Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 12894
Mărime: 102.95KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Avram Eleonora Laura
UNIVERSITATEA “DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÂRGU-MUREŞ Programul de Masterat: “ Administrarea Afacerilor”

Cuprins

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE PLAN DE AFACERI

1. DEFINIREA AFACERII ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIAŢĂ

1.1. Particularităţile mediului de afaceri în cazul funcţionării întreprinderii moderne

1.2. Obiectivele fundamentale ale unei întreprinderi

1.3. Întreprinzătorul – actor esenţial al economiei de piaţă

Capitolul II - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

2. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

2.1. Denumirea solicitantului

2.2. Obiectul de activitate

2.3. Forma juridica a solicitantului si un scurt istoric al organizatiei

2.4. Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare

2.5. Administratorii solicitantului

2.6. Participatii la alte societati

2.7. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului

2.8 Litigii (in desfasurare)

3. POLITICA RESURSELOR UMANE

3.1. Prezentarea organigramei solicitantului

3.2. Conducerea solicitantului

3.3. Personalul executiv

3.4. Politica de personal

3.5. Tendintele privind piata fortei de munca

4. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE

4.1. Istoricul activitatii

4.2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual al solicitantului

Capitolul III – DESCRIEREA PROIECTULUI

5. ANALIZA COMERCIALA

5.1. Caracteristici generale ale pietei produselor care fac obiectul proiectului

5.2. Analiza competitiei

5.3. Cadrul legislativ (influenta actuala, tendinte previzibile)

5.4. Tendinte in domeniul consumului. Profilul consumatorului

5.5. Situatia actuala si tendinte in domeniul tehnologiilor. Impactul asupra mediului

5.6. Piata de aprovizionare cu materii prime si materiale

5.7. Promovare si distributie

Capitolul IV - PREZENTAREA PROIECTULUI

6.1. Obiectivele proiectului

6.2. Descrierea tehnica a proiectului

6.3. Managementul proiectului

6.4. Personal si instruire

6.5. Planul financiar si graficul de realizare

6.6. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si mediului de afaceri

7. PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI

7.1. Analiza pragului de rentabilitate

7.2. Prognoza veniturilor

8.3. Prognoza cheltuielilor

8.4. Proiectia contului de profit si pierdere

8.5. Bilantul si contul de profit si pierderi

8.6. Flux de numerar - previziuni

8.7. Indicatori financiari

9. CONCLUZII

Extras din document

INTRODUCERE

În procesul conducerii întreprinderilor se întâlnesc zilnic situaţii care impun

conducătorilor acestora să analizeze deciziile fundamentale necesare a fi adoptate pentru a menţine în viaţă întreprinderea şi dacă este posibil, să o şi dezvolte.

În acest sens este utilizat un instrument optim de cristalizare a obiectivelor

denumit „plan de afaceri” în care se precizează intenţiile manageriale ale unei întreprinderi existente sau în viitor, metodele folosite la îndeplinirea acestora, precum şi rezultatele calculate anticipat pentru o perioada determinata de timp.

Lucrarea de faţă prezintă importanţa şi necesitatea utilizării planului de afaceri la nivel microeconomic şi modul în care acesta concură la realizarea obiectivelor unei întreprinderi în condiţii de eficienţă şi eficacitate maxime

Din punct de vedere structural lucrarea se prezintă astfel:

Capitolul II – „CONCEPTUL DE PLAN DE AFACERI”

Capitolul I - “DESCRIEREA SOLICITANTULUI”

- cuprinde prezentarea firmei;

Capitolul II – “DESCRIEREA PROIECTULUI”

- reprezintă partea teoretică a lucrării, cuprinzând elemente de bază asupra elimitării

în timp şi spaţiu a conceptului de plan de afaceri;

Capitolul III – “PREZENTAREA PROIECTULUI”

cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari evidenţiind gradul de realizare a obiectivelor şi principalele măsuri de îmbunătăţire a activităţii economico-financiare;

Evaluarea firmei a demonstrat capacitatea acesteia de a desfăşura activităţi de prestări servicii în condiţii de eficienţă maximă şi de a face faţă concurenţei puternice, constituind punctul de plecare pentru implementarea proiectului de investiţii.

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE PLAN DE AFACERI

1. DEFINIREA AFACERII ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIAŢĂ

Piaţa actuală se caracterizează printr-o competiţie accentuată, provocările lansate de aceasta solicitând soluţii şi decizii inovatoare de acţiune.

Competiţia internaţională, taxele, profiturile, bogăţia, inflaţia, recesiunea, locurile de muncă, şomajul, productivitatea, abundenţa, insuficienţa resurselor, informatizarea au un impact decisiv, ele determinând în parte şi pe ansamblu opţiunile şi strategiile de afaceri.

De-a lungul anilor opţiunile în afaceri s-au concentrat asupra procurării de bunuri şi servicii, metodele de producere şi distribuţie fiind caracterizate de un grad ridicat de diversificare şi extindere. Persoane creative, inovatoare au realizat noi produse, de neimaginat cu câţiva ani în urmă care au influenţat decisiv standardele de viaţă. Există încă oportunităţi de fructificat pentru cei dornici şi capabili sa îşi asume riscurile unei noi afaceri.

Toţi suntem conectaţi şi afectaţi de dezvoltarea impetuoasă a mediului de afaceri, luând decizii zilnice asupra modului în care ne vom utiliza cât mai eficient veniturile.

Activitatea economică poate fi definită ca fiind lupta împotriva rarităţii, proces complex ce reflectă faptele, actele, comportamentele şi deciziile oamenilor cu privire la atragerea şi utilizarea resurselor economice în vederea producerii, circulaţiei, repartiţiei şi consumului de bunuri în funcţie de nevoile şi interesele economice. Activitatea economică este înainte de toate o activitate umană.

Un mod de a studia activitatea economică constă în studierea dorinţelor şi alegerilor pe care le fac oamenii. Creşterea veniturilor atrage după sine orientarea, dorinţa pentru produse şi servicii mai bune.

Putem concluziona că sistemul economic nu poate produce niciodată suficient pentru a satisface complet necesităţile umane. Iată de ce este actuală cerinţa unui sistem eficient de alocare a resurselor insuficiente în raport cu dorinţele nelimitate de bunuri şi servicii.

Necesităţile de existenţă ale individului, ca şi cele de existenţă şi funcţionare ale grupurilor sociale şi ale societăţii în ansamblul ei sunt satisfăcute de economia de piaţă, într-o măsură covârşitoare şi de o manieră quasigenerală, pe baza cererii şi ofertei. Un gen de necesităţi îl reprezintă nevoia de bani, în particular de capital.

Nevoia de bani este determinată de consum, în cazul populaţiei, şi de dorinţa de a iniţia sau continua o afacere, în cazul întreprinzătorilor.

Piaţa oferă extrem de multe oportunităţi de afaceri, existând numeroase domenii în care cererea este satisfăcută în mica măsură.

Iniţierea unei afaceri poate avea la baza o idee originala – ca, de exemplu, aplicarea unei noi tehnologii sau implementarea de noi aplicaţii ale unor tehnologii deja existente, identificarea unor noi consumatori sau a noi canale de distribuţie, sau descoperirea existentei unor pieţe pe care cererea nu este satisfăcută în mod corespunzător, fie din punct de vedere cantitativ, fie din punct de vedere calitativ.

Practica a dovedit ca succesul unei afaceri nu este condiţionat de faptul că aceasta are la baza o idee nouă şi originală. Nu există formule magice pentru obţinerea ideilor de afaceri.

Adoptarea unei decizii finale în alegerea ideii de afaceri presupunea luarea în considerare a unor cerinţe precum:

- nivelul capitalului necesar;

- flexibilitatea programului de lucru;

- posibilitatea lucrului la domiciliu;

- nivelul profitului obtenabil;

- spaţiile şi dotările necesare;

- nivelul riscului;

- interesul şi satisfacţia etc.

Pentru a realiza o diferenţiere între mai multe idei de afaceri, în vederea optării asupra uneia dintre ele, se pot acorda note de la 1 la 10 fiecăreia din cerinţele menţionate mai sus şi calcula un punctaj general aferent fiecărei variante.

Succesul afacerii depinde de capacitatea de a identifica cererile reale ale clienţilor precum şi oportunităţile pe care le prezintă pentru întreprinzător aceste cereri şi de posibilitatea de a le satisface în condiţii cât mai profitabile.

1.1. Particularităţile mediului de afaceri în cazul funcţionării întreprinderii moderne

Individual, întreprinderea ca şi societatea în ansamblu, pentru dezvoltarea sa are nevoie de diverse bunuri şi servicii. Acestea pot fi asigurate prin producţia proprie sau prin achiziţionare. Din acest punct de vedere, datorită unor nevoi din ce în ce mai mari şi mai diversificate, achiziţionarea se face prin actul de cumpărare existând producători specializaţi care asigură necesarul acestor întreprinderi. Specializarea în producerea anumitor bunuri şi servicii determină, în mod logic apariţia întreprinderii în care are loc „unirea” dintre ştiinţa de „a face” (omul) cu mijloacele materiale şi financiare necesare.

Preview document

Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 1
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 2
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 3
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 4
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 5
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 6
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 7
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 8
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 9
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 10
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 11
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 12
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 13
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 14
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 15
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 16
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 17
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 18
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 19
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 20
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 21
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 22
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 23
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 24
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 25
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 26
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 27
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 28
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 29
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 30
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 31
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 32
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 33
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 34
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 35
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 36
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 37
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 38
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 39
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 40
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 41
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 42
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 43
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 44
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 45
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 46
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 47
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 48
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 49
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 50
Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Infiintarea unei Unitati de Productie pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturala.doc

Alții au mai descărcat și

Plan de Afaceri - Pastravarie

1 . PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC Prezentul plan de afaceri este întocmit de către S.C.”AlexProd”S.A. cu sediul în oraşul Bicaz, judeţul Neamţ,...

Proiectarea unei Ferme Avicole

Cap. I Prezentarea sectorului avicol. 1.1 Prezentarea sectorului industrial. Importanata economica a cresterii pasarilor consta in deosebi in...

Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole

Analiza activităţii economice – instrument al managementului exploataţiilor agricole vegetale 1.1. Conţinutul procesului de analiză. Tipuri de...

Mierea de Albine

MOTIVATIE Sănătatea este bunul ce mai de pret al omului. Natura se desfăsoară într-o mirifică armonie de forme si culori în a căror dispersiune...

Managementul Exploatatiilor Agricole - Planul de Afaceri al Unei Exploatatii Agricole

Cap 1. Functia de previziune a managementului A întrezări şi, eventual, a cuantifica evoluţia viitoare a unor fenomene de natură...

Plan de Afaceri pentru Infiintarea unei Plantatii de Trandafiri

PLAN DE AFACERI A . I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT - Denumirea/Numele solicitantului SC SEFLOR SRL - Date de identificare ale...

Diversificare Obiect de Activitate al Societatii Group D Invest SRL - Amenajare Livada Pomi Fructiferi cu Suprafata 1 Ha

Capitolul 1. Identificarea proiectului 1.1 Descrierea organizatiei Group D Invest are ca obiect de activitate , consultanta si proiectare in...

Operatii din Schemele Tehnologice de Obtinere a Produselor din Industria Conservelor din Legume

ARGUMENT Necesitatea asigurării unei aprovizionări permanente a consumatorilor cu produse alimentare pe toată perioada vieţii necesită multe...

Ai nevoie de altceva?