 5

Capitolul 2 Descrierea proiectului 5

2.1 Denumirea investiţiei 5

2.2 Elaborator (coordonate de identificare) 5

2.3 Amplasamentul proiectului 5

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitaţii si oportunitaţii investitiei

6

2.5 Clienţii şi furnizorii firmei 8

2.6 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului

10

Capitolul 3 Date privind forţa de munca si managementul proiectului

15

3.1.Descrierea personalului existent 15

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investiţiei

15

3.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala), relevante pentru proiect

15

3.4 Descrierea achizitiilor realizate prin proiect 16

Capitolul 4 Fundamentarea tehnico-economica a tehnologiei de productie organizarea si optimizarea activitatii de productie

4.1. Mărimea şi structura categoriilor de folosinţă a terenului

21

4.2. Alegerea culturilor 23

4.3. Intocmirea asolamentului 32

4.4 Programarea producţiei medii 33

4.5 Stabilirea cantitatilor de ingrasaminte pe culturi 38

4.6 Fundamentarea fiselor tehnologice pe culturi 40

Extras din document

Capitolul 1 Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia

S.C. STEJARUL SRL; Oraşul HUŞI, Judeţul VASLUI; Numar de ordine la Registrul Comerţului – J37/308/25111998; Cod unic de inregistrare 11235037;

1.2 Scurt istoric al solicitantului

S.C. STEJARUL S.R.L. are capital privat si s-a constituit pentru o durata nelimitata in data de 25.11.1998, cu sediul social in orasul HUŞI,Judeţul VASLUI Numar de ordine la Registrul Comerţului –J37/308/25111998; Cod unic de inregistrare 11235037;

Societate Comerciala, avand Cod CAEN 0111 Telefon si telefon fix 0235486396

Capitalul social subscris este de 1000,00 RON.

Asociat – BRĂNICI AUGUSTIN, imputernicit cu puteri depline.

Inca de la infiintare din anul 1998, reprezentantul legal al S.C. STEJARUL S.R.L. din Oraşul HUŞI, Judetul VASLUI– BRĂNICI AUGUSTIN, a incheiat contracte de arenda conform Legii 16/1994 cu detinatorii de terenuri de pe teritoriul administrativ al oraşului avand principal obiect de activitate - Cultivarea cerealelor, leguminoaselor si a altor plante, conform codificarii (Ordin 601/2002) – 0111.

Necesitatea investitiei rezulta din faptul ca suprafata de teren arabil exploatata de unitatea noastra s-a marit considerabil iar tendinta este de crestere in continuare, numarul de utilaje si masini agricole care pot fi exploatate la parametri normali este redus astfel ca nu poate satisface respectarea verigilor tehnologice si a perioadei optime de executare a lucrarilor specifice fiecarei culturi.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

S.C. STEJARUL SRL are principalul obiect de activitate - Cultivarea cerealelor, leguminoaselor si altor plante, conform codificarii (Ordin 601/2002) – 0111, incepând cu anul 2008.

Capitolul 2 Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investiţiei

Introducerea de tehnologie performanta in cadrul fermei vegetale S.C.STEJARUL S.R.L prin achizitii de utilaje agricole, Oraşul HUŞI, Judeţul VASLUI.

2.2 Elaborator (coordonate de identificare)

S.C TEHNOUTILAJ SRL , Nr. 21, tel., mobil:, fax. 0235480950 (persoana de contact TIRON MARIN); C.U.I 2, Nr de ordine in Registrul Comerţului J12/11756/15.05.2007.

Activitaţi principale: Activitaţi de consultanţa pentru afaceri si management – cod CAEN 7414

2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)

Este situat in Oraşul HUŞI, Judeţul VASLUI, la 4 km de principala piata de desfacere a Oraşului HUŞI.

Suprafata de teren care face obiectul acestui proiect este teren arabil neirigat si se afla pe teritoriul administrativ al Oraşului HUŞI

S.C. STEJARUL SRL exploateaza terenul pe baza contractelor de arendare – in suprafata de 100 ha in Oraşul HUŞI, Judeţul VASLUI– pe 15 ani.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitaţii si oportunitaţii investitiei. Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.

Investiţia este necesara, dar si oportuna, asa cum rezulta din analizele economico-financiare prezentate mai jos. Necesitatea investiţiei este relevanta prin faptul ca societatea dispune in prezent de utilaje. O achiziţie de utilaje performante, asa cum isi propune societatea, inseamna economie de materiale, piese de schimb, dar si eficienţa in recoltarea productiilor agricole.

Preview document

Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 1
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 2
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 3
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 4
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 5
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 6
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 7
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 8
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 9
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 10
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 11
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 12
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 13
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 14
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 15
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 16
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 17
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 18
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 19
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 20
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 21
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 22
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 23
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 24
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 25
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 26
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 27
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 28
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 29
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 30
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 31
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 32
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 33
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 34
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 35
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 36
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 37
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 38
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 39
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 40
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 41
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 42
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 43
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 44
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 45
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 46
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 47
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 48
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 49
Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achiziții de Utilaje - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Firmei SC Stejarul SRL Prin Achizitii de Utilaje.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Fezabilitate - SC Eden SRL

I. Părțile scrise 1. Date generale 1.1 Denumirea/Numele solicitantului și date de identificare ale acestuia S.C. EDEN S.R.L. cu sediul social în...

Proiectarea Unui Adapost cu o Capacitate de 25 Vaci de Lapte

În conditiile existente din tara noastra, cresterea bovinelor, în general, si a vacilor de lapte în special, constituie o problema vitala si...

Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico-economice de ansamblu la SC Wimberry SRL

INTRODUCERE Reforma economică din agricultură, la nivel micro- sau macrosocial, prezintă, pe lângă schimbarea fundamentală a formei de proprietate...

Pensiunea Jollie

Introducere Turismul rural este o activitate economică complexă, cu o largă sferă de cuprindere, care pune în evidenţă, printr-un mecanism...

Înființarea unei Ferme de Caprine de Rasa Carpatină cu un Efectiv Rulat Anual de 295 de Capete

1.Memoriu justificativ 1.1 Importanţă, origine şi începutul creşterii caprinelor Importanţa creşterii şi exploatării caprinelor pe plan mondial...

Proiectarea unei Pensiuni - Pensiunea Colt de Rai

I.Prezentare generala 1.Amplasare Pensiunea Colt de Rai este situată la poalele Muntilor Parâng, în localitatea Baia de Fier, localitate bine...

Eficienta Economica a Mecanizarii Agriculturii - Studiu de Caz SC Agrotehnica SA

Introducere Agricultura este o ramură traditională a economiei românesti care are ca mijloc de productie fondul funciar agricol (totalitatea...

Elaborarea Proiectului Tehnologic Pentru O Ferma de Vaci de Lapte, Intretinere Libera, Cu Un Efectiv de 150 Capete, Rasa Holstein-Friza

Capitolul I Memoriu justificativ 1.1 Importanţa şi oportunitatea investiţiei In sensul larg al cuvântului, prin noţiunea de exploatare a...

Ai nevoie de altceva?