Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit

Proiect
9.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 24805
Mărime: 833.87KB (arhivat)
Publicat de: Cristina Carp
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilie Constantin
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI, TIMIŞOARA FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

Cuprins

 1. INTRODUCERE 11
 2. CAPITOLUL 1 13
 3. 1.1.Conservele din carne ca produse alimentare 13
 4. 1.1.1.Producători de conserve din carne şi mărcile lor din portofoliu 13
 5. 1.2.2.Clasificarea conservelor din carne 14
 6. 1.2Etapele planului HACCP în tehnologia fabricării conservelor de carne în suc propriu
 7. 15
 8. 1.2.1.Termeni utilizaţi în proiectarea şi implementarea sistemului
 9. HACCP
 10. 15
 11. 1.2.2.Principiile şi etapele aplicării sistemului HACCP 18
 12. 1.2.2.1.Principiile sistemului HACCP 19
 13. 1.2.2.2 Etapele implementării sistemului HACCP 20
 14. CAPITOLUL 2
 15. PROCES TEHNOLOGIC
 16. 29
 17. 2.1.Schema tehnologică de obţinere a conservelor de carne în suc propriu 29
 18. 2.2.Descrierea schemei tehnologice de obţinere a conservelor de carne în suc propriu
 19. 30
 20. 2.2.1.Recepţia materiilor prime, materiilor auxiliare şi a ambalajelor 30
 21. 2.2.2.Pregătirea materiilor prime, materiilor auxiliare şi a ambalajelor 31
 22. 2.2.3.Malaxarea materiilor prime şi auxiliare 32
 23. 2.2.4.Dozarea şi umplerea cutiilor.Exhaustarea cutiilor 33
 24. 2.2.5.Închiderea cutiilor 33
 25. 2.2.5.1.Maşini de închis. Mecanismul de închidere 33
 26. 2.2.5.2.Controlul închiderii recipientelor 34
 27. 2.2.6.Sterilizarea conservelor 37
 28. 2.2.7.Răcirea cutiilor 39
 29. 2.2.8.Termostatarea cutiilor 39
 30. 2.2.9.Sortarea, ştergerea şi paletizarea cutiilor 39
 31. 2.2.10.Depozitarea cutiilor 40
 32. 2.2.11.Etichetarea şi ambalarea cutiilor 40
 33. 2.2.12.Livrarea produsului finit 40
 34. 2.3.Proprietăţile conservelor de carne în suc propriu 40
 35. 2.3.1.Proprietăţile microbiologice ale conservelor de carne în suc propriu 40
 36. 2.3.2.Proprietăţile fizico-chimice ale conservelor de carne în suc propriu 41
 37. 2.3.3.Proprietăţile organoleptice ale conservelor de carne în suc propriu 41
 38. 2.4.Defectele conservelor din carne 42
 39. 2.4.1.Bombarea cutiilor 42
 40. 2.4.2.Alterarea fără bombaj 43
 41. 2.4.3.Marmorarea cutiilor 44
 42. 2.4.4.Coroziunea cutiilor 44
 43. 2.4.5.Termodegradarea grăsimilor 44
 44. 2.4.6.Modificarea gustului, mirosului şi culorii conţinutului conservelor de
 45. Carne
 46. 44
 47. 2.4.7.Desfacerea lipiturii longitudinale ale recipientelor metalice 44
 48. 2.4.8.Formarea de ciocuri la ambele capace 45
 49. 2.4.9.Îngheţarea conţinutului 45
 50. CAPITOLUL 3
 51. Controlul calităţii conservelor de carne în suc propriu
 52. 46
 53. 3.1.Controlul general al conservelor de carne în suc propriu 46
 54. 3.1.1.Recoltarea probelor de conserve 46
 55. 3.1.2.Analiza cutiei pline 46
 56. 3.1.3.Analiza conţinutului conservei 48
 57. 3.2.Metode de analiză a conservelor de carne în suc propriu 52
 58. 3.2.1.Determinarea clorurii de sodiu 52
 59. 3.2.2Determinarea conţinutului de carne şi grăsime şi a greutăţii nete 53
 60. CAPITOLUL4
 61. CONTRIBUȚII PROPRII
 62. 55
 63. 4.1.Implementarea propriu zisă a sistemului HACCP în tehnologia
 64. fabricării conservelor de carne în suc propriu
 65. 55
 66. 4.1.1.Diagrama de flux tehnologic 55
 67. 4.1.2.Specificaţii de produs pentru conserve de carne în suc propriu 56
 68. 4.1.3.Lista riscurilor-Măsuri de prevenire-Stabilire PCC 57
 69. 4.1.4.Identificare pericole şi stabilirea nivelurilor acceptabile 59
 70. 4.1.5.Evaluarea riscurilor în tehnologia fabricării conservelor de carne în suc
 71. Propriu
 72. 62
 73. 4.1.6.Selectarea şi evaluarea măsurilor de control 63
 74. 4.1.7.Identificarea punctelor critice de control 64
 75. 4.2.Bilantul de materiale prime si auxiliare 65
 76. 4.3.Rezultate parte experimentala 76
 77. 4.3.1.Determinarea continutului de clorura de sodiu 76
 78. 4.3.1.Determinarea continutului de carne si gărsime si a greutătii netede 77
 79. 4.4.Calculul de dimensionare al instalatie de sterilizare 80
 80. 4.5 Calculul eficientei economice 86
 81. 4.5.1.Volumul si structura cheltuielilor 86
 82. 4.5.2.Volumul si structura veniturilor 90
 83. 4.5.3.Indici sintetici ai eficientei economice 90
 84. CONCLUZII GENERALE 93
 85. ANEXE 94
 86. BIBLIOGRAFIE 99

Extras din proiect

INTRODUCERE

Teoria despre gestiunea calităţii îi este atribuită lui W.E. Deming şi datează din anii 50. Deming împreună cu colaboratorii săi au pus la punct un sistem de gestiune a calităţii prin supravegherea tuturor fazelor de fabricaţie, ceea ce a dus la ameliorarea acestora, la reducerea costurilor şi, în final, la revoluţionarea industriei japoneze

Un al doilea mare pas în asigurarea calităţii, cu referire de data aceasta la calitatea alimentelor, a fost înregistrat în anii 60, de către Corporaţia Pillsbury, în colaborare cu laboratoarele de cercetare ale NASA şi cu laboratoarele armatei americane (US Army Natick Laboratories), prin introducerea sistemului HACCP.

HACCP este acronimul pentru Analiza de Risc a Punctelor critice de control (Hazard Analysis Critical Control Point).

Mai târziu, Codex Alimentarius a definit HACCP ca „un sistem care permite identificarea pericolelor specifice (toate proprietăţile biologice, chimice sau fizice) susceptibile de a afecta siguranţa unui produs alimentar definit, şi determinarea măsurilor potrivite pentru a putea preveni sau supraveghea aceste pericole. Trebuie considerat ca o modalitate organizată şi sistematică permiţând construirea, sau cel puţin ameliorarea calităţii fizice, chimice şi/sau microbiologice a alimentelor” (Jouve).

El este destinat ca program de supraveghere a calităţii şi siguranţei alimentelor pe întregul circuit: producţie materii prime – procesare – depozitare – comercializare – consum.

Conceptul a fost promovat în 1971 de către H.E.Bauman şi alţi oameni de ştiinţă de la Corporaţia Pillsbury, în colaborare cu laboratoarele de cercetare ale NASA şi cu laboratoarele armatei americane (US Army Natick Laboratories), pentru conceperea şi producerea de alimente destinate cosmonauţilor. Datorită rezultatelor deosebit de bune obţinute în industria alimentară, Academia Naţională de Ştiinţe şi Consiliul Naţional de Cercetare din Statele Unite a recomandat introducerea sistemului în programul naţional american de protecţie alimentară.

În 1974 Administraţia de Stat Pentru Alimente ţi Medicamente di 444g69e n Statele Unite incorporează principiile sistemului HACCP în procesarea alimentelor slab acide.L Romezin

În 1986, Comisia Internaţională de Specificaţii Microbiologice pentru Alimente (ICMSF) a sugerat aplicarea sistemului la nivel mondial.

Directiva 93/43/CEE din 14 iunie1993, referitoare la igiena produselor alimentare, la articolul 3 arată: „Intreprinderile din sectorul alimentar, identificînd toate aspectele din activitatea lor care sunt determinante pentru securitatea alimentelor trebuie să supravegheze aceste aspecte prin sistemul HACCP”.

Din 1995, prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr 1956/18 octombrie, aplicarea HACCP-ului a devenit posibilă şi la noi, pentru toţi agenţii economici care procesează alimente.

Comitetul Naţional de Avizare a Criteriilor Microbiologice pentru Alimente al Statelor Unite (NACMCF) şi ICMSF au definit termenii care se vehiculează în legătură cu aplicarea sistemului HACCP.

Acceptable level ( nivel acceptabil) valoare a factorului de risc în CCP, la care acesta nu constituie un pericol pentru consumator.

Control Point (Punct de control )- orice punct din circuitul de procesare al unui aliment care, nesupravegheat, nu conduce la un risc inacceptabil asupra sănătăţii consumatorului.

Critical Control Point (Punct critic de control-CCP) - reprezintă punctul, etapa sau procedura din traseul de procesare a alimentelor al cărui control poate fi aplicat, control care are ca rezultat prevenirea, eliminarea sau reducerea până la un nivel acceptabil a riscului de aparitie a pericolelor în acel punct.

Critical limit (Limită critică) este definită de Codul alimentar ca fiind valoarea minimă sau maximă a unui parametru fizic, chimic sau biologic, care trebuiesc controlate în CCP, pentru a elimina sau a reduce potenţialul patogen al factorului de risc până la un nivel acceptabil.

HACCP plan - un document scris, care descrie procedura formală ce trebuie urmată, în acord cu principiile generale ale aplicării HACCP.

Hazard - orice proprietate biologică, fizică sau chimică ce poate reprezenta un pericol inacceptabil pentru sănătatea consumatorului.

Măsuri preventive – măsuri care puse în aplicare elimină sau reduc riscul până la un nivel acceptabil şi elimină recontaminatrea.

Monitorizare = o secvenţă planificată de observare şi măsurare în mod exact a limitelor critice desemnate şi de asigurare că aceste limite menţin produsul salubru.

CAPITOLUL 1

1.1Conservele din carne ca produse alimentare

Conservele sunt produse ambalate în recipiente rezistente şi impermeabile, închise ermetic şi stabilizate prin sterilizare la temperaturi mai mari de 117⁰C , care împiedică alterarea provocată de agenţii atmosferici sau biologici ai conţinutului din recipiente.

Prin tratamentul termic aplicat se asigură distrugerea microorganismelor patogene şi a celor de alterare, precum şi inactivarea totală a enzimelor (bacteriene şi organice), fără a afecta în mod semnificativ calitatea produsului.

În ultimele decenii, fabricarea conservelor sterilizate a înregistrat o dezvoltare mai mare în toate ţările, ocupând un loc mai important în alimentaţia omului. Această dezvoltare se datorează avantajelor pe care le prezintă conservele şi anume:

- Concentrează într-un volum mic o mare valoare nutritivă;

- Se pote consuma direct, ca atare sau după o sumară încălzire;

- Se manipulează uşor şi se pot transporta la distanţe foarte mari;

Preview document

Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 1
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 2
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 3
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 4
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 5
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 6
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 7
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 8
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 9
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 10
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 11
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 12
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 13
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 14
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 15
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 16
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 17
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 18
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 19
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 20
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 21
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 22
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 23
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 24
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 25
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 26
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 27
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 28
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 29
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 30
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 31
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 32
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 33
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 34
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 35
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 36
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 37
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 38
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 39
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 40
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 41
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 42
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 43
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 44
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 45
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 46
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 47
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 48
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 49
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 50
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 51
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 52
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 53
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 54
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 55
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 56
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 57
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 58
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 59
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 60
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 61
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 62
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 63
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 64
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 65
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 66
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 67
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 68
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 69
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 70
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 71
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 72
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 73
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 74
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 75
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 76
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 77
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 78
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 79
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 80
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 81
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 82
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 83
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 84
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 85
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 86
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 87
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 88
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 89
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 90
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 91
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 92
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 93
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 94
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 95
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 96
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 97
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 98
Implementarea planului HACCP într-o secție de procesare a conservelor din carne în suc propriu și controlul calității produsului finit - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Implementarea Planului HACCP intr-o Sectie de Procesare a Conservelor din Carne in Suc Propriu si Controlul Calitatii Produsului Finit.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și strategii globale de securitate alimentară

1. POLITICILE AGROALIMENTARE 1.1. Politicile agroalimentare - definiţii Sectorul agroalimentar este acea parte a economiei naţionale care are ca...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Ai nevoie de altceva?