Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 10390
Mărime: 93.38KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE BRAD FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

Cuprins

Cap.1. MEMORIU EXPLICATIV 5

1.1. Amplasarea şi descrierea fermei 5

1.2. Caracterizarea rasei 9

1.3. Importanţa creşterii bovinelor 11

Cap.2. PROGRAMAREA REPRODUCŢIEI EFECTIVELOR DE ANIMALE ŞI FUNDAMENTAREA TEHNICO ECONOMICĂ A ACESTEIA 12

2.1. Organizarea procesului de reproducţie 12

2.2. Fundamentarea tehnico-economică a structurii efectivului de animale 17

2.2.1. Stabilirea structurii efectivului de taurine 19

2.2.2. Situaţia vârstei animalelor tinere 20

3.1. Programarea montelor şi fătărilor 21

3.1.1. Planul de monte şi fătări 22

4.1. Programarea evoluţiei efectivelor de taurine 23

4.1.1. Mişcarea lunară a efectivelor de taurine 24

5.1. Programarea producţiei de lapte 25

5.1.1. Mişcarea efectivelor de vaci pe luni de lactaţie 26

5.1.2. Programarea producţiei lunare de lapte după metoda ,,curbei de lactaţie” 27

Cap.3. ALIMENTAŢIA ANIMALELOR 28

3.1. Tehnica hrănirii şi modul de administrare a furajelor 28

3.2. Norme de hrană pentru taurine 33

3.3. Valoarea nutritivă a nutreţurilor folosite în calculul raţiilor 34

3.4. Raţii de hrană pentru categoriile de animale 35

3.5. Stabilirea necesarului de furaje 41

3.6. Determinarea numărului de zile-animale furajate 44

Cap.4. TEHNOLOGIA DE INTREŢINERE ŞI EXPLOATARE 25

4.1. Sistemul de întreţinere liberă a vacilor lactante 45

4.2. Sistemul de întreţinere liberă a tineretului 50

Cap.5. EFICIENŢA ECONOMICĂ 52

Cap.6. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 54

Cap.7. BIBLIOGRAFIE 55

Extras din document

CAPITOLUL I

MEMORIU EXPLICATIV

1.1. Amplasarea şi descrierea fermei

Ferma zootehnică va fi situată în judeţul Iaşi, comuna Bălţaţi, pe o suprafaţă de 3 ha. Aceasta se află la o distantă de 40 km de municipiul Iaşi ceea ce poate asigura piaţa de desfacere a produselor obţinute precum şi aprovizionarea cu materii prime.

In acest scop exploataţia zootehnică va fi populată cu un efectiv de 35 de vaci din Rasa Bălţată cu negru romînească avînd o greutate medie de 600 kg. Rasa are aptitudini bune pentru producţia de lapte care în medie este de 7000-8000 kg, cu 3,85% grăsime si 3,35% proteină. Prezintă printre alte avantaje şi o viteză de eliberare a laptelui considerabilă, respectiv de 1,8 kg/min, indicele de lapte-45%, indicele de constanţă-80% iar consumul de hrană 1,07-1,17UNL/kg lapte.

In producţia de carne se comportă, de asemenea, bine. Tineretul îngrăşat intensiv realizează un spor mediu zilnic de circa 900 g, cu un consum specific de cca. 7,46 UNC iar la cea semiintensivă de 750 g cu un consum specific de 7,7-8,5 UNC la un kg spor în greutate. Randamentul este în medie de 52-54%. Calităţile organoleptice ale cărnii sunt inferioare raselor Bălţată românească şi Brună.

Intreţinerea vacilor are mare influenţă asupra producţiei de lapte din fermă, în raport cu condiţiile de hrănire, mulgere, odihnă, igienă care se asigură. Astfel, s-a optat pentru întreţinerea liberă a vacilor, în adăposturi închise, fiind protejate de factorii naturali nefavorabili, influentând pozitiv profitul realizat şi pentru asigurarea condiţiilor de exploatare în conformitate cu cerinţele U.E.

Ferma a fost astfel dimensionată încât să asigure creşterea şi exploatarea unui număr de 35 capete vaci de lapte, la care se adaugă un număr de 56 capete tineret pe categorii de vârstă. In acest caz, structura optimă a efectivului va fi: 35 capete vaci-38%; 5 capete juninci-5%; 9 capete viţele montate şi tineret femel peste 18 luni-10%; 9 capete viţele 12-18 luni-10%; 11 capete viţele 6-12 luni-12%; 8 capete viţele 0-6 luni-9%; 8 capete tineret mascul 0-3 luni-9%; 6 capete taurin la îngrasat-7%.

Valorile optime ale structurii efectivelor de vaci pentru producţia de lapte se vor încadra astfel: vaci în producţie-29 de capete (83%); vaci în repaus mamar-6 capete (17%); vaci în diferite stadii de gestaţie-19 capete (55%) şi vaci de curând fătate sau montate şi nediagnosticate gestante-16 capete (45%). Nu în ultimul rând se va urmări o reformă de 15-20%, natalitate peste 95%, indice de însamanţare 1,3-1,8 paiete, fecunditate peste 95%. Surplusul de taurine rezultat de la asigurarea unei structuri optime a efectivului va fi valorificat prin vânzare ca material biologic de prăsilă sau prin îngrăşare.

Ferma este construită după normele sanitar-veterinare privind amplasarea, proiectarea şi sistematizarea fermelor zootehnice care prevăd: terenul să fie salubru, neinundabil, cu structura uniformă şi cu pante line (de preferat cu înclinare spre sud, sud-est sau sud-vest), având acces uşor, către căile de comunicaţii, către păşuni şi către culturile furajere; adăposturile să fie orientate în direcţia opusă celei din care bat vânturile dominante, astfel încat să fie protejate de efectul dăunator ale cestora; luminozitatea să fie bună şi să evite supraîncalzirea în perioada de vară; pentru a preveni scurgerea dejecţiilor şi sau a apelor uzate în exteriorul adăposturilor, cât şi pentru ca apele meteorice să nu pătrundă în interior, construcţiile vor fi amplasate pe temelii înaltate la minim 20-25 cm faţă de sol având o pardoseală specifică care să reziste la uzura fizică şi chimică; pardoseala va avea o înclinaţie de 1,5 până 3 %, trebuie să fie netedă şi nealunecoasă; uşile trebuie amplasate în partea opusă vânturilor dominante,iar pragurile vor fi la nivel cu pardoseala în interior si la 5-6 cm deasupra solului în exterior; amplasamentul oricărei ferme zootehnice, trebuie să permită în toate cazurile, posibilitatea dezvoltării în perspectivă, cu condiţia să păstreze anumite distanţe faţă de zonele protejate(200 m faţă de case de locuit, surse de apă, staţii de prelucrarea apei), de drumurile locale (18 m), de şosele şi căi ferate (20-22 m). Normele sanitar veterinare prevăd suprafeţele utile minime necesare fiecărui animal în cadrul fermelor nou construite.Astfel la bovine, se au în vedere următoarele suprafeţe: 0,73mp pentru tineret; 2,10 mp pentru vacile de lapte; 2,30 mp pentru vacile aflate în maternitate.

Bibliografie

Acatincăi S.,(2004)-Producţiile bovinelor. Edit.Eurobit,Timişoara.

Maciuc V., (2006)-Managementul creşterii bovinelor. Edit Alfa, Iaşi

Pop I.M., Halga P., Teona Avarvarei, Popa V., Bădeliţă C., (2002)-Alimentaţie animală. Edit. Pim, Iaşi.

Preview document

Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 1
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 2
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 3
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 4
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 5
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 6
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 7
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 8
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 9
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 10
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 11
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 12
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 13
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 14
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 15
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 16
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 17
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 18
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 19
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 20
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 21
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 22
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 23
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 24
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 25
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 26
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 27
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 28
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 29
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 30
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 31
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 32
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 33
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 34
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 35
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 36
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 37
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 38
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 39
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 40
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 41
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 42
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 43
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 44
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 45
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 46
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 47
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 48
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 49
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 50
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 51
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 52
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 53
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 54
Inființarea unei Ferme de Vaci din Rasa Bălțată cu Negru Românească - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Infiintarea unei Ferme de Vaci din Rasa Baltata cu Negru Romaneasca.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia de Obtinere a Produselor din Carne - Grupa Specialitati

În cadrul industriei alimentare, industria cărnii reprezintă o subramură de importanţă deosebită, fiind în măsură, prin dotarea actuală, să asigure...

Proiectarea Unui Adapost cu o Capacitate de 25 Vaci de Lapte

În conditiile existente din tara noastra, cresterea bovinelor, în general, si a vacilor de lapte în special, constituie o problema vitala si...

Infiintarea unei Ferme de Vaci de Rasa Bruna, Cu un Efectiv de 45 de Capete, Intretinere Libera

Capitolul 1. Memoriu justificativ Ferma de vaci de lapte este situata in judetul Iasi , in Lunca Pascani. In cadrul acestei ferme se cresc vaci de...

Proiectarea unei Ferme, in Sistem Intensiv de Ingrasare a Viteilor, Cu Capacitatea de Livrare Anuala de 100 Capete Baby Beef

Cap I. MEMORIU JUSTIFICATIV 1.1. Importanţa creşterii bovinelor Bovinele au o importanţă social-economică, sanitară, biologică şi ecologică de...

Proiectarea unei Microferme de Vaci de Lapte

1. MEMORIU JUSTIFICATIV Ferma de vaci de lapte cu circuit închis este amplasată la circa 30 km de oraşul Cluj. În cadrul acestei ferme se creşte...

Ferma Vaci de Lapte, Rasa Baltata Romaneasca cu un Efectiv Matca 20 de Capete

INTRODUCERE Importanţa creşterii bovinelor. Prognoza unor instituţii specializate în cercetarea demografică umană indică menţinerea tendinţei de...

Ferma pentru Îngrășarea Taurinelor

Planul de afaceri este o prezentare scrisă a ceea ce doreşte să realizeze un întreprinzător (investitor) precum şi modul în care intenţionează să...

Nutritia si Alimentatia Bovinelor si Porcinelor

INTRODUCERE Nutritia si alimentatia influenteaza direct si evident nu numai nivelul productiilor animale dar si reproductia, procesele de crestere...

Ai nevoie de altceva?