Infiintarea unei Unitati Avicole

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Infiintarea unei Unitati Avicole.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 67 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Capitolul I
Memoriu justificativ 4
1.1. Legislaţia în vigoare cu privire la înfiinţarea unei unităţi avicole 4
1.2. Oportunitatea înfiinţării exploataţiei 10
1.3. Amplasarea unităţii şi caracteristicile acesteia 12
Capitolul II
Dimesionarea şi funcţionalul sectorului de reproducţie (TP) 13
2.1. Elemente de calcul pentru tineret părinţi 13
2.2. Dimensionarea sectorului tineret părinţi 14
2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări 14
2.2.2 Calculul necesarului de construcţii 18
2.2.3. Calculul necesarului de furaje 18
2.2.4. Calculul necesarului de apă 25
2.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice 25
2.2.6. Necesarul de energie 26
2.2.7. Calcule economice la sectorul de TP 27
Capitolul III
Dimensionarea şi funcţionalul sectorului de reproducţie (PA) 31
3.1. Elemente de calcul pentru părinţi adulţi 31
3.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi 32
3.2.1. Calculul efectivului anual de păsări 32
3.2.2. Calculul necesarului de construcţii 32
3.2.3. Calculul necesarului de furaje 33
3.2.4. Calculul necesarului de apă 39
3.2.5. Calculul necesarului de echipament tehnologic 39
3.2.6. Necesarul de energie 40
3.2.7. Calcule economice la sectorul de părinţi adulţi 41
Capitolul IV
Dimensionarea şi funcţionalul sectorului de incubaţie 44
4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie 44
4.2. Calcule de dimensionare a staţiei de incubaţie 44
4.2.1. Calculul efectivului anual de păsări 44
4.2.2. Calculul necesarului de aparate pentru incubaţie 45
4.2.3. Calculul necesarului de energie electrică 45
4.2.4. Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă 46
4.2.5. Calcule economice la staţia de incubaţie 48
Capitolul V
Dimensionarea şi funcţionarea sectorului de producţie (pui broiler) 50
5.1. Elemente de calcul pentru puii broiler 50
5.2. Calcule de dimensionare a sectorului de creştere pui carne 51
5.2.1. Calculul efectivului de pui broiler 51
5.2.2. Calculul necesarului de construcţii 51
5.2.3. Calculul necesarului de furaje 51
5.2.4. Calculul necesarului de apă 53
5.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice 57
5.2.6. Necesarul de energie 57
5.2.7. Calcule economice la sectorul de pui broiler de găină 59
Capitolul VI
Calculul eficienţei economice a exploataţiei avicole 64
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 65
BIBLIOGRAFIE 66

Extras din document

CAPITOLUL I

Memoriu justificativ

1.1 Legislaţia în vigoare cu privire la înfiinţarea unei unităţi avicole

Legislaţia europeană

Directiva Consiliului 1999/74/CE din 19 iulie 1999 formulează standardele minime privind protecţia:

- Găinilor ouătoare crescute în baterii (neîmbunătăţite şi îmbunătăţite)

- Găinilor ouătoare crescute la sol pe aşternut permanent cu acces liber în padoc (pe şi în sisteme ecologice).

Aceste reglementări se aplică oricărui producător de ouă, indiferent dacă ouăle sunt sau nu comercializate, folosind un cod de identificare al metodei de producţie.

Regulamentul Consilului (CEE) nr. 1907/90 (cu amendamentele ulterioare) formulează standardele de comercializare a ouălelor. Cu respectarea anumitor condiţii, ouăle pot fi marcate astfel:

- numărul 3 pentru “Ouă provenite de la găini crescute în baterii”: la comercializarea ouălelor nu se face distincţie între bateriile îmbunătăţite şi cele convenţionale.

- numărul 2 pentru “Ouă provenite de la găini crescute la sol”: creştere la sol pe aşternut permanent fără acces în padocuri.

- numărul 1 pentru “Ouă provenite de la găini crescute în sistem extensiv”: creştere pe aşternut permanent, cu acces liber în padoc.

- numărul 0 pentru găini ouătore crescute în sisteme ecologice (ferme ecologice).

Implementarea în România a standardelor comunitare de comercializare prezintă următoarele avantaje:

- Consumatorul primeşte informaţii sigure cu privire la condiţiile de producere a ouălelor;

- Standardele UE asigură o bază pentru diferenţierea preţurilor conform metodelor de producţie;

- Standardele UE asigură o bază pentru diferenţierea producţiei de ouă în sistemele de creştere la sol, precum şi în baterii.

Găini ouătoare crescute în baterii neîmbunătăţite

Directiva Consiliului 1999/74/CE din 19 iulie 1999 pentru stabilirea standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, transpusă în legislaţia românească prin Ordinul ANSVSA nr. 73 din 15 august 2005 stipulează următoarele: “De la 1 ianuarie 2003, utilizarea de baterii neîmbunătăţite este ilegală. Mai mult, de la 1 ianuarie 2012, utilizarea bateriilor neîmbunătăţite deja existente pentru producţia de ouă este ilegală”.

În consecinţă, în acest manual nu este prezentat un exemplu de construcţie al unui sistem de creştere în baterii neîmbunătăţite. În acelaşi timp, este important să se sublinieze că de la 1 ianuarie 2003 chiar şi bateriile neîmbunătăţite existente trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

- Să asigure cel puţin 550 cm spaţiu în baterie pe cap de găină ouătoare;

- Să asigure cel puţin 10 cm front de furajare pe cap de găină ouătoare;

- Să existe cel puţin două adăpători prin picurare sau două adăpători cu pahar colector în fiecare cuşcă;

- Să aibă cel puţin 40 cm înălţime a cuştii la peste 65% din suprafaţa cuştii şi nu mai puţin de 35 cm în orice punct.

- La pardoseli cu suprafaţa înclinată, panta nu trebuie să depăşească 14% şi bateriile trebuie prevăzute cu dispozitive de scurtare a ghearelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Infiintarea unei Unitati Avicole.doc

Bibliografie

Usturoi, M.G., 2008-Creşterea păsărilor. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
Vacaru-Opriş, I. şi col., 2000-Tratat de Avicultură (I). Editura Ceres, Bucureşti.
Vacaru-Opriş, I. şi col., 2004-Tratat de Avicultură (II). Editura Ceres, Bucureşti.
Vacaru-Opriş, I. şi col., 2005-Tratat de Avicultură (I). Editura Ceres, Bucureşti.
Vancea ,I., 1978-Tehnologia creşterii intensive a păsărilor. Editura Ceres, Bucureşti.

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD IAŞI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE