Înființarea unei Unități Avicole

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 8398
Mărime: 107.34KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD IAŞI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

Cuprins

Capitolul I

Memoriu justificativ 4

1.1. Legislaţia în vigoare cu privire la înfiinţarea unei unităţi avicole 4

1.2. Oportunitatea înfiinţării exploataţiei 10

1.3. Amplasarea unităţii şi caracteristicile acesteia 12

Capitolul II

Dimesionarea şi funcţionalul sectorului de reproducţie (TP) 13

2.1. Elemente de calcul pentru tineret părinţi 13

2.2. Dimensionarea sectorului tineret părinţi 14

2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări 14

2.2.2 Calculul necesarului de construcţii 18

2.2.3. Calculul necesarului de furaje 18

2.2.4. Calculul necesarului de apă 25

2.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice 25

2.2.6. Necesarul de energie 26

2.2.7. Calcule economice la sectorul de TP 27

Capitolul III

Dimensionarea şi funcţionalul sectorului de reproducţie (PA) 31

3.1. Elemente de calcul pentru părinţi adulţi 31

3.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi 32

3.2.1. Calculul efectivului anual de păsări 32

3.2.2. Calculul necesarului de construcţii 32

3.2.3. Calculul necesarului de furaje 33

3.2.4. Calculul necesarului de apă 39

3.2.5. Calculul necesarului de echipament tehnologic 39

3.2.6. Necesarul de energie 40

3.2.7. Calcule economice la sectorul de părinţi adulţi 41

Capitolul IV

Dimensionarea şi funcţionalul sectorului de incubaţie 44

4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie 44

4.2. Calcule de dimensionare a staţiei de incubaţie 44

4.2.1. Calculul efectivului anual de păsări 44

4.2.2. Calculul necesarului de aparate pentru incubaţie 45

4.2.3. Calculul necesarului de energie electrică 45

4.2.4. Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă 46

4.2.5. Calcule economice la staţia de incubaţie 48

Capitolul V

Dimensionarea şi funcţionarea sectorului de producţie (pui broiler) 50

5.1. Elemente de calcul pentru puii broiler 50

5.2. Calcule de dimensionare a sectorului de creştere pui carne 51

5.2.1. Calculul efectivului de pui broiler 51

5.2.2. Calculul necesarului de construcţii 51

5.2.3. Calculul necesarului de furaje 51

5.2.4. Calculul necesarului de apă 53

5.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice 57

5.2.6. Necesarul de energie 57

5.2.7. Calcule economice la sectorul de pui broiler de găină 59

Capitolul VI

Calculul eficienţei economice a exploataţiei avicole 64

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 65

BIBLIOGRAFIE 66

Extras din document

CAPITOLUL I

Memoriu justificativ

1.1 Legislaţia în vigoare cu privire la înfiinţarea unei unităţi avicole

Legislaţia europeană

Directiva Consiliului 1999/74/CE din 19 iulie 1999 formulează standardele minime privind protecţia:

- Găinilor ouătoare crescute în baterii (neîmbunătăţite şi îmbunătăţite)

- Găinilor ouătoare crescute la sol pe aşternut permanent cu acces liber în padoc (pe şi în sisteme ecologice).

Aceste reglementări se aplică oricărui producător de ouă, indiferent dacă ouăle sunt sau nu comercializate, folosind un cod de identificare al metodei de producţie.

Regulamentul Consilului (CEE) nr. 1907/90 (cu amendamentele ulterioare) formulează standardele de comercializare a ouălelor. Cu respectarea anumitor condiţii, ouăle pot fi marcate astfel:

- numărul 3 pentru “Ouă provenite de la găini crescute în baterii”: la comercializarea ouălelor nu se face distincţie între bateriile îmbunătăţite şi cele convenţionale.

- numărul 2 pentru “Ouă provenite de la găini crescute la sol”: creştere la sol pe aşternut permanent fără acces în padocuri.

- numărul 1 pentru “Ouă provenite de la găini crescute în sistem extensiv”: creştere pe aşternut permanent, cu acces liber în padoc.

- numărul 0 pentru găini ouătore crescute în sisteme ecologice (ferme ecologice).

Implementarea în România a standardelor comunitare de comercializare prezintă următoarele avantaje:

- Consumatorul primeşte informaţii sigure cu privire la condiţiile de producere a ouălelor;

- Standardele UE asigură o bază pentru diferenţierea preţurilor conform metodelor de producţie;

- Standardele UE asigură o bază pentru diferenţierea producţiei de ouă în sistemele de creştere la sol, precum şi în baterii.

Găini ouătoare crescute în baterii neîmbunătăţite

Directiva Consiliului 1999/74/CE din 19 iulie 1999 pentru stabilirea standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, transpusă în legislaţia românească prin Ordinul ANSVSA nr. 73 din 15 august 2005 stipulează următoarele: “De la 1 ianuarie 2003, utilizarea de baterii neîmbunătăţite este ilegală. Mai mult, de la 1 ianuarie 2012, utilizarea bateriilor neîmbunătăţite deja existente pentru producţia de ouă este ilegală”.

În consecinţă, în acest manual nu este prezentat un exemplu de construcţie al unui sistem de creştere în baterii neîmbunătăţite. În acelaşi timp, este important să se sublinieze că de la 1 ianuarie 2003 chiar şi bateriile neîmbunătăţite existente trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

- Să asigure cel puţin 550 cm spaţiu în baterie pe cap de găină ouătoare;

- Să asigure cel puţin 10 cm front de furajare pe cap de găină ouătoare;

- Să existe cel puţin două adăpători prin picurare sau două adăpători cu pahar colector în fiecare cuşcă;

- Să aibă cel puţin 40 cm înălţime a cuştii la peste 65% din suprafaţa cuştii şi nu mai puţin de 35 cm în orice punct.

- La pardoseli cu suprafaţa înclinată, panta nu trebuie să depăşească 14% şi bateriile trebuie prevăzute cu dispozitive de scurtare a ghearelor.

Bibliografie

Usturoi, M.G., 2008-Creşterea păsărilor. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

Vacaru-Opriş, I. şi col., 2000-Tratat de Avicultură (I). Editura Ceres, Bucureşti.

Vacaru-Opriş, I. şi col., 2004-Tratat de Avicultură (II). Editura Ceres, Bucureşti.

Vacaru-Opriş, I. şi col., 2005-Tratat de Avicultură (I). Editura Ceres, Bucureşti.

Vancea ,I., 1978-Tehnologia creşterii intensive a păsărilor. Editura Ceres, Bucureşti.

Preview document

Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 1
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 2
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 3
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 4
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 5
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 6
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 7
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 8
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 9
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 10
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 11
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 12
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 13
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 14
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 15
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 16
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 17
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 18
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 19
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 20
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 21
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 22
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 23
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 24
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 25
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 26
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 27
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 28
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 29
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 30
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 31
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 32
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 33
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 34
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 35
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 36
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 37
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 38
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 39
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 40
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 41
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 42
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 43
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 44
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 45
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 46
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 47
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 48
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 49
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 50
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 51
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 52
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 53
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 54
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 55
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 56
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 57
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 58
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 59
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 60
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 61
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 62
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 63
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 64
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 65
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 66
Înființarea unei Unități Avicole - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Infiintarea unei Unitati Avicole.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Fezabilitate - SC Eden SRL

I. Părțile scrise 1. Date generale 1.1 Denumirea/Numele solicitantului și date de identificare ale acestuia S.C. EDEN S.R.L. cu sediul social în...

Proiectarea unei Ferme Avicole

Cap. I Prezentarea sectorului avicol. 1.1 Prezentarea sectorului industrial. Importanata economica a cresterii pasarilor consta in deosebi in...

Înființarea unei Unități Avicole cu o Capacitate Anuală de Producție de 240000 Capete Pui Broiler

Capitolul I Memoriu justificativ 1.1 Legislatia in vigoare cu privire la infiintarea unei exploatatii agricole Distanta fata de drumuri trebuie...

Tehnologii de Crestere a Pasarilor

CREŞTEREA PĂSĂRILOR -INTRODUCERE- Un sector zootehnic cu importanţă deosebită, alimentară şi economică, este cel avicol (al păsărilor). De asta...

Gaini de Rasa

Indagra - târg internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei. Ediția a XVIII – a ,...

Plan de Afaceri Ferma Pui

1. Rezumatul planului de afaceri Prezentul plan de afaceri se elaborează ca instrument de planificare, respectiv de programare a activităţii...

Înființarea unei Unități Avicole cu o Capacitate Anuală de Producție de 245 000 Capete Pui Broiler

Capitoul I : Memoriu justificativ 1.1. Legislaţia în vigoare cu privire la înfiinţarea unei unităţi avicole Tema prezentului studiu constituie o...

Creșterea Păsărilor

I. Prezentarea societăţii S.C. Avicola Călăraşi S.A. Mun. Călăraşi, Jud. Călăraşi, Şoseaua Sloboziei, Km.4 DESCRIERE : Societatea SC Avicola...

Te-ar putea interesa și

Înființarea unei Unități Avicole cu o Capacitate Anuală de Producție de 240000 Capete Pui Broiler

Capitolul I Memoriu justificativ 1.1 Legislatia in vigoare cu privire la infiintarea unei exploatatii agricole Distanta fata de drumuri trebuie...

Înființarea unei Unități Avicole cu o Capacitate Anuală de Producție de 245 000 Capete Pui Broiler

Capitoul I : Memoriu justificativ 1.1. Legislaţia în vigoare cu privire la înfiinţarea unei unităţi avicole Tema prezentului studiu constituie o...

Proiectare Tehnologica in Avicultura

Capitolul I Memoriu justificativ 1.1. Oportunitatea infiinţării exploatatiei : Un loc bine definit în ierarhia producţiilor animaliere îl au...

Ai nevoie de altceva?