Insusirile Fizico-Chimice ale Solului. Reactia Solutiei Solului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Insusirile Fizico-Chimice ale Solului. Reactia Solutiei Solului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Unitatea şcolară:

Aria curriculară : Tehnologii

Profesor:

Clasa: a IX-a

Data: 27.05.2013

Modulul: Climatologie şi pedologie

Subiectul lecţiei: Însuşirile fizico-chimice ale solului.Reacţia

soluţiei solului.

Tipul lecţiei: Predare-învăţare

Locul desfăşurării: Sala de curs

Competenţe specifice:

2.1 Identificarea materialelor necesare determinării însuşirilor

fizico-chimice ale solului(reacţia soluţiei solului);

2.2 Determinarea însuşirilor fizico-chimice ale solului(reacţia soluţiei solului).

Competenţe derivate:

a) cognitive:

-definesc însuşirile fizico-chimice ale solului;

-clasifică principalele tipuri de reacţii ale soluţiei solului.

b) afectiv-atitudinale:

-manifestă interes, curiozitate ştiinţifică faţă de caracteris-

ticile solului;

-apreciază importanţa cunoaşterii reacţiei soluţiei solului (ph-ului ).

c) psiho-motorii:

-identifică metode de determinare a reacţiei soluţiei solu- lui.

-determină în laborator şi pe teren această însuşire.

Strategia didactică: dirijată, cognitivă.

Metode:, conversaţia,tehnica Ciorchinelui, metoda 3-2-1..

Mijloace de învăţământ:fişe de documentare, fişe de lucru, tabla şi creta, test de evaluare.

Bibliografie:

Scrioşteanu Costel şi colab. - Agropedologie, Manual clasa a XI a, Editura Gimnasium, Bucureşti 2001.

Scrioşteanu Costel şi colab.- Manual pentru cultura de

specialitate – Agricultură - Clasa a IX a Şcoala de arte şi meserii, Editura Oscar Print, Bucureşti 2006.

Scrioşteanu Costel şi colab. - Pregătirea de bază în agricultură - Manual instruire practică pentru şcoala profesională, Editura Oscar Print, Bucureşti 2003.

Auxiliare curriculare.

Ghiduri metodologice.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr

crt. Etapele

lecţiei Timp Activitatea

profesorului Activitatea

elevilor Metode

şi

procedee Resurse

materia-le

1. Momentul organizatoric

2’ Se asigură cadrul op-

tim necesar desfăşu-

rării orei.

Îşi pregătesc resur-

sele materiale.

2.

Captarea atenţiei

3’

Se expun obiectivele urmărite şi compe-

tenţele dobândite pe parcursul lecţiei de

predare-învăţare. Ascultă cu atenţie,

răspunzând sau fă-

când completări la

solicitarea prof. conversa-

ţia Tabla şi creta

3.

Verifica-

rea cu-

noştinţe-

lor dobân-

dite ante-

rior şi sis-

tematiza-

rea lor

10’

Solicită unui elev să

spună ce lecţie au avut de învăţat.

Adresează întrebări :

-Ce reprezintă soluţia

solului?

-ce elemente se găsesc în soluţia solului?

-Ce compuşi minerali şi organici sunt pre-zenţi în soluţia solu-lui?

-Care sunt principalii coloizi întâlniţi în sol şi ce proprietăţi au?

Elevul spune titlul:

“Însuşirile chimice ale solului”

Elevii răspund, explicănd şi exemplificând fie-

care răspuns com-

pletându-se unul

pe altul când se im-

pune .

Conver-

saţia

Conversaţia, des-

crierea,

4.

Anunţarea lecţiei noi şi a com- petenţelor vizate

5’

Anunţă şi notează pe tablă titlul lecţiei noi: ,,Însuşirile chimice ale solurilor.Reacţia soluţiei solului”şi competenţele vizate.

Repartizează fişe de documentare.

Îşi notează titlul lecţiei şi studiază fişele de document-tare.

Fişe de documen-tare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Insusirile Fizico-Chimice ale Solului. Reactia Solutiei Solului.doc