Instalatii de Alimentare cu Apa a Fermelor Zootehnice

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Instalatii de Alimentare cu Apa a Fermelor Zootehnice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 19 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Herta Stela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Agronomie

Cuprins

ARGUMENT 2
CAPITOLUL I. GENERALITĂŢI 3
CAPITOLUL II. SCHEME GENERALE DE ALIMENTARE CU APĂ 4
II.1 ROLUL INSTALAŢIEI DE ALIMENTARE 4
II.2 SURSELE DE APĂ ŞI CAPTAREA LOR 5
II.2.1 CAPTAREA APELOR SUBTERANE 5
II.2.2 ÎMBUNĂTĂŢIREA CALIĂŢII APEI 7
II.2.3 STAŢII DE POMPARE 8
II.2.4 REZERVOARE DE APĂ 12
CAPITOLUL III. EXPLOOTAREA INSTALAŢIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ 16
BIBLIOGRAFIE 17
ANEXE

Extras din document

Argument

Tema proiectului meu „Instalaţii de alimentare cu apă a fermelor zootehnice” face parte integrantă din domeniul pregătirii mele profesionale pentru specializare.

În cei trei ani de studiu am abordat întreaga gamă de module de pregătire în domeniu însă cel mai mult m-a atras modulul 2 care are o largă aplicabilitate în domeniul mecanicii.

În cadrul elaborării proiectului meu a trebuit să-mi extind aria de cunoştinţe studiind bibliografia recomandată de coordonator, fapt ce îmi permite o pregătire profesională mai bună, proiectul meu având aplicabilitate în multe domenii ale electrotehnicii industriale.

Tema aleasă este structurată în capitole abordate separat ca părţi distincte.

Contribuţia personală privind elaborarea proiectului constă în selectarea informaţiilor tehnice/practice şi teoretice specifice specializării, structurarea pe capitole a acestora.

Lucrarea prezintă în mod sintetic şi actualizat sub forma unor scheme principalele aspecte, importanţa, rolul, identificarea tipurilor de instalaţii de alimentare cu apă.

În elaborarea lucrării am folosit cunoştinţe tehnice/teoretice asimilate la diferite obiecte de învăţământ studiate în anii de liceu: electrotehnică, mecanică, discipline de specialitate şi laboratoare practice.

În partea finală a lucrării am specificat bibliografia utilizată.

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii româneşti, aproape că nu există domeniu al activităţii economico-sociale în care să nu se folosească instalaţii şi aparate electrice şi electronice. Larga răspândire a acestora precum şi perfecţionarea şi diversificarea lor necesită un nivel de pregătire cât mai ridicat pentru a fi capabil să răspundă cerinţelor impuse de dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii contemporane.

În scopul asigurării unei activităţi cât mai eficiente în vederea realizării unor produse şi servicii fiabile, participarea la procesul economic în economia de piaţă trebuie să aibă în vedere calitatea sa de calificat dar şi de om moral.

Proiectul meu poate constitui bază de studiu pentru colegii mei din anii mai mici din acest domeniu de pregătire întrucât el va face parte din fondul de carte al bibliotecii Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” ILIA.

Capitolul I. Generalităţi

Apa constituie resursă vitală şi materie primă fundamentală în existenţa plantelor, animalelor şi a oamenilor. În sectorul zootehnic, apa este folosită adăpat, prepararea hranei, spălarea animalelor, adăposturilor şi instalaţiilor, stingerea incendiilor, etc.

Pentru alimentarea cu apă a fermelor zootehnice se utilizează toate sursele naturale disponibile în zonă, adică:

• ape subterane ( izvoare, ape freatice, pungi şi lacuri subterane ),

• ape meteorice ( precipitaţii ),

• ape de suprafaţă ( râuri, fluvii, lacuri ).

Fiecare din aceste surse oferă apă cu diferite caracteristici fizico-chimice şi biologice care trebuie bine cunoscute pentru a preveni efectul nociv asupra sănătăţii şi producţiei animalelor.

La alegerea sursei de apă trebuie avut în vedere atât posibilitatea degradării ei în timp (din diverse motive: de ex. Deversări sau infiltrări de ape poluate) cât şi aspectul economic (lei/m3 apă consumată ).

Apa trebuie să fie limpede, să nu conţină corpuri străine, să nu fie infectată şi să fie în permanenţă proaspătă. Apa pentru consum trebuie să aibă temperatura cuprinsă între 7-150C. La temperatura mai mică de 70C, se produce îmbolnăvirea tubului digestiv iar la animalele gestante poate provoca chiar avortul. Consumată la temperatură mai mare decât 150C, nu se constată potolirea setei ( saţietatea ).

Pentru proiectarea unei instalaţii de alimentare cu apă trebuie să se cunoască:

Consumul mediu zilnic de apă:

qi – consum specific zilnic de apă în l/zi şi consumator

ni – numărul de consumatori de acelaşi fel

Consumul mediu orar:

Qmed.h = Qmed.zi/ 24

Consumul de apă nu rămâne constant de la o zi la alta ca urmare a proceselor de producţie variate cât şi a condiţiilor atmosferice.

Consumul maxim zilnic se determină cu relaţia:

Qmax.zi = Qmed.zi x Kzi,

Unde Kzi = 1, 1-1,5 şi reprezintă coeficientul de variaţie a consumului zilnic de apă, în cazul fermelor zootehnice Kzi = 1,3.

Fisiere in arhiva (2):

  • Anexa 1 instal alimentare cu apa.doc
  • Instalatii de Alimentare cu Apa a Fermelor Zootehnice.doc

Alte informatii

Despre principalele tipuri de instalatii de alimentare cu apa a fermelor...componente...scheme ...