Împăduriri

Proiect
5/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 8832
Mărime: 119.10KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hernea Cornelia
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA FACULTATEA DE HORTICULTURA SI SILVICULTURA SPECIALIZAREA SILVICULTURA

Cuprins

CUPRINS

PIESE SCRISE 1

1. Descrierea unitAtii de bazA (de productie) 1

1.1. Asezarea geograficA. 1

1.2. Studiul conditiilor stationale 1

1.2.1. Conditii geologice si geomorfologice 1

1.2.2. Conditii climatice 3

1.2.3. Conditii edafice 5

1.2.4. Conditii stationale 6

1.3. Studiul vegetatiei forestiere 8

1.3.1. Caracterizarea principalelor specii lemnoase 8

Tehnologia lucrArilor de instalare a culturilor forestiere 9

2.1. Stabilirea si caracterizarea unitAtilor de culturA forestierA 9

2.2. Categorii de terenuri de ImpAdurit 9

2.3. Categorii de lucrAri de regenerare artificialA 11

2.1. Necesitatea interventiei cu lucrAri de regenerare artificialA 12

2.2. Alegerea speciilor pentru lucrArile de regenerare artificialA 12

2.3. Compozitii de regenerare si compozitii (formule) de ImpAdurire 13

3. Instalarea culturilor forestiere 16

3.1.1. Metode de instalare a culturilor forestiere. Epoca de instalare. 16

2.1.1. Scheme de ImpAdurire 18

3.1.2. PregAtirea terenului si a solului 21

2.1.1. Materialul de ImpAdurire 23

4. Intretinerea culturilor forestiere 25

4.1.1. Natura si tehnica de aplicare a lucrArilor de Intretinere 25

2.1.1. Planificarea lucrArilor de Intretinere pe u.c.f.-uri In perioada de la instalarea culturilor pânA la constituirea stArii de masiv 27

5. Controlul culturilor forestiere 28

5.1. Aspecte generale 28

5.2. Amplasarea si materializarea pe teren a suprafetelor de control 28

6. Planificarea si evaluarea lucrArilor de regenerare artificialA 30

6.1. Esalonarea lucrArilor de regenerare artificialA 30

2.1. AntemAsurAtoarea lucrArilor de regenerare artificialA 31

2.1. Devizul lucrArilor de regenerare artificialA 32

BIBLIOGRAFIE 33

ANEXE 34

Extras din document

PIESE SCRISE

1. Descrierea unitAtii de bazA (de productie)

1.1. Asezarea geograficA.

Padurea de folosinta forestiera apartinand comunei Pietroasa este constituita di fond forestier ce a facut parte din Ocolul silvic cosava (U.P. II Cosava-Farasesti,U.P.III poieni, U.P. IV Sasa) si din pasune impadurita.

Din punct de vedere al administratiei silvice fondul forestier apartinad comunei Pietroasa este situat in raza Ocolului Silvic Cosava

Padurea luata in studiu este situata in tinutul Carpatilor Occidentali, subtinutul Muntilor Banatului, grupa muntilor bloc cristalin Poiana Ruscai ocupand zone colinare si de dealuri.

Forma ce mai raspandita de relief este versant, cu configuratie predominat ondulata si inclinari moderate si repezi. In mod izolat mai apar culmi, platouri, coame si lunci.

Altitudinal, teritorial este situat intre 230m si 780m.

Expozitia este foarte diversa, datorita dispersarii trupurilor de padure si fragmentatiei accentuate a reliefului.

1.2. Studiul conditiilor stationale

1.2.1. Conditii geologice si geomorfologice

Geomorfologie

Unitatea de productie in studiu este situata di punct de vedere geomorfologi in partea de nord a Muntilor Poiana Ruscai. Cuprinzand o parte din bazinul superior al raului bega. In mare majoritate pe versantul stang al acestuia.

Din punct de veder altitudinal. Situatia este urmatoarea:

-201 – 400m- 566,2 ha (25%);

-401 – 600m- 15565,3 ha (70%);

-600 – 800m- 91,4 ha (4%);

Altitudinea minima intalnita in cadrul acestei unitati este de 230 m (u.a. 77A) , iar cea maxima este de 780m u.a14

Distributia arboretelor pe categori de inclinare se prezinta astfel:

-sub 160 - 53,9 ha ( 2%);

-intre 160-300 - 1340,2 ha (60%);

-intre 310-400 - 789,2 ha (36%);

-intre 410-600 - 39,6 ha ( 2%);

Expozitia este diversa ata datorita dispersarii trupurilor de padure cat si variatatiilor de relief.

Situatia pe categorii de expozitii. este urmatoarea

-expozitie insorita- 590,7 ha (27%);

-expozitie partial insorita- 849,2 ha (38%)

-expoziteie umbrita - 783,0 ha (35%)

Geologie-litologie

Unitatea de baza este situata in tinutul Carpatilor Occidentali, subtintul Banatului, grupa muntilor bloc cristalin Poiana Ruscai.

Substratul litologic este format din sisturi cristaline epimetamorfice ale domeniului danubian si getic. Sisturi cristaline metamorfice ale domeniului danubian si cu totul izolat calcare.

Pe aceste roci. Procesul de solificare s-a desfasurat in mod corespunzator, generand soluri evoluate din clasa cambisolurilor si argiluvisolurilor. In general de bonitate mijlocie pentru vegetatia forestiera naturala.

Hidrologie

Teritoriul unitati este situat in bazinul superior al Raului Bega. Reteaua hidrografica este bine reprezentata prin numeroase paraie care au un debit foarte variat, unele secand in sezonul estival.

Vaile mai imprtante, afluente de partea stanga ale Raului Bega, sunt: Valea Sasa, Vlea Malita, Valea Dragoiului, Valea Petrii, Vlea Baleasca si Valea Pustina.

Regimul hidrologic al paraielor este de tipul „I”. Care se caracterizeaza prin ape mari primavara. Provenite din topirea zapezilor peste care se suprapun ploile de primavara. Foarte frecvente sunt si viiturile de scurta durata din timpul verii.

Alimentarea acestor paraie este atat nivala cat si pluviala. Apele subterane prezinta retele si locale neinsemnate pentru vegetatia forestiera.

Preview document

Împăduriri - Pagina 1
Împăduriri - Pagina 2
Împăduriri - Pagina 3
Împăduriri - Pagina 4
Împăduriri - Pagina 5
Împăduriri - Pagina 6
Împăduriri - Pagina 7
Împăduriri - Pagina 8
Împăduriri - Pagina 9
Împăduriri - Pagina 10
Împăduriri - Pagina 11
Împăduriri - Pagina 12
Împăduriri - Pagina 13
Împăduriri - Pagina 14
Împăduriri - Pagina 15
Împăduriri - Pagina 16
Împăduriri - Pagina 17
Împăduriri - Pagina 18
Împăduriri - Pagina 19
Împăduriri - Pagina 20
Împăduriri - Pagina 21
Împăduriri - Pagina 22
Împăduriri - Pagina 23
Împăduriri - Pagina 24
Împăduriri - Pagina 25
Împăduriri - Pagina 26
Împăduriri - Pagina 27
Împăduriri - Pagina 28
Împăduriri - Pagina 29
Împăduriri - Pagina 30
Împăduriri - Pagina 31
Împăduriri - Pagina 32
Împăduriri - Pagina 33
Împăduriri - Pagina 34
Împăduriri - Pagina 35
Împăduriri - Pagina 36
Împăduriri - Pagina 37
Împăduriri - Pagina 38
Împăduriri - Pagina 39
Împăduriri - Pagina 40
Împăduriri - Pagina 41
Împăduriri - Pagina 42
Împăduriri - Pagina 43
Împăduriri - Pagina 44
Împăduriri - Pagina 45
Împăduriri - Pagina 46
Împăduriri - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Impaduriri.docx

Alții au mai descărcat și

Lucrare de specialitate - vânătoare

Cap.I Introducere In tara noastra,datorita conditiilor de mediu favorabile,se gasesc numeroase specii de vanat,diferentiate dupa zonele de...

Proiect Tehnologic de Exploatare a Lemnului

Tema proiectului Proiect tehnologic de exploatare a lemnului din partida 318, parchetul Rojiste, U.P. V Madona, u.a. 100F, O.S. Sadova, D.S....

Proiect la exploatări forestiere - devizul tehnico-economic privind exploatarea masei lemnoase

Tema proiectului Să se întocmească devizul tehnico – economic privind exploatarea masei lemnoase din parchetul Tărcaiţa , partida 500 din cadrul...

Ameliorații Silvice

TEMA PROIECTULUI Ameliorarea si valorificarea prin culturi forestiere a terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare Panuletul din cadrul UP...

Management Silvopastoral

I - INTRODUCERE Agrosilvicultura reprezintă totalitatea sistemelor de utilizare a teritoriului care asociază arborii sau alta vegetaţie lemnoasă...

Amenajarea Pădurilor

TEMA 1.1. - AMENAJAREA PĂDURILOR ÎN CONTEXTUL SILVICULTURII CU ŢELURI MULTIPLE. SARCINILE , BAZELE ŞI PRINCIPIILE DE AMENAJARE A PĂDURILOR CU...

Entomologie

ENTOMOLOGIE FORESTIERĂ Entomologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul insectelor. Denumirea ştiinţei provine de la grecescul entomon – insectă...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Te-ar putea interesa și

Proiect diplomă - împăduriri forestiere

CAP.I. DESCRIEREA GENERALĂ A UNITĂŢII DE PRODUCŢIE 1. 1. Localizarea geografică şi situaţia administrativă Unitatea de producţie U.P. II. Belchia...

Împăduriri

În vederea folosirii raţionale a potenţialului productiv al fondului forestier, a sporirii capacităţii de producţie şi protecţie a pădurii este...

Perdele forestiere din câmpul Olteniei

Introducere Ca parte semnatară a “Convenţiei privind Combaterea Deşertificării” din 1994, România trebuie să-şi aducă contribuţia la realizarea...

Împăduriri

1. Descrierea unităţii de bază (de producţie) 1.1.Aşezare geografică Unitatea de producţie III Pades face parte din ocolul silvic Ana-Lugojana,...

Împăduriri

Tema referatului: Pentru satisfacerea necesarului de puieti pe specii si sortimente în vederea executarii lucrarilor anuale de împaduriri din...

Împăduriri

1. Surse de seminte Plantaje pentru producerea de seminţe forestiere Plantajele, cunoscute şi sub denumirea de plantaţii semincere, sunt culturi...

Soluția optimă de împădurire a unei suprafețe

Argumentul lucrării Suprafaţa care face obiectul acestui studiu este o porţiune neregenerată de 3,5 ha, parte din ua 36A din UP II Dolheşti,...

Dispoziții comune referitoare la fondul forestier și vegetația forestieră

Dispozitii comune referitoare la fondul forestier si vegetatia forestiera din afara acestuia Padurile, terenurile destinate impaduririi, cele care...

Ai nevoie de altceva?