Implementarea Sistemului de Management al Calitatii si Sigurantei Alimentului la Obtinerea Produsului Alimentar - Corn cu Gem de Gutui

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Implementarea Sistemului de Management al Calitatii si Sigurantei Alimentului la Obtinerea Produsului Alimentar - Corn cu Gem de Gutui.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 33 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: CHIREA LENUTA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

ETAPA I

Politica siguranţei alimentare, definirea scopului

Industria procesarii alimentelor are ca datorie sa fie la inaltimea asteptarii consumatorului, anume ca produsele pe care le cumpara sa fie sigure si conforme cu toate cerintele impuse de lege.

Aceasta industrie se bazeaza pe sisteme moderne de management al calitatii pentru a asigura calitatea si siguranta produselor pe care le scot pe piata.

Implementarea sistemului HACCP in cadrul unei unităţi de industrie alimentară, presupune ca primă etapă, formularea Politicii siguranţei alimentare, care cuprinde obiectivele ce urmează a fi realizate, intr-o anumită perioadă de timp, care să particularizeze, activitatea unităţii, faţă de alte perioade şi faţă de alte unităţi din acelaşi sector, in condiţiile unei economii de piaţă caracterizată printr-o concurenţă puternică.

Politica siguranţei alimentare se elaborează de către conducerea

executivă sau de către proprietarii firmei, se semnează de către

autoritatea competentă, se difuzează pentru a fi cunoscută, inţeleasă,

implementată şi menţinută la toate nivelurile unităţii respective.

Pentru elaborarea unei politici adecvate privind asigurarea

siguranţei alimentare pentru toate activităţile şi produsele ce se

realizează intr-o unitate de industrie alimentară trebuie să se analizeze

in mod obiectiv următoarele elemente:

- care este profilul de activitate;

- produsele din nomeclatorul de produse şi cui se adresează produsele;

- care este rolul şi locul societăţii in lanţul agroalimentar;

- care sunt caracteristicile produselor unităţii;

- care sunt obligaţiile legale privind siguranţa alimentelor pentru produsele fabricate;

- ce aşteaptă clienţii firmei de la produsele firmei;

- care sunt standardele pe care le respectă unitatea;

- cum se vor realiza obiectivele stabilite in relaţii cu: furnizorii, clienţii, colaboratorii proprii;

S.C. CELI S.R.L. are ca obiect de activitate fabricarea cornului cu gem, destinată consumatorilor de toate varstele.

Societatea işi propune ca produsele să fie sigure din punct de

vedere igienic şi al inocuităţii.

Avand in vedere cerinţele naţionale şi europene privind siguranţa

alimentelor am luat decizia de a implementa un sistem de siguranţă a

alimentului bazat pe metoda HACCP pană la data de 5.05.2011 in secţia de producţie.

Pentru a pune pe piaţă produse sigure, fără riscuri potenţiale fizice, chimice, biologice, care să satisfacă cerinţele consumatorilor şi să ducă la creşterea increderii acestora in produsele societăţii noastre, am stabiliturmătoarele obiective:

- lipsa reclamaţiilor din partea consumatorilor pentru cazuri de

contaminări fizice, chimice, biologice ale produselor noastre;

- reducerea cu 10% a reclamaţiilor privind calitatea produselor;

Pentru proiectarea şi implementarea sistemului HACCP prin decizia nr. 1754 din 1998 am numit echipa HACCP, liderul, secretarul echipei care vor acţiona pentru organizarea activităţilor conform reglementărilor in vigoare.

Tot personalul S.C. CELI S.R.L. va participa la punerea in practică a planului HACCP şi va fi instruit periodic pentru conştientizarea

cu privire la rolul lor in implementarea şi eficientizarea sistemului HACCP.

Conducerea societăţii va asigura resursele şi condiţiile necesare

pentru realizarea deciziei luate privind proiectarea şi implementarea

sistemului de management HACCP.

Etapa II

Constituirea echipei HACCP

Pentru intocmirea unui plan HACCP şi implementarea sistemului,

unitatea trebuie să dispună de personal calificat care să posede

cunoştinţe de specialitate in diferite domenii, specialist in probleme de

producţie respective:

- Presedinte Andronescu Marian

- Tehnolog Nitoi Iuliana

- Microbiolog Parvulescu Emilia

- Chimist Rizea Cristina

- specialist in igienă, in asigurarea şi controlul calităţii Cristian Andreea

La inceput echipa HACCP stabileşte termenii de referinţă:

- alegerea unei linii de fabricaţie;

- alegerea unui produs;

- stabilirea categoriilor de risc: fizic, chimic, microbiologic, biologic;

- stabilirea punctelor critice de control PCC;

- aprecierea limitelor critice.

In conformitate cu fişa postului, fiecare membru al echipei are

asumate responsabilităţi.

Responsabilităţile liderului echipei HACCP sunt:

- să selecteze membrii echipei HACCP;

- să coordoneze activitatea echipei HACCP;

- să reprezinte echipa in relaţiile cu managementul firmei;

- intocmeşte fişa postului, stabilind responsabilităţile membrilor

echipei;

- urmăreşte aplicarea deciziilor adoptate de echipa HACCP.

Responsabilităţile secretarului echipei HACCP sunt:

- organizarea intrunirilor membrilor echipei HACCP;

- inregistrează deciziile luate de echipa HACCP.

Responsabilităţile specialistului in probleme de producţie

sunt:

- urmăreşte parametrii de producţie stabilităţi pentru fiecare PCC;

- semnalează echipei unele dereglări ce apar in procesul de

producţie şi propune comisiei măsuri corective.

Calitatea proiectării şi implementării sistemului HACCP, depinde in principal de modul de organizare a activităţii echipei HACCP, de

activitatea fiecărui membru din echipă, de modul de achitare a sarcinilor primite, de către fiecare membru, de colaborarea, climatul şi coeziunea in cadrul echipei.

Fisiere in arhiva (3):

  • UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA.doc
  • Industria procesarii alimentelor are ca datorie sa fie la inaltimea asteptarii consumatorului.doc
  • ANEXA DIAGRAMA DE FLUX TEHN.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA -BUCURESTI-